Kraftriket går inn i Trøndelag

1. juli ønsker vi strømselskapet til Orkland Energi velkommen i Kraftriket.

Kraftriket vokser stadig og strømselskapet til Orkland Energi blir det ellevte selskapet som fusjoneres inn. Den nye lokale merkevaren blir Kraftriket Orkland. Konsernet Orkland Energi blir med videre som stolt og lokal eier.

Vi gleder oss over å få enda et solid strømselskap med på laget. Orkland Energi har en sterk posisjon lokalt og vi ser frem til å utvide vårt Kraft-rike til et helt nytt område. Orkland Energi Strøm kommer inn i Kraftriket med 6500 kunder og 3 ansatte.

Tilgjengelig for kundene

Tilgjengelighet for kundene og nærhet til lokalsamfunnet er viktig for oss i Kraftriket. Ansatte med sin lokale kunnskap vil imøtekomme kundene i dette området også i fremtiden.

Kraftriket har som kjent en ambisjon om å vokse videre og jobber mot et mål om 100 000 strømkunder fordelt over hele landet i 2021.
Vi er i dialog med flere selskaper og vår vekstambisjon er innen rekkevidde.

 

Foto: Arnfinn Sæthre


Med Chili, blir det mer kraft i Kraftriket

chili 


Vi inngår samarbeid med Chilimobil og utfordrer dermed de etablerte aktørene i bransjen. 

Kunder i Kraftriket og Chilimobil vil få svært gode tilbud på både strøm, mobil- og  bredbåndstjenester.

-Gjennom dette samarbeidet kan vi på mange måter si at vi gir mer kraft til kundene og hverandre, sier Anders Kvamme, direktør i Kraftriket. –Vi utvikler hele tiden relevante og attraktive strømprodukter og -tjenester – og ønsker å være best på kundebehandling,  fortsetter Anders Kvamme.

Om Chilimobil

Chilimobil ble på sin side etablert i 2011 og er en av de største mobiltilbyderne i Norge. Chilimobil benytter Telias landsdekkende nett med full 4G-dekning og var blant de første til å lansere 5G i 2021. I 2018 var Chilimobil den første tilbyderen i Norge til å lansere Fri Data, noe som virkelig satte selskapet på kartet og førte til en varig endring i mobilmarkedet.

– Vi har begge tro på at ved å levere hver vår tjeneste blir produktet og kundeopplevelsen bedre ivaretatt enn om vi skulle levere strøm og mobil fra ett selskap, avslutter Lars Ryen Mill, administrerende direktør i Chilimobil

 


Strømprisen mangedoblet siste året!

Det er ekstreme forskjeller på strømprisen vi hadde sommeren 2020 og det vi kan vente oss i år. Prisen er over 10 ganger så høy!

 

Sommeren 2020 fikk vi se lavere strømpriser enn på lenge, og gjennomsnittsprisen for juni, juli og august var på rekordlave 2,89 øre/kWh. I år ser det ut til at vi får høyere strømpriser enn det som er normalt. Den forventede markedsprisen på strømbørsen Nord Pool er på rundt 40 øre/kWh uten merverdiavgift. Dette kan endre seg om vi får vått eller tørt vær i sommer.

Hittil i år har strømmen vært mye dyrere enn i 2020, men ikke dramatisk sammenlignet med 2018 og 2019. Norske strømkunder kan forvente vesentlig høyere strømregninger de neste månedene. I snitt vil det utgjøre om lag tusen kroner mer hver måned for en kunde som bruker 20 000 kWh i året. Forskjellen vil bli mest merkbar når vi kommer til høsten og vinteren, siden forbruket da er høyere enn på sommeren.

Vi har fortsatt de laveste prisene i Europa, fordi vi har mye overskudd av kraft etter utbygging av mye vindkraft, men prisene har steget grunnet stor etterspørsel etter kraft i resten av Europa. Vi i Norden har brukt opp det store hydrologiske overskuddet vi hadde i fjor. Derfor presses ikke prisene ned på grunn av overfylte vannmagasiner, og produsentene ser på hva det koster å produsere strøm med alternative kilder til vannkraft. Det som skjer ellers i Europa vil bli viktig for strømprisen også her til lands:

 • I Europa har tøffere forventninger til utslippsreduksjon av CO2 av miljøhensyn ført til vesentlig løft i markedet for CO2 for alle i Europa.
 • Samtidig har etterspørseøen etter brensel, som kull og gass, blitt større det siste året, slik at vi nå har svært høye priser for elektrisitet i Europa fra disse typene brensel.
 • Det er fortsatt veldig stor prisforskjell mellom Norden og det kontinentale Europa, men vi har i år bedre overføringskapasitet, siden det er mindre feil på kabler, som også gjør at det er lettere å eksportere overskuddskraft ut til Europa når de har vesentlig høyere priser.

