Kraftriket overtar strømkundene til Flesberg Elektrisitetsverk

Strømkundene vil tilhøre det lokale merkenavnet Kraftriket Numedal, som ble etablert etter at Kraftriket overtok strømkundene til Nore Energi mai 2020.

Direktør i Kraftriket Anders Kvamme sier at overføringen av strømkundene er i tråd med strategien om å være den ledende lokale strømleverandøren. – Når vi nå får samlet enda flere av strømkundene i Numedal vil dette styrke vår lokale posisjon i området, sier Kvamme.

Lite endring for kundene

Overføringen av strømkundene til Flesberg Elektrisitetsverk vil skje 1. september 2021. Kvamme forteller at kundene vil merke lite til selve endringen. – Bortsett fra nytt navn og ny avsender av fakturaen vil det meste bli som før. Kundene vil få samme strømavtale som de har i dag og nettleie og strøm samlet på en faktura. Alle kunder får tilgang til nyutviklet strømapp som har blitt svært godt mottatt av eksisterende kunder.

I forbindelse med overgangen vil Kraftriket sende ut et personlig brev med informasjon til berørte kunder.

Motvekt til andre aktører i bransjen

Konseptet Kraftriket er utviklet for å ta vare på det lokale – verdiskapning i form av arbeidsplasser og engasjement lokalt. – Selve fundamentet i Kraftriket er lokal tilstedeværelse, og ved å være til stede opplever kundene at vi er mer tilgjengelig og en samarbeidspartner for lokalt engasjement. – Vi ønsker å ta opp kampen i et hardt konkurranseutsatt marked og være en motvekt til andre aktører i bransjen som velger å gå den andre veien, avslutter Kvamme.

 

Om Kraftriket

Kraftriket består av de tidligere strømsalgsvirksomhetene til Flesberg Elektrisitetsverk, Nore Energi, Orkland Energi, Midt-Telemark Energi, Stange Energi, Ringerikskraft, Valdres Energi, Midtkraft, Nord-Østerdalen Kraftlag, Lærdal Energi, Sør-Aurdal Energi og Krødsherad Energi.

I august i år slo Kraftriket sin strømsalgsvirksomhet sammen med det nordnorske strømselskapet Polar Kraft, og blir dermed ett av Norges største og ledende strømselskap med nærmere 170 000 kunder. Tilstedeværelse lokalt er selve fundamentet for begge selskap og alle lokale kontorer består.

 

Felles eierselskap

Kraftriket og Polar Kraft har etablert et felles eierselskap – strømkonsernet Yve AS. Kraftriket og Polar Kraft skal bestå som selvstendige kommersielle datterselskap og merkevarer, der kundene fortsatt skal ha sitt kundeforhold hos sin lokale strømleverandør, akkurat slik de har i dag. Den nye organisasjonen er i drift fra 1. september 2021 og eies fortsatt av lokale energiselskaper og kommuner.

 Til sammen er nærmere 85 ansatte fordelt på kontorer på Fagernes, Ulefoss, Stange, Hønefoss, Vikersund, Tynset, Rødberg, Noresund, Fannrem, Lærdal, Myre, Sortland, Narvik, Ballangen, Harstad, Svolvær, Fauske og Bodø.


Kraftriket og Polarkraft har gått sammen

Polar Kraft og Kraftriket har slått seg sammen og etablert et felles eierselskap – Yve AS.
Den nye organisasjonen vil være i drift allerede fra 1. september 2021 og eies fortsatt av lokale energiselskaper og kommuner.

(Narvik/Hønefoss): Polar Kraft og Kraftriket gjennomførte 19. august 2021 transaksjonen, og blir nå ett av Norges største og ledende strømselskap med nærmere 170 000 kunder. Lokalt eierskap og lokal tilstedeværelse er selve fundamentet for begge selskap og alle lokale kontorer består.

 

Yve nytt eierselskap for konsolidering og vekst

Anders Kvamme har vært direktør i Kraftriket siden januar 2020 og vil fra september i år bli administrerende direktør i Yve AS. Kvamme sier at han gleder seg til å ta fatt på oppgaven og forteller videre at betydningen av navnet på det nye eierselskapet sier noe om ambisjonene og målet for veien videre – Yve betyr å utfordre og vokse i omfang.

– Vi etablerer fellesfunksjoner i Yve med ansatte fra begge selskap for å ta ut skalafordeler, men ikke minst for å sikre best mulig spisskompetanse tilgjengelig for merkevarene i fremtiden, forteller Kvamme.

 

Merkevarene består

Kraftriket og Polar Kraft skal bestå som selvstendige kommersielle datterselskap og merkevarer, der kundene fortsatt skal ha sitt kundeforhold hos sin lokale strømleverandør, akkurat slik de har i dag. Målet med sammenslåingen er å kunne gi kundene enda flere fordeler samt nye og fremtidsrettede konsepter, digitalisering, produkter og tjenester, forteller Kvamme. Herold Myrland vil fortsette som administrerende direktør i Polar Kraft, samtidig som han skal ivareta viktige funksjoner i fellesselskapet Yve AS. Ørjan Bøyum blir ny leder for Kraftriket.

 

Motvekt til andre i bransjen

Yve har ambisjoner om ytterligere vekst med flere merkevarer, og ønsker seg enda flere strømselskap med sterk lokal eller regional forankring med på laget. – Vi ønsker å ta opp kampen i et hardt konkurranseutsatt marked og være en motvekt til andre aktører i bransjen som velger å gå den andre veien, avslutter Kvamme. – Bransjen og markedet er i stor bevegelse og vi opplever interesse fra både mindre og større selskaper i bransjen.

