Markedskommentar, november 2019

Oktober måned var for Norden omtrent som normalt hva gjelder nedbør, 80% i Norge og 102% i Sverige. Temperaturene var i gjennomsnitt omtrent som normalt for Norge, og litt under normalen i Sverige. I sum gav dette tilsig på 87% av normalen.

Den hydrologiske balansen var ved utgangen av oktober i underskudd på -2,6 TWh. Ved inngangen til måneden var tilsvarende underskudd på -0,2 TWh.

Værprognosene for første halvdel av november viser mindre enn normal nedbør, temperaturprognosene for samme periode indikerer lavere temperatur enn normalt, og prognosen viser at den hydrologiske balansen er -9,0 TWh i slutten av uke 48.

Kullpriser og CO2-priser danner grunnlaget for kullkraftprisen. Denne er en viktig prisdriver for kraftprisene. CO2-prisen har steget gjennom måneden, og kullprisene har sunket gjennom måneden. CO2 prisen steg fra 24,5€/tonn til 25€/tonn, kullprisen sank fra 66$/t til 63,5 $/t (dette gjelder levering i 2020).

Systemprisen på Nord Pool ble levert på 37,10 €/MWh. Dette er 4,18 €/MWh høyere enn forrige måned.

Tilgjengelighet på kjernekraften har vært på ca. 90% gjennom september. Vattenfall har meddelt at de avvikler Ringhals 2 fra Q4-2019. Her er det nå bekreftet at reaktoren blir kjørt ned på ca. 30% inntil den stanser helt ved årsskiftet. Forsmark 2 går på halv effekt frem til 13.11.2019. Øvrige reaktorer er i normal drift.

Vår fundamentale prisprognose fremover er noe høyere enn markedspriser for resterende del av 2019, og deretter 2-5 € / MWh høyere enn markedsprisen år 2020 – 2023, alt på systemprisnivå.  Med værprognosene vi ser nå og normale forhold videre, tror vi markedet vil styrke seg utover i november.

 

Markedskommentaren er utarbeidet av vår kraftforvalter Markedskraft.

 


Endring av EHF-format fra 01.01.20

Fra nyttår må du ha EHF 3.0 for å motta faktura

Vi ber våre bedriftskunder sjekke om de er klare til å motta faktura via EHF 3.0 fra 1. januar 2020. EHF 2.0 formatet vil bli slettet fra nyttår, og uten oppdatering til 3.0 vil du ikke kunne motta EHF-faktura.

Dersom du er usikker på om du har 2.0 eller 3.0 kan du sjekke virksomheten din i dette registeret. Om du fortsatt har 2.0 anbefaler vi å ta kontakt med leverandøren av ditt økonomisystem for å sjekke om de blir klare innen fristen.

Om du likevel ikke får EHF 3.0 innen nyttår må du ta kontakt med oss slik at vi i en overgangsperiode kan sende deg faktura på e-post eller pr. post.

Her kan du lese om overgangen fra 2.0 til 3.0.