Kraftriket er Miljøfyrtårnsertifisert!

Kraftriket er en samfunnsbevisst- og en samfunnsansvarlig strømleverandør. Vi er oppmerksomme på at vår virksomhet etterlater et fotavtrykk. Både kundeverdier og positive ringvirkninger, men også noe negativ påvirkning på miljøet.

Vi tar ansvar for å redusere vårt negative fotavtrykk til et minimum, gjennom å stille krav til oss selv og våre leverandører. Et miljøledelsessystem som Miljøfyrtårn er essensielt for å kunne jobbe strukturert og målrettet, med tiltak for å kontinuerlig forbedre våre miljøprestasjoner. Vi er veldig glade for at vi er sertifisert som Miljøfyrtårn!

 

Hva betyr det å være sertifisert som Miljøfyrtårn?

Ved å være sertifisert så stiller det krav til hvordan vi utvikler og forbedrer våre miljøprestasjoner. Miljøledelsessystemet bidrar til å skape bedre innsikt og strukturert oppfølging. En annen positiv effekt er at ordningen i tillegg til å bevisstgjøre Kraftriket, også bevisstgjør våre ansatte, som kan være med å bidra til å forbedre eget fotavtrykk utenfor jobb.

Kraftriket vil ved bruk av Miljøfyrtårn som et miljøledelesesystemgjennomføre effektive og lønnsomme miljøforbedringer innen områder som arbeidsmiljø, avfallshåndtering, energibruk, innkjøp og transport, hvor også matsvinn og plast er inkludert.

 

Bærekraft og det grønne skifte

Kraftriket skal være en strømleverandør som oppleves relevant og attraktivt i det grønne skifte. I tillegg til å levere fornybar energi har Kraftriket løsninger som bidrar til å;

 • forbruke strøm mer effektivt
 • øke fornybar energiproduksjon
 • tilrettelegge for elektrisk mobilitet
 • skape bolyst og livskraftige lokalsamfunn

Dette velger vi å gjøre fordi vi bryr oss om- og ønsker å bidra til å ta vare på våre samfunn der vi bor.

 

Omstilling og utvikling av nye løsninger

Ørjan Bøyum, daglig leder for i Kraftriket, forteller at det grønne skiftet i stor grad handler om at verdenssamfunnet må omstille seg til en fremtid uten utslipp av skadelige klimagasser. – Da må vi alle omstille oss til at vekst og utvikling skjer innenfor naturens tålegrenser, sier en engasjert Bøyum, og forteller videre at Kraftriket har en overordnet strategi om å skape verdier for sine kunder og eiere, med minst mulig miljøpåvirkning.

Orjan Boyum

Ørjan Bøyum, daglig leder i Kraftriket.

Kraftriket skal bidra med energiløsninger som bidrar til å nå målet om at Norge blir et lavutslippsland innen 2050. Gjennom samarbeid med andre aktører skal vi utvikle løsninger som bidrar til å at våre kunder forbruker fornybar energi mer effektivt, får mulighet til å produsere fornybar energi i eget hus og vi skal tilrettelegge for elektrisk mobilitet. Fremtiden er elektrisk – og Kraftriket skal være en del av løsningen på våre felles utfordringer, sier Ørjan Bøyum.

 

FN bærekraftsmål

Miljøfyrtårn som et miljøledelsessystem gir oss gode forutsetninger for å bidra til flere av bærekraftsmålene FN har utarbeidet. Kriteriene i ordningen påvirker faktisk direkte mot hele åtte av sytten bærekraftsmål. Systemet vil bidra til at vi kan jobbe mot og forbedre miljøprestasjonene – direkte mot oss selv og gjennom våre løsninger som tilbys våre kunder. Miljøfyrtårn hjelper oss til å redusere vår egne skygge som vi legger igjen etter oss. Vi skal tilby løsninger som kaster lys til våre kunder som reduserer deres skygge.

 

«Fremtiden er elektrisk – og Kraftriket skal være en del av løsningen på våre felles utfordringer. Vi tar ansvar for vårt etterlatte fotavtrykk, og miljøledelsessystemet Miljøfyrtårn vil bidra til at vi forbedrer vår egen miljøprestasjon».


Strømstøtte for mai

I mai var gjennomsnittsprisen for Sør-Norge rundt 165 øre/kWh. Støtte til strømregningen blir rundt 95 øre/kWh, og beløpet du har krav på trekkes automatisk fra på nettleien – uansett hvilken strømavtale du har. Strømstøtte for mai ser du på strømregningen som sendes ut rundt den 10. juni.

