Vi ønsker Krødsherad Energi velkommen i Kraftriket!

Krødsherad Energi fusjonerer sin strømsalgsvirksomhet med Kraftriket 1. mai 2021 og det nye, lokale merkenavnet blir Kraftriket Norefjell.

Krødsherad Energi er fortsatt stolt, lokal eier og endringen berører kun strømsalgsvirksomheten – øvrige virksomheter fortsetter som før.

Da Kraftriket ble etablert i 2017 var hensikten å fortsette som den ledende lokale strømleverandøren og samtidig ekspandere nasjonalt for å ta opp kampen i et hardt konkurranseutsatt marked. Selve fundamentet i Kraftriket er lokal tilstedeværelse og konseptet er utviklet for å knytte til seg andre strømselskaper. Krødsherad Energi blir det åttende energiselskapet som fusjonerer sitt strømselskap med Kraftriket, som har i overkant av 86.000 kunder og en vekstambisjon om 100.000 kunder i løpet av 2021.

Kundefordeler

Strømkundene blir lite berørt ved en fusjon, men vil oppleve å få flere valgmuligheter for produkter samt tilgang til nye tjenester. Kraftriket skal være til stede og ta vare på alt det positive ved å være den lokale strømleverandøren. – Vi ønsker å ta opp kampen i et hardt konkurranseutsatt marked og være en motvekt til andre aktører i bransjen som velger å gå den andre veien.

Verdiskapning lokalt

For å ta vare på kundene på best mulig måte og i samsvar med Kraftriket-modellen har selskapet allerede lagt planer for å rekruttere en lokal ansatt på Noresund. Konseptet Kraftriket er utviklet for å ta vare på det lokale, med verdiskapning i form av arbeidsplasser, eierskap og ikke minst støtte til lokale aktiviteter. Som kunde i Kraftriket kjøper man ikke bare energi. Man gir energi tilbake til lokalsamfunnet.

 

Om oss

Kraftriket er en nasjonal leverandør av strøm med lokal tilhørighet som selve fundamentet. Fra 01.05.2021 vil selskapet bestå av de tidligere strømsalgsvirksomhetene til Krødsherad Energi, Midt-Telemark Energi, Stange Energi, Ringerikskraft, Valdres Energi, Midtkraft, NØK (Nord-Østerdalen Kraftlag), Lærdal Energi, Sør-Aurdal Energi og Nore Energi. Kraftriket AS ble etablert av Valdres Energi og Ringerikskraft i 2017. 

I overkant av 40 ansatte er fordelt på kontorer i Hønefoss, Fagernes, Vikersund, Tynset, Rødberg, Lærdal, Stange, Ulefoss og snart også på Noresund. 

Kraftriket inngikk i mars i år en intensjonsavtale om samarbeid med Polar Kraft – et av Norges største strømselskap i nord. I likhet med Kraftriket vektlegger Polar Kraft det som betyr noe for kundene: lokal tilstedeværelse, lokalt eierskap og støtte til lokal idrett og kultur.


Kraftriket og Polar Kraft slår seg sammen

Nord og sør slår seg sammen i strømmarkedet – danner ett av Norges største og ledende strømselskaper.

Pressemelding 23.03.21: Polar Kraft i nord og Kraftriket i sør har signert en intensjonsavtale om sammenslåing. Avtalen sikrer flere fordeler for strømkundene og fortsatt lokal tilstedeværelse.

Målet med sammenslåingen er å kunne gi kundene nye konsepter, produkter og tjenester. Kraftriket og Polar Kraft har klare tanker om hvordan de kan forenkle kundeforholdet og gi kundene merverdi. Det skal være enkelt å være strømkunde hos de to selskapene – samtidig som kundene får anledning til å lære mer om strøm.

Viktig motvekt til andre aktører i bransjen

– Det er mange fellesnevnere i de to selskapene, sier Ole Sunnset, styreleder i Kraftriket. – Både Kraftriket og Polar Kraft vektlegger det som betyr noe for kundene: lokal tilstedeværelse, lokalt eierskap og støtte til lokal idrett og kultur. Det å knytte nord og sør sammen – nettopp for å styrke disse fellesnevnerne, mener vi er en viktig motvekt til andre aktører i bransjen som velger å gå den andre veien.

– Fundamentet i Kraftriket er lokal tilstedeværelse, og det å være en samarbeidspartner for lokalt engasjement, sier Anders Kvamme, direktør i Kraftriket. – Å gå sammen med Polar Kraft gir oss tilgang til produkter som støtter godt opp under dette. I disse dager er vi ute og ber om søknader til Kraftriket Fondet. Nå får vi tilgang til tjenester hvor kundene i større grad kan bestemme hvor pengene skal gå. Dette vil styrke engasjementet i våre lokale områder – og det er noe vi verdsetter høyt.

