Strømstøtte for mai 2023

I mai var gjennomsnittsprisen for NO1 (Oslo) og NO5 (Bergen) ca. 79 øre/kWh, som gir en støttesats på ca. 9 øre/kWh. For NO2 (Kristiansand) var gjennomsnittsprisen på ca. 81 øre/kWh, som gir en støttesats på ca. 11 øre/kWh. I NO3 (Trondheim) og NO4 (Tromsø) var gjennomsnittsprisen under 70 øre/kWh. Det blir derfor ingen strømstøtte for mai for kunder i disse prisområdene.

 

Støttesatser for mai

I tabellen under ser du gjennomsnittspriser og støttesatser for mai med 80 prosent støtteandel. Du finner eksempel på utregning under tabellen.
Er du usikker på hvilket prisområde du tilhører? Sjekk kartet helt nederst i artikkelen!

Prisområde Gjennomsnittspris Støttesats
NO1 (Oslo) 78,61 øre/kWh 8,61 øre/kWh
NO2 (Kristiansand) 80,66 øre/kWh 10,66 øre/kWh
NO5 (Bergen) 78,99 øre/kWh 8,99 øre/kWh
NO3 (Trondheim)  31,82 øre/kWh 0 øre/kWh
NO4 (Tromsø) m/mva  21,94 øre/kWh 0 øre/kWh
NO4 (Tromsø) u/mva*  21,94 øre/kWh 0 øre/kWh

 

Slik regner du ut din strømstøtte

Du kan selv enkelt regne ut din strømstøtte. Dette gjør du ved å ta ditt strømforbruk for mai (antall kWh) og gange/multiplisere med støttesats som oppgitt i tabellen over.

 • Her ser du et eksempel på utregning for en bolig i Oslo (NO1) som har et strømforbruk på 1500 kWh i april: 1 500 x 0,0861 kr = 129,15 kroner. Obs! Pass på å gjøre om støttesats fra øre til kroner når du skal regne ut din støtte (8,61= 0,0861).
NB! Ditt strømforbruk i kWh for mai finner du ved å logge inn i Kraftriket-appen.

 

Les mer om hvem som får støtte og hvordan strømstøtten fungerer.

 

Prisområder i Norge:

 

prisområder


80 prosent strømstøtte fra april

Fra april er strømstøtten til norske husholdninger redusert fra 90 til 80 prosent. Støttegraden betyr at 80 prosent av strømpriser over 70 øre/kWh dekkes av staten.

Fra september 2022 har strømstøttesatsen til norske husholdninger vært på 90 prosent av strømpriser over 70 øre/kWh (eks. mva). Fra og med april 2023 er strømstøttesatsen tilbake på 80 prosent. Dette betyr noe lavere strømstøtte for norske strømkunder.

Strømstøtten vil være redusert til 80 prosent fra april og frem til september (sommermånedene), med mindre nye forslag til endringer i strømstøtteordningen vedtas.

 

Slik er forslagene til endring i strømstøtteordningen

Regjeringen la i januar frem følgende forslag til endringer i strømstøtten:

 • Strømstøtten foreslås utvidet til ut 2024.
 • Prosentsatsen foreslås å være 90 % også i sommermånedene. Med dagens praksis endres støttesatsen til 80 % fra april til september. Dersom dette vedtas, blir endringen gjeldende fra tidligst juni 2023.
 • Det foreslås at strømstøtten skal beregnes time for time, og ikke på bakgrunn av gjennomsnittspris per måned. Ny praksis kan tidligst innføres fra 1. september.

Forslagene er nå ute på høring.


Strømstøtte: Her er støttesatsene for april 2023

I april var gjennomsnittsprisen for NO1 (Oslo) og NO2 (Kristiansand) ca. 111 øre/kWh, som gir en støttesats på ca. 41 øre/kWh. For NO5 (Bergen) var gjennomsnittsprisen på ca. 113 øre/kWh, som gir en støttesats på ca. 43 øre/kWh. I NO3 (Trondheim) og NO4 (Tromsø) var gjennomsnittsprisen under 70 øre/kWh. Det blir derfor ingen strømstøtte for april for kunder i disse prisområdene. 

