Her finner du våre vilkår

Avtalevilkår (Revidert 29.08.2022.)

Vi leverer strøm til deg etter bransjens standardavtale som er utarbeidet i samarbeid med Forbrukertilsynet og Energi Norge og gjelder fra 1. januar 2017. Her kan du lese standardavtalen

I tillegg har vi følgende vilkår:

1. Oppstart/bestilling

 1. Ved bestilling gir du Kraftriket AS fullmakt til å:
  • Sende melding om bytte av strømleverandør til Elhub (nasjonal database for det norske strømmarkedet).
  • Innhente nødvendige opplysninger for å gjennomføre leverandørbytte.
  • Innhente måleverdier fra Elhub.
 2. Dersom strømanlegget ikke leses av automatisk, må vi ha en måleravlesing som ikke er eldre enn 3 måneder for å kunne starte vår strømleveranse.
 3. Bytte av strømleverandør skjer ca. 2-4 dager etter at Kraftriket AS har mottatt bestilling. Dette forutsetter at korrekte data er oppgitt fra kunde. Er du kunde hos oss fra før og bare ønsker å endre avtale, vil endring skje fra bestillingsdato, forutsatt at man ikke har en gjeldende fastprisavtale.

 

2. Leveringsvilkår 

 1. Strømavtalene som er beskrevet nedenfor er forbeholdt privatkunder.
 2. Ved bestilling aksepterer du at Kraftriket AS kan innhente kredittvurdering av deg i forbindelse med avtaleinngåelsen, og eventuelt avvise oppstart på grunnlag av dette.
 3. Ved kontraktsinngåelse blir alle næringskunder kredittvurdert. Ved lav kredittverdighet kan det bli stilt krav om garantistillelse for inntil 4 måneders forbruk. Nærmere opplysninger blir gitt i særskilt brev.
 4. Kraftriket tar forbehold om endringer av-/eller nye offentlige avgifter. Strømavtalen kan sies opp med 14 dagers gjensidig varsel.
 5. Vi varsler endring av pris og betingelser med 14 dagers varsel pr. e-post, SMS eller brev.
 6. Det er alltid vilkårene på bestillingstidspunktet som er gjeldende for deg. Vilkårene blir sendt deg på e-post.
 7. Alle våre priser er oppgitt inkludert merverdiavgift.
 8. Ved flytting til ny adresse ber vi om at kunden melder dette til Kraftriket senest 7 virkedager før flyttedato. Dette for å få avsluttet strømavtalen på gammel adresse på korrekt dato.
 9. Vi har avtaler med flere netteiere om gjennomfakturering. Har vi avtale med din netteier, får du både nettleie og strøm på samme faktura. Her finner du en oversikt over hvilke netteiere vi har avtale med.

 

3. Betalingsvilkår

 1. Vi fakturerer deg månedlig etter faktisk forbruk. Om måleravlesning mangler, vil forventet forbruk bli lagt til grunn. Ved eventuelle endringer i våre fakturarutiner, vil du bli varslet på forhånd.
 2. Betalingsfrist er 14 dager etter fakturadato.
 3. Ved fordeling av forbruk mellom avlesninger benyttes Kraftriket AS justert innmatingsprofil (JIP).
 4. Fra 01.10.20 gjelder kr. 49,- i gebyr for papirfaktura. Elektronisk faktura (eFaktura, e-postfaktura, SMS-faktura) har ingen gebyr. Gebyr for brudd på vilkår vil ikke tilkomme på første faktura.
 5. Fakturabeløp på mindre enn 50,- overføres til neste faktura.
 6. Dersom kunden har AvtaleGiro og avslutter denne, vil fakturaen bli sendt som papirfaktura. Gebyr for papirfaktura er 49,-.
 7. Dersom kunden har tilgodebeløp ved avslutning av kundeforhold utbetales beløp som overstiger kr 10,-. Kunden blir ikke belastet for beløp under kr. 10,-.
 8. Ved eventuelle ubetalte fakturaer benytter Kraftriket AS seg av Visma Financial Solutions AS for betalingsoppfølging.
 9. Tilgodebeløp på aktive kontrakter blir ikke utbetalt, men trukket fra på neste faktura. Dersom du ønsker tilgodebeløp utbetalt, ta kontakt med kundeservice.