Støttesatser for mai

I tabellen under ser du støttesatsene for mai. Du finner eksempel på utregning under tabellen. Er du usikker på hvilket prisområde du tilhører? Sjekk kartet helt nederst i artikkelen!

Prisområde Gjennomsnittspris Støttesats
NO1 (Oslo) 164,97 øre/kWh 94,97 øre/kWh
NO2 (Kristiansand) 165,32 øre/kWh 95,32 øre/kWh
NO5 (Bergen) 165,02 øre/kWh 95,02 øre/kWh
NO3 (Trondheim) 15,76 øre/kWh 0 øre/kWh
NO4 (Tromsø) m/ mva 11,25 øre/kWh 0 øre/kWh
NO4 (Tromsø) u/ mva 11,25 øre/kWh 0 øre/kWh

Tallene er hentet fra NVE og vi forbeholder oss mot evt. feil.

Slik regner du ut din strømstøtte for mai

Du kan enkelt regne ut din strømstøtte. Dette gjør du ved å ta ditt strømforbruk for mai (antall kWh) og gange/multiplisere med støttesats som oppgitt i tabellen over.

 • Her ser du et eksempel på utregning for en bolig i Oslo (NO1) som har et strømforbruk på 3000 kWh i mai: 3000 x 0,9497 = 2849,1. Obs! Pass på å gjøre om støttesats fra øre til kroner når du skal regne ut din støtte (94,97=0,9497).
NB! Ditt strømforbruk i kWh for mai finner du ved å logge inn i Kraftriket-appen.

 

Staten dekker 80 prosent

Kundegruppene som er nevnt under, i områder med gjennomsnittlig spotpris som er mer enn 70 øre (ekskl. mva.) i løpet av en måned, har rett på strømstøtte – uansett hvilken strømavtale de har. En pris på 70 øre uten moms tilsvarer 87,50 øre med moms. Staten skal dekke 80 prosent av strømutgiftene over 70 øre/kWh.  På regjeringen sine nettsider kan du se en samlet oversikt over alle tiltak for strømstøtte.

 

Får støtten utbetalt på strømfaktura

 • Husholdningskunder
  Alle husholdningskunder har rett på strømstøtte og vil finne støttebeløpet på sin strøm/nettleiefaktura. Har du for eksempel to boliger, får du kompensasjon for begge dersom begge er registrert som privat/husholdning.
 • Borettslag med felles strømmåler
  Borettslag med felles strømmåler har rett på strømstøtte og vil finne støttebeløpet på sin strøm/nettleiefaktura. Styrene i boligselskapene plikter å kontrollere og rapportere for å sikre riktig utbetaling. Se mer informasjon ved å klikke her.

 

Får støtten utbetalt på andre måter

 • Idrettslag og frivillige organisasjoner
  Har rett på strømstøtte, men må søke kommunen om støtte. Det er kommunene som skal forvalte ordningen for denne gruppen og strømstøtten blir derfor ikke synliggjort på strømregningen.
 • Jordbruks- og veksthusnæringen
  Ordningen vil innrettes etter samme modell som for husholdninger, men det er  Landbruksdirektoratet som forvalter ordningen. Det betyr at strømstøtten ikke blir synliggjort på strømregningen. Klikk her for å lese mer om støtteordningen til jordbruks- og veksthusnæringen.
NB! Hytter og fritidsboliger omfattes ikke av støtteordningen.

 

Nettselskapene har ansvaret for ordningen

Det er nettselskapene som har ansvaret for å gjennomføre ordningen. Beløpet du får i støtte vil derfor bli trukket fra den månedlige regningen for nettleie. Dersom summen overstiger den månedlige nettleien, blir beløpet utbetalt til din bankkonto eller trukket fra strømregningen.

De fleste kunder i Kraftriket har strøm og nettleie på samme faktura. Det betyr at fratrekket kommer på strømregningen som du får fra oss, men det er nettselskapet som sørger for at kompensasjonen blir riktig.

Har du spørsmål om strømstøtteordningen, må du kontakte ditt lokale nettselskap. Her finner du kontaktinformasjon til de ulike nettselskapene som Kraftriket har avtale om «alt på en faktura» med.

 

Prisområder i Norge:

 

prisområder


Strømstøtte for april

Strømstøtten for april ble lavere enn forrige måned, da spotprisen var 13 øre lavere i gjennomsnitt sammenlignet med mars (NO1-Oslo). Beløpet du har krav på trekkes automatisk fra på nettleien – uansett hvilken strømavtale du har. Strømstøtte for april ser du på strømregningen som sendes ut rundt den 10. mai.

