Et strømkonsept som er gunstig for både Ottestad og strømkunden!

Magnus Skulstad er ny leder i Ottestad Idrettslag. For han er konseptet Idrettsstrøm fra Kraftriket foreløpig ganske nytt, men han ser allerede etter kort tid at det gir klubben ekstra inntekter. Og i disse tider er alle midler kjærkomne.  Midlene som kommer inn via Idrettsstrøm skal brukes til å arrangere positive aktiviteter til barn og unge i klubben!

Magnus fikk jobben som daglig leder i Ottestad, juni 2023.
Som ny leder i OIL har han siden sommeren brukt mye av tiden sin på å bli kjent med kollegaer og få oversikt over stort og smått i klubben. Han gleder seg over at Kraftriket også i 2024 ønsker å bidra på sponsorsiden men også over å se at konseptet Idrettsstrøm gir ekstra midler til klubbkassa.

For hver kilowattime som kunden forbruker, går 1 øre uavkortet til et valgfritt idrettslag – tilsvarende grasrotandelen til Norsk Tipping.

Gjennom årenes løp har konseptet generert til sammen 14 000 kroner til OIL. 2023-utbetalingen er nå rett rundt hjørnet, da drypper det 7 300 kroner til idrettslaget.

Håper at flere bedrifter for øynene opp for konseptet

OIL ble stiftet i mai 1918  og tilbyr et bredt spekter av idrettsgrener, blant annet fotball, håndball, sykkel, ski, volleyball og innebandy. De fleste aktiviteter i klubben arrangeres på dugnad takket være engasjerte medlemmer/ foreldre. Derfor er alle midler klubben kan få viktig. Alle monner drar når det kommer til inntekter – også ordningen med Idrettsstrøm.  Vi har et mål om å bli enda bedre på å formidle verdien som ligger i konseptet. Ved å sette noe mer fokus på markedsføring av konseptet internt i klubben, håper vi på å få enda flere til å velge Idrettsstrøm i 2024.

– Vi verdsetter hver eneste krone som kommer inn når Kraftriket-kunder velger å gi sin Idrettsstrøm-støtte til Sportsklubben OIL. Vi håper også at flere bedrifter kan få øynene opp for dette konseptet. Man får en pålitelig strømavtale, og i tillegg kan man støtte et idrettslag eller organisasjon etter eget ønske. Idrettsstrøm er et strømkonsept som er gunstig for begge parter – både kunden og idrettslaget.

Les mer om konseptet Idrettsstrøm 

jenter i aktivitet

 

 

 


Strømkonsept ga 2,8 millioner til lokale idrettslag i 2023

Idrettsstrøm er et strømkonsept fra Kraftriket med en litt annerledes vri: Store og små idrettslag mottar midler i klubbkassen for hver kilowattime med strøm som kunden forbruker. Kunden velger selv hvilket idrettslag som skal motta støtten.

– Stort sett alle har et forhold til et idrettslag i sitt lokalområde som de finner glede i å støtte. Derfor er Idrettsstrøm blant våre mest populære konsepter, forteller konseptansvarlig Morten Stormo:

– For hver kilowattime som kunden forbruker, går 1 øre uavkortet til et valgfritt idrettslag – tilsvarende grasrotandelen til Norsk Tipping.

 

2,8 millioner kroner utbetales i februar  

Alle lag/klubber som er registrerte under idrett i Brønnøysund-registrene kan støttes.

I 2023 ble 428 idrettslag tildelt støtte – og hele 2,8 millioner kroner skal utbetales til idrettslagene/klubbene om kort tid.

Idrettsstøtten blir samlet inn via strømregningen, og midlene deles ut av Kraftriket én gang i året. Utbetalingen for 2023 skal skje i løpet av februar, forteller Stormo, og påpeker:

– For oss i Kraftriket er det fint å ha et tilbud som kan gi noe positivt tilbake til lokalsamfunnet, og som samtidig har en konkurransedyktig pris.

 

«For hver kilowattime som kunden forbruker, går 1 øre uavkortet til et valgfritt idrettslag – tilsvarende grasrotandelen til Norsk Tipping.»

– Mange bruker pengene på innkjøp av utstyr

Konseptet Idrettsstrøm ble startet opp for 11 år siden. Stormo, som er konseptansvarlig for både Kraftriket og Polar Kraft, forteller at de viktigste tilbakemeldingene går på at Idrettsstrøm-støtten bidrar til at flere klubber opplever bedret økonomi gjennom året.

