Strømkunde i Valdres: superenkel kontroll på strømforbruket i heimen!

Britt Røn, en av våre strømkunder i Valdres, har brukt Kraftriket-appen en god stund og kan fortelle om en først og fremst nyttig, men også morsom og interessant brukeropplevelse.

-Jeg synes det er veldig interessant å følge med på forbruket i heimen, og jeg opplever at jeg har blitt mye mer bevisst på strømforbruket vårt enn jeg var før. I tillegg synes jeg det er gøy med apper og duppedingser som «gir meg noe», så Kraftriket-appen er midt i blinken for meg, sier en fornøyd Britt Røn.

 

Lavere strømregning

Britt Røn forteller at hun sjekker Kraftriket-appen flere ganger i uka, og gjerne daglig. – Jeg følger med på timeprisen på strøm og lar prisen avgjøre når jeg for eksempel setter bilen på lading eller setter i gang vaskemaskina. – Dette har ført til at vi bruker strømmen til andre tider på døgnet enn vi gjorde tidligere. Jeg vil faktisk påstå at mer bevissthet rundt forbruk og strømpris har gitt oss lavere strømregninger enn vi normalt ville hatt, sier en fornøyd Britt Røn, som mer enn gjerne anbefaler Kraftriket-appen til andre.

timepris i Kraftriket-appen

Redusert strømfaktura: Britt Røn har redusert sin strømfaktura ved å følge med på timeprisen på strøm, og la prisen avgjøre når hun lader bilen eller setter på vaskemaskina.

 

Varsling ved høyt strømforbruk

I Kraftriket-appen finnes en tjeneste som heter LIVE. LIVE gir deg ditt strømforbruk i sanntid, som betyr at du kan se hvor mye strøm du bruker akkurat her og nå. Med LIVE får du i tillegg varsling når du bruker mye strøm. Da kan du enkelt følge med og sette i gang tiltak som gjør at strømregningen din reduseres. LIVE-tjenesten bestiller du i Kraftriket-appen.

 

Klikk her for å lese mer om LIVE

 

Verdifull tjeneste for å redusere nettleien

Ny nettleiemodell premierer energieffektivisering og jevnt strømforbruk. I praksis betyr det at om du bruker mye strøm samtidig, som for eksempel lader elbilen, samtidig som du lager mat og setter på en vaskemaskin, vil du få en strømtopp. Strømtoppen vil kunne «straffe» deg ved at du får en høyere nettleie.

Britt Røn forteller at hun ser stor verdi i LIVE-tjenesten med ny nettleiemodell i Valdres. – Jeg har ikke lyst til å betale mer i nettleie enn jeg må. Jeg vil bruke LIVE tjenesten med varsling for å unngå høye strømtopper, og på den måten få en lavere nettleie, sier Røn.

LIVE i Kraftriket-appen

Tjenesten LIVE i Kraftriket-appen viser ditt forbruk i sanntid, og varsler deg når du bruker mye strøm på en gang.

 

Smart lading av elbil i Kraftriket-appen

Smartlading gir deg lavere ladekostnader fordi tjenesten sørger for å lade bilen din i timene med rimeligst strømpris.

Smartlading styres enkelt fra Kraftriket-appen, og du setter selv tidspunkt for når bilen skal være ferdig ladet, og hvor mye batteriprosent den skal ha.

Her kan du lese mer om smartlading i Kraftriket-appen.

 

smartlading

Smartlading bestiller du enkelt i Kraftriket-appen.


Strømstøtte for april

Strømstøtten for april ble lavere enn forrige måned, da spotprisen var 13 øre lavere i gjennomsnitt sammenlignet med mars (NO1-Oslo). Beløpet du har krav på trekkes automatisk fra på nettleien – uansett hvilken strømavtale du har. Strømstøtte for april ser du på strømregningen som sendes ut rundt den 10. mai.

 

Støttesatser for april

I tabellen under ser du støttesatsene for april. Du finner eksempel på utregning under tabellen. Er du usikker på hvilket prisområde du tilhører? Sjekk kartet helt nederst i artikkelen!

Prisområde Gjennomsnittspris Støttesats
NO1 (Oslo) 174,00 øre/kWh 104,00 øre/kWh
NO2 (Kristiansand) 173,89 øre/kWh 103,89 øre/kWh
NO5 (Bergen) 174,38 øre/kWh 104,38 øre/kWh
NO3 (Trondheim) 45,07 øre/kWh 0 øre/kWh
NO4 (Tromsø) m/ mva 17,84 øre/kWh 0 øre/kWh
NO4 (Tromsø) u/ mva * 17,84 øre/kWh 0 øre/kWh

Tallene er hentet fra NVE og vi forbeholder oss mot evt. feil.

