Generelle vilkår

 • Kraftriket AS tar forbehold om endringer i offentlige avgifter som mva, samt eventuelt andre endringer av rammebetingelser.
 • Ved flytting kreves det normalt ny bestilling på nytt målepunkt, untatt fastprisavtaler som normalt følger kunde.
 • Angrefrist: Etter angrerettloven § 18 har kjøper 14 dagers angrefrist ved kjøp av kraft.
 • Kraftriket AS forbeholder seg retten til å kunne avslå kunder dersom det foreligger saklig grunn for dette.
 • Bytte av kraftleverandør skjer ca. 10 dager etter at Kraftriket AS har mottatt bestilling. Dette forutsetter at korrekte data er oppgitt fra kunde. Er du kunde hos oss fra før, og bare skal endre produkt, vil endring skje fra bestillingsdato. Forutsatt at man ikke har en gjeldende fastprisavtale.
 • Energiforbruket avregnes etterskuddsvis i henhold til faktisk forbruk. Dersom måleverdi mangler ved fakturering vil forbruk bli beregnet for perioden. Fakturering vil være månedlig.
 • Betalingsfrist er 14 dager etter fakturadato. Ved fordeling av forbruk mellom avlesninger benyttes Kraftriket AS justerte innmatningsprofil JIP.
 • Nettleie kommer i tillegg.
 • Nasjonal varedeklarasjon se NVE.
 • Det tas forbehold om endring i kraftpris, eventuelle påslag, ved innføring av felles nordisk sertifikatmarked.
 • Ved bestilling forbeholder Kraftriket AS seg retten til å hente inn kredittopplysninger på våre kunder, og eventuelt avvise kunder på grunnlag av denne.
 • Ved eventuelle ubetalte fakturaer benytter Kraftriket AS seg av Lindorff for betalingsoppfølging.
 • Ved kontraktsinngåelse blir alle næringskunder kredittvurdert. Ved lav kredittverdighet kan det bli stilt krav om garantistillelse for inntil 4 måneders forbruk. Nærmere opplysninger blir gitt i særskilt brev.
 • Fra 01.10.20 gjelder kr. 49,- i gebyr for papirfaktura. Elektronisk faktura har ingen gebyr.

 

Tilføyelser/særvilkår hos Kraftriket AS
Ad.§ 2-1: Kraftleverandøren benytter måledata fra nettselskapet ved sluttavregning. Ved andre avregninger kan kraftleverandør benytte måledata fra kunde dersom disse er tilgjengelig. Hvis måledata ikke er tilgjengelig innen anlegget skulle vært avregnet, forbeholder kraftleverandør seg retten til å stipulere/beregne forbruket eller sende akonto.
Ad.§ 3-2: Første ledd gjelder kun private forbrukere (husholdninger) med produktet standard variabel kraftpris. For øvrig vil opplysninger om endring av pris bli offentliggjort på Kraftrikets nettsider. 
Chat med oss