 

Støttesatser for april

I tabellen under ser du gjennomsnittspriser og støttesatser for april med 80 prosent støtteandel. Du finner eksempel på utregning under tabellen.
Er du usikker på hvilket prisområde du tilhører? Sjekk kartet helt nederst i artikkelen!

Prisområde Gjennomsnittspris Støttesats
NO1 (Oslo) 110,94 øre/kWh 40,94 øre/kWh
NO2 (Kristiansand) 110,94 øre/kWh 40,94 øre/kWh
NO5 (Bergen) 112,91 øre/kWh 42,91 øre/kWh
NO3 (Trondheim)  69,61 øre/kWh 0 øre/kWh
NO4 (Tromsø) m/mva  40,37 øre/kWh 0 øre/kWh
NO4 (Tromsø) u/mva*  40,37 øre/kWh 0 øre/kWh

 

Slik regner du ut din strømstøtte for april

Du kan selv enkelt regne ut din strømstøtte. Dette gjør du ved å ta ditt strømforbruk for april (antall kWh) og gange/multiplisere med støttesats som oppgitt i tabellen over.

 • Her ser du et eksempel på utregning for en bolig i Oslo (NO1) som har et strømforbruk på 2000 kWh i april: 2 000 x 0,4094 kr = 818,80 kroner. Obs! Pass på å gjøre om støttesats fra øre til kroner når du skal regne ut din støtte (40,94 = 0,4094).
NB! Ditt strømforbruk i kWh for april finner du ved å logge inn i Kraftriket-appen.

 

Les mer om hvem som får støtte og hvordan strømstøtten fungerer.

 

Prisområder i Norge:

 

prisområder


Askøy Energi blir en del av Kraftriket

Askøy Energi blir en del av Kraftriket fra 1. mai. Overgangen betyr at kundene får Kraftriket Askøy som sin nye strømleverandør – og at Askøy Energi forsvinner.

Fra 1. mai 2023 får alle Askøy Energi-kunder Kraftriket Askøy som ny strømleverandør.

Utviklingen i strømbransjen krever endringer, og årsaken er økte finansieringskostnader som følge av høye innkjøpspriser på strøm, samt kundenes økte behov for digitale tjenester. Derfor er Askøy Energi svært godt fornøyde med at man har landet på en løsning om å bli en del av strømsalgsselskapet Kraftriket i 2023, forteller daglig leder i Askøy Energi, Hilde Bekkevard. Kraftriket har i anledning overgangen etablert den lokale merkevaren Kraftriket Askøy.

– Kraftriket er en større strømaktør, men samtidig en aktør som vil holde lokal profil på Askøy. Dette tror vi at kundene vil verdsette. Strømregningen vil få ny avsender, men utover dette tror vi at endringene vil oppleves som utelukkende positivt, sier Bekkevard.

 

Flere produkter og forbedret app

Daglig leder i Kraftriket, Ørjan Bøyum, forteller at overføringen av Askøy-kundene til Kraftriket er i tråd med Kraftrikets ambisjoner om videre vekst og lokal verdiskapning.

– I tiden som kommer ser vi frem til å tilby kundene på Askøy bedre produkter og tjenester, samt Kraftriket-appen, der man blant annet kan følge med på spotprisen og se sitt eget strømforbruk i sanntid, sier Bøyum.

Når overgangen skjer 1. mai vil kundene beholde den samme strømavtalen som de per i dag har hos Askøy Energi. Utover dette vil det være flere strømavtaler å velge mellom hos Kraftriket Askøy. Blant annet strømavtalen Idrettsstrøm, der 1 øre per kWh man forbruker kan gå til idrettslaget man ønsker å gi sin støtte til.

 

– Litt vemodig

At Askøy Energi forsvinner som merkevare, betyr også at en lang tradisjon går mot slutten, forteller Bekkevard.

– Ja, det føles litt vemodig. Samtidig må vi ta innover oss at strømbransjen er i endring og at vi må være tett på utviklingen dersom vi skal lykkes med å tilby kundene gode nok produkter og tjenester. Vi er trygge på at Kraftriket Askøy blir en god løsning for Askøy-kundene i tiden som kommer, avslutter Hilde Bekkevard.