 

Slik regner du ut din strømstøtte for april

Du kan enkelt regne ut din strømstøtte. Dette gjør du ved å ta ditt strømforbruk for april (antall kWh) og gange/multiplisere med støttesats som oppgitt i tabellen over.

 • Her ser du et eksempel på utregning for en bolig i Oslo (NO1) som har et strømforbruk på 3000 kWh i april: 3000 x 1,04 = 3120

Obs! Pass på å gjøre om støttesats fra øre til kroner når du skal regne ut din støtte (104=1,04).

 

NB! Ditt strømforbruk i kWh for april finner du ved å logge inn i Kraftriket-appen.

 

Staten dekker 80 prosent

Kundegruppene som er nevnt under, i områder med gjennomsnittlig spotpris som er mer enn 70 øre (ekskl. mva.) i løpet av en måned, har rett på strømstøtte – uansett hvilken strømavtale de har. En pris på 70 øre uten moms tilsvarer 87,50 øre med moms. Staten skal dekke 80 prosent av strømutgiftene over 70 øre/kWh.  På regjeringen sine nettsider kan du se en samlet oversikt over alle tiltak for strømstøtte.

 

Får støtten utbetalt på strømfaktura

 • Husholdningskunder
  Alle husholdningskunder har rett på strømstøtte og vil finne støttebeløpet på sin strøm/nettleiefaktura. Har du for eksempel to boliger, får du kompensasjon for begge dersom begge er registrert som privat/husholdning.
 • Borettslag med felles strømmåler
  Borettslag med felles strømmåler har rett på strømstøtte og vil finne støttebeløpet på sin strøm/nettleiefaktura. Styrene i boligselskapene plikter å kontrollere og rapportere for å sikre riktig utbetaling. Se mer informasjon ved å klikke her.

 

Får støtten utbetalt på andre måter

 • Idrettslag og frivillige organisasjoner
  Har rett på strømstøtte, men må søke kommunen om støtte. Det er kommunene som skal forvalte ordningen for denne gruppen og strømstøtten blir derfor ikke synliggjort på strømregningen.
 • Jordbruks- og veksthusnæringen
  Ordningen vil innrettes etter samme modell som for husholdninger, men det er  Landbruksdirektoratet som forvalter ordningen. Det betyr at strømstøtten ikke blir synliggjort på strømregningen. Klikk her for å lese mer om støtteordningen til jordbruks- og veksthusnæringen.
NB! Hytter og fritidsboliger omfattes ikke av støtteordningen.

 

Nettselskapene har ansvaret for ordningen

Det er nettselskapene som har ansvaret for å gjennomføre ordningen. Beløpet du får i støtte vil derfor bli trukket fra den månedlige regningen for nettleie. Dersom summen overstiger den månedlige nettleien, blir beløpet utbetalt til din bankkonto eller trukket fra strømregningen.

De fleste kunder i Kraftriket har strøm og nettleie på samme faktura. Det betyr at fratrekket kommer på strømregningen som du får fra oss, men det er nettselskapet som sørger for at kompensasjonen blir riktig.

Har du spørsmål om strømstøtteordningen, må du kontakte ditt lokale nettselskap. Her finner du kontaktinformasjon til de ulike nettselskapene som Kraftriket har avtale om «alt på en faktura» med.

 

Prisområder i Norge:

 

prisområder


Bankene innfører en ny tjeneste for eFaktura – «Ja takk til alle»

Ny banktjeneste for eFaktura : «Ja takk til alle» (JTTA)

Tjenesten «Ja takk til alle» (JTTA) gjør det enklere å motta eFaktura fra alle som skal sende deg faktura. Med å takke ja til tjenesten JTTA, får du automatisk eFaktura direkte til din nettbank, og slipper å inngå avtale om eFaktura med hver og en leverandør. Du kan reservere deg mot tjenesten for enkelte leverandører, som for eksempel Kraftriket om du ønsker å motta strømregningen på papir.

Med ja takk til alle vil den som står som mottaker av faktura få oversendt sin strømfaktura rett i nettbanken. Det er bankforbindelsen din som informerer deg om tjenesten og vi anbefaler deg å kontakte banken om du har spørsmål til JTTA.