 

Støttesatser for april

I tabellen under ser du støttesatsene for april. Du finner eksempel på utregning under tabellen. Er du usikker på hvilket prisområde du tilhører? Sjekk kartet helt nederst i artikkelen!

Prisområde Gjennomsnittspris Støttesats
NO1 (Oslo) 174,00 øre/kWh 104,00 øre/kWh
NO2 (Kristiansand) 173,89 øre/kWh 103,89 øre/kWh
NO5 (Bergen) 174,38 øre/kWh 104,38 øre/kWh
NO3 (Trondheim) 45,07 øre/kWh 0 øre/kWh
NO4 (Tromsø) m/ mva 17,84 øre/kWh 0 øre/kWh
NO4 (Tromsø) u/ mva * 17,84 øre/kWh 0 øre/kWh

Tallene er hentet fra NVE og vi forbeholder oss mot evt. feil.

 

Slik regner du ut din strømstøtte for april

Du kan enkelt regne ut din strømstøtte. Dette gjør du ved å ta ditt strømforbruk for april (antall kWh) og gange/multiplisere med støttesats som oppgitt i tabellen over.

 • Her ser du et eksempel på utregning for en bolig i Oslo (NO1) som har et strømforbruk på 3000 kWh i april: 3000 x 1,04 = 3120

Obs! Pass på å gjøre om støttesats fra øre til kroner når du skal regne ut din støtte (104=1,04).

 

NB! Ditt strømforbruk i kWh for april finner du ved å logge inn i Kraftriket-appen.

 

Staten dekker 80 prosent

Kundegruppene som er nevnt under, i områder med gjennomsnittlig spotpris som er mer enn 70 øre (ekskl. mva.) i løpet av en måned, har rett på strømstøtte – uansett hvilken strømavtale de har. En pris på 70 øre uten moms tilsvarer 87,50 øre med moms. Staten skal dekke 80 prosent av strømutgiftene over 70 øre/kWh.  På regjeringen sine nettsider kan du se en samlet oversikt over alle tiltak for strømstøtte.

 

Får støtten utbetalt på strømfaktura

 • Husholdningskunder
  Alle husholdningskunder har rett på strømstøtte og vil finne støttebeløpet på sin strøm/nettleiefaktura. Har du for eksempel to boliger, får du kompensasjon for begge dersom begge er registrert som privat/husholdning.
 • Borettslag med felles strømmåler
  Borettslag med felles strømmåler har rett på strømstøtte og vil finne støttebeløpet på sin strøm/nettleiefaktura. Styrene i boligselskapene plikter å kontrollere og rapportere for å sikre riktig utbetaling. Se mer informasjon ved å klikke her.

 

Får støtten utbetalt på andre måter

 • Idrettslag og frivillige organisasjoner
  Har rett på strømstøtte, men må søke kommunen om støtte. Det er kommunene som skal forvalte ordningen for denne gruppen og strømstøtten blir derfor ikke synliggjort på strømregningen.
 • Jordbruks- og veksthusnæringen
  Ordningen vil innrettes etter samme modell som for husholdninger, men det er  Landbruksdirektoratet som forvalter ordningen. Det betyr at strømstøtten ikke blir synliggjort på strømregningen. Klikk her for å lese mer om støtteordningen til jordbruks- og veksthusnæringen.
NB! Hytter og fritidsboliger omfattes ikke av støtteordningen.

 

Nettselskapene har ansvaret for ordningen

Det er nettselskapene som har ansvaret for å gjennomføre ordningen. Beløpet du får i støtte vil derfor bli trukket fra den månedlige regningen for nettleie. Dersom summen overstiger den månedlige nettleien, blir beløpet utbetalt til din bankkonto eller trukket fra strømregningen.

De fleste kunder i Kraftriket har strøm og nettleie på samme faktura. Det betyr at fratrekket kommer på strømregningen som du får fra oss, men det er nettselskapet som sørger for at kompensasjonen blir riktig.

Har du spørsmål om strømstøtteordningen, må du kontakte ditt lokale nettselskap. Her finner du kontaktinformasjon til de ulike nettselskapene som Kraftriket har avtale om «alt på en faktura» med.