Slik blir din strømstøtte for mars

Gjennomsnittlig spotpris for mars ble omtrent tilsvarende som den var i februar. Strømstøtten for februar og mars blir derfor tilnærmet den samme per kWh.

 

Støttesatser for mars

I tabellen under ser du gjennomsnittspriser og støttesatser for mars. Du finner eksempel på utregning under tabellen. Er du usikker på hvilket prisområde du tilhører? Sjekk kartet helt nederst i artikkelen!

Støttesatsen for mars med 90 prosent støtteandel: 

Prisområde Gjennomsnittspris Støttesats
NO1 (Oslo) 112,64 øre/kWh 47,96 øre/kWh
NO2 (Kristiansand) 112,64 øre/kWh 47,96 øre/kWh
NO5 (Bergen) 113,04 øre/kWh 48,42 øre/kWh
NO3 (Trondheim) 64,15 øre/kWh 0 øre/kWh
NO4 (Tromsø) m/mva 49,02 øre/kWh 0 øre/kWh
NO4 (Tromsø) u/mva* 49,02 øre/kWh 0 øre/kWh

*Innbyggere i Nordland, Troms og Finnmark er fritatt fra å betale merverdiavgift på strøm. Støttesatsen i disse fylkene vil derfor reflektere dette (være lavere). Tallene er hentet fra NVE og vi forbeholder oss mot evt. feil.

 

Slik regner du ut din strømstøtte for mars

Du kan selv enkelt regne ut din strømstøtte. Dette gjør du ved å ta ditt strømforbruk for mars (antall kWh) og gange/multiplisere med støttesats som oppgitt i tabellen over.

 • Her ser du et eksempel på utregning for en bolig i Oslo (NO1) som har et strømforbruk på 2000 kWh i mars: 2 000 x 0,4796 kr = 959,20 kroner. Obs! Pass på å gjøre om støttesats fra øre til kroner når du skal regne ut din støtte (47,96 = 0,4796).
NB! Ditt strømforbruk i kWh for mars finner du ved å logge inn i Kraftriket-appen.

 

Les mer om hvem som får støtte og hvordan strømstøtten fungerer.

 

Prisområder i Norge:

 

prisområder


Earth hour 25. mars 2023

Helt siden 2007 har man verden over markert Earth Hour med å slukke lyset i én time. I år trappes innsatsen opp. Bli med på Earth Hour du også!

Skal du markere Earth Hour i år? Det håper vi! WWF har markert Earth Hour siden 2007, tradisjonelt ved å slukke lyset for miljøet i én time. Earth Hour er verdens største fellesdugnad – og en sterk symbolsk handling for å markere at verden står sammen mot klimaendringer og naturtap.

Earth Hour engasjerer både enkeltmennesker, næringsliv og myndigheter, og markeres i år lørdag 25. mars kl 20.30-21.30.

Bli med og markere Earth Hour 2023 lørdag 25. mars. Å plukke søppel er et viktig tiltak du kan gjøre.

VIKTIG: Earth Hour får i 2023 fornyet fokus, og du oppfordres til å bruke 60 minutter på å gjøre noe positivt for naturen. Å plukke søppel kan være en slik aktivitet.

 

De neste syv årene er kritiske

Natur forsvinner hvert år i et alarmerende tempo verden over, mye på grunn av måten vi mennesker bruker den på. Per i dag er mennesker den største trusselen mot planeten vår. Vi er den første generasjonen som ser konsekvensene, og den siste som har mulighet til å rette det opp igjen, melder WWF på sine nettsider.

Visste du at de neste syv årene er kritiske for fremtiden vår? For å unngå at jordkloden får uopprettelige skader må vi sørge for at den globale oppvarmingen holder seg under 1, 5 grader. Vi må dessuten reversere naturtapet innen 2030 – slik at vi kan gå inn i et nytt århundre med mer, og ikke mindre, natur enn i dag.

For å lykkes med dette må individer, samfunn, næringsliv og regjeringer trappe opp innsatsen for å beskytte og bevare jordkloden. Under gir vi deg noen tips til hva du kan gjøre.

FOR NATUREN: Earth Hour engasjerer over hele verden – og er verdens største fellesdugnad. I år markeres Earth Hour lørdag 25. mars.

