Strømstøtte for oktober

I oktober var gjennomsnittsprisen for NO1, NO2 og NO5 på ca. 132 øre/kWh. Støtte til strømregningen blir derfor ca. 69 øre/kWh for NO1, NO2 og NO5. Her finner du oversikt over støttesatser for alle prisområder i Norge, og vi viser deg hvordan du selv kan regne ut din strømstøtte.

 

Støttesatser for oktober

I tabellen under ser du støttesatsene for oktober Du finner eksempel på utregning under tabellen. Er du usikker på hvilket prisområde du tilhører? Sjekk kartet helt nederst i artikkelen!

Støttesatser for oktober: 

Prisområde Gjennomsnittspris Støttesats
NO1 (Oslo) 131,85 øre/kWh 69,58 øre/kWh
NO2 (Kristiansand) 132,22 øre/kWh 69,99 øre/kWh
NO5 (Bergen) 131,89 øre/kWh 69,63 øre/kWh
NO3 (Trondheim) 35,98 øre/kWh 0 øre/kWh
NO4 (Tromsø) m/ mva 20,55 øre/kWh 0 øre/kWh
NO4 (Tromsø) u/ mva * 20,55 øre/kWh 0 øre/kWh

*Innbyggere i Nordland, Troms og Finnmark er fritatt fra å betale merverdiavgift på strøm. Støttesatsen i disse fylkene vil derfor reflektere dette (være lavere). Tallene er hentet fra NVE og vi forbeholder oss mot evt. feil.

 

Slik regner du ut din strømstøtte for oktober

Du kan selv enkelt regne ut din strømstøtte. Dette gjør du ved å ta ditt strømforbruk for oktober (antall kWh) og gange/multiplisere med støttesats som oppgitt i tabellen over.

  • Her ser du et eksempel på utregning for en bolig i Oslo (NO1) som har et strømforbruk på 3000 kWh i oktober: 3000 x 0,6958= 2087,4. Obs! Pass på å gjøre om støttesats fra øre til kroner når du skal regne ut din støtte (69,58 = 0,6958).
NB! Ditt strømforbruk i kWh for oktober finner du ved å logge inn i Kraftriket-appen.

 

Les mer om hvem som får støtte og hvordan strømstøtten fungerer.

 

Prisområder i Norge:

 

prisområder


Endringer i prisopplysningsforskriften og avregningsforskriften

Barne- og familiedepartementet har varslet endringer i prisopplysningsforskriften og avregningsforskriften. Endringene skal gjøres gjeldende fra 1. november 2022.

Mange av endringene i forskriftene krever store systemendringer hos strømleverandørene. Det er mange ulike systemer i bruk, og systemutvikling vil ta ulik tid hos de ulike strømleverandørene. I Kraftriket bestreber vi å legge til rette for de varslede endringene fortløpende og så snart det er praktisk mulig.

Her er noen av de viktigste endringene:

  • Varslingsfrist ved prisendring utvides fra 14 dager til 30 dager.
  • Strømfaktura skal inneholde egen prislinje for alle priselement.
  • Strømfaktura skal inneholde varslingsrutiner ved endringer i avtalen.
  • Strømleverandøren skal ha oppdatert prisliste over alle strømavtaler lett tilgjengelig på det stedet eller i de kanaler der forbrukeren kan inngå strømavtaler.

Les mer om endringer i prisopplysningsforskriften her

Les mer om endringer i avregningsforskriften her

 


Strømpriser og strømmarkedet – bedrift

I løpet av sommeren og høsten er prisrekordene for strøm slått opptil flere ganger, og vi har fått et strømmarked som vi ikke har sett maken til tidligere.

 

Hvorfor har vi så høye strømpriser?

I Sør-Norge har vi denne sommeren og høsten hatt en lang periode med tørt vær, som har medført lav magasinfylling i våre vannmagasiner. Oktober derimot kom med vått vær, og har bidratt til en bedring av magasinfyllingen. Likevel er det dessverre et stykke igjen til normal magasinfylling for årstiden. Årsaken til de rekordhøye prisene er sammensatt. Lav magasinfylling har ført til at produsentene har vært nødt til å redusere strømproduksjonen – det er produsentene sitt ansvar å ikke bruke for mye av vannmagasinene. Den reduserte strømproduksjonen har igjen ført til at prisene har nærmet seg Europeisk nivå.

 

Europeiske priser er sterkt påvirket av krigen i Ukraina og Russlands reduksjon av gassleveransen til Europa. Gassprisene har på grunn av dette steget betydelig, og frykten for hva som skjer til vinteren gjør at risikopremien på gasspris er svært høy.  Bortfall av Russisk gass i tillegg til at Tyskland er midt i det grønne skiftet med å fase ut kullkraft og kjernekraft, har ført de Europeiske prisene opp på rekordhøye nivåer.