– Klubbene avgjør selv hvordan de vil bruke midlene. Mange bruker pengene på innkjøp av diverse utstyr, drakter, startnummer og til generell drift. For mange klubber er også midlene viktige bidrag for å finansiere lån og igangsette diverse utbedringsprosjekter. Det kan for eksempel dreie seg om å realisere en ny hall eller gjøre utbedringer i lysløypa.

 

Konseptet Idrettsstrøm ble startet opp for 11 år siden. Stormo, som er konseptansvarlig for både Kraftriket og Polar Kraft.

POPULÆRT KONSEPT: Morten Stormo er konseptansvarlig for Idrettsstrøm for Kraftriket og Polar Kraft. – Idrett, og særlig lokalidrett, gjør noe med folk, sier Stormo.

 

Stort engasjement fra Kraftrikets næringskunder

Stormo opplever at Kraftrikets næringskunder er blant de aller mest engasjerte kundene i forhold til konseptet Idrettsstrøm.

– Engasjementet fra næringskundene våre er noe vi verdsetter. Næringskundene bidrar jo også til de største summene som genereres.

– Hva er det med Idrettsstrøm som engasjerer?

– Idrett, og særlig lokalidrett, gjør noe med folk. Med dette konseptet har vi tilgjengeliggjort midler til idrettslag ved at kunder velger et strømprodukt som gjør det mulig å bidra med 1 øre per kWh. Det er utrolig å se hvor mye det faktisk utgjør. Siden vi startet opp i 2013 har  Idrettsstrøm bidratt med hele 18 millioner kroner til små og store klubber.

 


Om konseptet Idrettsstrøm:

  • For hver kilowattime du forbruker, går 1 øre uavkortet til et valgfritt idrettslag.
  • Alle idrettslag/klubber som er registrerte under idrett i Brønnøysund-registrene kan støttes.
  • For 2023 har Idrettsstrøm generert hele 2,8 millioner kroner i støtte til idrettslag/klubber over hele Norge.
  • Idrettsstrøm-støtten for 2023 utbetales av Kraftriket i løpet februar 2024.

 


Vil du vite mer?

Les mer her eller ta kontakt med oss dersom du lurer på noe. Vi hjelper deg gjerne hvis du har spørsmål.

 

Ottestad IL er et lokalt idrettslag som har fått midler fra Idrettsstrøm i 2024. Du kan lese mer her

 


Kraftrikes støtte styrker klubbens fellesskap

Drevet utelukkende av frivillige innsats, har Askøy Vannpoloklubb opplevd en rask vekst på kort tid.

Klubbens røtter går tilbake til 2005, da den ble grunnlagt med ambisjonen om å skape en samlingsplass for vannpoloentusiaster, et sted der kjærligheten til sporten kunne deles og dyrkes.

Gjennom årene har klubben gjennomgått en forvandling fra å være hovedsakelig voksne spillere til å bli et livlig samlingspunkt for unge utøvere.

– Siden 2018 har klubben aktivt rekruttert nye talenter, noe som har resultert i et nåværende medlemstall på rundt 110 aktive deltakere, forteller Ronny Bekkenes i Askøy Vannpoloklubb.

Klubbens medlemmer, hovedsakelig barn og ungdommer i alderen 5 til 18 år, deltar i ulike ferdighets- og aldersdelte grupper, forteller han videre. Klubben har også et stjernelag bestående av barn og unge med utviklingshemming.

Vil styrke fellesskapet

Nå retter klubben søkelys på å bygge sterke bånd på tvers av ulike grupper gjennom sosiale arrangementer.

– Dette gir deltakerne muligheten til å samhandle med medlemmer fra forskjellige lag og knytte bånd på tvers av deres vanlige treningsrutiner, sier Bekkenes.

Målet med initiativet er å dyrke et sterkt samhold og en følelse av fellesskap blant de unge og lovende vannpolospillerne i Askøy Vannpoloklubb.

10.000 kroner fra Kraftriket

Kraftriket har støttet klubben med 10.000 kroner fra Kraftriket-fondet

– Det er hjertevarmende å se det omfattende vannpolofellesskapet blomstre på Askøy. Forespørsler om støtte til slike aktiviteter er sjeldne, noe som gjør dette initiativet spesielt viktig. Å tilby denne muligheten til barn med funksjonsnedsettelser har stor betydning, og vi er stolte av vår støtte til denne klubben, sier May Britt Andersen fra Kraftriket.