Til høsten er det forventet en svak økning til rundt 45 øre/kWh. Dette vil gjøre utslag på strømregningen, så det lureste en kan gjøre er å ta grep og bruke strøm på en smartere måte. Her kommer noen konkrete eksempler:

 • Skal du på biltur med elbil i sommer, kan du spare penger ved å smartlade, noe som betyr at du automatisk lader elbilen når strømprisen er på sitt laveste.
 • Det kan være lurt å investere i et smart varmesystem som sørger for at huset varmes opp i henhold til værmeldingen, eller om du er hjemme eller på tur.
 • Få oversikt over strømforbruket ditt. Når du vet hva som trekker mest strøm, kan du prøve å flytte forbruket til tider når strømprisen er på sitt laveste. Vi anbefaler deg å bruke Kraftriket-appen for å følge med på ditt eget strømforbruk og priser. Appen er et svært godt verktøy for styring for styring av ditt strømforbruk på en smart måte.

 

Kilder: Dinside


Tørt og kaldt vær påvirker strømprisen

2021 har så langt vært relativt kaldt med påfølgende høye strømpriser. 

Det kalde været har medført høyere strømforbruk og dertil høye strømpriser. Vi har hatt perioder med timepriser på over 1 kr/kWh. Det kalde og tørre været har holdt seg og forsinket snøsmeltingen, noe som gjør at vi ser strømpriser rundt 50 øre/kWh (40 øre/kWh eks mva).

Vi har mye snø i fjellet og temperaturutviklingen vil være avgjørende for hvordan snøsmeltingen blir og dertil utviklingen på strømprisene.

Fyllingsgraden i Norge er noe høyere enn normalt på denne tiden, her ser du utviklingen over magasinfyllingen i Norge.

Slik kraftanalytikerne vurderer dagens situasjon, vil prisen for neste år bli høyere enn hva de kjøpes inn for i dag. Dette betinger at de innputt som inngår i analysen slår til med normalt vær og at produksjon går som normalt.  Dersom det blir veldig mildt, vindfullt og vått vil prisen kunne bli en god del lavere enn den ser ut til å bli i dag. Det vil også bli satt i drift nye kabler mot Storbritannia i løpet av høsten, dette gjør at prisen vil kunne stige.

Om du ønsker mer forutsigbarhet for din strømpris anbefaler vi deg å kontakte oss for en strømprat.  Våre selgere vil hjelpe deg å sammenligne ulike strømavtaler slik at du kan få en avtale du mener vil passe din bedrifts økonomi og forbruk best.

 

 


Vi ønsker Krødsherad Energi velkommen i Kraftriket!

Krødsherad Energi fusjonerer sin strømsalgsvirksomhet med Kraftriket 1. mai 2021 og det nye, lokale merkenavnet blir Kraftriket Norefjell.

Krødsherad Energi er fortsatt stolt, lokal eier og endringen berører kun strømsalgsvirksomheten – øvrige virksomheter fortsetter som før.

Da Kraftriket ble etablert i 2017 var hensikten å fortsette som den ledende lokale strømleverandøren og samtidig ekspandere nasjonalt for å ta opp kampen i et hardt konkurranseutsatt marked. Selve fundamentet i Kraftriket er lokal tilstedeværelse og konseptet er utviklet for å knytte til seg andre strømselskaper. Krødsherad Energi blir det åttende energiselskapet som fusjonerer sitt strømselskap med Kraftriket, som har i overkant av 86.000 kunder og en vekstambisjon om 100.000 kunder i løpet av 2021.

Kundefordeler

Strømkundene blir lite berørt ved en fusjon, men vil oppleve å få flere valgmuligheter for produkter samt tilgang til nye tjenester. Kraftriket skal være til stede og ta vare på alt det positive ved å være den lokale strømleverandøren. – Vi ønsker å ta opp kampen i et hardt konkurranseutsatt marked og være en motvekt til andre aktører i bransjen som velger å gå den andre veien.

