Slik vinner både du – og ditt idrettslag!

Idrettsstøtten fra Kraft til idretten er en moderne form for dugnad, og ligner litt på grasrotandelen. Foreldre, tanter, onkler, besteforeldre, ildsjeler og støttespillere – absolutt alle kan bidra til idretten uten å gjøre annet enn å bruke strøm – og det gjør vi jo uansett.

 

Vil du støtte ditt lokale idrettslag? Det er enkelt – bestill strømavtalen «Idrettsstrøm» fra Kraftriket og oppgi hvilken klubb du vil støtte. Da går 1 øre per kWh strøm du bruker til idrettslaget du har valgt.

Bestill Idrettsstrøm her

 

Er Idrettsstrøm en konkurransedyktig avtale?

Ingen av oss vil vel betale mer for strømmen enn vi må. Vår ambisjon er derfor at Idrettsstrøm skal ha en pris som er lavere enn en tilsvarende spotprisavtale over en periode på 3 år, noe prishistorikken viser så langt. For å se prishistorikk – gå til strømavtalen ved å klikke her.

 

Slik regner vi ut prisen

Strømavtalen Idrettsstrøm er basert på samme prinsipp som benyttes for store industrikunder. Vi kjøper inn et stort volum strøm, forvalter dette volumet basert på utsiktene fremover og kombinerer med spotpris. På denne måten gir Idrettsstrøm en samlet pris for hver måned som er en kombinasjon av prissikring og spotpris. Prisen er lik hver time, hver dag hele måneden.

Prisen settes etterskuddsvis innen den 10. i påfølgende måned. Fastbeløp per måned er på kun kroner 48,75 inkludert merverdiavgift. Idrettsstrøm har ingen bindingstid, så du kan når som helst velge å avslutte kundeforholdet.

 

Populært konsept

Idrettsstrøm er strømproduktet til konseptet «Kraft til idretten» som er et landsdekkende tilbud. Over 2500 klubber er registrerte mottakere med til sammen mer enn 10 000 støttespillere. Per januar 2023 er det utbetalt i overkant av 16 millioner kroner til idrettslagene. Med Idrettsstrøm får du en god strømavtale samtidig som du støtter ditt utvalgte idrettslag – det er vinn-vinn for alle!

Bestill Idrettsstrøm her


Nå får idrettslag utbetalt idrettsstøtten

Totalt utbetales det gjennom Kraft til Idretten-konseptet 2.900.000 kroner til idrettslag i Norge. Dette er over 200.000,- mer enn utbetalingen i 2022.

Antall nye Idrettsstrøm-kunder har økt mye den siste tiden og vi kan anta at også 2023 blir et rekordår. Kraftriket startet med konseptet i 2022, det er derfor svært gledelig at såpass mange idrettslag får støtte etter bare et år. Støtten vil øke jo flere kunder som velger å støtte sitt lokale idrettslag gjennom Kraft til Idretten. Se hvilke idrettslag som mottar støtte for 2022 lenger ned i saken.

Populært konsept

Idrettsstrøm er strømproduktet til konseptet «Kraft til idretten» og er et landsdekkende tilbud. Kraft til idretten er samarbeid mellom Kraftriket og Polar Kraft. Med Idrettsstrøm fra «Kraft til idretten» får du en god strømavtale samtidig som du støtter ditt utvalgte idrettslag, dette er vinn-vinn for alle.

