Her finner du våre vilkår –

for vilkår til strømavtaler som ikke er i salg trykk her

Avtalevilkår (Revidert 24.05.2024)

Vi leverer strøm til deg etter bransjens standardavtale som er utarbeidet i samarbeid med Forbrukertilsynet og Energi Norge og gjelder fra 1. januar 2017. Her kan du lese standardavtalen

I tillegg har vi følgende vilkår:

 1. Oppstart/bestilling
  1. Ved bestilling gir du Kraftriket AS fullmakt til å:
   • Sende melding om bytte av strømleverandør til Elhub (nasjonal database for det norske strømmarkedet).
   • Innhente nødvendige opplysninger for å gjennomføre leverandørbytte.
   • Innhente måleverdier fra Elhub.
  2. Dersom strømanlegget ikke leses av automatisk, må vi ha en måleravlesing som ikke er eldre enn 3 måneder for å kunne starte vår strømleveranse.
  3. Bytte av strømleverandør skjer 14 dager etter at Kraftriket AS har mottatt bestilling. Kunder som ønsker oppstart tidligere må samtykke til dette. Oppstart før angrefristens utløp medfører at man må betale for levert strøm. Dette forutsetter at korrekte data er oppgitt fra kunde.
  4. Er du kunde hos oss fra før og bare ønsker å endre avtale, vil endring skje fra bestillingsdato, forutsatt at man ikke har en gjeldende fastprisavtale.

 

 1. Leveringsvilkår
   1. Strømavtalene som er beskrevet nedenfor er forbeholdt privatkunder.
   2. Ved bestilling aksepterer du at Kraftriket AS kan innhente kredittvurdering av deg i forbindelse med avtaleinngåelsen, og eventuelt avvise oppstart på grunnlag av dette.
   3. Ved kontraktsinngåelse blir alle næringskunder kredittvurdert. Ved lav kredittverdighet kan det bli stilt krav om garantistillelse for inntil 4 måneders forbruk. Nærmere opplysninger blir gitt i særskilt brev.
   4. Kraftriket tar forbehold om endringer av-/eller nye offentlige avgifter. Strømavtalen kan sies opp med 14 dagers gjensidig varsel.
   5. Vi varsler endring av pris og betingelser med 30 dagers varsel pr. e-post og SMS eller brev.
   6. Det er alltid vilkårene på bestillingstidspunktet som er gjeldende for deg. Vilkårene blir sendt deg på e-post.
   7. Alle våre priser er oppgitt inkludert merverdiavgift.
   8. Ved flytting til ny adresse ber vi om at kunden melder dette til Kraftriket senest 7 virkedager før flyttedato. Dette for å få avsluttet strømavtalen på gammel adresse på korrekt dato.
   9. Vi har avtaler med flere netteiere om gjennomfakturering. Har vi avtale med din netteier, får du både nettleie og strøm på samme faktura. Her finner du en oversikt over hvilke netteiere vi har avtale med.

 

 1. Betalingsvilkår
   1. Vi fakturerer deg månedlig etter faktisk forbruk. Om måleravlesning mangler, vil forventet forbruk bli lagt til grunn. Ved eventuelle endringer i våre fakturarutiner, vil du bli varslet på forhånd.
   2. Betalingsfrist er 14 dager etter fakturadato.
   3. Ved fordeling av forbruk mellom avlesninger benyttes Kraftriket AS justert innmatingsprofil (JIP).
   4. Fra 21.02.2024 gjelder kr. 10,- i gebyr for papirfaktura. Elektronisk faktura (eFaktura, e-postfaktura, SMS-faktura) har ingen gebyr. Gebyr for brudd på vilkår vil ikke tilkomme på første faktura.
   5. Fakturabeløp på mindre enn 50,- overføres til neste faktura.
   6. Dersom kunden har AvtaleGiro og avslutter denne, vil fakturaen bli sendt som papirfaktura. Gebyr for papirfaktura er 10,-.
   7. Dersom kunden har tilgodebeløp ved avslutning av kundeforhold utbetales beløp som overstiger kr 10,-. Kunden blir ikke belastet for beløp under kr. 10,-.
   8. Ved eventuelle ubetalte fakturaer benytter Kraftriket AS seg av Visma Financial Solutions AS for betalingsoppfølging.
   9. Tilgodebeløp på aktive kontrakter blir ikke utbetalt, men trukket fra på neste faktura. Dersom du ønsker tilgodebeløp utbetalt, ta kontakt med kundeservice.