Med Kraftrikes verdifulle støtte i ryggen får klubben drahjelp når de nå skal skape et enda mer inkluderende og inspirerende miljø for sine medlemmer.

– Støtte fra sponsorer er en svært viktig del av klubbens vekst, forteller Bekkenes.


Salg av Easee elbillader midlertidig stanset

Kraftriket har midlertidig stoppet salget av Easee ladere, som følge av dialogen mellom Easee og svenske Elsäkerhetsverket i forhold til hvordan sikkerheten i Easee laderen er dokumentert.

Easee har svart på et brev fra Elsäkerhetsverket, og svaret ligger nå til behandling der. Foreløpig er det vanskelig å si hva som blir utfallet av dette. Dersom Elsäkerhetsverket kommer fram til at dokumentasjonen til Easee ikke er god nok, så kan de kreve at Easee gjør endringer eller tiltak på enten lader eller dokumentasjonen av laderen og installasjon av laderen. Det vil i så fall få konsekvenser for alle laderne Easee har solgt i hele Europa.

 

Ikke farlig å bruke laderen

Easee er trygge på at det ikke er farlig å bruke laderen, og de er ganske sikre på at de kommer i mål med dokumentasjon rundt at laderen er trygg. Av forsiktighetshensyn har vi i Kraftriket likevel valgt å avvente salget av Easee ladebokser inntil det foreligger en konklusjon.

Les uttalelse fra Easee ved å klikke her

 

Avventer situasjonen

Vi avventer altså situasjonen inntil det foreligger en konklusjon fra Elsäkerhetsverket, men kunder med Easee kan fortsatt benytte laderen sin som normalt, så vil vi komme tilbake med informasjon til våre kunder dersom konklusjonen fra Elsäkerhetsverket får konsekvenser for lader eller installasjon av lader.

 


Gir mestringsfølelse til ungdom

Mekkeklubben har blitt en viktig samlingsplass for ungdommer i Valdres.

Garasjin er en mekkeklubb for ungdom med interesse for motor og mekanikk, drevet av organisasjonen Valdres Gatebil.

– Det er slettes ikke alle som sparker fotball, går langrenn, driver med skyting og friidrett. Her i Valdres, som mange andre bygdesamfunn, står motorkulturen sterkt. Fra første dag har klubben vært godt besøkt, og det skinner virkelig igjennom at tilbudet var etterspurt, forteller Lars Isachsen Jemterud i Valdres Gatebil og Garasjin mekkeverkstad for ungdom.

Tilbudet er helt gratis, og Jemterud kan fortelle at de huser opp til 70 barn og unge i uken.

­– Her jobber ungdommene med sine egne prosjekter, eller blir med på våre felles prosjekter som enheten finansierer. Vi har fokus på ungdom, men alle er velkomne innom, og nettopp denne kombinasjonen mellom ungdom og voksne synes vi fungerer veldig bra.

anonym

 

Psykisk helse

Fritidsklubben er ikke bare et sted der unge gutter og jenter kan komme for å mekke. Klubben skal også være et fristed. Her er det lov å snakke om de vanskelige tingene – og dét blir lettere når aktiviteten står i fokus, mener Jemterud.

– Vi gir ungdommer som faller utenfor de allerede etablerte fritidstilbudene et sted å være, et sted og lære og et sted å vokse på, sier han og legger til:

– Alle skal ha lyst til å være her, men da må man se hverandre, og løftet blikket.

Valdres Gatebil og Garasjin jobber aktivt mot utenforskap, blant annet gjennom et godt samarbeid med politiet.

– Vi har en relasjon med ungdom som offentlige myndigheter ikke oppnår, men som er avgjørende i arbeidet med å gi ungdom tilhørighet, forteller Jemterud.

Garasjin jobber også med holdningsskaping, og har blant annet Politiet, Statens Vegvesen og Trygg Trafikk som samarbeidspartnere. ­

– Målet er å bygge broer mellom etatene og ungdommen, og dyrke fram respekt og gode holdninger i trafikken, forteller Jemterud og fortsetter:

– Dette er arbeidet som også sparer samfunnet for store omkostninger knyttet til ulykker, fysisk og psykisk uhelse og andre negative følger hos dem som faller utenfor.

anonym

 

Støtte fra Kraftriket

Samlingsplasser for unge i Valdres er det ikke for mange av. Derfor er det viktig å ha et tilbud som Garasjin, som hver uke samler ungdommer fra store deler av Valdres for å mekke. Kraftriket ønsket å gi en ekstra påskjønnelse for arbeidet de gjør, og deler ut 10.000 kroner til Valdres Gatebil, som står bak Garasjin.