 

Som om dette ikke er nok, har det gjennom sommeren vært flere hetebølger på kontinentet hvilket har medført økt behov for kjøling som igjen bidrar til økt strømforbruk. Vannstanden i de Tyske elvene har i perioder vært svært lav – noe som har begrenset frakten av kull på elvene inn til kullkraftverkene.

 

Hvordan blir strømprisene i vinter?

Med et strømmarked som er mer uforutsigbart enn normalt, er det utfordrende å forutse hvordan strømprisene vil utvikle seg fremover. Det meste tilsier likevel at vi til vinteren sannsynligvis vil få høyere strømpriser enn vi har hatt før. Vi er avhengig å få normalt med nedbør utover høsten for å fylle på i vannmagasinene. Strømprisen vil i tillegg påvirkes av om vinteren blir kald eller mild, siden prisene også påvirkes av tilbud og etterspørsel.

I perioden med skyhøye strømpriser har vi i NO3 (Midt-Norge) hatt lavere strømpriser enn i resten av Sør-Norge. Slik utsiktene er per nå vil dette fortsette, selv om også NO3 mest sannsynlig vil få noe høyere strømpriser til vinteren enn vi har hatt tidligere vintre.

 

Få kontroll og oversikt med Min Side

Min Side gir deg oversikt over bedriftens strømforbruk, tilgang til fakturaer og mye mer. Har du behov for bistand med innlogging kan du ta direkte kontakt med oss som jobber med næring på 906 97 295.

 

Strømstøtte for bedrifter

Regjeringen har lagt frem forslag til en støttepakke for næringslivet. Pakken inneholder blant annet lånegarantier og en ny energitilskuddsordning for næringslivet som skal hjelpe de mest utsatte bedriftene i en overgangsperiode. Ordningene antas å ville kunne hjelpe om lag 20 000 bedrifter i områder med spesielt høye strømpriser. Skyhøye strømpriser har medført at regjeringen innførte ordningen for strømstøtte. Ordningen skal hjelpe husholdninger og enkelte andre grupper økonomisk i perioder med ekstremt høy strømpris. Klikk her for å lese mer om ordningen for strømstøtte.

 


Strømpriser og strømmarkedet

I løpet av sommeren og høsten er prisrekordene for strøm slått opptil flere ganger, og vi har fått et strømmarked som vi ikke har sett maken til tidligere.

 

Hvorfor har vi så høye strømpriser?

I Sør-Norge har vi denne sommeren og høsten hatt en lang periode med tørt vær, som har medført lav magasinfylling i våre vannmagasiner. Oktober derimot kom med vått vær, og har bidratt til en bedring av magasinfyllingen. Likevel er det dessverre et stykke igjen til normal magasinfylling for årstiden. Årsaken til de rekordhøye prisene er sammensatt. Lav magasinfylling har ført til at produsentene har vært nødt til å redusere strømproduksjonen – det er produsentene sitt ansvar å ikke bruke for mye av vannmagasinene. Den reduserte strømproduksjonen har igjen ført til at prisene har nærmet seg Europeisk nivå.

 

Europeiske priser er sterkt påvirket av krigen i Ukraina og Russlands reduksjon av gassleveransen til Europa. Gassprisene har på grunn av dette steget betydelig, og frykten for hva som skjer til vinteren gjør at risikopremien på gasspris er svært høy.  Bortfall av Russisk gass i tillegg til at Tyskland er midt i det grønne skiftet med å fase ut kullkraft og kjernekraft, har ført de Europeiske prisene opp på rekordhøye nivåer.

 

Som om dette ikke er nok, har det gjennom sommeren vært flere hetebølger på kontinentet hvilket har medført økt behov for kjøling som igjen bidrar til økt strømforbruk. Vannstanden i de Tyske elvene har i perioder vært svært lav – noe som har begrenset frakten av kull på elvene inn til kullkraftverkene.

 

Hvordan blir strømprisene i Sør-Norge i vinter?

Med et strømmarked som er mer uforutsigbart enn normalt, er det utfordrende å forutse hvordan strømprisene vil utvikle seg fremover. Det meste tilsier likevel at vi til vinteren sannsynligvis vil få høyere strømpriser enn vi har hatt før. Vi er avhengig å få normalt med nedbør utover høsten for å fylle på i vannmagasinene. Strømprisen vil i tillegg påvirkes av om vinteren blir kald eller mild, siden prisene også påvirkes av tilbud og etterspørsel.

I perioden med skyhøye strømpriser har vi i NO3 (Midt-Norge) hatt lavere strømpriser enn i resten av Sør-Norge. Slik utsiktene er per nå vil dette fortsette, selv om også NO3 mest sannsynlig vil få noe høyere strømpriser til vinteren enn vi har hatt tidligere vintre.