Beholder begge merkevarene
Både Polar Kraft og Kraftriket vil bestå som selskap. Kundene vil fortsatt ha kundeforholdet hos sine lokale strømleverandører – slik de har i dag. Og den nye virksomheten vil fortsatt være eid av de lokale energiselskapene og kommunene. – Vi beholder de kontorene vi har i dag, sier Anders Kvamme. – Lokal tilhørighet og tilstedeværelse er selve fundamentet i begge selskapene.
Anders Kvamme skal lede den samlede virksomheten. Herold Myrland fortsetter som administrerende direktør i Polar Kraft og vil ivareta viktige lederfunksjoner i det nye morselskapet.

 

 

Fakta om Kraftriket
Kraftriket er en nasjonal leverandør av strøm med lokal tilhørighet og lokal tilstedeværelse. Selskapet består av de tidligere strømsalgsvirksomhetene til Valdres Energi, Midt-Telemark Energi, Stange Energi, Ringerikskraft, Midtkraft, NØK (Nord-Østerdalen Kraftlag), Lærdal Energi, Sør-Aurdal Energi og Nore Energi. Kraftriket AS ble etablert i 2017 av Valdres Energi og Ringerikskraft. I overkant av 40 ansatte er fordelt på kontorer på Fagernes, Ulefoss, Stange, Hønefoss, Vikersund, Tynset, Rødberg og Lærdal.

 

Fakta om Polar Kraft
Polar Kraft er et resultat av at tre sterke eiere – Salten Kraftsamband i Salten, Nordkraft i Harstad og Narvik og Lofotkraft i Lofoten – ønsket å skape en attraktiv og konkurransedyktig strømleverandør med et tydelig lokalt nordnorsk fotfeste og med nasjonale ambisjoner. I 2018 ble SKS kraftsalg og Kraftinor sammenslått til Polar Kraft AS, og i 2021 ble Hålogaland Kraft og Nordkraft fusjonert. Hålogaland Kraft Kunde ble da Polar Kraft. 41 ansatte er fordelt på kontorer på Myre, Sortland, Narvik, Ballangen, Harstad, Svolvær, Fauske og Bodø.

 


2021 byr på stadig nye rekorder i strømforbruk

Torsdag 4. februar brukte vi mer strøm enn noen gang tidligere i Norge. Rekorden kommer bare uker etter forrige forbruksrekord i januar.

Mellom klokken 8 og 9 registrerte Statnett et strømforbruk på 25.146 megawattimer (MWh). Det er 610 MWh mer enn forbruksrekorden som ble satt i januar.

Statnett sier at flere rekorder har blitt slått de siste ukene. Det kalde været som har vart en stund er en viktig grunn til at forbruket nå er høyt, men det høye forbruket skyldes ikke bare kulden. Det er også resultat av økt elektrifisering av samfunnet, både innen transport og industri, og en vridning bort fra fossile brensler til oppvarming – der oljefyring ble forbudt fra 2020.

Flere rekorder på kort tid
15. januar kunne Statnett melde at nordmenn aldri før hadde brukt mer strøm samtidig. Det ble registrert en topp på 24 536 megawattimer, tilsvarende forbruket til ca. 24 millioner panelovner. Før det må vi tilbake til 2016 for å finne forrige rekord.

Januar bød også på rekordstor kraftproduksjon hvor det i løpet av én time ble produsert 27 698 MWh med elektrisk kraft i Norge.

– Det er tydelig at dette er en vinter med stort strømbehov. Vi kan ikke utelukke at det kan komme flere rekorder dersom vinteren fortsetter å være kald sier Statnett.

Saken er hentet fra Statnett


Strømprisen løfter seg

Vi ser tilbake på 2020 som et spesielt år med Korona-pandemien og dens store konsekvenser. Deler av dette får vi også med oss inn i det nye året. 

Noe som har vært spesielt og gledelig er de svært lave strømprisene gjennom hele 2020. Prisen for hele det nordiske markedet endte på 14,5 øre/kWh ( 11,6 øre/kWh eks merverdiavgift) 75% lavere enn for 2019 og kun en  tredjedel av gjennomsnittsprisen for de siste 10 årene. 

Årsaken skyldes et mildt og nedbørsrikt år som ga oss en ressurssituasjon på 95,7% på det høyeste. Vannkraftprodusentene produserte for fullt for å ta i mot vannet og unngå skadeflom.