 

Disse idrettslagene i Sør-Norge mottar i disse dager støtte:

Idrettslag Støttebeløp
Ottestad Idrettslag 5 002,69
Lærdal Idrettslag 3 453,2
Stange Sportsklubb 2 985,12
Skrautvål Idrettslag 2 910,36
Vikersund Idrettsforening Vif-Huset 2 597,65
Idrettslaget Holeværingen 2 483,35
Fagernes Idrettslag 2 388,21
Skarphedin Il 1 981,24
Tynset Idrettsforening 1 954,18
Øystre Slidre Idrettslag 1 427,5
Geithus Idrettslag 1 357,24
Hamkam Fotball 1 349,43
Hønefoss Ballklubb 1 312,67
Idrettslaget Skade 1 263,18
Romedal Idrettslag 1 214,09
Haugfoss Idrettsforening 1 104,36
Valdres Fk 1 053,56
Tufsingdal Il 1 043,09
Åmot Idrettsforening 1 019,3

Strømstøtte for januar 2023

Gjennomsnittlig spotpris for januar ble mye lavere enn hva den var i desember. Strømstøtten for årets første måned vil derfor gjenspeile dette.

I januar var gjennomsnittsprisen for NO1 (Oslo) og NO2 (Kristiansand) 126,59 øre/kWh, som gir en støttesats på 63,66 øre/kWh. Til sammenligning var gjennomsnittsprisen for desember i de samme områdene 268,68 øre/kWh og støttesatsen 223,51 øre/kWh.

Støttesatser for januar

I tabellen under ser du støttesatsene for januar. Du finner eksempel på utregning under tabellen. Er du usikker på hvilket prisområde du tilhører? Sjekk kartet helt nederst i artikkelen!

Støttesatsen for januar med 90 prosent støtteandel: 

Prisområde Gjennomsnittspris Støttesats
NO1 (Oslo) 126,59 øre/kWh 63,66 øre/kWh
NO2 (Kristiansand) 126,59 øre/kWh 63,66 øre/kWh
NO5 (Bergen) 128,76 øre/kWh 66,11 øre/kWh
NO3 (Trondheim) 69,61 øre/kWh 0 øre/kWh
NO4 (Tromsø) m/mva 46,38 øre/kWh 0 øre/kWh
NO4 (Tromsø) u/mva* 46,38 øre/kWh 0 øre/kWh

*Innbyggere i Nordland, Troms og Finnmark er fritatt fra å betale merverdiavgift på strøm. Støttesatsen i disse fylkene vil derfor reflektere dette (være lavere). Tallene er hentet fra NVE og vi forbeholder oss mot evt. feil.

 

Slik regner du ut din strømstøtte for januar

Du kan selv enkelt regne ut din strømstøtte. Dette gjør du ved å ta ditt strømforbruk for januar (antall kWh) og gange/multiplisere med støttesats som oppgitt i tabellen over.

  • Her ser du et eksempel på utregning for en bolig i Oslo (NO1) som har et strømforbruk på 3000 kWh i januar: 000 x 0,6366 kroner = 1 909,8. Obs! Pass på å gjøre om støttesats fra øre til kroner når du skal regne ut din støtte (63,66 = 0,6366).
NB! Ditt strømforbruk i kWh for januar finner du ved å logge inn i Kraftriket-appen.

 

Les mer om hvem som får støtte og hvordan strømstøtten fungerer.

 

Prisområder i Norge:

 

prisområder


Spotpris – hva betyr det egentlig?

Spotpris er blant begrepene om strøm som ofte går igjen. Hva ligger egentlig i spotpris? Og hvorfor har du en annen spotpris på strømregningen enn naboen?  

I Norge styrer kraftbørsen Nord Pool kjøp og salg av strøm. Aktører som produserer strøm, selger strømmen de har produsert på Nord Pool. Strømleverandører som leverer/selger strøm, kjøper først strømmen på Nord Pool – og selger deretter strøm videre til sine kunder.   

Det finnes mange ulike strømavtaler på markedet. Det er påslaget som ofte skiller de ulike avtalene fra hverandre. Påslaget settes for å dekke inn strømleveandørens kostnader, i tillegg til at strømleverandøren skal ha en liten fortjeneste for levere strømmen hjem til deg.   

  

Spotprisen – hvorfor varierer den?  

På Nord Pool settes prisen som strømmen skal kjøpes og selges for. Denne prisen kalles spotpris 

Spotprisen er konstant varierende. Faktisk varierer spotprisen hver time, døgnet rundt. Prisen påvirkes av tilbud og etterspørsel, og ytre faktorer som vær og temperatur.  

