Laveste strømpris på 20 år

Den gjennomsnittlige strømprisen for februar er den laveste siden år 2000.

Strømprisen for Oslo ble i februar 13 øre per kWh (uten moms og påslag). Til sammenlikning var snittprisen i Oslo for februar i fjor over tre ganger så høy, 45 øre per kWh.

– Vi har ikke sett lavere strømpriser for februar i de siste 20 årene, sier kommunikasjonsdirektør i Nord Pool, Stina Johansen, i en pressemelding.

I løpet av februar har det vært flere dager med strømpriser ned i 8 øre per kWh, og det er spesielt på denne tiden av året.

Tilbud og etterspørsel

Strømprisen regnes ut etter tilbud og etterspørsel i markedet – samt hvor mye kraft som kan flyttes fra ett område til et annet. Det norske kraftmarkedet henger sammen med resten av det nordiske og europeiske kraftmarkedet. Det er derfor flere ting som påvirker strømprisene, men i det norske kraftmarkedet er vær og temperatur viktige faktorer.

– Vi beregner jo strømprisene for hver time hver dag, og alt som påvirker tilbudet og etterspørselen påvirker dermed også strømprisen.

Februar fortsatte der januar slapp, med varmegrader og mye regn. I februar har temperaturen vært over gjennomsnittet for de siste 20 årene over stort sett hele landet.

Mildt og vått

Strømprisene påvirkes også av hvor mye vann det er i vannmagasinene i Norge. I tillegg har nedbøren i februar gitt langt høyere tilsig til vannmagasinene enn normalt for årstiden.

– Samtidig som det har vært mildt og vått – har det også i perioder vært mye vind. Sverige, Danmark, Finland og Tyskland opplevde alle timer med negative strømpriser i løpet av februar, sier Johansen. Det er første gang dette skjer i Sverige og Finland – og vi i Norge importerer vindkraft når prisene er lavere i våre naboland.

Hele landet hadde historisk lave gjennomsnittlige strømpriser i februar hvor Kristiansand og Bergen endte på 13 øre per kWh, mens Molde, Trondheim og Tromsø endte på 14 øre per kWh.

 

Saken er hentet fra Ringerikes Blad


Nytt kontonummer fra februar 2020

Fra februar 2020 får Kraftriket nytt kontonummer og ny KID

 

Må jeg som kunde aktivt gjøre noe?

Ja hvis du får faktura i posten eller faktura via e-post og benytter nettbank. Da må du passe på at betalingen registreres mot nytt kontonummer. Gammel KID kan heller ikke benyttes på fremtidige krav.

Nei hvis du har eFaktura og avtalegiro. Har du en av disse eller en kombinasjon av begge vil de gå automatisk til nytt kontonummer og med rett KID.

Har du spørsmål – kontakt oss ved å klikke her

 


Åpningstider julen 2019

Vi har vanlig åpningstid lille julaften og i romjulen treffer du oss på telefon 27. og 30. desember kl. 10.00 – 14.00.

Ved våre avdelinger på Fagernes og Vikersund har vi i tillegg dørene åpne i samme tidsrom – kom gjerne innom på kaffe og pepperkaker.

Har du noe du lurer på, benytt gjerne vårt kontaktskjema og vi kontakter deg så snart vi kan.

Vi ønsker alle våre kunder en riktig god jul!

 


Svakere hydrologi og stigende spotpriser

November måned var under normalen hva gjelder nedbør, 64% i Norge og 93% i Sverige. Temperaturene var i gjennomsnitt omtrent som normalt for Norge, og litt under normalen i Sverige.
I sum gav dette tilsig på 60% av normalen.

Den hydrologiske balansen var ved utgangen av november i underskudd på -7,2 TWh. Ved inngangen til måneden var tilsvarende underskudd på -2,6 TWh.

Værprognosene for første halvdel av desember viser litt over normalen for Norge og omtrent som normalen for Sverige. Temperaturprognosene for samme periode indikerer normale temperaturer, og prognosen viser at den hydrologiske balansen er -8,5 TWh i slutten av uke 52.

Kullpriser og CO2-priser danner grunnlaget for kullkraftprisen. Denne er en viktig prisdriver for kraftprisene. CO2-prisen har vært stabil under måneden på ca. 25 €/ton. Dette er et teknisk viktig nivå og kan gi utslag begge veier. Kullprisen har falt marginalt fra ca. 64,5 $/tonn til 63,3 $/tonn. Vi forventer stabile til noe fallende pris på både CO2 og kull.