– De frivillige bak Garasjin gjør en enorm jobb for å gi de som ikke har interesse for «vanlige» fritidsaktivitetene, som ski og fotball, et tilbud. De har et stort fokus på psykisk helse, og de har gjort flere ulike aktiviteter for at flere skal kunne tørre å snakke om det som er vanskelig. Det er viktig, og gjør dem til en svært verdig vinner av Kraftriket-fondet, sier Nina Stensæter i Kraftriket.

Pengegaven fra Kraftriket gir Garasjin større handlingsrom og mulighet for mer aktivitet – spesielt i en periode med høye strømpriser og økende rente.

– Den økonomiske situasjonen den siste tiden har gitt oss mindre handlingsrom. Enhver pengegave, som ikke er øremerket en ren aktivitet eller et gitt produkt, er gull verdt for oss i disse dager. Vi er utrolig takknemlig, sier Jemterud med et stort smil.


Slik vinner både du – og ditt idrettslag!

Idrettsstøtten fra Kraft til idretten er en moderne form for dugnad, og ligner litt på grasrotandelen. Foreldre, tanter, onkler, besteforeldre, ildsjeler og støttespillere – absolutt alle kan bidra til idretten uten å gjøre annet enn å bruke strøm – og det gjør vi jo uansett.

 

Vil du støtte ditt lokale idrettslag? Det er enkelt – bestill strømavtalen «Idrettsstrøm Spot» fra Kraftriket og oppgi hvilken klubb du vil støtte. Da går 1 øre per kWh strøm du bruker til idrettslaget du har valgt.

Bestill Idrettsstrøm spot her

 

 

Populært konsept

Idrettsstrøm Spot er strømproduktet til konseptet «Kraft til idretten» som er et landsdekkende tilbud. Over 2500 klubber er registrerte mottakere med til sammen mer enn 10 000 støttespillere. Per januar 2023 er det utbetalt i overkant av 16 millioner kroner til idrettslagene. Med Idrettsstrøm Spot får du en god strømavtale samtidig som du støtter ditt utvalgte idrettslag – det er vinn-vinn for alle!

Bestill Idrettsstrøm Spot  her


Nå får idrettslag utbetalt idrettsstøtten

Totalt utbetales det gjennom Kraft til Idretten-konseptet 2.800.000 kroner til idrettslag i Norge.

Antall nye Idrettsstrøm-kunder har økt mye den siste tiden og vi kan anta at også 2024 blir et rekordår. Kraftriket startet med konseptet i 2022, det er derfor svært gledelig at såpass mange idrettslag får støtte etter bare et år. Støtten vil øke jo flere kunder som velger å støtte sitt lokale idrettslag gjennom Kraft til Idretten. Se hvilke idrettslag som mottar støtte for 2023 lenger ned i saken.

Populært konsept

Idrettsstrøm er strømproduktet til konseptet «Kraft til idretten» og er et landsdekkende tilbud. Kraft til idretten er samarbeid mellom Kraftriket og Polar Kraft. Med Idrettsstrøm fra «Kraft til idretten» får du en god strømavtale samtidig som du støtter ditt utvalgte idrettslag, dette er vinn-vinn for alle.

 

Disse idrettslagene i Sør-Norge mottar i disse dager støtte:

