Strømmarkedet: Forventer store prissvinginger sommeren 2024

Ifølge Kraftrikets ekspert går vi trolig en dyrere strømsommer i møte sammenlignet med 2023. Prisene påvirkes blant annet av hvor mye nedbør vi får – og den generelle forsyningssituasjonen i Europa.

Sommeren kom for fullt i mai, med mye sol og høye temperaturer flere steder i landet. Dette førte til kraftig og rask snøsmelting. I perioder var det mye vann i elvene, og kraftprisene falt. Samtidig kom det mindre nedbør enn hva som er normalt. Nullpriser som følge av vårflom har vi derfor ikke hatt i 2024.

Vi går inn i sommeren med et betydelig hydrologisk underskudd sammenlignet med hva som er normalt for årstiden, særlig i prisområde NO4 (Nord-Norge). De kommende ukene kan vi riktignok vente oss forbedret hydrologisk balanse, som følge av en del nedbør den siste tiden.

 

Høyere sommerpriser enn i fjor

Benjamin Kirchner er porteføljeforvalter i Kraftrikets morselskap Yve, og jobber til daglig med å analysere markedsforholdene som påvirker de norske strømprisene. For sommeren 2024 forventer han at strømprisene ligger an til å bli noe høyere sammenlignet med 2023-sommeren. Dette som følge av en rekke faktorer som påvirker energimarkedet, både nasjonalt og globalt.

– Hva betyr dette helt konkret, og hva kan vi forvente oss av strømpriser sommeren 2024?

– Vi må forberede oss på fortsatt store svingninger i markedet, og vi forventer høyere priser sommeren 2024 enn sommeren i fjor, sier Kirchner, og forklarer:

– For juli og august 2024 forventer vi i skrivende stund en gjennomsnittlig nettopris på rundt 45 øre/kWh for prisområde NO1 (Østlandet) og NO5 (Vest-Norge). For NO2 (Sørlandet) forventer vi om lag 55 øre/kWh. For Nord- Norge (NO4) Midt-Norge (NO3) ligger det an til litt rimeligere strøm – og vi venter oss nettopriser på om lag 20-25 øre/kWh.

 

Portrett av Benjamin Kirchner, som jobber som porteføljeforvalter i Kraftrikets morselskap Yve,

KAN BLI DYRERE: Kraftrikets ekspert Benjamin Kirchner tror på dyrere strøm sommeren 2024 enn sommeren i fjor. – Prisene svinger mer enn vi har sett tidligere, sier Kirchner.

 

 – Prisene svinger mer enn vi har sett tidligere

Dersom vi får store mengder med nedbør i sommer kan vi i perioder få negative priser, det vil si gratis strøm. Dette kan imidlertid slå svært lokalt ut, slik det gjorde under ekstremværet Hans, i august 2023 og utover. Samtidig kan en tørr sommer føre til høyere priser, forteller Kirchner.

– Uansett kan vi slå fast at prisene i Norge svinger mer fra time til time, enn vi har sett tidligere.

– Hvordan påvirkes Norge av situasjonen i Europa denne sommeren?

– Situasjonen er sammensatt. Strømprisene påvirkes av både vær, vind, temperaturer og forsyningssituasjonen i Europa, samt storsatsingen på fornybar kraft i Sentral-Europa. Rimelig utenlandsk solkraft gjennom sommeren kan faktisk gi oss rimeligere strømpriser, og særlig Sør-Norge kan få rimeligere strøm, fortrinnsvis på lørdager og søndager, sier Kirchner, og påpeker:

Selv om uroen etter krigen i Ukraina har avtatt er markedet fortsatt følsomt, og dårlige nyheter påvirker raskt markedet. I tillegg bidrar geopolitisk usikkerhet til et mer følsomhet i markedet. Samtidig ser vi økt optimisme i verdensøkonomien nå, som igjen bidrar til økt etterspørsel – og økte priser.

– Ligger strøm-sommeren an til å bli dyrere, sammenlignet med 2023?

– Dersom vi legger til grunn en jevn hydrologi over hele landet, ser det ut til at vi kan få noe rimeligere strøm i prisområde NO2. Dette som følge av stor utbyggingsaktivitet på solkraft på kontinentet. I Nord-Norge må vi forvente oss litt høyere priser, siden den lokale hydrologien ligger noe dårligere an enn i 2023. Også NO1 og NO5 ser ut til art vi kan få høyere priser, men her var prisene på et meget lavt nivå i fjor på grunn av lokalt ekstremvær.

 


Forventede nettopriser (gjennomsnitt) sommeren 2024:

  • NO1/Øst-Norge: 45 øre/kWh
  • NO2/Sør-Norge: 55 øre/kWh
  • NO3/Midt-Norge: 20-25 øre/kWh
  • NO4/Nord-Norge: 20-25 øre/kWh
  • NO5/Vest-Norge: 45 øre/kWh

Tallene er basert på prognoser og analyser, og er fremarbeidet av handelsmiljøet i Kraftrikets morselskap, Yve.