 

 1. Generelt

Angrerett:

Privatpersoner har 14 dagers angrerett fra den datoen du bestiller en strømavtale. For å angre din bestilling må du informere oss at du velger å gå fra avtalen: Kraftriket AS, Postboks 522,3504 Hønefoss, tlf 321 41 000, e-post: kunde@kraftriket.no

Du kan benytte angreskjema men det er ikke obligatorisk. For å overholde angrefristen er det tilstrekkelig at du sender meldingen om at du vil bruke angreretten før angrefristen utløper.

Virkningen av at angreretten brukes

Har du samtykket til oppstart før angrefristens utløp vil du bli fakturert for perioden vi har levert deg strøm, men blir ikke belastet for oppsigelsesgebyr om du har bestilt en avtale med bindingstid. Tilbud og kampanjer bortfaller og ordinær pris benyttes.

Dersom du går fra avtalen, skal vi tilbakebetale alle betalinger vi har mottatt fra deg, herunder leveringskostnadene (med unntak av tilleggskostnader som følger av at du har valgt en annen type levering enn den billigste typen standardlevering vi tilbyr),uten unødig opphold og i alle tilfeller senest 14 dager etter den dag vi mottar melding om din beslutning om å gå fra denne avtalen. Vi foretar tilbakebetalingen med samme betalingsmiddel som du benyttet ved den opprinnelige transaksjonen, med mindre du uttrykkelig har avtalt noe annet med oss. I alle tilfeller vil du ikke bli pålagt noe gebyr som følge av tilbakebetalingen.

 1. Tilgodebeløp grunnet verving blir ikke utbetalt, men trukket fra på ditt strømforbruk. Om du har nettleie på strømregningen vil fratrekket kun skje på strømleveransen. Du må ha en aktiv strømkontrakt i Kraftriket med tildelt kundenummer for å kunne verve. Kunden som blir vervet må være aktiv i startmåneden, pluss en hel måned for at den som har vervet skal få vervepremie. Vervekampanjen gjelder kun for privatkunder. Verving gjort av 2. eller 3.part vil bli avvist.
 2. Kampanjeavtaler med gratis strøm, rabatter og/eller strøm med minuspåslag er begrenset pr. kunde, og gir ikke ververabatt. Vi forbeholder oss retten til å avvise kunder med tidligere rabatter.
 3. Tilgodebeløp opptjent med kampanje, verving eller andre rabatter vil ikke bli utbetalt ved avslutning av kundeforhold. Tilgodebeløp blir kun trukket fra på strømregningen ved aktive strømleveranser.
 4. Kraftriket behandler all data i henhold til kravene i personopplysningsloven: Personvernerklæring | Kraftriket
 5. I tråd med personvern gjeldende fra mai 2018, trenger vi samtykke for å informere deg om nye produkter og tjenester i ulike kanaler. Du gir ditt samtykke på Min Side eller i Kraftriket-appen og det er gyldig til du eventuelt endrer det. Vi vil holde deg orientert og informert om det som berører ditt kundeforhold, uavhengig av samtykke.
 6. Kunder som ikke kjøper 100% vannkraft som en tilleggstjeneste, får den nasjonale sammensetningen av strømleveransen. NVE beregner hva strømleveransen består av. Her finner du den Nasjonale varedeklarasjon.

Strømavtaler

 1. Spot12
 • Spotprisavtale som følger prisen på Nord Pool time for time i det prisområdet du tilhører.
 • Gebyr 0 kr.
 • Du betaler markedspris med et avtalt minuspåslag.*
 • Avtalen er forbeholdt nye privatkunder.
 • Avtalen har ingen bindingstid.
 • Etter 12 måneder blir kunden videreført på avtalen Lokalstrøm.
 • Avtalen gjelder kun for privatkunder som ikke har hatt et aktivt kundeforhold de siste tre årene. Kravet gjelder også for privatkunder innen samme husholdning.
 • Forutsetter godkjent kredittvurdering.
 • * Minuspåslaget er oppgitt inkl. mva. Dersom du bor i et prisområde med momsfritak, vil minuspåslaget du får også være eksl. mva.
 • Det er ikke mulig å få ververabatt ved bestilling av Spot12.