 

Nytt i år: #biggesthourforearth

Earth Hour får i 2023 får nytt fokus når man går sammen om #BiggestHourForEarth. Det handler ikke kun om å slå av lyset, men at vi selv kobler av og tar en pause fra våre hverdagslige gjøremål – og bruker 60 minutter på å gjøre noe positivt for naturen og oss selv.

 

Dette kan du gjøre:

Lær mer om planeten: Ekstra kunnskap er viktig – og bevissthet er tross alt det første skrittet til endring. Se en dokumentar eller lytt til en podcast. Vi anbefaler serien «Our Planet» – fortalt av Sir David Attenborough. Du finner den her.

• Tilbring tid i naturen: Å tilbringe tid i naturen er en av de beste måtene å sette pris på naturen på – og bli inspirert til å beskytte den!• Plukk søppel: Ta på deg hansker, gå rundt i nabolaget og plukk opp søppel du kommer over. Husk å sortere det du finner!

• Bytt lyspærer: Skift til miljøvennlige og energieffektive lyspærer.

• Inspirer andre til å ta vare på planeten: Fortell noen om Earth Hour, del et innlegg på Facebook eller inviter venner og familie på en naturdokumentarkveld!

 


Strømmarkedet i 2023: – Kan gå mot lavere strømpriser denne våren

I Sør-Norge forventer man at prisene vil synke noe våren 2023. Men strømmarkedet vil fortsatt bære preg av den anstrengte situasjonen i Europa, forteller kraftforvalter Oddvar Steinhaug.

I 2022 hadde vi rekordhøye strømpriser flere steder i landet. Så hva kan vi vente oss for 2023?

I februar har det vært varmere i været enn hva som er normalt, både Norge og i Sverige. Temperaturen i Norge lå på 2,4 grader over normalen. I tillegg har man registrert økende nedbør – 136 % av hva som er normalt for årstiden, forteller kraftforvalter i Kraftriket, Oddvar Steinhaug.

– Spotprisen for februar ble noe lavere enn i januar – for alle fem prisområder i Norge, forteller han.

strømmarkedet 2023

PÅVIRKER PRISEN: – Temperaturer påvirker både strømforbruket vårt og hvordan snøsmeltingen forløper, forteller kraftforvalter Oddvar Steinhaug.

 

Store variasjoner mellom landsdelene

I februar har man sett store prisvariasjoner mellom de ulike landsdelene. Årsaken er sammensatt, men i hovedsak dreier det seg om begrensninger på linjekapasiteten mellom sør og nord – både i Norge og Sverige. Dette fører til at produksjonen i nord blir «innestengt» og at Nord-Norge dermed får sin egen prisdannelse.

– Dette uavhengig av prisene i sør, som er svært påvirket av prisen på kontinentet. Dette på grunn av relativt god kabelkapasitet til utlandet. Prisene i nord blir også sterkt påvirket av hvorvidt det er mye eller lite vindkraftproduksjon i området, forteller Steinhaug.

anonym

Kraftforvalter i Kraftriket, Oddvar Steinhaug

 

Gassprisene påvirker prisene i sør

Strømprisene i Sør-Norge blir påvirket av prisen i Tyskland – som igjen er sterkt påvirket av gassprisen. Lagersituasjonen for gass er betydelig bedre enn det den var på samme tid i fjor.

– Gassforbruket denne vinteren er redusert med 15 %, noe som er i henhold til EUs mål. Det er også forventet at lagerbeholdningen havner over EUs målsetninger denne våren. Dette er positivt for den tyske prisen, som igjen er med på å sette et slags tak for strømprisene i Sør-Norge, forklarer Steinhaug.

 

– Kan gå mot lavere strømpriser

I tiden som kommer er det forventet at prisene kommer til å synke noe utover våren. Men prisene vil fortsatt preges av den anstrengte situasjonen i Europa. Dette medfører at vi ikke vil komme ned på det samme prisnivået som vi var vant til før energikrisen brøt ut.

– Det kan gå mot lavere strømpriser denne våren, men hvor lenge prisene vil holde seg oppe før de faller, er avhengig av værsituasjonen utover våren, sier Steinhaug, og forklarer:

– Temperaturer påvirker både strømforbruket vårt og hvordan snøsmeltingen forløper. Dette er viktige faktorer å være klar over i forhold til prisutviklingen både i nord og sør. I tillegg avhenger prisene av hvor mye vind vi vil få i tiden som kommer.