Vi går inn i 2021 med en god ressurssituasjon på 82,3 % som normalt ligger på 67,9 %. Vi opplever nå et markant værskifte til et betydelig kaldere og tørrere vær. Det har medført økt forbruk, som igjen har presset prisene opp. 

I januar har vi sett strømpriser opp mot 130 øre/kWh (105 øre/kWh eks mva). Det varsles om tørt og kaldt vær og med det økning i strømprisen. Med alle kjente faktorer priset inn i markedet ser vi gjennomsnittlige vinterpriser rundt 60 øre/kWh (50 øre/kWh eksklusive merverdiavgift). Dette kan endre seg i takt med endring av vind, vann og værforholdene og året sett under ett anslås til å bli lik 2019 -se figur nedenfor:


Vi ønsker Kraftriket Telemark velkommen!

Nok et lokalt energiselskap blir en del av Kraftriket fra nyttår når Midt-Telemark Energi går inn med sitt strømselskap. Den nye lokale merkevaren blir Kraftriket Telemark.

Direktør i Kraftriket, Anders Kvamme, er strålende fornøyd med å få enda et solid selskap med på laget. «Midt-Telemark har en sterk posisjon lokalt. Dette vil styrke vår konkurransekraft ytterligere og gi oss enda flere fordeler som igjen kommer alle våre kunder til gode», sier Kvamme. «I samsvar med Kraftriket-modellen vil lokale ansatte med sin gode kompetanse sørge for best mulig kundeservice for berørte kunder også i fremtiden», legger Kvamme til.

Midt-Telemark Energi blir det syvende energiselskapet i rekken som fusjonerer sitt strømselskap med Kraftriket. I tillegg har Kraftriket overtatt to kundeporteføljer. Etter fusjonene ved nyttår vil Kraftriket ha i overkant av 80.000 kunder. Det vil si en tredobling av kundeporteføljen siden Kraftriket-eventyret startet i 2017. «Vi har dialog med flere selskaper og nærmer oss vår vekstambisjon om 100.000 kunder i 2021», sier Anders Kvamme.

Om Kraftriket:

Kraftriket er en nasjonal leverandør av strøm med lokal tilhørighet som selve fundamentet.

Fra 01.01.2021 vil selskapet bestå av de tidligere strømsalgsvirksomhetene til Midt-Telemark Energi, Stange Energi, Ringerikskraft, Valdres Energi, Midtkraft, NØK (Nord-Østerdalen Kraftlag), Lærdal Energi, Sør-Aurdal Energi og Nore Energi. Kraftriket AS ble etablert av Valdres Energi og Ringerikskraft i 2017.

I overkant av 40 ansatte vil fra nyttår være fordelt på kontorer i Hønefoss, Fagernes, Vikersund, Tynset, Rødberg, Lærdal, Stange og Ulefoss.


Åpningstider julen 2020

Vi har vanlige åpningstider lille julaften og i romjulen treffer du oss 28. – 30. desember kl. 10.00 – 14.00. Vi holder stengt julaften og nyttårsaften.

Har du noe du lurer på, benytt gjerne vårt kontaktskjema og vi kontakter deg så snart vi kan.

Vi ønsker alle våre kunder en riktig god jul!

 


Stange Energi Marked blir en del av Kraftriket

Stange Energi Marked går inn i Kraftriket fra nyttår. 

Vi er svært godt fornøyde med å få Stange Energi på laget! Vi er opptatt av å ha nærhet til våre kunder, og med enda en fot i Innlandet befester vi vår posisjon som lokal strømleverandør. Sammen med Stange etablerer vi den lokale merkevaren Kraftriket Hedmarken.

I tillegg til strøm selger Stange Energi Marked varmepumper og solcelleanlegg og har lykkes svært godt. De har en sterk posisjon lokalt som vil styrke vår konkurransekraft og gi oss muligheter til å levere et enda bedre tilbud til våre kunder.

I tråd med Kraftriket-modellen vil alle de ni ansatte fortsette i sine jobber lokalt på Stange, med mål om høy kundetilfredshet. Kundene til Stange Energi Marked vil merke lite til endringen – bortsett fra ny merkevare og ny avsender av faktura vil det meste bli som før.

Kraftriket eies av flere små og mellomstore energiselskaper og er en nasjonal leverandør av strøm med lokal tilhørighet. Kraftriket har 75.000 strømkunder etter fusjonen og en vekstambisjon om å nå 100.000 kunder i 2021. Vi er optimistiske til å nå målet og har dialog med flere virksomheter.