2.Solstrøm

 • Spotprisavtale som følger prisen på Nord Pool time for time i det prisområdet du tilhører + 6,5 øre/kWh i påslag inkludert elsertifikater.
 • Fastbeløp på 39 kr i måneden.
 • Vi kjøper din overskuddsstrøm til spotpris, time for time i det prisområdet du tilhører.
 • Pris og betingelser kan endres med 30 dagers varsel pr. e-post og SMS eller brev.
 • Gjelder for privatkunder og mindre næringskunder.

 

3. Lokalstrøm

 • Spotprisavtale som følger prisen på Nord Pool time for time i det prisområdet du tilhører + 6,5 øre/kWh i påslag inkludert elsertifikat.
 • Fastbeløp på 69 kr i måneden.
 • Avtalen har ingen bindingstid.
 • Gjelder for privatabonnement.

4. Hyttestrøm

 • Spotprisavtale som følger prisen på Nord Pool time for time i det prisområdet du tilhører + 6,5 øre/kWh i påslag inkludert elsertifikat.
 • Fastbeløp på 79 kr i måneden.
 • Avtalen har ingen bindingstid.
 • Gjelder for privatabonnement.

5. Idrettsstrøm Spot

 • Spotprisavtale som følger prisen på Nord Pool time for time i det prisområdet du tilhører + 6,5 øre/kWh i påslag.
 • For hver kWh du bruker går 1 øre til ditt idrettslag.
 • Fastbeløp 69 kr i måneden.
 • Ingen bindingstid – ingen bruddgebyr.
 • Avtalen gjelder kun privatkunder og forutsetter godkjent kredittvurdering.

6. Strøm til Lavpris

 • Spotprisavtale som følger prisen på Nord Pool time for time i det prisområdet du tilhører + 1,99 øre/kWh i påslag inkludert elsertifikat.
 • Fastbeløp på 39 kr i måneden.
 • Ingen bindingstid.
 • Strømavtalen er forbeholdt nye privatkunder.

7. Digitalstrøm

 • Spotprisavtale som følger prisen på Nord Pool time for time i det prisområdet du tilhører + 6,5 øre/kWh i påslag inkludert elsertifikat.
 • Fastbeløp på 29 kr i måneden.
 • Betinger elektronisk faktura (e-post, SMS eller eFaktura) og nedlasting av Kraftriket-appen. Dersom betingelser ikke er innfridd innen utgangen av kalendermåneden etter oppstartsdato, vil du få avtalen Lokalstrøm fra oppstartsdato.
 • Avtalen har ingen bindingstid.
 • Gjelder for privatabonnement.

8. Chilistrøm

 • Spotprisavtale som følger prisen på Nord Pool time for time i det prisområdet du tilhører + 1,5 øre/kWh inkludert elsertifikat + kr 49,-/måned.
 • Avtalen har ingen bindingstid, men krever at du har et aktivt kundeforhold med Chilimobil. Hvis dette brytes, blir du flyttet over til strømavtalen Lokalstrøm (se under).
 • Avtalen er forbeholdt privatkunder.
 1. Kraftriket Minipris
 • Spotprisavtale som følger prisen på Nord Pool time for time i det prisområdet du tilhører + 3,37 øre/kWh inkludert elsertifikat
 • Fastbeløp på 19 kr/måned.
 • Avtalen krever et ansettelsesforhold hos en bedrift som er kunde av Kraftriket.
 • Avtalen har ingen bindingstid.
 • Gjelder for privatabonnement.