Verdiskapning lokalt

For å ta vare på kundene på best mulig måte og i samsvar med Kraftriket-modellen har selskapet allerede lagt planer for å rekruttere en lokal ansatt på Noresund. Konseptet Kraftriket er utviklet for å ta vare på det lokale, med verdiskapning i form av arbeidsplasser, eierskap og ikke minst støtte til lokale aktiviteter. Som kunde i Kraftriket kjøper man ikke bare energi. Man gir energi tilbake til lokalsamfunnet.

 

Om oss

Kraftriket er en nasjonal leverandør av strøm med lokal tilhørighet som selve fundamentet. Fra 01.05.2021 vil selskapet bestå av de tidligere strømsalgsvirksomhetene til Krødsherad Energi, Midt-Telemark Energi, Stange Energi, Ringerikskraft, Valdres Energi, Midtkraft, NØK (Nord-Østerdalen Kraftlag), Lærdal Energi, Sør-Aurdal Energi og Nore Energi. Kraftriket AS ble etablert av Valdres Energi og Ringerikskraft i 2017. 

I overkant av 40 ansatte er fordelt på kontorer i Hønefoss, Fagernes, Vikersund, Tynset, Rødberg, Lærdal, Stange, Ulefoss og snart også på Noresund. 

Kraftriket inngikk i mars i år en intensjonsavtale om samarbeid med Polar Kraft – et av Norges største strømselskap i nord. I likhet med Kraftriket vektlegger Polar Kraft det som betyr noe for kundene: lokal tilstedeværelse, lokalt eierskap og støtte til lokal idrett og kultur.


Kraftriket og Polar Kraft slår seg sammen

Nord og sør slår seg sammen i strømmarkedet – danner ett av Norges største og ledende strømselskaper.

Pressemelding 23.03.21: Polar Kraft i nord og Kraftriket i sør har signert en intensjonsavtale om sammenslåing. Avtalen sikrer flere fordeler for strømkundene og fortsatt lokal tilstedeværelse.

Målet med sammenslåingen er å kunne gi kundene nye konsepter, produkter og tjenester. Kraftriket og Polar Kraft har klare tanker om hvordan de kan forenkle kundeforholdet og gi kundene merverdi. Det skal være enkelt å være strømkunde hos de to selskapene – samtidig som kundene får anledning til å lære mer om strøm.

Viktig motvekt til andre aktører i bransjen

– Det er mange fellesnevnere i de to selskapene, sier Ole Sunnset, styreleder i Kraftriket. – Både Kraftriket og Polar Kraft vektlegger det som betyr noe for kundene: lokal tilstedeværelse, lokalt eierskap og støtte til lokal idrett og kultur. Det å knytte nord og sør sammen – nettopp for å styrke disse fellesnevnerne, mener vi er en viktig motvekt til andre aktører i bransjen som velger å gå den andre veien.

– Fundamentet i Kraftriket er lokal tilstedeværelse, og det å være en samarbeidspartner for lokalt engasjement, sier Anders Kvamme, direktør i Kraftriket. – Å gå sammen med Polar Kraft gir oss tilgang til produkter som støtter godt opp under dette. I disse dager er vi ute og ber om søknader til Kraftriket Fondet. Nå får vi tilgang til tjenester hvor kundene i større grad kan bestemme hvor pengene skal gå. Dette vil styrke engasjementet i våre lokale områder – og det er noe vi verdsetter høyt.

Beholder begge merkevarene
Både Polar Kraft og Kraftriket vil bestå som selskap. Kundene vil fortsatt ha kundeforholdet hos sine lokale strømleverandører – slik de har i dag. Og den nye virksomheten vil fortsatt være eid av de lokale energiselskapene og kommunene. – Vi beholder de kontorene vi har i dag, sier Anders Kvamme. – Lokal tilhørighet og tilstedeværelse er selve fundamentet i begge selskapene.
Anders Kvamme skal lede den samlede virksomheten. Herold Myrland fortsetter som administrerende direktør i Polar Kraft og vil ivareta viktige lederfunksjoner i det nye morselskapet.