 

4. Generelt

 1. Angrerett: Privatpersoner kan ombestemme seg innen 14 dager, for å angre din bestilling må du benytte angreskjema. Se nederst eller send oss en e-post. Har vi startet strømleveransen er du selv ansvarlig for å bestille strømavtale hos ny leverandør. Du vil bli fakturert for perioden vi har levert deg strøm, men blir ikke belastet for oppsigelsesgebyr om du har bestilt en avtale med bindingstid. Tilbud og kampanjer bortfaller og ordinær pris benyttes.
 2. Tilgodebeløp grunnet verving blir ikke utbetalt, men trukket fra på ditt strømforbruk. Om du har nettleie på strømregningen vil fratrekket kun skje på strømleveransen. Du må ha en aktiv strømkontrakt i Kraftriket med tildelt kundenummer for å kunne verve. Kunden som blir vervet må være aktiv i startmåneden, pluss en hel måned for at den som har vervet skal få vervepremie. Vervekampanjen gjelder kun for privatkunder. Verving gjort av 2. eller 3.part vil bli avvist.
 3. Kampanjeavtaler med gratis strøm, rabatter og/eller strøm med minuspåslag er begrenset pr. kunde, og gir ikke ververabatt. Vi forbeholder oss retten til å avvise kunder med tidligere rabatter.
 4. Tilgodebeløp opptjent med kampanje, verving eller andre rabatter vil ikke bli utbetalt ved avslutning av kundeforhold. Tilgodebeløp blir kun trukket fra på strømregningen ved aktive strømleveranser.
 5. Kraftriket behandler all data i henhold til kravene i personopplysningsloven (link)
 6. I tråd med personvern gjeldende fra mai 2018, trenger vi samtykke for å informere deg om nye produkter og tjenester i ulike kanaler. Du gir ditt samtykke på Min Side og det er gyldig til du eventuelt endrer det. Vi vil holde deg orientert og informert om det som berører ditt kundeforhold, uavhengig av samtykke.
 7. Kunder som ikke kjøper 100% vannkraft som en tilleggstjeneste, får den nasjonale sammensetningen av strømleveransen. NVE beregner hva strømleveransen består av. Her finner du den Nasjonale varedeklarasjon.

 

5. Strømavtaler

1. Variabelstrøm (Endring 07.07.2022)

 • Avtalen følger markedet, og prisen settes utfra prisområdet du tilhører.
 • Avtalen har et fastbeløp på 29 kr pr. mnd. (inkl. mva) Elsertifikat er inkludert, det er månedlig etterskuddsvis fakturering og strømavtalen har ingen bindingstid.
 • Pris kan endres med 14 dagers varsel pr. e-post eller SMS, det er kundens ansvar at vi har riktig kontaktinformasjon.
 • Gjelder for privatabonnement.

2.Spot12

 • Strømprisen følger prisen på Nord Pool time for time i det prisområdet du tilhører.
 • Gebyr 0 kr.
 • Du betaler markedspris med et avtalt minuspåslag.*
 • Avtalen er forbeholdt nye privatkunder.
 • Avtalen har ingen bindingstid.
 • Etter 12 måneder blir kunden videreført på avtalen Lokalstrøm*.
 • Kampanjeavtaler med gratis strøm, rabatter og/eller strøm med minuspåslag er begrenset pr. kunde. Vi forbeholder oss retten til å avvise kunder med tidligere rabatter.
 • * Minuspåslaget er oppgitt inkl. mva. Dersom du bor i et prisområde med momsfritak, vil minuspåslaget du får også være eksl. mva.
 • Det er ikke mulig å få ververabatt ved bestilling av Spot12.

3. Solstrøm

 • På ditt forbruk av strøm betaler du prisen på Nord Pool time for time. Du betaler for ditt faktiske strømforbruk i det prisområdet du tilhører + 5 øre/kWh i påslag inkludert elsertifikater.
 • Fastbeløp på 39 kr i måneden.
 • Vi kjøper din overskuddsstrøm til spotpris, time for time i det prisområdet du tilhører.
 • Pris og betingelser kan endres med 14 dagers varsel pr. e-post, SMS eller brev.
 • Gjelder for privatkunder og mindre næringskunder.