 

Prisområder i Norge:

 

prisområder


Bankene innfører en ny tjeneste for eFaktura – «Ja takk til alle»

Ny banktjeneste for eFaktura : «Ja takk til alle» (JTTA)

Tjenesten «Ja takk til alle» (JTTA) gjør det enklere å motta eFaktura fra alle som skal sende deg faktura. Med å takke ja til tjenesten JTTA, får du automatisk eFaktura direkte til din nettbank, og slipper å inngå avtale om eFaktura med hver og en leverandør. Du kan reservere deg mot tjenesten for enkelte leverandører, som for eksempel Kraftriket om du ønsker å motta strømregningen på papir.

Med ja takk til alle vil den som står som mottaker av faktura få oversendt sin strømfaktura rett i nettbanken. Det er bankforbindelsen din som informerer deg om tjenesten og vi anbefaler deg å kontakte banken om du har spørsmål til JTTA.

 

eFaktura referanse forsvinner

Med JTTA vil eFaktura referansen erstattes med fakturamottakers fødselsnummer. I praksis vil dette si at det er vedkommende som strømabonnementet er registrert på som vil motta eFakturaen til sin nettbank. Det er viktig at du sørger for at vi har korrekt informasjon om deg som mottaker av strømfaktura.

Tjenesten JTTA innføres gradvis fra bankene og vårt ståsted:

 • Fra desember 2021 vil alle med JTTA få eFaktura automatisk inn i sin nettbank.
 • Fra mai vil tjenesten være på plass i sin helhet både hos bankene og hos oss. Du må ha valgt JTTA for å fortsatt motta eFaktura fra oss.

NB! Om du IKKE har valgt JTTA vil du motta giro fra oss. For å unngå fakturagebyr anbefaler vi deg å velge JTTA i nettbanken din eller du kan bestille faktura via e-post. Sistnevnte kan du enkelt ordne selv ved å logge inn min side. Klikk på faktura, finn din avtale og velge e-post faktura. 

Har du spørsmål om tjenesten JTTA anbefaler vi deg å kontakte din bank.

 

NB! Motta eFakturaer «på vegne av»

Endringen per 1. desember gjør at det ikke lenger er mulig å motta eFaktura «på vegne av» andre. Dersom du ønsker at eFaktura skal sendes til andre enn deg selv, må dette avtales direkte med eFakturautsteder. Det kan også være at din nettbanktilbyder har løsninger der du kan gi fullmakt til andre personer for å se og behandle eFakturaer på dine vegne. Ta kontakt med banken din for å høre hvilke muligheter du har.

Dersom du har inngått «Ja takk til alle» før 1. desember og allerede i dag mottar fakturaer «på vegne av» andre enn deg selv, vil mange av disse bli distribuert som før i en overgangsperiode.

 

Ofte stilte spørsmål om eFaktura og JTTA

 • Hvorfor får jeg regningene mine i nettbanken/app? Jeg har ikke bedt om dette!

  Det betyr at du har gitt et generelt samtykke til eFaktura til din betalingsflate som er tilknyttet tjenesten. Om du vil fortsette med å få giro, kontakt banken din for å melde deg av eFaktura fra Kraftriket.

 • Hvorfor får jeg plutselig strømregningen på papir når jeg har valgt å motta denne på eFaktura tidligere?

  Om du ikke har valgt JTTA kan du oppleve å motta giro fra oss – selv om du har hatt eFaktura tidligere. Vi anbefaler deg å velge JTTA i nettbanken din.

 • Hvorfor har enkelte brukere fått andres eFaktura i nettbanken?

  Det er mulig med eFaktura «Ja takk til bestemte» å inngå avtale om mottak av eFaktura på vegne av en annen. Dette er funksjonalitet som gradvis vil  forsvinne  med innføring av generell aksept «Ja takk til alle» der utsteder finner deg som kunde i dette registeret og kan sende første faktura someFaktura. Det samme kan også inntreffe hvis utsteder har feil informasjon om deg som kunde når han søker i ovennevnte register. Det er derfor viktig å værebevisst på at opplysninger du har registrert i din betalingsflate knyttet til eFaktura er korrekt.

 • Hvorfor får jeg strømregninge på papir? Jeg har samtykket til «Ja takk til alle».

  For at du skal motta eFaktura må utsteder støtte ny funksjonalitet for Ja JTTA. Det jobbes med at dette skal rulles ut hos alle fakturautstedere.

 • Hvorfor mottar jeg min mors fakturaer på eFaktura?