Aktiv Mot Kreft  kr     71 529
Ottestad Idrettslag  kr       7 382
Tynset Idrettsforening  kr       6 521
Stange Sportsklubb  kr       5 027
Idrettslaget Holeværingen  kr       4 928
Vikersund Idrettsforening Vif-Huset  kr       4 782
Skrautvål Idrettslag  kr       4 171
Haugsbygd Idrettsforening  kr       3 766
Fagernes Idrettslag  kr       3 655
Øystre Slidre Idrettslag  kr       3 572
Romedal Idrettslag  kr       3 352
Rendalen Idrettslag  kr       3 193
Hønefoss Ballklubb  kr       3 154
Geithus Idrettslag  kr       3 088
Rogne Idrettslag  kr       2 756
Åmot Idrettsforening  kr       2 721
Skarphedin Il  kr       2 719
Ringerike Ishockeyklubb  kr       2 705
Valdres Fk  kr       2 599
Hamarkameratene Fotball Elite  kr       2 532
Ulefoss Sportsforening  kr       2 522
Svene Il  kr       2 129
Idrettslaget Skade  kr       2 097
Hønefoss Sportsklubb  kr       2 077
Haugfoss Idrettsforening  kr       1 993
Alvdal Idrettslag  kr       1 942
Ådal I.L.  kr       1 929
Bjerke  Veitvet Allidrett I.F.  kr       1 914
Hedmarken Curlingklubb  kr       1 792
Orkdal Idrettslag  kr       1 670
Sauherad Idrettslag  kr       1 635
Dale Idrettslag  kr       1 596
Krødsherad Idrettslag  kr       1 513
Vindbjart Fotballklubb  kr       1 467
Tufsingdal Il  kr       1 379
Modum Fotballklubb  kr       1 326
Slidre/Røn Fotball Klubb  kr       1 322
Bagn Idrettslag  kr       1 297
Åsbygda Il Hovedlaget  kr       1 222
Ljan Fotballklubb  kr       1 185
Ps:Prosjekter  kr       1 170
Storhamar Il Ishockey Yngres  kr       1 138
Storhamar Il Ishockey Elite  kr       1 133
I L Moingen  kr       1 119
Tolga Idrettslag  kr       1 098
Ringkollen Skiklubb  kr       1 091
Tangen Idrettslag Hovedlaget  kr       1 085
Heradsbygda Il  kr       1 064
Gvarv Idrettslag  kr       1 055
Vestre Slidre Idrettslag  kr       1 047
Hørte Idrettslag  kr       1 045
Tønjum Skyttarlag  kr       1 035
Simostranda Il  kr       1 025
Vallset I L  kr       1 006
Fotballaget Fart  kr       1 002

Med støtte fra Kraftriket-fondet ble det nye uniformer til Italiaturen

Strandturer, utflukt til Venezia og kveldskonserter på torget ga opplevelsesrike dager i Italia for Flesberg skolekorps.

– Å spille i korps krever mye øving, som av og til kan være tungt og kjedelig. Derfor er det viktig å noen arrangementer som barna kan se frem til for å motivere seg. En liten gulrot, sier korpsleder Birgitte Edvardsen.

Det kan være både stort og smått, påpeker hun. Som å ta en tur til trampolineparken eller Tusenfryd.

Men i fjor ville de gjøre noe ekstra spesielt.

– Vi fylte 50 år i 2020, så vi ønsket å feire det med en tur til Lido di Jesolo i Italia. Den turen ble selvfølgelig avlyst på grunn av korona, men i 2022 fikk vi endelig dratt, forteller hun.

Anonym

Flesberg skolekorps. Foto: privat.

 

Fikk 10.000 kroner av Kraftriket

Før korpset reise på korpstur til varma Italia, måtte de både kjøpe inn nye instrumenter og ikke minst sommeruniformer.

– Vi kunne ikke bruke ulluniformene i Italia, ler Edvardsen.

Kraftriket ville bidra med å gi Flesberg skolekorps en uforglemmelig tur til Italia, og støttet turen med 10.000 kroner.

– Pengestøtten betyr at vi slipper timevis med dugnadsarbeid. Ikke minst at vi var sikret å få med oss 24 personer på korpstur til Italia, og alle i matchende t-skjorter, sier Edvardsen fornøyd.

 

– Ingen ville reise hjem

Det var i juni i fjor at korpset dro på tur, og Edvardsen kan fortelle om en meget vellykket reise og fornøyde barn.

– Som vi koste oss! Vi tok et dagsbesøk til Venezia, badet og koste oss. Så spilte vi to kveldskonserter på et lite torg, som var utrolig koselig. Lido di Jesolo var rett og slett et veldig fint og hyggelig sted, sier hun og legger til:

– Ingen ville reise hjem!

Anonym

Bading hører med på skolekorpstur i Italia. Foto: privat.


Hjerterommet- gir lyspunkt for mange

❤️Kraftriket ønsker å gi en varmende gave til lokale barnefamilier i Vikersund, og bidrar nå med 10.000 kroner fra vårt julefond til Hjerterommet i Vikersund.

– Hjerterommet! Altså, bare navnet sier jo alt. Dette er en gjeng som virkelig brenner for at andre skal få en litt bedre hverdag og få lyspunkt i hverdagen, sier Jørn Braathen i Kraftriket.

For Anita Andreassen kom gaven på 10.000 kroner som en stor overraskelse.

– Det var helt fantastisk, og det betyr utrolig mye for oss. Da jeg fikk telefonen om at vi får 10.000 kroner måtte jeg stoppe bilen og gråte, sier hun tydelig rørt.