4. Lokalstrøm

 • Avtalen følger prisen på Nord Pool time for time. Du betaler for ditt faktiske strømforbruk time for time i det prisområdet du tilhører + 5 øre/kWh i påslag inkludert elsertifikat.
 • Fastbeløp på 59 kr i måneden.
 • Avtalen har ingen bindingstid.
 • Gjelder for privatabonnement.

5. Hyttestrøm

 • Avtalen følger prisen på Nord Pool time for time. Du betaler for ditt faktiske strømforbruk time for time i det prisområdet du tilhører + 5 øre/kWh i påslag inkludert elsertifikat.
 • Fastbeløp på 69 kr i måneden.
 • Avtalen har ingen bindingstid.
 • Gjelder for privatabonnement.

6. Idrettsstrøm

 • Avtalen er en blanding av en spotavtale og en fastprisavtale.
  • Prisen på Idrettsstrøm settes etterskuddsvis ca. den 5. i påfølgende måned.
  • Fastbeløp på 48,75 kr i måneden.
  • For hver kWh du bruker går 1 øre til ditt idrettslag.
  • Avtalen har ingen bindingstid.

7. Digitalstrøm

 • Avtalen følger prisen på Nord Pool time for time. Du betaler for ditt faktiske strømforbruk time for time i det prisområdet du tilhører + 3,56 øre/kWh i påslag inkludert elsertifikat.
 • Fastbeløp på 29 kr i måneden.
 • Betinger elektronisk faktura (e-post, SMS eller eFaktura) og nedlasting av Kraftriket-appen. Dersom betingelser ikke er innfridd innen utgangen av kalendermåneden etter oppstartsdato, vil du få avtalen Lokalstrøm fra oppstartsdato.
 • Avtalen har ingen bindingstid.
 • Gjelder for privatabonnement.

 

 1. Strømavtaler – ikke i salg
 1. Fastpris 6 mnd, 1 år og 3 år
 • Du betaler et tillegg på 1,50 kr pr. dag.
 • Fastprisavtalen er bindende for avtalte periode.
 • Du får tilbud om ny fastprisavtale før avtalen går ut.
 • Om du ikke inngår ny fastprisavtale når gammel avtaletid er over, overføres strømavtalen din automatisk til Lokalstrøm.
 • Avtale om fastpris medfører en gjensidig forpliktelse hvor Kraftriket forplikter seg til å gi deg som kunde avtalt pris i avtalt periode. Du som kunde kan allikevel løses fra avtalen mot at Kraftrikets finansielle kontrakt av gjenstående periode, gjøres opp. Det innebærer at kontrakten selges tilbake til markedet til den gjeldende markedsprisen på det tidspunktet kontrakten sies opp. Dersom dette medfører et økonomisk tap for oss, er du som kunde ansvarlig for å dekke våres kostnader. Minimumsbeløp for frikjøp er kr 500,-, I tillegg kan Kraftriket kreve erstatning for perioden som er levert dersom denne har medført kostnader for selskapet. Her må Kraftriket beregne flere forhold, men en tommelfingerregel er at denne kostnaden vil være avviket mellom din fastpris og markedspris. Det vil derfor være utfordrende å si hva det vil koste å kjøpe seg ut av fastprisavtalen da det avhenger av markedsprisen og gjenstående periode. Det vi kan si med sikkerhet, er at det ikke vil lønne seg å inngå fastpris i dag hvis intensjonen er å bryte avtalen innen kort tid. NB! Dette vilkåret gjelder for bestillinger gjort f.o.m. 17.01.2022.
 • I samsvar med «Lov om elsertifikater» inneholder prisen kostnader til kjøp av elsertifikater.
 • Gjelder for privatabonnement.

2. Tryggstrøm

 • Avtalen følger prisen på Nord Pool time for time. Du betaler for ditt faktiske strømforbruk time for time i det prisområdet du tilhører + 5 øre/kWh i påslag inkludert elsertifikat.
 • Fastbeløp på 89 kr i måneden.
 • I forkant av hvert kvartal vil vi ta en vurdering på om pristaket skal endres. Eventuelle endringer blir varslet på e-post eller SMS.
 • Pristaket slår inn dersom din månedlige gjennomsnittspris er høyere enn det aktuelle pristaket for gjeldende periode.
 • Avtalen har ingen bindingstid.
 • Gjelder for privatabonnement.