Kraftriket består i dag av de tidligere strømsalgsvirksomhetene til Ringerikskraft, Valdres Energi, Midtkraft, NØK (Nord-Østerdalen Kraftlag), Sør-Aurdal Energi, Lærdal Energi og Nore Energi. Kraftriket ble etablert av Valdres Energi og Ringerikskraft i 2017. Selskapets 40 ansatte vil fra nyttår være fordelt på kontorer i Hønefoss, Fagernes, Vikersund, Tynset, Rødberg, Lærdal og Stange. Selve fundamentet i Kraftriket er lokal tilstedeværelse. Vi ønsker at våre kunder skal oppleve at vi er til stede og tilgjengelige. Kraftriket skal også være en samarbeidspartner for lokalt engasjement, som vi brenner for.


Informasjon om din strømfaktura

Fra Kraftriket vil du motta alt på en faktura – både strøm og nettleie.

Du har kanskje lagt merke til at du ikke har mottatt nettleiefaktura for september? Det er fordi netteier sender ut faktura for nettleie etterskuddsvis og Kraftriket står som mottaker av din nettleiefaktura fra 1. oktober. Din første faktura fra oss vil sendes ut i november og vil inneholde nettleie for september og nettleie + strøm for oktober.

Flere strømabonnement på en faktura
Har du flere strømabonnement, som for eksempel hus og hytte, tilbyr vi en faktura for begge anleggene.

Har du spørsmål om forbruk, nettleie, nettleietariffer og lignende er det fortsatt din netteier du må kontakte.


Strømprisene normaliserer seg

Vi ser tilbake på en vår og sommer med godt over normal fylling i vannmagasinene, strømpriser langt under det normale og rekordstore prisforskjeller i Norden.

I år har vi hatt mye snø i fjellet, mer enn det er plass til i magasinene. Fyllingsgraden er nå på 91%, til sammenligning hadde vi 78% i fjor. Dette ført til full produksjon hos vannkraftprodusentene har produsert for å ta imot vannet og unngå skadeflom. Som igjen har gitt spotpriser helt ned mot 1 øre/kWh i lange perioder og negativ pris for første gang i Norge ( time 04-04 mandag 6.juli).  Mye vann i Norge kombinert med  begrensninger i overførselen til Sør Sverige, lite vind og kjernekraftproduksjon har også gitt rekord store prisforskjeller i Norden.

Vi er nå inne i sluttfasen av snøsmeltingen og produsentene begynner derfor å få mer kontroll over magasinene. Vi ser nå at prisene løfter seg delvis på grunn av noe tørrere værvarsel,  oppgang i råvarepriser og utvikling i strømprisene i Tyskland. 

Prisene fremover vil være avhengig av været, utviklingen av Pandemien, råvarene og rente- og aksjemarkedet.  Med alle kjente faktorer priset inn i markedet ser vi vinterpriser rundt 40 øre/kWh. Blir høsten kald og tørr vil prisene løfte seg ytterligere.


Vi ønsker Lærdal og Sogn velkommen i Kraftriket!

Lærdal Energi fusjonerer strømsalgsvirksomheten sin med Kraftriket 1. oktober 2020.

Vi er veldig glade for å få Lærdal Energi med på laget! Våre nye kolleger i vest tilfører oss svært god kompetanse og en solid kundeportefølje – også i et nasjonalt perspektiv. 

Kundene vil merke lite til endringen. Bortsett fra ny avsender av strømfakturaen vil det meste bli som før: alle ansatte fortsetter i sine jobber ved samme lokasjon og kundene vil få med seg sine fordeler over i Kraftriket. Kraftriket Sogn blir det lokale navnet i dette området.

Konseptet Kraftriket er utviklet for å ta vare på det lokale – verdiskapning i form av arbeidsplasser, eierskap og økonomisk støtte. For å ta opp kampen i et hardt konkurranseutsatt marked skal vi tilby gode kundeopplevelser, konkurransedyktige priser og fremtidsrettede produkt. Kraftriket skal være til stede og ta vare på alt det positive ved å være den lokale strømleverandøren.

Kraftriket AS: ValdresEnergi og Ringerikskraft fusjonerte sine strømsalgsvirksomheter og etablerte Kraftriket AS i 2017. Midtkraft ble en del av satsingen fra 2019 , Nord Østerdal Kraftlag fusjonerte inn sin strømsalgsvirksomhet våren 2020 og i løpet av høsten blir Lærdal Energi med på laget. I tillegg overtok Kraftriket AS kundeporteføljen til Nore Energi og Sør-Aurdal Energi våren 2020.