Prisene varierer i tillegg ut ifra hvor i landet du er bosatt. Visste du at Norge er inndelt i fem ulike prisområder? Årsaken til prisvariasjonene er at produksjonen og tilgangen på strøm varierer i ulike landsdelene. Her er en oversikt over de ulike prisområdene:  

prisområder

 

Hvorfor er prisen på Nord Pool og strømregningen min ulik?  

Strømprisen du finner på Nord Pool og strømprisen du ser på din faktura, er ikke den samme. En viktig årsak er at prisen på Nord Pool er en «ren spotpris», det vil si uten moms og påslag.  Prisen på strømregningen din er derimot inkludert moms* og påslag. I tillegg varierer strømforbruket ditt time for time, dag for dag. Det samme gjør spotprisen. Dette gir en annen gjennomsnittspris for deg per måned, enn gjennomsnittsprisen på Nord Pool.
*Gjelder ikke NO4 Nord-Norge  

 

Alle forbrukere har individuell spotpris  

Når du forbruker strøm blir du belastet for spotprisen i den aktuelle timen som forbruket pågår. På bakgrunn av dette får alle forbrukere sin individuelle spotpris. Dette betyr at spotprisen du ser på din faktura når måneden er omme, ganske sikkert er en annen enn naboen sin. Dette er fordi du forbruker strøm til andre tider enn naboen, i tillegg til at prisen du ser på fakturaen er beregnet ut ifra når du brukte strømmen og hvor mye du brukte.   

 

Spar penger med små grep 

Det lønner seg å bruke strøm når prisen er lav. I Kraftriket-appen finner du din spotpris inkludert påslag og moms, time for time (forutsatt at du har en spotprisavtale). For å holde kostnadene nede anbefaler vi at du følger med i appen og planlegger strømforbruket ditt. 

Bestiller du i tillegg Smartlading vil appen lade elbilen når prisene er på sitt laveste.  

 

Spotprisavtaler – mest lønnsomt over tid 

Historisk sett har det vist seg at spotprisavtaler er de mest lønnsomme strømavtalene – over tid. Dette forutsetter et normalt strømprisnivå, med normale svingninger der høst og vinter som oftest har høyere pris enn vår og sommer. Lokalstrøm er vår spotprisavtale – les mer og bestill avtalen her.


Barnekoret har fått 10.000 kr i gave – nå skal de sette opp storslagen jubileumskonsert 

Barnekoret KorAll fyller 50 år i 2023 og feirer med storslått jubileumskonsert. Samtidig kan de glede seg over å ha fått 10.000 kroner i gave fra Kraftriket. 

Den 18. november holder KorAll årets store konsert, selve jubileumskonserten, på Ringerike kultursenter.

– Vi blir 50 år i år, og det må selvsagt feires. I disse dager jobber vi med å sette sammen forestillingen, og det vil blant annet bli innslag av jul i denne forestillingen, forteller Marita Hvalsbråten i KorAll-styret.

 

50 år med inkludering og sangglede

KorAll, eller Ringerike- Barne og Ungdomskor som koret egentlig heter, har historie helt tilbake til 1973. Det var Hønefoss-damen Solveig Busund som startet koret den gangen.

– Koret har hatt mange navn og grupper opp igjennom årene. Både Ringerike Pikekor og Ullerål Pikekor er kjente navn fra 70-tallet, forteller Hvalsbråten.

I sin storhetstid var koret så populært at det var delt i flere grupper – og det var til og med ventelister for å få komme inn i koret.

– På 70-tallet deltok koret i mange internasjonale og nasjonale sangkonkurranser, og de satte virkelig Hønefoss på kartet da de vant flere av disse konkurransene.

I dag består KorAll av 2 grupper. Den minste gruppen er for barn i 1.-7.trinn. Den andre gruppen er for barn i 5.-10.trinn.