 

eFaktura referanse forsvinner

Med JTTA vil eFaktura referansen erstattes med fakturamottakers fødselsnummer. I praksis vil dette si at det er vedkommende som strømabonnementet er registrert på som vil motta eFakturaen til sin nettbank. Det er viktig at du sørger for at vi har korrekt informasjon om deg som mottaker av strømfaktura.

Tjenesten JTTA innføres gradvis fra bankene og vårt ståsted:

 • Fra desember 2021 vil alle med JTTA få eFaktura automatisk inn i sin nettbank.
 • Fra mai vil tjenesten være på plass i sin helhet både hos bankene og hos oss. Du må ha valgt JTTA for å fortsatt motta eFaktura fra oss.

NB! Om du IKKE har valgt JTTA vil du motta giro fra oss. For å unngå fakturagebyr anbefaler vi deg å velge JTTA i nettbanken din eller du kan bestille faktura via e-post. Sistnevnte kan du enkelt ordne selv ved å logge inn min side. Klikk på faktura, finn din avtale og velge e-post faktura. 

Har du spørsmål om tjenesten JTTA anbefaler vi deg å kontakte din bank.

 

NB! Motta eFakturaer «på vegne av»

Endringen per 1. desember gjør at det ikke lenger er mulig å motta eFaktura «på vegne av» andre. Dersom du ønsker at eFaktura skal sendes til andre enn deg selv, må dette avtales direkte med eFakturautsteder. Det kan også være at din nettbanktilbyder har løsninger der du kan gi fullmakt til andre personer for å se og behandle eFakturaer på dine vegne. Ta kontakt med banken din for å høre hvilke muligheter du har.

Dersom du har inngått «Ja takk til alle» før 1. desember og allerede i dag mottar fakturaer «på vegne av» andre enn deg selv, vil mange av disse bli distribuert som før i en overgangsperiode.

 

Ofte stilte spørsmål om eFaktura og JTTA

 • Hvorfor får jeg regningene mine i nettbanken/app? Jeg har ikke bedt om dette!

  Det betyr at du har gitt et generelt samtykke til eFaktura til din betalingsflate som er tilknyttet tjenesten. Om du vil fortsette med å få giro, kontakt banken din for å melde deg av eFaktura fra Kraftriket.

 • Hvorfor får jeg plutselig strømregningen på papir når jeg har valgt å motta denne på eFaktura tidligere?

  Om du ikke har valgt JTTA kan du oppleve å motta giro fra oss – selv om du har hatt eFaktura tidligere. Vi anbefaler deg å velge JTTA i nettbanken din.

 • Hvorfor har enkelte brukere fått andres eFaktura i nettbanken?

  Det er mulig med eFaktura «Ja takk til bestemte» å inngå avtale om mottak av eFaktura på vegne av en annen. Dette er funksjonalitet som gradvis vil  forsvinne  med innføring av generell aksept «Ja takk til alle» der utsteder finner deg som kunde i dette registeret og kan sende første faktura someFaktura. Det samme kan også inntreffe hvis utsteder har feil informasjon om deg som kunde når han søker i ovennevnte register. Det er derfor viktig å værebevisst på at opplysninger du har registrert i din betalingsflate knyttet til eFaktura er korrekt.

 • Hvorfor får jeg strømregninge på papir? Jeg har samtykket til «Ja takk til alle».

  For at du skal motta eFaktura må utsteder støtte ny funksjonalitet for Ja JTTA. Det jobbes med at dette skal rulles ut hos alle fakturautstedere.

 • Hvorfor mottar jeg min mors fakturaer på eFaktura?

  Har du tidligere akseptert mottak av eFaktura ved betaling av din mors faktura i din betalingsflate? Eventuelt må du sjekke hva slags opplysninger som er registrert i din betalingsflate knyttet til eFaktura for å sikre at de tilhører deg og ikke din mor.

 • Jeg finner ikke noe sted å melde meg på «Ja takk til alle» i min bank?

  De ulike betalingsflatene har tilgjengeliggjort dette på ulike måter, men det er krav om at funksjonalitet for både av- og påmelding skal tilbys i alle betalingsflater.

 • Hvor kan jeg melde meg av «Ja takk til alle»?

  De ulike betalingsflatene har tilgjengeliggjort dette på ulike måter, men det er krav om at funksjonalitet for både av-og påmelding skal tilbys i alle betalingsflater.

 • Hvordan finner bedriften meg når den skal sende eFaktura?