  Har du tidligere akseptert mottak av eFaktura ved betaling av din mors faktura i din betalingsflate? Eventuelt må du sjekke hva slags opplysninger som er registrert i din betalingsflate knyttet til eFaktura for å sikre at de tilhører deg og ikke din mor.

 • Jeg finner ikke noe sted å melde meg på «Ja takk til alle» i min bank?

  De ulike betalingsflatene har tilgjengeliggjort dette på ulike måter, men det er krav om at funksjonalitet for både av- og påmelding skal tilbys i alle betalingsflater.

 • Hvor kan jeg melde meg av «Ja takk til alle»?

  De ulike betalingsflatene har tilgjengeliggjort dette på ulike måter, men det er krav om at funksjonalitet for både av-og påmelding skal tilbys i alle betalingsflater.

 • Hvordan finner bedriften meg når den skal sende eFaktura?

  Bedriften finner deg basert på opplysninger som er meldt inn til eFaktura-tjenesten i forbindelse med din aksept av «Ja takk til alle» (epost, mobil, adresse og fødsels- og personnummer for de som kan behandle dette). Det er derfor viktig at disse opplysningene er korrekt og oppdatert av din nettbankflate.


Kraftriket kan nå tilby tjenester for energieffektivisering til bedrifter

Nyhet! Kraftriket har nå via morselskapet Yve en eierandel i Green Norway, og kan dermed tilby tjenester for energieffektivisering. Etter transaksjonen eier Kraftriket/Yve 10% av aksjene i selskapet.  

Omkring 40% av Norges energiforbruk går i dag til bygg. Green Norway ble etablert i 2020 med en klar ambisjon om å redusere dette. Selskapet har siden oppstarten utviklet plattform og kompetanse for å levere tjenesten Energy-as-a-Service (EaaS) til store næringsbygg. Porteføljen består av hotellbygg, industribygg og andre typer næringsbygg.

 

Unik kompetanse

Kraftriket har fulgt Green Norway siden oppstarten, der selskapet har vært en gjennomgående profesjonell kunde. Ørjan Bøyum, daglig leder i Kraftriket, forteller at han fra sidelinjen har sett hvor god effekt EaaS-tjenesten har for å gjøre etablerte bygg mer energieffektive. – Vi ser hvilken unik kompetanse selskapet besitter og vi gleder oss til å være med på reisen videre. – Vi har mange kunder som kan oppnå stor energieffektivisering ved hjelp av tjenesten Kraftriket nå kan tilby gjennom samarbeidet med Green Norway, sier Bøyum.

Orjan Boyum

Daglig leder i Kraftriket, Ørjan Bøyum, er svært fornøyd med å kunne tilby tjenester for energieffektivisering til sine kunder.

 

Enkelt for kunden

Daglig leder i Green Norway, Erik Åbyholm, sier at energi er komplekst, og at det er mye som påvirker hva man betaler i energikostnader hver måned. – Tjenesten EaaS gjør energioptimalisering av bygg enkelt for kunden. Green Norway sørger for at en analysedrevet helhetstanke ligger til grunn for å ta gode energivalg, sier Åbyholm.

 

– Vi har over tid blitt godt kjent, og vi ser frem til å få med Yve med sine to datterselskap Kraftriket og Polar Kraft med på laget, sier Erik Åbyholm. – Begge selskap ser viktigheten av å sørge for at energiforbruk i bygg reduseres. Bærekrafts arbeid er mer enn ord, og gjennom EaaS sikrer vi at energikunder får fart på bærekrafts arbeidet knyttet til bygg – uten at de selv trenger å bruke masse tid på det. Vi sørger for kontroll, optimalisering og tar gode energivalg for kunden, avslutter Åbyholm.

Erik Abyholm

Erik Åbyholm, daglig leder i Green Norway.

 

Om Green Norway

Green Norway AS ble etablert i 2020 i Grimstad og har utviklet en tjeneste for energieffektivisering (EaaS). Tjenesten bidrar til å gjøre energioptimalisering enkelt, lønnsomt og målbart for kundene. Selskapet jobber analysedrevet og med en helhetstanke hvor alle byggets kostnader knyttet til energi optimaliseres. I tillegg til EaaS leverer selskapet tjenester knyttet til rapportering, energimerking og vurdering. Green Norway består av dedikerte mennesker som brenner for å forbedre energiforbruk i bygg og gjøre dem mer miljøvennlige.