– KorAll er, og skal være, et lavterskel-tilbud. Vi jobber hardt for å synliggjøre oss og nå ut til barn og unge i Hønefoss og omegn. Vi er et godt alternativ for de som ikke har råd til å ha barna på de litt dyrere alternativene i byen. Og vi setter opp forestillinger på lik linje som de andre store aktørene i byen, dog i litt mindre skala.

 

Gave til flotte kostymer lydutstyr

I selve jubileumsåret 2023 skal koret fokusere 100 prosent på den kommende jubileumskonserten, men det er én ting de ønsker seg.

– Vi har mange kostymer, som vi gjerne har gjenbruk på, men vi vokser stadig og har behov for innkjøp både for supplering av det vi allerede har og fornying av kostymer, forteller Hvalsbråten.

Nylig fikk koret en hyggelig bursdagsgave fra Kraftriket, som har valgt å gi dem 10.000 kroner fra Kraftriket-fondet. Dermed får de nå sjansen til å kjøpe inn nye, fine kostymer til jubileumskonserten.

For skal du spille teater og stå på en scene, innta en annen rolle enn den du er, ja da må det kostymer til.

– Å sørge for at alle barn som deltar får kostymer er en gave i seg selv. Disse barna fortjener så absolutt å få stråle i nye fine kostymer, sier May Britt Andersen i Kraftriket.

KorAll er strålende fornøyd med pengegaven, og gleder seg til å oppgradere kostymerommet.

– Vi er dypt takknemlig for at Kraftriket ønsker å støtte oss. Støtten kommer veldig godt med til kostymeinnkjøp til forestillingen, sier Hvalsbråten.

Konserten 23. november er åpen for alle, og holdes på Bysalen amfi. Koret kommer til å bruke hele året på å øve flittig – og møter du opp får du se resultatet av alle øvelsene.

Anonym

Styreleder i KorAll, Marita Hvalsbråten

 

Funfacts om korsang:

  • Visste du at korsang er den største kulturaktiviteten i Norge? En undersøkelse fra Kantar TNS fra 2019 viste at 5,3 prosent av nordmenn synger i kor eller vokalgruppe. Det tilsvarer 250 000 mennesker.
  • Sagt på en annen måte: Hver eneste kveld i uka er det cirka 50 000 mennesker som går på korøvelse.
  • Forskning viser at sang utløser hormonene oxytosin (kjent som «velvære-hormonet») og beta-endorfin som gir oss en følelse av oppstemthet.
  • Den norske Studentersangforening regnes som det første faste offentlige koret og hadde sin debutkonsert i 1845.
  • Korsang er den mest populære fritidsaktiviteten blant studenter.
  • I Korforbundet har over 100 av korene holdt på i over 100 år.
  • Korforbundets eldste medlem 102 år. Det er Bjørn Hauge i Drammens mannskor.

Ny beltevogn sponset av Kraftriket trygger beredskapen

Meldal Røde kors hjelpekorps investerer i ny beltevogn for bruk i terrenget i søk- og redningsoppdrag. Det betyr bedre beredskapen i Orkland kommune.

– Beltevogna er uvurderlig i bruk under leteaksjoner og henteoppdrag i nærområdet, forklarer operativleder Øystein Hoel.

Meldal Røde kors hjelpekorps er tilknyttet Trollheimen fjellområde, der de har ansvaret for å hjelpe folk i nød.

– Ved en større leteaksjon brukes beltevogn til å transportere utstyr, personell og som utskutt aksjonslederbase, forteller Hoel.

 

Erstattet beltevogna fra 1968

Frem til nå har Meldal Røde Kors brukt en gammel beltevogn fra 1968. Men etter å ha vært gjennom utallige oppdrag og øvelser opp gjennom årene, begynte den gamle veteranen å bli både sliten og uforutsigbar.