Fakta om Yve

Yve er et strømsalgskonsern med selskapene og merkevarene Kraftriket og Polar Kraft. Begge selskapene er et resultat av fusjoner av en rekke lokale virksomheter. Yve er eid av 12 lokale og regionale energiselskap; Nordkraft, Salten Kraftsamband, Lofotkraft, Orkland Energi, Valdres Energi, Midt-Telemark Energi, Stange Energi, Ringerikskraft, Midtkraft, Nord-Østerdalen Kraftlag, Krødsherad Energi og Lærdal Energi. Nærmere 80 ansatte er fordelt på kontorer på Myre, Sortland, Narvik, Ballangen, Harstad, Svolvær, Fauske, Bodø, Fagernes, Ulefoss, Stange, Hønefoss, Vikersund, Tynset, Rødberg, Noresund, Fannrem og Lærdal.

 


Den rimeligste strømmen er den du ikke bruker

Er du klar over at 60% av strømmen du bruker går til å varme opp huset og hele 20 % til å dusje/bade?

Den billigste strømmen er faktisk den du ikke bruker, så her kommer noen råd til deg som ønsker å spare strøm. Lønnsomt for deg og bra for miljøet!

Oppvarming

  • Tipset som trolig har størst effekt av alle er nok dette: Senk innetemperaturen! Anbefalt varme i oppholdsrom er 20-22 C, kjøkken 20 C, gang/entré 18 C, soverom 15 C og bad 22-24 C. For hver grad du senker innetemperaturen sparer du ca. 5% av kostnadene til oppvarming.
  • Luft godt i korte perioder, og unngå å la vinduer stå åpne hele dagen.
  • Hold dørene lukket mellom soverom og oppholdsrom.

Varmtvann

  • Med sparedusj kan du halvere vannforbruket, i tillegg bør du bruke mindre tid i dusjen.
  • Det er nok å skylle oppvasken i kaldt eller lunkent vann, fyll opp vaskemaskin og oppvaskmaskin før du setter de på. I tillegg kan du koble vaske- og oppvaskmaskin til kaldtvann.
  • Pass på at varmtvannsberederen din er stilt på temperatur: minimum 65 C og maks 70 C.

Kraftriket-appen

  • Har du en spotavtale kan du redusere kostnadene ved å følge med på timesprisene i appen. Etter klokken 14 ser du hva morgendagens pris blir, noe som gjør det lettere å planlegge strømforbruket og redusere strømkostnadene dine.

Tips til deg som har varmepumpe

Når det er kaldt må varmepumpen jobbe hardt for å varme din bolig og da bruker den mye strøm. Hvis du kan fyre med ved i tillegg anbefaler vi at du stiller varmepumpen din på 18 grader.

 


De høye strømprisene fortsetter

2021 blir mest sannsynlig et år de fleste av oss forbinder med høye strømpriser. Grunnen til de høye strømprisene er mindre nedbør enn normalt og prisene på kull, gass og CO2 har steget til rekordhøye nivåer. I tillegg har kabelkapasiteten mot kontinentet vært større enn året før. Samlet sett tilsier dette at vi kan forvente ytterligere prisstigning utover høsten og at vi også får høye priser i vinter – spesielt i sørlige deler av landet.

 

Månedsprisen for august 2021 er på 85,24 øre/kWh (68,19 øre/kWh eks. mva). Dette er faktisk den høyeste månedsprisen vi kan finne i den historiske oversikten som går tilbake til 2007. I tillegg til dette kommer avgifter og nettleie.

Det er flere grunner til høyere pris i år enn i fjor. Den tørre sommeren med unormalt lite nedbør førte til at strømprisen økte – lite nedbør og mye varme har tæret på vannmagasinene. Dette sett i sammenheng med lite volum i snømagasinet har ført til at vi fått et «underskudd» på vann. Kraftprodusentene har god kontroll på vannet og selger strømmen der de får høyest pris, det gjør at prisnivået i Norge holder seg høyt.

Hva sier markedet om prisutsiktene for resten av 2021?

Månedskontraktene for resten av året handles nå for rundt 90 øre/kWh inkl. mva på børsen. Men spotprisen som de fleste strømavtaler er knyttet opp mot, kan svinge både over og under dette, avhengig av hva slags vær vi får de kommende månedene. Mildt og vått vær vil presse prisene ned, mens kaldt og tørt vær vil presse prisene opp.  

(Kilde: Energi Norge)

 

Spar penger ved å styre forbruket smart – last ned Kraftriket-appen

Har du en spotprisavtale kan du styre strømkostnaden ved å unngå stort forbruk i de timene med høyest pris, for eksempel ikke lade elbil, vaske klær o.l. i disse timene.

Vi anbefaler deg å bruke Kraftriket-appen til å følge med på ditt eget strømforbruk og priser. Appen er et svært godt verktøy til å styre ditt forbruk på en smart måte, slik at fakturaene blir lavere.

Få med deg gode strømsparetips her.

 

Om strømpriser

Kraftprodusentene selger strømmen til strømbørsen. Kraftriket kjøper strømmen fra dem igjen, og prisen er til enhver tid markedspris (spotpris). Når du har en spotprisavtale betyr det at du betaler spotpris med et lite tillegg.