 

Om Yve

Yve AS er en nasjonal aktør innenfor energi, teknologi, tjenesteutvikling og bærekraft. Konsernet ble etablert i 2021 og eies av lokale energiselskaper i hele Norge. Yve er i dag morselskap for to solide strømselskaper med sterk lokal forankring – Kraftriket AS og Polar Kraft AS, som samlet har i underkant av 200 000 kunder over hele landet. Selskapets ambisjon er videre vekst og utvikling innenfor energisektoren og andre tilknyttede bransjer – til det beste for Yves kunder, samarbeidspartnere, lokalsamfunn og miljø.

 


Slik blir strømstøtten for mars

Rekordhøy strømstøtte for mars! Det har vært høye strømpriser i mars, og støttesatsen er over dobbelt så høy som den var i februar. Beløpet du har krav på trekkes automatisk fra på nettleien – uansett hvilken strømavtale du har. Strømstøtte for mars ser du på strømregningen som sendes ut rundt den 10. april.

 

Støttesatser for mars

I tabellen under ser du støttesatsene for mars. Du finner eksempel på utregning under tabellen. Er du usikker på hvilket prisområde du tilhører? Sjekk kartet helt nederst i artikkelen!

Prisområde Gjennomsnittspris Støttesats
NO1 (Oslo) 187,04 øre/kWh 117,04 øre/kWh
NO2 (Kristiansand) 187,04 øre/kWh 117,04 øre/kWh
NO5 (Bergen) 187,05 øre/kWh 117,05 øre/kWh
NO3 (Trondheim) 17,28 øre/kWh 0 øre/kWh
NO4 (Tromsø) m/ mva 15,10 øre/kWh 0 øre/kWh
NO4 (Tromsø) u/ mva * 15,10 øre/kWh 0 øre/kWh

Tallene er hentet fra NVE og vi forbeholder oss mot evt. feil.

Slik regner du ut din strømstøtte for mars

Du kan enkelt regne ut din strømstøtte. Dette gjør du ved å ta ditt strømforbruk for mars (antall kWh) og gange/multiplisere med støttesats som oppgitt i tabellen over.

 • Her ser du et eksempel på utregning for en bolig i Oslo (NO1) som har et strømforbruk på 3000 kWh i mars: 3000 x 1,1704 = 3511,2

Obs! Pass på å gjøre om støttesats fra øre til kroner når du skal regne ut din støtte (117,04=1,1704).

NB! Ditt strømforbruk i kWh for mars finner du ved å logge inn i Kraftriket-appen.

 

Får støtten på strømfaktura

 • Husholdningskunder
  Alle husholdningskunder har rett på strømstøtte og vil finne støttebeløpet på sin strøm/nettleiefaktura. Har du for eksempel to boliger, får du kompensasjon for begge dersom begge er registrert som privat/husholdning.
 • Borettslag med felles strømmåler
  Borettslag med felles strømmåler har rett på strømstøtte og vil finne støttebeløpet på sin strøm/nettleiefaktura. Styrene i boligselskapene plikter å kontrollere og rapportere for å sikre riktig utbetaling. Se mer informasjon ved å klikke her.

 

Får ikke støtten på strømfaktura

 • Idrettslag og frivillige organisasjoner
  Har rett på strømstøtte, men må søke kommunen om støtte. Det er kommunene som skal forvalte ordningen for denne gruppen og strømstøtten blir derfor ikke synliggjort på strømregningen.
 • Jordbruks- og veksthusnæringen
  Ordningen vil innrettes etter samme modell som for husholdninger, men det er  Landbruksdirektoratet som forvalter ordningen. Det betyr at strømstøtten ikke blir synliggjort på strømregningen. Klikk her for å lese mer om støtteordningen til jordbruks- og veksthusnæringen.

Kunder som nevnt over, i områder med gjennomsnittlig spotpris som er mer enn 70 øre (ekskl. mva.) i løpet av en måned, har altså rett på strømstøtte – uansett hvilken strømavtale de har. En pris på 70 øre uten moms tilsvarer 87,50 øre med moms. Staten skal dekke 80 prosent av strømutgiftene over 70 øre/kWh for januar til mars 2022.  På regjeringen sine nettsider kan du se en samlet oversikt over alle tiltak for strømstøtte.

NB! Hytter og fritidsboliger omfattes ikke av støtteordningen.

 

Nettselskapene har ansvaret for ordningen

Det er nettselskapene som har ansvaret for å gjennomføre ordningen. Beløpet du får i støtte vil derfor bli trukket fra den månedlige regningen for nettleie. Dersom summen overstiger den månedlige nettleien, blir beløpet utbetalt til din bankkonto eller trukket fra strømregningen.