– Beltevognen vår har blitt godt brukt, men nå har den flere feil og mangler enn det lønner seg å koste på for å få det reparert. Den er også veldig tungkjørt og uforutsigbar, og vi har opplevd problemer med å få start på den ute i terrenget.

Det var rett og slett på tide å investere i ny beltevogn. Og da Meldal Røde Kors fikk tilbud om å kjøpe ny beltevogn fra nabohjelpekorpset, måtte de slå til.

Beltevogn

 

Fikk støtte av Kraftriket

For å finansiere deler av beltevogna, søkte Meldal Røde Kors støtte fra Kraftriket. Gleden var stor da Kraftriket ga dem sjekken på 10.000 fra Kraftriket Fondet.

– Folk ferdes mye ute i landet vårt og det er superflott. Noen ganger går det galt og da trenger vi utstyr som kan hjelpe oss i større leteaksjoner og som gjør arbeidet lettere. Vi er helt avhengig av å ha slikt utstyr, derfor bevilger vi midler til ny beltevogn, sier May Britt Andersen i Kraftriket.

For et relativt lite hjelpekorps som Meldal, er all støtte kjærkommen, forteller Hoel.

– Pengegaven betyr veldig mye for oss. Vi har behov for å ha veldig mye utstyr til bruk i søk og redning, som større hjelpekorps har, men dessverre faller det ikke like mye midler på hjelpekorps fra mindre plasser, sier Hoel.

Hjelpekorpset er derfor helt avhengig av å få støtte, forteller han videre.

Anonym

Operativleder i Meldal Røde Kors, Øystein Hoel.

– All inntekt vi har i dag, kommer i form av dugnad og egeninnsats fra egne medlemmer. Det er begrenset hvor mye vi kan kreve av egeninnsats fra egne medlemmer for å få inn midler, så alle støtte er som sagt veldig viktig.

Med den nye beltevogna på plass, er Meldal Røde Kors hjelpekorps klar for å ta fatt på hjelpeoppdrag i fremtiden.


Samarbeid om fastprisavtaler med Østfold Energi

Kraftriket tilbyr fra 1. februar 2023 fastprisavtaler til næringslivet i prisområdet Vestlandet NO5 med leveranse fra Østfold Energi.

 

Kraftprodusenten Østfold Energi og strømkonsernet Yve har inngått en rammeavtale om fastpriskonkrater til bedriftsmarkedet.

Yve er morselskap til strømsalgsselskapene Kraftriket AS, Polar Kraft AS og Smart Energi AS. Det er strømselskapene til Yve som inngår avtaler med sluttkundene.

– Vi er glade for å ha fått på plass en rammeavtale med Yve-konsernet. Med sine sterke merkenavn vil de bidra til å sikre et volum med fastprisavtaler til næringskunder som ønsker forutsigbare priser, sier Oddmund Kroken, administrerende direktør i Østfold Energi.

Bakgrunnen er at regjeringen har vedtatt at kontraktsunntaket for grunnrenteskatten, som tidligere kun har vært tilbudt kraftkrevende industri, nå skal gjelde alle næringskunder.
Fastprisene skal gi forutsigbarhet for både næringskundene og kraftprodusentene.

–Det siste året har vist hvor store prisvariasjonene er i kraftmarkedet og hvor komplekst og uforutsigbart det er. Vi håper tilbudet blir godt mottatt og svarer ut et behov i markedet på sikt, sier Anders Kvamme, administrerende direktør i Yve.

Fastprisene vil tilbys på forretnings- og markedsmessige vilkår.

Avtalene Østfold Energi tilbyr gjennom Yve gjelder for prisområdet Vestlandet NO5, med levering fra 1. mars.

Kraftriket vil gå ut med tilbudet så snart prisene er klare fra Østfold Energi.


Strømforbrukere i Sør-Norge har endret adferd i perioden med høye strømpriser

Betydelig nedgang i strømforbruket i 2022:

Strømforbruket i Norge gikk betydelig ned i 2022 sammenlignet med 2021. Nedgangen var på over 4%, som er 5,5 TWh mindre enn i 2021. Reduksjonen er særlig tydelig i husholdningene, men også i industrien og tjenesteytende sektor er kraftforbruket redusert.