10. NMK Medlemsspot

 • Spotprisavtale som følger prisen på Nord Pool time for time i det prisområdet du tilhører + 4,8 øre/kWh i påslag.
 • For hver kWh du bruker går 1 øre til din lokale NMK klubb.
 • Fastbeløp 69 kr i måneden.
 • Ingen bindingstid – ingen bruddgebyr.
 • Avtalen gjelder kun privatkunder og forutsetter godkjent kredittvurdering.
 1. NBBO Strøm
 • Spotprisavtale som følger prisen på Nord Pool time for time i det prisområdet du tilhører + 3,37 øre/kWh i påslag inkludert elsertifikat.
 • Fastbeløp på 19 kr i måneden. Kunden betaler bare for ett fastbeløp per måned, uavhengig av hvor mange målere en har.
 • Avtalen har ingen bindingstid.
 • Avtalen gjelder kun for NBBO-medlemmer og forutsetter godkjent kredittvurdering.
 1. Viken Skog
 • Avtalen følger prisen på Nord Pool time for time. Du betaler for ditt faktiske strømforbruk time for time i det prisområdet du tilhører + 5,28 øre/kWh inkludert lovpålagte elsertifikater og mva.
 • Fastbeløp på kr 11,25,- i måneden.
 • Avtalen faktureres månedlig, etterskuddsvis.
 • Avtalen betinger at du er andelseier i Viken Skog og forutsetter godkjent kredittvurdering.
 1. Varmepumpestrøm
 • Avtalen følger prisen på Nord Pool time for time. Du betaler for ditt faktiske strømforbruk time for time i det prisområdet du tilhører + 5 øre/kWh inkludert lovpålagte elsertifikater og mva.
 • Fastbeløp på kr 0,- i måneden.
 • Avtalen faktureres månedlig, etterskuddsvis.
 • Avtalen betinger at du kjøper Varmepakken fra vår samarbeidspartner.

 

Tilleggsavtaler

 1. 100% vannkraft
 • 100% vannkraft velger du som et tillegg til din strømavtale og du betaler kun 10 øre/KWh.
 • Med 100% vannkraft garanterer vi at det produseres like mye strøm, fra et lokalt vannkraftverk, som du bruker. Det kalles opprinnelsesgaranti.
 • Pris kan endres med 30 dagers varsel pr. e-post og SMS eller brev.

Tilføyelser/særvilkår hos Kraftriket AS

 • Ad.§ 2-1: Kraftleverandøren benytter måledata fra nettselskapet ved sluttavregning. Ved andre avregninger kan kraftleverandør benytte måledata fra kunde dersom disse er tilgjengelig. Hvis måledata ikke er tilgjengelig innen anlegget skulle vært avregnet, forbeholder kraftleverandør seg retten til å stipulere/beregne forbruket eller sende akonto.
 • §3-2: Første ledd gjelder kun private forbrukere (husholdninger) med produktet standard variabel kraftpris. For øvrig vil opplysninger om endring av pris bli offentliggjort på Kraftrikets nettsider.

 

FASTPRISAVTALAR FRÅ LÆRDAL KOMMUNE:

Fastpris privat Lærdal kommune 12 mnd

 • Pris: 40 øre/kWh inklusiv mva og elsertifikat, du som kunde vert trekt den til ei kvar tid gjeldande straumkompensasjonen, slik at netto pris blir 40 øre/kWh. Dette vil koma fram på fakturaen.
 • Oppstartsdato: 01.01.2024.
 • Varigheit: Inntil 12 månader.
 • Gjeld for hushaldningar i Lærdal.
 • Gjeld ikkje for hytte/fritidsbustad.
 • Bestillingar frå andre enn hushaldningar i Lærdal, vil bli avvist.
 • Plusskundar får lik pris på både forbruk og produksjon.
 • Tidsavgrensa fastprisavtalar kan seiast opp av kunden med 14 dagars skrifteleg varsel. Kraftleverandøren kan krevje at kunden betalar erstatning dersom leverandøren lir økonomisk tap som følgje av oppseiinga. Erstatninga blir berekna ved å legge til grunn differansen mellom den avtalte prisen og eit gjennomsnitt av framtidsprisen på Nasdaq for dei resterande månadane av kontrakten. Leverandøren kan krevje at kunden betalar denne prisdifferansen multiplisert med antal kWh som det er forventa at kunden skal bruke ut avtaletida, basert på anlegget sitt historiske forbruk. Ved flytting har partane ein gjensidig rett til å seie opp ein tidsavgrensa fastprisavtale, med 30 dagars skrifteleg varsel. Kunden er ansvarleg for betaling av kraftforbruk fram til utløpet av oppseiingstida. Utover dette, skal ikkje kunden betala noko erstatning til leverandøren.
 • Lærdal kommune vil ta ei ny vurdering i god tid før sluttdato, og eventuelt tilby ein ny fastprisavtale. Dersom ny fastprisavtale ikkje er inngått ved sluttdato, blir avtalen automatisk flytta over på spotprisavtalen Lokalstrøm.