Hjerterommet i Vikersund drives i dag av seks frivillige, som i utgangspunktet ønsket å hjelpe flyktninger fra Ukraina med klær, sko og utstyr.

– I dag er de fleste flyktningene godt ivaretatt av kommunen. Men nå er det Ola Nordmann, den vanlige mannen i gata, som sliter. Den voldsomme prisstigningen har rammet barnefamilier ekstra hard, forteller hun.

Derfor valgte Hjerterommet i Vikersund å fortsette arbeidet med å samle inn klær, sko og utstyr. Men nå kan alle som sliter økonomisk spørre om hjelp.

– Når alt blir dyrere, så rammer det mange. De som før klarte seg greit, har nå blitt «nyfattige» og må for aller første gang søke hjelp. For denne gruppen er det kanskje ekstra vanskelig, forteller hun.

Andreassen er redd for tabuet rundt det å spørre om hjelp, og frykter at de som sliter lar seg stoppe av skammen.

– Vær så snill og be om hjelp hvis du trenger det. Hos oss kan du komme helt anonymt, og vi har taushetsplikt. Alle skal føle seg velkommen når de kommer til Hjerterommet, sier Andreassen.

Hun forteller at givergleden i Modum har vært enorm, noe som gjør at alle som ber om hjelp kan få nettopp det.

– Jeg har ikke ord for godheten til folk som bidrar med klær i god kvalitet. Mye av det har fortsatt merkelappen på. Ikke minst er vi så takknemlig for bedrifter som bidrar med midler.

Hun oppfordrer samtidig flere bedrifter til å bidra.

– Det er for det meste klær vi trenger, men alt som kan gjøre vinteren litt lettere for noen er fint, sier Andreassen.


Den fineste julegaven er å glede andre!

Kraftriket støtter det viktige arbeidet til Stabburshella.

 

Vi i Kraftriket gir 10.000 kroner til Stabburshella Fagernes for deres
fenomenale frivillige arbeid. 

– Stabburshella er et værested som har rom for alle. Vi trenger slike møteplasser. Her føler alle seg sett, og Stabburshella er absolutt verdig midler fra julefondet, sier May Britt Andersen i Kraftriket. 

Sjekken på 10.000 kroner rørte alle i den frivillige organisasjonen, kan Inger Grete Tronsplass fortelle. 

– Det er helt fantastisk å motta en slik pengegave, da vi er helt avhengige av støtte. For en julegave, sier hun. 

Viktig møteplass 

Stabburshella er en frivillig organisasjon på Fagernes, som tilbyr et viktig være sted og gode ressurser for de som sliter med rus- og psykiske problemer. 

– Vi har et spesielt fokus på å nå mennesker med psykiske og rusrelaterte problemer, og de som er berørt av dette. Det være seg pårørende, barn og ungdom som lever, eller har levd nært på mennesker med slike problemstillinger. 

Stabburshella er åpent tre dager i uka, og her kan alle som vil komme for å delta på aktiviteter, få støtte, bygge nettverk – eller rett og slett bare ta seg en kopp kaffe. 

– Det aller viktigste vi kan bidra med er det sosiale. Mange av brukerne har ikke så mye annet og gå til, og for dem er det gull verdt å komme hit. For selskapets skyld, for å bygge nettverk, og for å slippe å sitte ensom, sier Tronsplass og fortsetter:  

– Mange har fått seg et større nettverk takket være oss, og noen har fortalt at dette er grunnen til at de klarer å stå opp om morgenen. For her blir alle møtt med prat og respektert for den de er. Det er ingen som dømmer deg, og det betyr mye for mange. 

Sprer julestemning 

Julen og andre høytider er for de fleste forbundet med hygge og tid med sine nære. Men for mange er høytider en historie om utenforskap og ensomhet. Derfor sørger Stabburshella alltid for å gjøre noe ekstra ut av høytidene. 

– Vi skal spre julestemning, så desember er fullspekket av juleaktiviteter. Både julelunsjer, kakebaking, fremføring med musikkgruppa og andre sosiale aktiviteter. 

Om pengene fra Kraftriket skal brukes på juleaktiviteter vet de ikke ennå, men én ting er sikkert: Pengene skal komme brukerne til gode.  

– Vi skal prøve å finne ut av hva vi skal bruke pengene på sammen. Pengene skal komme brukerne til gode, og da er det klart at de skal få komme med forslag på hva de ønsker seg, sier hun og legger til: 

– Men vi skal i alle fall kjøpe inn kaffe. Det skal kommer alle til nytte.