Analysen NVE har gjort benytter seg av aggregerte tall fra Elhub, der totalforbruket er oppgitt uten temperaturkorrigering og uten nettap.

Det totale kraftforbruket i Norge var på 126 TWh i fjor. Forbruket ble redusert med 5,5 TWh fra 2021 til 2022. Dette fordeler seg på en nedgang på 6,5 TWh i sørlige Norge og en oppgang på 1 TWh i Midt- og Nord Norge.

– Det er tydelig at forbrukere og næringsliv i sørlige Norge har endret adferd i perioden med høye strømpriser, sier vassdrags- og energidirektør Kjetil Lund.

 

Stor nedgang i strømforbruk i husholdningene i sørlige Norge

Også de temperaturkorrigerte tallene viser en stor nedgang i husholdningenes strømforbruk i 2022, med  14,1 prosent sammenlignet med 2020 og 13,8 prosent sammenlignet med 2021 i sørlige Norge. Nedgangen i strømforbruket startet samtidig med prisøkningen i oktober 2021, og fortsetter gjennom hele 2022.

– Strømsparing som skyldes et mer bevisst forhold til energibruk, er bra. Mer bevisst og effektiv energibruk reduserer strømregningen, presset på kraftsystemet og vi unngår naturinngrep. Strømsparing som reduserer velferden og går på helsa løs, er derimot ikke bra, sier Lund.

I Midt- og Nord-Norge har det temperaturkorrigerte forbruket i husholdningene vært på nivå med forbruket i 2021.  Strømprisen i 2022 i Nord- og Midt Norge har i snitt vært langt lavere enn for sørlige Norge.

 

Industrien

Industrien i sørlige Norge har hatt en nedgang i strømforbruket i 2022 relativt til 2021, med størst nedgang i andre halvdel av 2022. Nedgangen skyldes hovedsakelig reduksjon i aluminiumsproduksjon.

Industriforbruket for Midt-Norge var på samme nivå i 2022 som i 2021. Nord-Norge har hatt en økning i strømforbruket i industrien relativt til 2021 med 19,6 prosent.  Økningen forklares i stor grad av at industri som var koblet ut i 2021 ble satt i drift igjen i 2022

 

Forbruket på fritidsbolig i sørlige Norge på samme nivå som under hytteforbudet i 2020

Det temperaturkorrigerte forbruket i fritidsboliger i sørlige Norge var 19,8 prosent lavere enn i 2021. Det temperaturkorrigerte strømforbruket for fritidsboliger i starten av 2022 er på omtrent samme nivå som under «hytteforbudet» våren 2020. Nedgangen i energibruk i fritidsboliger utgjør kun en liten del av den totale nedgangen i energibruk.

 

2020 og 2021 preget av pandemi

Strømforbruket for husholdningene økte i mars 2020, noe som trolig skyldes at folk var mer hjemme som en følge av at det var iverksatt smitteverntiltak med hjemmeskole og hjemmekontor for en stor andel av befolkningen.

Tallene viser også en nedgang i strømforbruket hos tjenesteytende sektor fra samme periode, noe som trolig skyldes lavere aktivitetsnivå. Når vi sammenligner måneder i 2022 hvor det fortsatt var koronarestriksjoner og utbredt hjemmekontor, var det likevel en betydelig nedgang i strømforbruket til husholdningene i 2022, sammenlignet med 2021 og 2020.

 

Utviklingen i strømbruk siste tre år for husholdninger i sørlige Norge

Kilde: Elhub/NVE

Kilde: Elhub/NVE

Saken er hentet fra NVE


Strømprisutsikter 2023

Markedsprisene i 2023 er i en fallende trend og det ligger an til lavere strømpriser for 2023 spesielt i Sør-Norge.