 

Fastpris bedrift Lærdal Kommune 12 mnd

 • Pris: 50 øre/kWh ekskl. mva og inkl. elsertifikat.
 • Varigheit: Inntil 12 månader.
 • Oppstartsdato: 01.01.2024.
 • Gjeld for næring med bedriftsnr/orgnr. i Lærdal.
 • Bestillingar frå andre enn næring med bedriftsnr/orgnr. i Lærdal, vil bli avvist.
 • Plusskundar får lik pris på både forbruk og produksjon.
 • Tidsavgrensa fastprisavtalar kan seiast opp av kunden med 14 dagars skrifteleg varsel. Kraftleverandøren kan krevje at kunden betalar erstatning dersom leverandøren lir økonomisk tap som følgje av oppseiinga. Erstatninga blir berekna ved å legge til grunn differansen mellom den avtalte prisen og eit gjennomsnitt av framtidsprisen på Nasdaq for dei resterande månadane av kontrakten. Leverandøren kan krevje at kunden betalar denne prisdifferansen multiplisert med antal kWh som det er forventa at kunden skal bruke ut avtaletida, basert på anlegget sitt historiske forbruk. Ved flytting har partane ein gjensidig rett til å seie opp ein tidsavgrensa fastprisavtale, med 30 dagars skrifteleg varsel. Kunden er ansvarleg for betaling av kraftforbruk fram til utløpet av oppseiingstida. Utover dette, skal ikkje kunden betala noko erstatning til leverandøren.
 • Lærdal kommune vil ta ei ny vurdering i god tid før sluttdato, og eventuelt tilby ein ny fastprisavtale. Dersom ny fastprisavtale ikkje er inngått ved sluttdato, blir avtalen automatisk flytta over på Spot Næring.

 

Fastpris jordbruk Lærdal Kommune 12 mnd

 • Pris: 32 øre/kWh ekskl. mva og inkl. elsertifikat.
 • Varigheit: Inntil 12 månader.
 • Oppstartsdato: 01.01.2024.
 • Gjeld for jordbruk i Lærdal.
 • Bestillingar frå andre enn jordbruk i Lærdal, vil bli avvist.
 • Plusskundar får lik pris på både forbruk og produksjon.
 • Tidsavgrensa fastprisavtalar kan seiast opp av kunden med 14 dagars skrifteleg varsel. Kraftleverandøren kan krevje at kunden betalar erstatning dersom leverandøren lir økonomisk tap som følgje av oppseiinga. Erstatninga blir berekna ved å legge til grunn differansen mellom den avtalte prisen og eit gjennomsnitt av framtidsprisen på Nasdaq for dei resterande månadane av kontrakten. Leverandøren kan krevje at kunden betalar denne prisdifferansen multiplisert med antal kWh som det er forventa at kunden skal bruke ut avtaletida, basert på anlegget sitt historiske forbruk. Ved flytting har partane ein gjensidig rett til å seie opp ein tidsavgrensa fastprisavtale, med 30 dagars skrifteleg varsel. Kunden er ansvarleg for betaling av kraftforbruk fram til utløpet av oppseiingstida. Utover dette, skal ikkje kunden betala noko erstatning til leverandøren.
 • Lærdal kommune vil ta ei ny vurdering i god tid før sluttdato, og eventuelt tilby ein ny fastprisavtale. Dersom ny fastprisavtale ikkje er inngått ved sluttdato, blir avtalen automatisk flytta over på Lokalstrøm.