Systemprisen på Nord Pool ble levert på 42,15 €/MWh. Dette er 5,05 €/MWh høyere enn forrige måned. Områdeprisene i Sør-Norge har vært tilnærmet lik Systemprisen, mens i Nord har områdeprisen vært ca. 1€ under Systempris.

Tilgjengelighet på kjernekraften har vært på ca. 93% gjennom november. Som tidligere meldt, har Vattenfall meddelt at de avvikler Ringhals 2 fra Q4-2019. Her er det nå bekreftet at reaktoren blir kjørt ned på ca. 30% inntil den stanser helt ved årsskiftet.

Vår fundamentale prisprognose har gjennom lang tid indikert høyere priser på de fleste produkter frem i tid. På grunn av prisoppgang, relativt våte værprognoser og fortsatt lave kull/gass-priser, har våre prisforventninger og markedet blitt mer like. Det betyr at vi forventer relativt stabile priser fremover i 2020 og 2021. For årene 2022 og videre har vi fortsatt en forventning om stigende priser.


Markedskommentar, november 2019

Oktober måned var for Norden omtrent som normalt hva gjelder nedbør, 80% i Norge og 102% i Sverige. Temperaturene var i gjennomsnitt omtrent som normalt for Norge, og litt under normalen i Sverige. I sum gav dette tilsig på 87% av normalen.

Den hydrologiske balansen var ved utgangen av oktober i underskudd på -2,6 TWh. Ved inngangen til måneden var tilsvarende underskudd på -0,2 TWh.

Værprognosene for første halvdel av november viser mindre enn normal nedbør, temperaturprognosene for samme periode indikerer lavere temperatur enn normalt, og prognosen viser at den hydrologiske balansen er -9,0 TWh i slutten av uke 48.

Kullpriser og CO2-priser danner grunnlaget for kullkraftprisen. Denne er en viktig prisdriver for kraftprisene. CO2-prisen har steget gjennom måneden, og kullprisene har sunket gjennom måneden. CO2 prisen steg fra 24,5€/tonn til 25€/tonn, kullprisen sank fra 66$/t til 63,5 $/t (dette gjelder levering i 2020).

Systemprisen på Nord Pool ble levert på 37,10 €/MWh. Dette er 4,18 €/MWh høyere enn forrige måned.

Tilgjengelighet på kjernekraften har vært på ca. 90% gjennom september. Vattenfall har meddelt at de avvikler Ringhals 2 fra Q4-2019. Her er det nå bekreftet at reaktoren blir kjørt ned på ca. 30% inntil den stanser helt ved årsskiftet. Forsmark 2 går på halv effekt frem til 13.11.2019. Øvrige reaktorer er i normal drift.

Vår fundamentale prisprognose fremover er noe høyere enn markedspriser for resterende del av 2019, og deretter 2-5 € / MWh høyere enn markedsprisen år 2020 – 2023, alt på systemprisnivå.  Med værprognosene vi ser nå og normale forhold videre, tror vi markedet vil styrke seg utover i november.

 

Markedskommentaren er utarbeidet av vår kraftforvalter Markedskraft.

 


Endring av EHF-format fra 01.01.20

Fra nyttår må du ha EHF 3.0 for å motta faktura

Vi ber våre bedriftskunder sjekke om de er klare til å motta faktura via EHF 3.0 fra 1. januar 2020. EHF 2.0 formatet vil bli slettet fra nyttår, og uten oppdatering til 3.0 vil du ikke kunne motta EHF-faktura.

Dersom du er usikker på om du har 2.0 eller 3.0 kan du sjekke virksomheten din i dette registeret. Om du fortsatt har 2.0 anbefaler vi å ta kontakt med leverandøren av ditt økonomisystem for å sjekke om de blir klare innen fristen.

Om du likevel ikke får EHF 3.0 innen nyttår må du ta kontakt med oss slik at vi i en overgangsperiode kan sende deg faktura på e-post eller pr. post.

Her kan du lese om overgangen fra 2.0 til 3.0.


Ny direktør i Kraftriket fra 01.01.2020

Kraftriket har etter en grundig prosess med hele 36 søkere ansatt Anders Kvamme som ny direktør.

Anders Kvamme har bakgrunn som sivilingeniør fra NTNU og har en Master of Management fra BI. Han jobber i dag som prosjektdirektør i forlagskonsernet Aschehoug.

Kvamme har hatt flere lederroller i ulike kunnskapsorganisasjoner og har jobbet mye med utvikling av strategi, organisasjon og medarbeidere på flere nivå. Han har jobbet med virksomheter av ulik størrelse fra start-ups til store virksomheter innenfor energi, media, teknologi og handel. Som leder og rådgiver i ulike roller har han hatt ansvar for forretningsutvikling, vekststrategi, oppkjøp og andre utviklings og -endringsprosesser.

