Her finner du en oversikt over våre vilkår

Generelle vilkår
 • Kraftriket AS tar forbehold om endringer i offentlige avgifter som mva, samt eventuelt andre endringer av rammebetingelser.
 • Ved flytting kreves det normalt ny bestilling på nytt målepunkt, untatt fastprisavtaler som normalt følger kunde.
 • Angrefrist: Etter angrerettloven § 18 har kjøper 14 dagers angrefrist ved kjøp av kraft.
 • Bytte av kraftleverandør skjer ca. 2-4 dager etter at Kraftriket AS har mottatt bestilling. Dette forutsetter at korrekte data er oppgitt fra kunde. Er du kunde hos oss fra før, og bare skal endre produkt, vil endring skje fra bestillingsdato. Forutsatt at man ikke har en gjeldende fastprisavtale.
 • Energiforbruket avregnes etterskuddsvis i henhold til faktisk forbruk. Dersom måleverdi mangler ved fakturering vil forbruk bli beregnet for perioden. Fakturering vil være månedlig.
 • Nettleie kommer i tillegg.
 • Nasjonal varedeklarasjon se NVE.
 • Det tas forbehold om endring i kraftpris, eventuelle påslag, ved innføring av felles nordisk sertifikatmarked.
 • Ved bestilling forbeholder Kraftriket AS seg retten til å hente inn kredittopplysninger på våre kunder, og eventuelt avvise kunder på grunnlag av denne.
 • Ved eventuelle ubetalte fakturaer benytter Kraftriket AS seg av Lindorff for betalingsoppfølging.
 • Ved kontraktsinngåelse blir alle næringskunder kredittvurdert. Ved lav kredittverdighet kan det bli stilt krav om garantistillelse for inntil 4 måneders forbruk. Nærmere opplysninger blir gitt i særskilt brev.
Vilkår for faktura
 • Betalingsfrist er 14 dager etter fakturadato. Ved fordeling av forbruk mellom avlesninger benyttes Kraftriket AS justerte innmatningsprofil JIP.
 • Fra 01.10.20 gjelder kr. 49,- i gebyr for papirfaktura. Elektronisk faktura har ingen gebyr.
 • Grense for belastning: på ordinær faktura er grensen for belastning kr. 50,-. Ved fakturabeløp under grensen overføres sum til neste faktura.
 • Tilgodebeløp opphørt kundeforhold: ved sluttfaktura blir beløp under kr. 10,- avskrevet. Det vil si at man ikke vil få utbetalt beløp under kr. 10,-, og heller ikke blir belastet dersom fakturasum er under kr. 10,-.
Tilføyelser/særvilkår hos Kraftriket AS
 • Ad.§ 2-1: Kraftleverandøren benytter måledata fra nettselskapet ved sluttavregning. Ved andre avregninger kan kraftleverandør benytte måledata fra kunde dersom disse er tilgjengelig. Hvis måledata ikke er tilgjengelig innen anlegget skulle vært avregnet, forbeholder kraftleverandør seg retten til å stipulere/beregne forbruket eller sende akonto.
 • Ad.§ 3-2: Første ledd gjelder kun private forbrukere (husholdninger) med produktet standard variabel kraftpris. For øvrig vil opplysninger om endring av pris bli offentliggjort på Kraftrikets nettsider.
Chat med oss