Midlertidige tiltak for å skjerme strømkundene

Korona-tiltak gjør at mange strømkunder kan få betalingsproblemer. Energi Norge og Distriktsenergi ber finansministeren om å fjerne elavgiften samt innføre statlig garanti for utestående betaling.

Strømleverandører og nettselskaper opplever nå at kunder ber om betalingsutsettelse og lettelser i kostnader. Næringen ønsker å unngå at disse akutte og midlertidige problemene eskalerer.

– Selskapene har ordninger for både betalingsutsettelse og oppdeling av faktura, men vi ser at denne utfordringen også vil kreve at myndighetene kommer på banen med egne midlertidige tiltak, sier administrerende direktør Knut Kroepelien i Energi Norge.

et brev til finansminister Jan Tore Sanner foreslår Energi Norge og Distriktsenergi at elavgiften fjernes i den kritiske fasen, i første omgang i tre måneder. Med riktig innretning vil det kunne være et godt tiltak for å redusere den økonomiske belastningen for både husholdninger og de fleste næringskunder.

Redusere byrden

– Det handler om å redusere byrden for dem som er rammet av smittetiltakene, for eksempel innen reiseliv. De lave kraftprisene hjelper, betalingsutsettelse likeså, men for den alminnelige næringskunde utgjør elavgiften en stor andel av regningen som fortsatt ligger der. Vi foreslår derfor å kutte avgiften for en periode, slik at det blir lettere for strømkundene å komme seg over kneika, sier Kroepelien.

Elavgiften er i år litt over 16 øre per kilowattime, eller 20 øre inkludert merverdiavgift. I tilfeller av manglede betaling, må selskapene forskuttere elavgiften for kundene. Et midlertidig fritak vil både lette kostnaden for kundene og redusere risikoen for at fornybarnæringen i neste omgang får betydelige likviditetsutfordringer og at selve strømmarkedet trues.

Statlig garanti

Energi Norge og Distriktsenergi ber også Finansdepartementet vurdere en tidsbegrenset ordning med en statlig garanti for utestående betalinger for strøm og nettleie. Dette vil være et treffsikkert tiltak for å sikre strømforsyning til kunder som er blitt permittert, har fått yrkesforbud eller av andre grunner får betalingsproblemer som følge av koronaepidemien.

I brevet bes myndighetene også om klargjøre hvilke bedrifter som får tilgang til midler fra regjeringens krisepakke, og hvilke kriterier som skal ligge til grunn for slike tildelinger. Dette er viktig for at midlene raskt skal kunne hjelpe utsatt næringsliv i denne svært spesielle og krevende situasjonen.

Saken er hentet fra EnergiNorge


Vi ønsker Kraftriket Østerdalen velkommen på laget!

Strømsalgsvirksomheten til Nord Østerdal Kraftlag (NØK) går inn i Kraftriket. Det lokale navnet i det nye området er Kraftriket Østerdalen.

Vi er svært glade og stolte over at NØK Kraft har blitt en del av Kraftriket. Vi får med fire dyktige ansatte på laget som vil holde til i NØK sine lokaler på Tynset. Bortsett fra nytt navn og ny profil på selskapet blir det liten endring for strømkundene til NØK. 

Kraftriket har fra før kontorer i Vikersund, Hønefoss og Fagernes, og nå også på Tynset. Direktør i Kraftriket, Anders Kvamme, forteller at han er svært glad og stolt over at strømsalgsvirksomheten til NØK blir en del av Kraftriket. NØK vil tilføre Kraftriket flere kunder og ikke minst svært god kompetanse og større produktspekter. «Det er spennende tider med flere strømselskap på vei inn i Kraftriket, samtidig som vi har en god organisk vekst. Vi jobber videre mot målet om 100.000 strømkunder fordelt over hele landet» sier Kvamme.

Konseptet Kraftriket er utviklet for å ta vare på det lokale – verdiskapning i form av arbeidsplasser, eierskap og økonomisk støtte. For å ta opp kampen i et hardt konkurranseutsatt marked skal vi tilby gode kundeopplevelser, konkurransedyktige priser og fremtidsrettede produkt. Kraftriket skal være til stede og ta vare på alt det positive ved å være den lokale strømleverandøren.

Vi må evne å utnytte mulighetene som ligger i den teknologiske utviklingen. Sammen med våre nye kolleger, søsterselskap og morselskap jobber vi med utvikling av nye produkter og tjenester som skal være med å gjøre oss til en betydelig aktør i det norske markedet.