Anders Kvamme er født i 1974 og er bosatt med familie i Oslo. Han tiltrer stillingen som direktør i Kraftriket pr. 01.01.2020 og vil få en sentral rolle i videre utvikling av virksomheten.

Kraftriket har 40.000 strømkunder og eies av ValdresEnergi, Ringerikskraft og Midtkraft. Vi har i dag 16 ansatte fordelt ved lokale avdelinger på Fagernes, Hønefoss og Vikersund. Flere eierpartnere er på vei inn i Kraftriket. Som direktør i Kraftriket vil Kvamme være mye på farten mellom de ulike lokale avdelingene.

Vi satser lokalt for å bygge en nasjonal strømaktør. Kraftriket gir tilbake til lokalsamfunnet ved å støtte kultur, idrett og arrangement. Vi tilbyr allerede en rekke tilleggstjenester og produkter, som elbillader, varmepumper og elsykler med nedbetaling over strømfaktura.


Mer nedbør og nedgang i CO2-priser gir fallende strømpris

September måned var for Norden litt i overkant av normalt hva gjelder nedbør, 137% av normalt for Norge og 118% for Sverige. Temperaturene var i gjennomsnitt omtrent som normalt for Norge, og litt under normalen i Sverige. I sum gav dette tilsig på 116% av normalen.

Den hydrologiske balansen i Norden forbedret seg gjennom måneden. Ved utgangen av september hadde vi et underskudd på -0,2 TWh.
Ved inngangen til måneden var tilsvarende underskudd på -3,1 TWh.

Værprognosene for første halvdel av oktober viser mindre enn normal nedbør. Temperaturprognosene for samme periode indikerer lavere temperatur enn normalt.

Kullpriser og CO2-priser danner grunnlaget for kullkraftprisen. Denne er en viktig prisdriver for kraftprisene. CO2-prisen har falt gjennom måneden, og kullprisene har steget gjennom måneden. CO2 prisen falt fra 25,5€/tonn til 24,5€/tonn, kullprisen steg fra 64$/t til 66 $/t (dette gjelder levering i 2020). Vi forventer at CO2 prisene skal falle utover høsten og vinteren. Isolert vil dette påvirke kraftprisene negativt.

Gassprisene på verdensbasis har fortsatt å være lave gjennom måneden. Det betyr at det fortsatt er billigere å produsere kraft med gass enn med kull. Dette er bra for klimaet siden gasskraft kun bruker 40% av CO2-mengden som brukes for å produsere samme mengde elektrisk kraft i kullkraftverk.

Systemprisen på Nord Pool ble levert på 32,92 €/MWh. Dette er 3,19 €/MWh lavere enn forrige måned. Områdeprisene var lavest i Sør-Norge med ca. 2,9 € lavere enn systempris, mens prisen i Nord-Norge var ca. 0,4 € høyere enn Systemprisen. Kombinasjonen av mer nedbør i slutten av måneden og fallende CO2 priser har gitt fallende spotpriser og også prisene for kommende vinter.

Tilgjengelighet på kjernekraften har vært på ca. 75% gjennom september. Vattenfall har meddelt at de avvikler Ringhals 2 fra Q4-2019. Her er det nå bekreftet at reaktoren blir kjørt ned på ca. 30% inntil den stanser helt ved årsskiftet. Øvrige reaktorer er i normal drift.

Prisene for levering av kraft fremover i tid har steget noe gjennom september. Vår fundamentale prisprognose fremover viser at rest 2019 er riktig priset, mens vi har en forventning om 3-5 €/MW oppside på produkter fra 2020 og fremover.


Våte værvarsler presser strømprisen

August måned var for Norden totalt sett, omtrent normalt hva gjelder nedbør, 129% av normalt for Norge og 83% for Sverige. Temperaturene var i gjennomsnitt omtrent som normalt for begge land. I sum gav dette tilsig på 94% av normalen.

Den hydrologiske balansen i Norden forbedret seg gjennom måneden. Ved utgangen av august hadde vi et underskudd på -3,1 TWh.
Ved inngangen til måneden var tilsvarende underskudd på -7,9 TWh.

Hydrologien styrket seg mot slutten av måneden. Værprognosene for første halvdel av september er våte og gir ytterligere forbedring av hydrologien og tilsvarende press på prisene. Temperaturprognosene for samme periode indikerer normale til noe over normal temperatur.