  Bedriften finner deg basert på opplysninger som er meldt inn til eFaktura-tjenesten i forbindelse med din aksept av «Ja takk til alle» (epost, mobil, adresse og fødsels- og personnummer for de som kan behandle dette). Det er derfor viktig at disse opplysningene er korrekt og oppdatert av din nettbankflate.


Kraftriket kan nå tilby tjenester for energieffektivisering til bedrifter

Nyhet! Kraftriket har nå via morselskapet Yve en eierandel i Green Norway, og kan dermed tilby tjenester for energieffektivisering. Etter transaksjonen eier Kraftriket/Yve 10% av aksjene i selskapet.  

Omkring 40% av Norges energiforbruk går i dag til bygg. Green Norway ble etablert i 2020 med en klar ambisjon om å redusere dette. Selskapet har siden oppstarten utviklet plattform og kompetanse for å levere tjenesten Energy-as-a-Service (EaaS) til store næringsbygg. Porteføljen består av hotellbygg, industribygg og andre typer næringsbygg.

 

Unik kompetanse

Kraftriket har fulgt Green Norway siden oppstarten, der selskapet har vært en gjennomgående profesjonell kunde. Ørjan Bøyum, daglig leder i Kraftriket, forteller at han fra sidelinjen har sett hvor god effekt EaaS-tjenesten har for å gjøre etablerte bygg mer energieffektive. – Vi ser hvilken unik kompetanse selskapet besitter og vi gleder oss til å være med på reisen videre. – Vi har mange kunder som kan oppnå stor energieffektivisering ved hjelp av tjenesten Kraftriket nå kan tilby gjennom samarbeidet med Green Norway, sier Bøyum.

Orjan Boyum

Daglig leder i Kraftriket, Ørjan Bøyum, er svært fornøyd med å kunne tilby tjenester for energieffektivisering til sine kunder.

 

Enkelt for kunden

Daglig leder i Green Norway, Erik Åbyholm, sier at energi er komplekst, og at det er mye som påvirker hva man betaler i energikostnader hver måned. – Tjenesten EaaS gjør energioptimalisering av bygg enkelt for kunden. Green Norway sørger for at en analysedrevet helhetstanke ligger til grunn for å ta gode energivalg, sier Åbyholm.

 

– Vi har over tid blitt godt kjent, og vi ser frem til å få med Yve med sine to datterselskap Kraftriket og Polar Kraft med på laget, sier Erik Åbyholm. – Begge selskap ser viktigheten av å sørge for at energiforbruk i bygg reduseres. Bærekrafts arbeid er mer enn ord, og gjennom EaaS sikrer vi at energikunder får fart på bærekrafts arbeidet knyttet til bygg – uten at de selv trenger å bruke masse tid på det. Vi sørger for kontroll, optimalisering og tar gode energivalg for kunden, avslutter Åbyholm.

Erik Abyholm

Erik Åbyholm, daglig leder i Green Norway.

 

Om Green Norway

Green Norway AS ble etablert i 2020 i Grimstad og har utviklet en tjeneste for energieffektivisering (EaaS). Tjenesten bidrar til å gjøre energioptimalisering enkelt, lønnsomt og målbart for kundene. Selskapet jobber analysedrevet og med en helhetstanke hvor alle byggets kostnader knyttet til energi optimaliseres. I tillegg til EaaS leverer selskapet tjenester knyttet til rapportering, energimerking og vurdering. Green Norway består av dedikerte mennesker som brenner for å forbedre energiforbruk i bygg og gjøre dem mer miljøvennlige.

 

Om Yve

Yve AS er en nasjonal aktør innenfor energi, teknologi, tjenesteutvikling og bærekraft. Konsernet ble etablert i 2021 og eies av lokale energiselskaper i hele Norge. Yve er i dag morselskap for to solide strømselskaper med sterk lokal forankring – Kraftriket AS og Polar Kraft AS, som samlet har i underkant av 200 000 kunder over hele landet. Selskapets ambisjon er videre vekst og utvikling innenfor energisektoren og andre tilknyttede bransjer – til det beste for Yves kunder, samarbeidspartnere, lokalsamfunn og miljø.

 


Stor usikkerhet rundt strømprisene fremover

Denne vinteren har vært preget av unormalt høye strømpriser, i all hovedsak grunnet en anstrengt magasinsituasjon i Sør-Norge og høye energipriser på kontinentet. Så kom den forferdelige krigen i Ukraina, og strømmarkedet ble enda mer turbulent.