De fleste kunder i Kraftriket har strøm og nettleie på samme faktura. Det betyr at fratrekket kommer på strømregningen som du får fra oss, men det er nettselskapet som sørger for at kompensasjonen blir riktig.

Har du spørsmål om strømstøtteordningen, må du kontakte ditt lokale nettselskap. Her finner du kontaktinformasjon til de ulike nettselskapene som Kraftriket har avtale om «alt på en faktura» med.

 

Prisområder i Norge:

 

prisområder


Hvordan blir strømprisene i vinter?

Det er ikke noe vi heller skulle ønske enn at vi kunne formidle gode nyheter når det gjelder utsikter for strømprisene resten av vinteren. Vi er likevel nødt til å forholde oss til virkeligheten, og det ser dessverre ut til at strømprisene vil holde seg høye og at vi trenger en mild og nedbørsrik vinter for å unngå ytterligere prisstigning.

 

Slik det ser ut nå, er det to mulige utfall for strømprisutviklingen videre denne vinteren:

1. Strømprisen holder seg på samme nivå:

Skal vi unngå en ytterligere prisstigning må vi få en mildere og mer nedbørsrik vinter enn det som er normalt. Vårt strømforbruk vil da bli redusert og vi får mindre tapping av vannmagasinene. Man skulle da tro at prisene ville gå ned. MEN – nivået på eksport av strøm blir en utfordring, og vi må trolig opp på europeisk nivå i en god del timer gjennom vinteren for å snu eksporten. Dette vil mest sannsynlig holde prisene på relativt høye nivåer gjennom hele vinteren.

2. Strømprisen stiger ytterligere:

Det er lite vann i Norske vannmagasiner og dermed fare for veldig lav magasinfylling til våren, selv om det blir en normal vinter. Skal eksporten snus må de Norske prisene opp på Europeisk nivå i flere timer gjennom døgnet. Med de høye europeiske prisene vi ser kan dette føre til at vi i perioder i vinter får enda høyere priser enn det vi har sett til nå.

 

Lite vann i Sør

I motsetning til situasjonen vi hadde i 2020 der vannmagasinene var fulle og strømprisene lave, har vi nå en anstrengt magasinsituasjon, særlig i Sør-Norge. Dette har ført til at vi denne høsten har hatt høyere priser enn vi historisk sett har hatt tidligere.

 

Årsaker til de høye strømprisene

En anstrengt magasinsituasjon og at energiprisene på kontinentet er betydelig høyere enn det vi har sett tidligere år, er i all hovedsak årsaken til de høye strømprisene. Prisen på kontinentet er drevet av høye gass og CO2 priser. I tillegg er det faset ut kjernekraftverk og kullkraftverk, noe som gjør at strømprisene er mer avhengige av gassprisen enn de har vært tidligere.

I tillegg har Norge fått økt kabelkapasitet mot Europa, noe som har ført til at vi har hatt høyere eksport enn det vi har hatt tidligere år. Hovedårsaken til den høye eksporten er at prisen i Europa har ligget betydelig høyere enn det den har vært i Norge, dermed flyter strømmen ut mot de områdene som har mye høyere pris, inntil kapasiteten på kablene er nådd.

 


Kraftriket ønsker alle en riktig god jul

Våre åpningstider i julen:

I romjulen har vi åpent fra kl. 10.00 til kl. 14.00.
Vi har stengt julaften, 1. og 2. juledag, samt nyttårsaften og 1. nyttårsdag.

Du finner svar på mange gode spørsmål på hjemmesiden vår.
Se ofte stilte spørsmål her.

Vårt kundesenter er stengt for kundebesøk på grunn av smitteverntiltak. Ta kontakt med oss på chat, e-post eller på tlf 321 41 000.


Vi håper dere alle får en minnerik julefeiring med familie og venner.
Samtidig ønsker vi å takke dere for året som har gått, og ser frem til et nytt år!

Må julen bli fin og gi ro i sinnet. La alle problemer bli små og forsvinne.
La dagene som kommer bli lyse og fine. En riktig God jul til deg og til dine.


Stolpejeger vant gratis strøm i ett år!

VANT GRATIS STRØM: Liv Kolstad vant gratis strøm i ett år etter at hun hadde funnet alle de 60 stolpene i årets stolpejakt.
VANT GRATIS STRØM: Vi gratulerer Liv Kolstad som vant gratis strøm i ett år etter at hun hadde funnet alle de 60 stolpene i årets stolpejakt. Foto: Knut Andreas Ramsrud, Ringerikes Blad

Kraftriket Ringerike og Hole sponset hovedpremien til Stolpejakten Ringerike 2021.