Barnekoret har fått 10.000 kr i gave – nå skal de sette opp storslagen jubileumskonsert 

Barnekoret KorAll fyller 50 år i 2023 og feirer med storslått jubileumskonsert. Samtidig kan de glede seg over å ha fått 10.000 kroner i gave fra Kraftriket. 

Den 18. november holder KorAll årets store konsert, selve jubileumskonserten, på Ringerike kultursenter.

– Vi blir 50 år i år, og det må selvsagt feires. I disse dager jobber vi med å sette sammen forestillingen, og det vil blant annet bli innslag av jul i denne forestillingen, forteller Marita Hvalsbråten i KorAll-styret.

 

50 år med inkludering og sangglede

KorAll, eller Ringerike- Barne og Ungdomskor som koret egentlig heter, har historie helt tilbake til 1973. Det var Hønefoss-damen Solveig Busund som startet koret den gangen.

– Koret har hatt mange navn og grupper opp igjennom årene. Både Ringerike Pikekor og Ullerål Pikekor er kjente navn fra 70-tallet, forteller Hvalsbråten.

I sin storhetstid var koret så populært at det var delt i flere grupper – og det var til og med ventelister for å få komme inn i koret.

– På 70-tallet deltok koret i mange internasjonale og nasjonale sangkonkurranser, og de satte virkelig Hønefoss på kartet da de vant flere av disse konkurransene.

I dag består KorAll av 2 grupper. Den minste gruppen er for barn i 1.-7.trinn. Den andre gruppen er for barn i 5.-10.trinn.

– KorAll er, og skal være, et lavterskel-tilbud. Vi jobber hardt for å synliggjøre oss og nå ut til barn og unge i Hønefoss og omegn. Vi er et godt alternativ for de som ikke har råd til å ha barna på de litt dyrere alternativene i byen. Og vi setter opp forestillinger på lik linje som de andre store aktørene i byen, dog i litt mindre skala.

 

Gave til flotte kostymer lydutstyr

I selve jubileumsåret 2023 skal koret fokusere 100 prosent på den kommende jubileumskonserten, men det er én ting de ønsker seg.

– Vi har mange kostymer, som vi gjerne har gjenbruk på, men vi vokser stadig og har behov for innkjøp både for supplering av det vi allerede har og fornying av kostymer, forteller Hvalsbråten.

Nylig fikk koret en hyggelig bursdagsgave fra Kraftriket, som har valgt å gi dem 10.000 kroner fra Kraftriket-fondet. Dermed får de nå sjansen til å kjøpe inn nye, fine kostymer til jubileumskonserten.

For skal du spille teater og stå på en scene, innta en annen rolle enn den du er, ja da må det kostymer til.

– Å sørge for at alle barn som deltar får kostymer er en gave i seg selv. Disse barna fortjener så absolutt å få stråle i nye fine kostymer, sier May Britt Andersen i Kraftriket.

KorAll er strålende fornøyd med pengegaven, og gleder seg til å oppgradere kostymerommet.

– Vi er dypt takknemlig for at Kraftriket ønsker å støtte oss. Støtten kommer veldig godt med til kostymeinnkjøp til forestillingen, sier Hvalsbråten.

Konserten 23. november er åpen for alle, og holdes på Bysalen amfi. Koret kommer til å bruke hele året på å øve flittig – og møter du opp får du se resultatet av alle øvelsene.

Anonym

Styreleder i KorAll, Marita Hvalsbråten

 

Funfacts om korsang:

 • Visste du at korsang er den største kulturaktiviteten i Norge? En undersøkelse fra Kantar TNS fra 2019 viste at 5,3 prosent av nordmenn synger i kor eller vokalgruppe. Det tilsvarer 250 000 mennesker.
 • Sagt på en annen måte: Hver eneste kveld i uka er det cirka 50 000 mennesker som går på korøvelse.
 • Forskning viser at sang utløser hormonene oxytosin (kjent som «velvære-hormonet») og beta-endorfin som gir oss en følelse av oppstemthet.
 • Den norske Studentersangforening regnes som det første faste offentlige koret og hadde sin debutkonsert i 1845.
 • Korsang er den mest populære fritidsaktiviteten blant studenter.
 • I Korforbundet har over 100 av korene holdt på i over 100 år.
 • Korforbundets eldste medlem 102 år. Det er Bjørn Hauge i Drammens mannskor.