Kraftriket har som mål å være den ledende lokale strømleverandøren. Selskapet består av flere små og mellomstore selskaper som har slått sammen sine strømsalgsvirksomheter. ValdresEnergi og Ringerikskraft etablerte Kraftriket AS i 2017 og Midtkraft ble en del av satsingen fra 2019.

 


Koronaviruset påvirker strømprisen

Mye vær har preget starten på dette året – regn, vind og høye temperaturer. Dette har gitt oss lave strømpriser sett i forhold til årstiden. Vi har faktisk ikke hatt så lave strømpriser i februar på hele 20 år.

Strømprisen for Oslo ble i februar 13 øre per kWh (uten moms, elsertifikat og påslag). Til sammenlikning var snittprisen i Oslo for februar i fjor over tre ganger så høy – 45 øre per kWh.

Alt tyder på at trenden fortsetter, og at vi for resten av året kan få en strømpris rundt 24 øre per kWh (uten moms, elsertifikat og påslag).

Tiltak for å begrense smitte ved koronavirus påvirker

I det korte bildet preger Koronaviruset strømmarkedet når det settes inn tiltak for å begrense smitten. Her er de tre viktigste faktorene:

  • Det blir lavere strømpriser som følge av redusert etterspørsel etter strøm. Når store bedrifter stenger ned, vil forbruket av energi reduseres. Når tilbudet er likt og etterspørselen går ned, får man lavere priser.
  • Vi får nedgang i råvarepriser – lavere aktivitet og verdiskapning generelt i verdensbildet gir et press ned på alle råvarepriser. Dette, spesielt endring i CO2pris, gasspris og kullpris, har innvirkning på kraftprisen.
  • Strømforbruket blir jevnere – store bedrifter, skoler og barnehager holder stengt. Forbruket blir lavere, men også jevnere fordelt utover døgnet. Matlaging, dusjing, klesvask og lignende som til vanlig ofte må gjøres før eller etter vanlig arbeidstid, vil sannsynligvis nå spres utover dagen.

 


Kundesenter åpent på telefon og e-post

For å hindre spredning av koronaviruset, har vi stengt dørene for besøkende ved alle våre kontorer inntil videre.

Du treffer oss i våre åpningstider mandag – fredag kl. 08.00 – 16.00 på telefon 321 41 000 og på e-post: kundeservice@kraftriket.no. Du kan også kontakte oss på chat (se etter chat-symbolet nederst på skjermen).

 


Laveste strømpris på 20 år

Den gjennomsnittlige strømprisen for februar er den laveste siden år 2000.

Strømprisen for Oslo ble i februar 13 øre per kWh (uten moms og påslag). Til sammenlikning var snittprisen i Oslo for februar i fjor over tre ganger så høy, 45 øre per kWh.

– Vi har ikke sett lavere strømpriser for februar i de siste 20 årene, sier kommunikasjonsdirektør i Nord Pool, Stina Johansen, i en pressemelding.

I løpet av februar har det vært flere dager med strømpriser ned i 8 øre per kWh, og det er spesielt på denne tiden av året.

Tilbud og etterspørsel

Strømprisen regnes ut etter tilbud og etterspørsel i markedet – samt hvor mye kraft som kan flyttes fra ett område til et annet. Det norske kraftmarkedet henger sammen med resten av det nordiske og europeiske kraftmarkedet. Det er derfor flere ting som påvirker strømprisene, men i det norske kraftmarkedet er vær og temperatur viktige faktorer.

– Vi beregner jo strømprisene for hver time hver dag, og alt som påvirker tilbudet og etterspørselen påvirker dermed også strømprisen.

Februar fortsatte der januar slapp, med varmegrader og mye regn. I februar har temperaturen vært over gjennomsnittet for de siste 20 årene over stort sett hele landet.

Mildt og vått

Strømprisene påvirkes også av hvor mye vann det er i vannmagasinene i Norge. I tillegg har nedbøren i februar gitt langt høyere tilsig til vannmagasinene enn normalt for årstiden.

– Samtidig som det har vært mildt og vått – har det også i perioder vært mye vind. Sverige, Danmark, Finland og Tyskland opplevde alle timer med negative strømpriser i løpet av februar, sier Johansen. Det er første gang dette skjer i Sverige og Finland – og vi i Norge importerer vindkraft når prisene er lavere i våre naboland.

Hele landet hadde historisk lave gjennomsnittlige strømpriser i februar hvor Kristiansand og Bergen endte på 13 øre per kWh, mens Molde, Trondheim og Tromsø endte på 14 øre per kWh.

 

Saken er hentet fra Ringerikes Blad