 

Fremtidsutsikter for strømprisen

Det er stor usikkerheten i forhold til hva som kommer til å skje videre fremover med strømprisene. Olje, kull og gasspriser har økt til ekstreme nivåer grunnet usikkerhet og mangel på leveranser. Ingen vet hva som skjer med Russisk gass som blir levert til Europa. Europa har startet det grønne skiftet ved å redusere produksjonskapasiteten, både på kullkraftproduksjon og på kjernekraftproduksjon.

Vindkraftproduksjonen er svært variabel og det må dekkes opp med andre produksjonskilder når det er lite vind. Dette har gjort at man har blitt mye mer avhengig av gass. Med usikkerheten om hva som skjer med gassleveransen stiger strømprisen i Europa til nye høyder.

 

Strømmen «flyter» dit prisen er høyest

I Sør-Norge er magasinsituasjonen anstrengt. De høye prisene i Europa fører til at det blir eksportert full kapasitet på utenlands kablene mer eller mindre kontinuerlig. Dette reduserer magasinene ytterligere. Slik systemet fungerer i dag vil strømmen «flyte» dit det er høyest pris så lenge det er kapasitet i kablene. For at dette skal snu må prisene i Norden heves betydelig. Prisbevegelsene er ekstremt store fra dag til dag, og med dagens situasjon er det svært utfordrende å forutse hva vi kan forvente videre fremover.

 

Bedrifter fortviler

I Kraftriket får vi henvendelser hver eneste dag fra bedrifter som fortviler over de ekstreme strømprisene. – Vi har stor forståelse for den krevende situasjonen mange bedrifter står i. Vi får mange forespørsler om fastpris, men dessverre følger fastpriskontrakter også markedet og vil prises høyt når markedet er høyt. Vi erfarer at bedrifter ikke ønsker uforutsigbarheten som er ren spotavtale gir.

 

Gode forvaltningsavtaler er mer forutsigbare

Kraftriket tilbyr nå forvaltningsavtaler som imøtekommer bedriftenes behov på en god måte. Strømavtalene Aktiv og Idrettsstrøm er avtaler hvor din bedrift får det beste fra spotpris og fastpris. Avtalene er mer forutsigbare enn spot og kan fjerne noe av prisrisikoen.


Strømstøtten forlenges med ett år

Tekst: NTB

Strømstøtten forlenges til mars 2023

Regjeringspartiene og SV er enige om å forlenge strømstøtten til og med mars 2023 og sier også nei til nye utenlandskabler.

– Norge er et værhardt land hvor vi trenger varme og lys i hjemmene våre, derfor har vi i Ap, Sp og SV samlet oss for å få ned strømregningene på kort sikt gjennom sikringsordningene, sier finanspolitisk talsperson i Senterpartiet, Sigbjørn Gjelsvik, i en pressemelding.

– Regjeringen jobber også med varige tiltak som å få kontroll over strømeksporten, har sagt nei til nye utenlandskabler og vil satse kraftig på utbygging av fornybar energi, legger han til.

Regjeringen har tidligere gått inn for å forlenge strømstøtten for husholdninger ut mars 2023, mens SV har sagt at de vil forsterke ordningen.

Støtte på 90 prosent

Nå er partiene enige om sikringsordninger for høye strømpriser fram til mars 2023.

Støtten økes til 90 prosent når strømmen koster mer enn 70 øre/kWh (uten moms) i oktober, november og desember. Tidligere har strømkunder fått dekket 55 prosent av kostnadene over 70 øre per kilowattime for desember, og 80 prosent i januar, februar og mars 2022.

Med det nye forslaget forlenges de midlertidige økningene i bostøtte ut juni 2022 og gjeninnføres for november 2022 – januar 2023.

Ekstrautbetalingene gjennom bostøtten utvides på følgende måte i hele landet:

For månedene mai og oktober utbetales 1.000 kroner per husstand med et tillegg på 150 kroner per husstandsmedlem. For november og desember utbetales 1.500 kroner per husstand med et tillegg på 150 kroner per husstandsmedlem.

 

Ny forhandling i høst

Tidligere har SV sagt at de ville dekke 100 prosent av en strømpris over 50 øre for de første 1.000 kilowattimene (kWh) i løpet av en måned. For de neste 2.000 kWh ville de dekke 80 prosent av det overskytende.

– Vi har en avtale med regjeringen om å forhandle videre i høst for å gjøre ordningen enda mer rettferdig og treffsikker. Vi har også sikret ekstra bostøtte til flere i de kalde månedene, som vil trygge enda flere folks økonomi, sier finanspolitisk talsperson Kari Elisabeth Kaski i SV.