 

Søk om midler fra Kraftriket Fondet du også!

Klikk her for å gå til søknadsskjema


Strømstøtte for februar

Gjennomsnittlig spotpris for februar ble noe lavere enn den var i januar. Strømstøtten for februar blir derfor omlag 13 øre per kWh lavere enn for januar.

 

Støttesatser for februar

I tabellen under ser du gjennomsnittspriser og støttesatser for februar. Du finner eksempel på utregning under tabellen. Er du usikker på hvilket prisområde du tilhører? Sjekk kartet helt nederst i artikkelen!

Støttesatsen for februar med 90 prosent støtteandel: 

Prisområde Gjennomsnittspris Støttesats
NO1 (Oslo) 114,88 øre/kWh 50,49 øre/kWh
NO2 (Kristiansand) 114,95 øre/kWh 50,57 øre/kWh
NO5 (Bergen) 110,80 øre/kWh 45,90 øre/kWh
NO3 (Trondheim) 48,65 øre/kWh 0 øre/kWh
NO4 (Tromsø) m/mva 31,56 øre/kWh 0 øre/kWh
NO4 (Tromsø) u/mva* 31,56 øre/kWh 0 øre/kWh

*Innbyggere i Nordland, Troms og Finnmark er fritatt fra å betale merverdiavgift på strøm. Støttesatsen i disse fylkene vil derfor reflektere dette (være lavere). Tallene er hentet fra NVE og vi forbeholder oss mot evt. feil.

 

Slik regner du ut din strømstøtte for februar

Du kan selv enkelt regne ut din strømstøtte. Dette gjør du ved å ta ditt strømforbruk for februar (antall kWh) og gange/multiplisere med støttesats som oppgitt i tabellen over.

 • Her ser du et eksempel på utregning for en bolig i Oslo (NO1) som har et strømforbruk på 3000 kWh i februar: 000 x 0,5049 kroner = 1 514,70. Obs! Pass på å gjøre om støttesats fra øre til kroner når du skal regne ut din støtte (50,49 = 0,5049).
NB! Ditt strømforbruk i kWh for februar finner du ved å logge inn i Kraftriket-appen.

 

Les mer om hvem som får støtte og hvordan strømstøtten fungerer.

 

Prisområder i Norge:

 

prisområder


Salg av Easee elbillader midlertidig stanset

Kraftriket har midlertidig stoppet salget av Easee ladere, som følge av dialogen mellom Easee og svenske Elsäkerhetsverket i forhold til hvordan sikkerheten i Easee laderen er dokumentert.

Easee har svart på et brev fra Elsäkerhetsverket, og svaret ligger nå til behandling der. Foreløpig er det vanskelig å si hva som blir utfallet av dette. Dersom Elsäkerhetsverket kommer fram til at dokumentasjonen til Easee ikke er god nok, så kan de kreve at Easee gjør endringer eller tiltak på enten lader eller dokumentasjonen av laderen og installasjon av laderen. Det vil i så fall få konsekvenser for alle laderne Easee har solgt i hele Europa.

 

Ikke farlig å bruke laderen

Easee er trygge på at det ikke er farlig å bruke laderen, og de er ganske sikre på at de kommer i mål med dokumentasjon rundt at laderen er trygg. Av forsiktighetshensyn har vi i Kraftriket likevel valgt å avvente salget av Easee ladebokser inntil det foreligger en konklusjon.

Les uttalelse fra Easee ved å klikke her

 

Avventer situasjonen

Vi avventer altså situasjonen inntil det foreligger en konklusjon fra Elsäkerhetsverket, men kunder med Easee kan fortsatt benytte laderen sin som normalt, så vil vi komme tilbake med informasjon til våre kunder dersom konklusjonen fra Elsäkerhetsverket får konsekvenser for lader eller installasjon av lader.