Salg av Easee elbillader midlertidig stanset

Kraftriket har midlertidig stoppet salget av Easee ladere, som følge av dialogen mellom Easee og svenske Elsäkerhetsverket i forhold til hvordan sikkerheten i Easee laderen er dokumentert.

Easee har svart på et brev fra Elsäkerhetsverket, og svaret ligger nå til behandling der. Foreløpig er det vanskelig å si hva som blir utfallet av dette. Dersom Elsäkerhetsverket kommer fram til at dokumentasjonen til Easee ikke er god nok, så kan de kreve at Easee gjør endringer eller tiltak på enten lader eller dokumentasjonen av laderen og installasjon av laderen. Det vil i så fall få konsekvenser for alle laderne Easee har solgt i hele Europa.

 

Ikke farlig å bruke laderen

Easee er trygge på at det ikke er farlig å bruke laderen, og de er ganske sikre på at de kommer i mål med dokumentasjon rundt at laderen er trygg. Av forsiktighetshensyn har vi i Kraftriket likevel valgt å avvente salget av Easee ladebokser inntil det foreligger en konklusjon.

Les uttalelse fra Easee ved å klikke her

 

Avventer situasjonen

Vi avventer altså situasjonen inntil det foreligger en konklusjon fra Elsäkerhetsverket, men kunder med Easee kan fortsatt benytte laderen sin som normalt, så vil vi komme tilbake med informasjon til våre kunder dersom konklusjonen fra Elsäkerhetsverket får konsekvenser for lader eller installasjon av lader.