3. Spotpris

 • Avtalen følger prisen på Nord Pool time for time. Du betaler for ditt faktiske strømforbruk time for time i det prisområde du tilhører + 9,03 øre/kWh inkludert elsertifikat.
 • Avtalen har ingen bindingstid.
 • Kunder med strømmåler som ikke registrerer strømforbruk time for time, faktureres for månedlig snittpris fra Nord Pool med et ekstra tillegg i påslaget på 0,875 øre/kWh.
 • NB! Avtalens navn var tidligere Kraftriket Innkjøpspris.
 • Gjelder for privatabonnement

4. Kraftriket NullStress

 • Med Kraftriket NullStress har du et enkelt strømprodukt der du betaler betaler gjennomsnittsprisen på Nord Pool + 4,9 øre/kWh inkludert elsertifikat + 23 kr/måned.
 • Avtalen har ingen bindingstid.
 • Avtalen krever eFaktura og AvtaleGiro, dersom dette ikke blir opprettet, tilkommer et gebyr på 39,- i mnd. Gebyr for brudd på vilkår vil ikke tilkomme på første faktura.
 • Gjelder for privatabonnement.

NB! Endring 01.12.2020: Kravet er fjernet i forbindelse med endring i fakturagebyr for alle. Se betalingsvilkår.

5. Kraftriket Hytte

 • Avtalen følger prisen på Nord Pool time for time. Du betaler for ditt faktiske strømforbruk time for time i det prisområdet du tilhører + påslag på 2,12 øre/kWh inkludert elsertifikat + 1 kr dagen.
 • Avtalen har ingen bindingstid.
 • Gjelder for privatabonnement.

6. 1kr Dagen

 • Avtalen følger prisen på Nord Pool time for time. Du betaler for ditt faktiske strømforbruk time for time i det prisområde du tilhører + 5,53 øre/kWh inkludert elsertifikat + 1 kr dagen.
 • Avtalen har ingen bindingstid.
 • Kunder med strømmåler som ikke registrerer strømforbruk time for time, faktureres for månedlig snittpris fra Nord Pool med et ekstra tillegg i påslaget på 0,875 øre/kWh.
 • Gjelder for privatabonnement.

7. Kraftriket Lavpris

 • Avtalen følger prisen på Nord Pool time for time. Du betaler for ditt faktiske strømforbruk time for time i det prisområde du tilhører + påslag på 5,53 øre/kWh inkludert elsertifikat + 39 kr/måned.
 • Avtalen har ingen bindingstid.
 • Kunder med strømmåler som ikke registrerer strømforbruk time for time, faktureres for månedlig snittpris fra Nord Pool med et ekstra tillegg i påslaget på 0,875 øre/kWh.
 • Gjelder for privatabonnement.

8. WebSpot

 • Strømprisen følger prisen på Nord Pool time for time i det prisområdet du tilhører.
 • Avtalen er forbeholdt nye privatkunder.
 • Etter 6 måneder blir kunden videreført på avtalen Spotpris.
 • Pris på gebyr og påslag er satt til 0 kr. Du betaler markedspris med et avtalt minuspåslag.
 • Avtalen har ingen bindingstid.

9. BÆRE STRØM

 • Avtalen følger prisen på Nord Pool time for time. Du betaler for ditt faktiske strømforbruk time for time i det prisområde du tilhører + påslag på 3,56 øre/kWh inkl. elsertifikat + 20 kr/måned.
 • De første 3 månedene spanderer vi månedsavgiften.
 • Avtalen har ingen bindingstid.
 • Kunder med strømmåler som ikke registrerer strømforbruk time for time, faktureres for månedlig snittpris fra Nord Pool med et ekstra tillegg i påslaget på 0,875 øre/kWh.
 • Gjelder for privatabonnement.

10.Markedsstrøm

 • Avtalen følger prisen på Nord Pool time for time. Du betaler for ditt faktiske strømforbruk time for time i det prisområde du tilhører + 9,03 øre/kWh inkludert elsertifikat.
 • Du får gratis strøm den første måneden.
 • Avtalen er bindende i 12 måneder, ved brudd på avtalen innenfor bindingstiden vil du bli tilbakeregnet med ordinær pris.
 • Etter 12 måneder blir kunden videreført på avtalen Lokalstrøm.
 • Avtalen er forbeholdt nye privatkunder.
 • Kampanjeavtaler med gratis strøm, rabatter og/eller strøm med minuspåslag er begrenset pr. kunde. Vi forbeholder oss retten til å avvise kunder med tidligere rabatter.