Salgssjef bedriftsmarked i Kraftriket, Jørn K. Braahen forteller at mye av årsaken til dette er fulle gasslagre og høyere temperaturer (mildvær) i sentral og Sør-Europa som har gitt et lavere forbruk enn normalt. Men Braathen gjør oppmerksom på at prisene videre utover vinteren er svært avhengig av utviklingen i været.

For Sør-Norge vil prisen sannsynligvis følge de kontinentale prisene ganske tett. For Nord-Norge og Trøndelag vil vi i vinter se priser som svinger mye i forhold til temperatur og hvor mye vind det er.

– Totalt sett er det i dagens situasjon forventning om noe nedgang i prisene, men langvarige kuldeperioder både i Norden og på kontinentet kan endre på dette. Med det siste året friskt i minne vil vi samtidig gjøre oppmerksom på at trendene fort kan endre seg, avslutter Braathen.


Nedbetalingen av solcellene på taket har gått fra 20 år til ferdig nedbetalt i 2030

Tor-Egil Tinderholt er direktør i IPTV selskapet Baze Technology. Selskapet leverer BazePort IPTV, deres egeneide og egenutviklede IPTV-system. Siden oppstarten i 2007 har levert IPTV-løsninger til mer enn 80.000 sluttbrukere verden over.

Selskapet leverer skjermløsninger til aktører som Avinor, en rekke sykehjem rundt i Norge, Thon Hotels kjeden og en rekke aktører på land og i det maritime markedet world wide.

Ved hovedkontoret i Porsgrunn har 30 personer sin kontorplass i tillegg til at man bruker bygget som lager. Med et rundt 600 kvadratmeter stort tak. Etter installasjon av solcelleanlegg på taket i 2022 har strømregningen vært redusert med rundt 250.000 kroner  – altså i overkant av 20.000 kroner i måneden.

Baze building

 

Hadde flaks – sparer tusenvis i måneden

Nå ser Tinderholt for seg at solcellene er nedbetalt allerede rundt 2030. Opprinnelig skulle det ta 20 år.

– Vi skal innrømme at vi hadde flaks. For vår del handlet det like mye om å gjøre et bærekraftig valg. Så gikk strømprisene i været og det ble også økonomisk svært bærekraftig. Og vi må nok regne med at dagens strømpriser er langt mer «normalt» enn det vi egentlig ønsker oss, tror Tinderholt.

Anonym

Tor-Egil Tinderholt, direktør i Baze Technology

 

Det hele startet med en dialog med Kraftriket. Her tilbys svært gode betingelser på gjenkjøp av overskuddsproduksjonen. – Det har vært en utrolig fin prosess. Og alt fra montering til drift har fungert utmerket. Vi er jo fortsatt kunder hos Kraftriket, og synes det har vært et strålende samarbeid, sier han.

Direktøren synes dette er et fantastisk eksempel på at det virkelig kan lønne seg å prioritere bærekraft. – Jo mer fornybar energi vi klarer å produsere, jo mindre «skitten» energi trengs. Derfor vil vi virkelig anbefale alle bedrifter med et stort tak å sjekke ut muligheten. Ingen kan gjøre alt, men alle gjøre litt, sier Tinderholt.

 

Tom Larnøy er bedriftsrådgiver i Kraftriket og vært med på hjelpe Baze Technology i prosessen. Han er nå klar til å hjelpe flere aktører ut i den egenproduserte energi-verden. – En av de store fordelene er jo at vi kjøper overskuddsenergien. Når anlegget er nedbetalt, vil man jo tjene penger, i tillegg til å produsere sin egen strøm, forteller han.

anonym

Tom Larnøy, bedriftsrådgiver i Kraftriket

I hele Kraftriket er man opptatt av å ta en posisjon på strømproduksjon. – Vi jobber for en større elektrifisering og et mer bærekraftig Norge. Behovet for grønn energi øker hele tiden, og da må vi bidra på alle måter vi kan, avslutter Larnøy.