Kullpriser og CO2-priser danner grunnlaget for kullkraftprisen. Denne er en viktig prisdriver for kraftprisene. Både CO2-prisen og kullprisene har falt gjennom måneden. CO2 prisen fra 28,5€/tonn til 25,5€/tonn. Tilsvarende har kullprisen falt 4$/t til 64$/t (dette gjelder levering i 2020). Gassprisene på verdensbasis har falt til historisk lave nivåer. Dette gjør at det nå er billigere å produsere kraft med gass enn med kull. Dette er bra for klimaet siden gasskraft bruker 1/3 CO2 i forhold til kull for å produsere samme mengde elektrisk kraft.

Systemprisen på Nord Pool ble levert på 36,11 €/MWh. Dette er 0,94 €/MWh høyere enn forrige måned. Områdeprisene var lavest i Sør-Norge med ca. 1,5 € lavere enn systempris, mens prisen i Nord-Norge var ca. 0,5 € høyere enn Systemprisen. Kombinasjonen av mer nedbør i slutten av måneden og fallende kull/CO2 priser har gitt fallende spotpriser og også prisene for kommende vinter.

Tilgjengelighet på kjernekraften har vært på ca. 80% gjennom august. Vattenfall har meddelt at de avvikler Ringhals 2 fra Q4-2019. Her er det nå bekreftet at reaktoren blir kjørt ned på ca. 30% inntil den stanser helt ved årsskiftet. Det er 2 reaktorer i revisjon i Sverige og en i Finland. Resterende reaktorer er i normal drift.

Prisene for levering fremover i tid har falt betydelig gjennom måneden, med det tyngste fallet tidlig i måneden. Det største fallet har vært på de nærmeste ukene og månedene, mindre på kvartal og årskontrakter. Vi har en forventning om at prisene skal stige senere på høsten og vinteren. Forventningene er en oppgang på 2 – 4 € på de fleste kontrakter. Dette forutsetter relativt normalt med nedbør og temperatur/vind gjennom høsten. Et ytterligere fall i kull og CO2 vil ha en motsatt virkning med fallende priser som resultat.

 

Markedskommentaren er utarbeidet av vår kraftforvalter Markedskraft.


Høstens strømsparetips

Høsten banker forsiktig på døren, og vi er på vei inn i årstiden der strømforbruket øker og strømprisen vanligvis stiger. Her finner du gode råd og tips til hvordan du kan redusere strømforbruket og strømregningen din.

 

Senk temperaturen

Energibesparelsen ved redusert innetemperatur vil variere ut fra type bolig og over året, men som en tommelfingerregel kan en regne med at en reduserer energibruken til romoppvarming med ca. 5 prosent for hver grad en senker innetemperaturen.

Styr temperaturen automatisk

Et varmestyringssystem et enkelt og rimelig tiltak, som tidsstyrer temperaturen i boligen din og sikrer effektiv energibruk når du er hjemme, og når du ikke er til stede. Med et godt varmestyringssystem kan energibruken til oppvarming normalt reduseres med 20 prosent.

Monter tettelister

Du finner enkelt luftlekkasjer rundt vinduet ved å føre et tent lys langs listene og langs vegg- og taklister inne i rommet. Flammen vil blafre dersom det er trekk.

Spar på varmtvannet

Det aller enkleste tiltaket du kan gjøre for å begrense energiforbruket til oppvarming av vann, er å bytte til sparedusj og montere sparedyser på vannkraner.

Etterisoler boligen

Utilstrekkelig isolering fører til kalde gulv og vegger, samt høy strømregning. Luftlekkasjer merkes ofte som trekk rundt vinduer, dører, i overgang mellom vegg og gulv/tak og langs gulv.

Bytt oppvarmingskilde

Ulike typer varmepumper er klimavennlige alternativ til elektrisk oppvarming. Med en varmepumpe får du mer varme ut av hver kilowatt-time. Det kan også lønne seg å installere f.eks. en vedovn eller pelletsovn i tillegg.

Sjekk din strømavtale

Du kan spare penger på å ha en strømavtale som er tilpasset ditt forbruk. Har du et forholdsvis lite forbruk pr. år (ca. 10.000 kWh eller mindre), bør du unngå strømavtaler med fastbeløp da dette vil være et fordyrende ledd. Se våre strømavtaler eller kontakt oss i dag for en hyggelig strømprat.

Når kulda setter inn

En dårlig isolert bolig kan koste deg mye på vinteren. Når temperaturen kryper ned til -10 grader koster eldre boliger 60- 70 kr mer om dagen i oppvarming enn nyere boliger. Dermed fyrer du for kråka til den nette sum av rundt 2000 kr i måneden.

Saken er hentet fra Enova