11. Smart Vinterpris

 • Den strømleveransen du har på tidspunktet for avtaleinngåelse er gjeldende frem til 1. oktober.  Fra 1. oktober starter Smart Vinterpris og gjelder til 1. april. Etter 1 april får du strømavtalen Kraftriket Garantert*
 • For å få Smart Vinterpris må du være strømkunde hos Kraftriket frem til Smart Vinterpris trer i kraft.  På grunn av sikring av pris frem i tid vil du bli belastet med et bruddgebyr på kr 600,- om du bryter avtalen i perioden før Smart Vinterpris trer i kraft.
 • Smart Vinterpris er bindende for avtalte periode, bruddgebyr kr 600,-
 • I samsvar med «Lov om elsertifikater» inneholder prisen kostnader til kjøp av elsertifikater.
 • Gjelder for privatabonnement.
 • * Kraftriket Garantert følger prisen på Nord Pool time for time. Du betaler for ditt faktiske strømforbruk time for time i det prisområde du tilhører + påslag på 3,56 øre/kWh inkludert elsertifikat + 20 kr/måned.

12. Kraftriket DigitalStrøm

 • Strømprisen følger prisen på Nord Pool time for time i det prisområdet du tilhører.
 • Prisen på gebyr og påslag er satt til 0 kr. Du betaler markedspris med et avtalt minuspåslag.
 • Avtalen har ingen bindingstid.
 • Avtalen er forbeholdt nye privatkunder.
 • Avtalen krever eFaktura og AvtaleGiro.
 • Pris og betingelser kan endres med 14 dagers varsel pr. e-post, SMS eller brev.

13. Kraftriket Garantert

 • Avtalen følger prisen på Nord Pool time for time. Du betaler for ditt faktiske strømforbruk time for time i det prisområde du tilhører + påslag på 3,56 øre/kWh inkludert elsertifikat + 20 kr/måned.
 • Avtalen har ingen bindingstid.
 • Kunder med strømmåler som ikke registrerer strømforbruk time for time, faktureres for månedlig snittpris fra Nord Pool med et ekstra tillegg i påslaget på 0,875 øre/kWh.
 • Gjelder for privatabonnement.

14.#Spotutenpåslag (avviklet produkt)

#Spotutenpåslag følger prisen på Nord Pool time for time. Du betaler for ditt faktiske strømforbruk time for time i det prisområde du tilhører + påslag på 0,0 øre/kWh inkludert elsertifikat og mva.

 • Avtalen gjelder for de første 30.000 kWh, for overskytende forbruk gjelder avtalen Spotpris*.
  Spotpris følger prisen på Nord Pool time for time. Du betaler for ditt faktiske strømforbruk time for time i det prisområde du tilhører + påslag på 9,03 øre/kWh inkludert elsertifikat.
 • Kunder med strømmåler som ikke registrerer strømforbruk time for time, faktureres for månedlig snittpris fra Nordpool med et ekstra tillegg i påslaget på 0,875 øre/kWh.

 

 1. Tilleggsavtaler
 2. 100% vannkraft
 • 100% vannkraft velger du som et tillegg til din strømavtale og du betaler kun 5,9 øre/KWh.
 • Med 100% vannkraft garanterer vi at det produseres like mye strøm, fra et lokalt vannkraftverk, som du bruker. Det kalles opprinnelsesgaranti.
 • Pris kan endres med 14 dagers varsel pr. e-post, SMS eller brev.

Tilføyelser/særvilkår hos Kraftriket AS

 • Ad.§ 2-1: Kraftleverandøren benytter måledata fra nettselskapet ved sluttavregning. Ved andre avregninger kan kraftleverandør benytte måledata fra kunde dersom disse er tilgjengelig. Hvis måledata ikke er tilgjengelig innen anlegget skulle vært avregnet, forbeholder kraftleverandør seg retten til å stipulere/beregne forbruket eller sende akonto.
 • §3-2: Første ledd gjelder kun private forbrukere (husholdninger) med produktet standard variabel kraftpris. For øvrig vil opplysninger om endring av pris bli offentliggjort på Kraftrikets nettsider.