 

Reduser strømutgiftene med Kraftriket-appen

I Kraftriket-appen får du innsikt forbruket ditt, og du kan følge din strømpris time for time. Har du en spotavtale kan du enkelt ta grep, og styre strømforbruket til timene hvor strømprisen er lavest. Med LIVE kan du i tillegg få varsling ved når du bruker mye strøm, og Smartlading lader bilen for deg når prisen er lavest. Last ned Kraftriket-appen i Apple Store eller Google Play i dag!

 

Strømstøtte

Skyhøye strømpriser har medført at regjeringen innførte ordningen for strømstøtte. Ordningen skal hjelpe husholdninger og enkelte andre grupper økonomisk i perioder med ekstremt høy strømpris. Klikk her for å lese mer om ordningen for strømstøtte.


Nabolaget fekk 10.000 kroner til å ruste opp leikeplassen: – Det betyr mykje for oss

Med flere born i gata, vart det eit større behov for å rusta opp den slitne og potensielt farlege leikeplassen i nabolaget.

Å skape gode og trygge møteplassar for born er viktig. Men for bebuarane i Grimsgjerde var det utrygt og uansvarleg å sende borna til leikeplassen i gata. – Den var gamal, roten og rett og slett farleg for borna, seier Johanne Ohnstad Bakk i Grimsgjerdet Vel. Dette ynskja velforeininga å gjere noko med. No skal dei rusta opp den gamle leikeplassen for drygt 200.000 kroner. – I gata vår bur det mange små ungar. Dei er ein sosial gjeng, og det er me foreldra òg. Difor har me behov for å ha ein stad der borna våre kan samlast, forklarar Bakk.

 

Betyr mykje

Grimgjerde Vel har aktivt søkt etter stønad for å finansiera prosjektet. Gleda var stor då det tikka inn 10.000 kroner frå Kraftriket-fondet.
– Det betyr enormt mykje at me får moglegheit til å byggje ut leikeplassen. Me set pris på all stønaden me har fått, for det hadde ikkje vore mogleg å gjennomføra prosjektet utan, fortel Bakk. Ho kan fortelja at dei starta monteringa av leikeapparata fortløpande når dei kom.

– Folk gler seg. Det er ingen andre leikeplassar i området, utanom på skular og barnehagar, så dette vil løfte nabolaget vårt betrakteleg, fortel ho og hintar om ein opningsfest: – Det hadde vore veldig kjekt å ha ein offisiell opning når me er ferdige. Ein fest for å feira at me endeleg har ein møteplass her!

grimsgjerdet

Borna i gata kosar seg med dei nye leikeapparata.

Søk om stønad frå Kraftriket Fondet her (søknadsfrist 1. mai)


Strømstøtte for september

I september var gjennomsnittsprisen for NO1 (Oslo), NO2 (Kristiansand) og NO5 (Bergen) på ca. 359 øre/kWh. Nå er det også strømstøtte for NO3 (Trondheim) fordi gjennomsnittsprisen for september var på ca. 75 øre/kWh. Støtteandelen for september økes fra 80 prosent til 90 prosent.

 

Støttesatser for september

I tabellen under ser du støttesatsene for september. Du finner eksempel på utregning under tabellen. Er du usikker på hvilket prisområde du tilhører? Sjekk kartet helt nederst i artikkelen!

Støttesatser for september: 

Prisområde Gjennomsnittspris Støttesats
NO1 (Oslo) 358,69 øre/kWh 324,77 øre/kWh
NO2 (Kristiansand) 358,69 øre/kWh 324,77 øre/kWh
NO5 (Bergen) 358,69 øre/kWh 324,77 øre/kWh
NO3 (Trondheim) 75,29 øre/kWh 5,95 øre/kWh
NO4 (Tromsø) m/mva 36,43 øre/kWh 0 øre/kWh
NO4 (Tromsø) u/mva* 36,43 øre/kWh 0 øre/kWh

*Innbyggere i Nordland, Troms og Finnmark er fritatt fra å betale merverdiavgift på strøm. Støttesatsen i disse fylkene vil derfor reflektere dette (være lavere). Tallene er hentet fra NVE og vi forbeholder oss mot evt. feil.

 

Slik regner du ut din strømstøtte for september

Du kan selv enkelt regne ut din strømstøtte. Dette gjør du ved å ta ditt strømforbruk for september (antall kWh) og gange/multiplisere med støttesats som oppgitt i tabellen over.

  • Her ser du et eksempel på utregning for en bolig i Oslo (NO1) som har et strømforbruk på 3000 kWh i september: 3000 x 3,2477 = 9743,1. Obs! Pass på å gjøre om støttesats fra øre til kroner når du skal regne ut din støtte (324,77 = 3,2477).
NB! Ditt strømforbruk i kWh for september finner du ved å logge inn i Kraftriket-appen.

 

Les mer om hvem som får støtte og hvordan strømstøtten fungerer.

 

Prisområder i Norge:

 

prisområder