Det er viktig for oss i Kraftriket å støtte opp om tiltak for aktiviteter i alle våre lokale områder. Da Fossekallen IL tok kontakt med oss i vår, var det ingen tvil om at vi ville støtte prosjektet. I tillegg besluttet vi å gå inn med en hovedpremie som kanskje ville bidra til at flere ville delta i stolpejakten og ikke minst at enda flere av stolpejegerne ville bestrebe å finne alle stolpene!

Hovedpremien var et års gratis strømforbruk, en uttrekkspremie der en av stolpejegerne som hadde registrert alle stolpene ville bli trukket ut.

Den heldige vinneren ble altså Liv Kolstad og den spreke stolpejegeren har registrert samtlige av årets stolper på Ringerike! Vi gratulerer!

OVERREKKELSE: Jørn Braathen i Kraftriket overrekker beviset på ett års gratis strømforbruk til Liv Kolstad. Marit Tønnessen fra Fossekallen IL (i midten) kan glede seg over nok et rekordår for stolpejakten.

OVERREKKELSE: Jørn Braathen i Kraftriket overrekker beviset på ett års gratis strømforbruk til Liv Kolstad. Marit Tønnessen fra Fossekallen IL (i midten) var også med på overrekkelsen. Foto: Knut Andreas Ramsrud

 

Stolpejakt-rekord

(hentet fra Ringerikes Blad)

Marit Tønnessen i Fossekallen IL forteller at interessen for årets stolpejakt har vært enorm.

– Vi har hatt nesten 103.000 besøk på stolpene våre, og hele 515 personer har vært på samtlige 60 stolper. I alt har det vært 4.186 stolpejegere, opplyser hun. Det betyr at økningen fortsetter: I rekordåret 2020 var det 3.300 lokale stolpejegere.

– Folk har kommet fra hele landet for å finne stolper hos oss. Like før vi avsluttet, kom jeg til å ta ned et kart en dag for tidlig. Da ringte en dame som var på vei fra Bergen til Hønefoss for å finne stolper. Jeg måtte bare få kartet opp på nett igjen, forteller hun.

Omtrent 1.000 av stolpejegerne har oppgitt hvor de kommer fra, og oversikten forteller om stor geografisk spredning. Mange kommer fra Oslo-området, men vi finner for eksempel kommuner som Karmøy, Rana, Trondheim og Askøy på oversikten.

– Vi er allerede i gang med å se på hvor vi skal sette opp stolpene neste år, sier Tønnessen, som lover ny stolpejakt. Hvorvidt det blir med gratis strøm som hovedpremie gjenstår å se.

– Motivasjonen vår er å få folk ut i terrenget gjennom et skikkelig lavterskeltilbud. Vi tenker også på hvordan vi kan få folk ut til områder som de kanskje ikke kjente så godt til. Det er mange som har oppdaget Kartverksskogen gjennom årets stolpejakt, sier hun.


Refleksdagen 2021

Refleksdagen markeres over hele landet torsdag 21. oktober.

I regi av Trygg Trafikk og samarbeidspartnere markeres Refleksdagen over hele landet, med utdeling av reflekser og ulike aktiviteter for å få folk til å være synlige i mørket. Vi i Kraftriket oppfordrer alle til å bruke refleks – store og små! Mangler du refleks? Stikk innom oss – vi har refleks som du kan få.

Refleksvester til førsteklassinger

Hver høst starter mange spente førsteklassinger på skolen og i Kraftriket er vi opptatt av at alle skal være trygge og synlige på skoleveien. Vi deler derfor ut refleksvester i våre lokale områder hvert år, og i år er det førsteklassinger i kommunene Lærdal og Stange som har fått utdelt refleksvester.

Lokal bidragsyter

Kraftriket er en samarbeidspartner og bidragsyter lokalt. Vi brenner for lokalsamfunnet – samholdet, aktiviteten og tryggheten. Vi ønsker med våre bidrag å styrke alt det gode ved å bo i distriktene. Vi skal bidra til at det lokale junior musikkorpset kan investere i sårt trengte instrumenter, at jentelaget endelig kan få mulighet til å reise på fotballturneringen de har snakket om så lenge og til at det lokale arrangementet kan gjennomføres. Med Kraftriket i stikkontakten bidrar du også til å bevare lokale aktiviteter.