 

 

Fakta om Kraftriket
Kraftriket er en nasjonal leverandør av strøm med lokal tilhørighet og lokal tilstedeværelse. Selskapet består av de tidligere strømsalgsvirksomhetene til Valdres Energi, Midt-Telemark Energi, Stange Energi, Ringerikskraft, Midtkraft, NØK (Nord-Østerdalen Kraftlag), Lærdal Energi, Sør-Aurdal Energi og Nore Energi. Kraftriket AS ble etablert i 2017 av Valdres Energi og Ringerikskraft. I overkant av 40 ansatte er fordelt på kontorer på Fagernes, Ulefoss, Stange, Hønefoss, Vikersund, Tynset, Rødberg og Lærdal.

 

Fakta om Polar Kraft
Polar Kraft er et resultat av at tre sterke eiere – Salten Kraftsamband i Salten, Nordkraft i Harstad og Narvik og Lofotkraft i Lofoten – ønsket å skape en attraktiv og konkurransedyktig strømleverandør med et tydelig lokalt nordnorsk fotfeste og med nasjonale ambisjoner. I 2018 ble SKS kraftsalg og Kraftinor sammenslått til Polar Kraft AS, og i 2021 ble Hålogaland Kraft og Nordkraft fusjonert. Hålogaland Kraft Kunde ble da Polar Kraft. 41 ansatte er fordelt på kontorer på Myre, Sortland, Narvik, Ballangen, Harstad, Svolvær, Fauske og Bodø.

 


2021 byr på stadig nye rekorder i strømforbruk

Torsdag 4. februar brukte vi mer strøm enn noen gang tidligere i Norge. Rekorden kommer bare uker etter forrige forbruksrekord i januar.

Mellom klokken 8 og 9 registrerte Statnett et strømforbruk på 25.146 megawattimer (MWh). Det er 610 MWh mer enn forbruksrekorden som ble satt i januar.

Statnett sier at flere rekorder har blitt slått de siste ukene. Det kalde været som har vart en stund er en viktig grunn til at forbruket nå er høyt, men det høye forbruket skyldes ikke bare kulden. Det er også resultat av økt elektrifisering av samfunnet, både innen transport og industri, og en vridning bort fra fossile brensler til oppvarming – der oljefyring ble forbudt fra 2020.

Flere rekorder på kort tid
15. januar kunne Statnett melde at nordmenn aldri før hadde brukt mer strøm samtidig. Det ble registrert en topp på 24 536 megawattimer, tilsvarende forbruket til ca. 24 millioner panelovner. Før det må vi tilbake til 2016 for å finne forrige rekord.

Januar bød også på rekordstor kraftproduksjon hvor det i løpet av én time ble produsert 27 698 MWh med elektrisk kraft i Norge.

– Det er tydelig at dette er en vinter med stort strømbehov. Vi kan ikke utelukke at det kan komme flere rekorder dersom vinteren fortsetter å være kald sier Statnett.

Saken er hentet fra Statnett


Visste du at over 80% av strømmen du bruker går til oppvarming og varmtvann?

Det er slik at 60% av strømmen du bruker går på å varme opp huset og hele 20% går til å dusje/bade! Den billigste strømmen er faktisk den du ikke bruker. Her kommer noen råd til deg som ønsker å spare mer strøm. Billigere for deg og bra for miljøet!

 • Det tipset som trolig har størst effekt av alle er nok dette: Senk innetemperaturen! Bruk termostat på panelovner og senk varmen i hele huset. For hver grad du senker innetemperaturen sparer du ca. 5% av kostnadene til oppvarming.
 • Luft godt i korte perioder, unngå å la vinduer stå åpne hele dagen.
 • Med sparedusj kan du halvere forbruket, i tillegg bør du bruke mindre tid i dusjen.
 • Pass på at varmtvannsberederen din er innstilt på temperatur mellom 65 grader og 70 grader.
 • Bruk tørketrommel minst mulig, bedre for klærne dine, bedre for lommeboken og bedre for miljøet!
 • Fyll opp vaskemaskin og oppvaskmaskin før du setter de på.
 • Har du mange lyspærer i huset, bytt alle med LED-pærer. Glødepærer bruker 20 ganger mer strøm enn LED-pærer.
 • Fyr med ved om du har vedovn.
 • Monter en luft-til-luft varmepumpe. De beste varmepumpene kan spare opptil 60 % av strømkostnadene forbundet med oppvarming av boligen din.
 • Skru av varmekilder du ikke har behov for om du skal være borte over en lengre periode.
 • Sist men ikke minst: Du kan spare mye penger ved å ha en riktig strømavtale i forhold til strømforbruket ditt. Bestill en gunstig strømavtale fra Kraftriket i dag, eller kontakt oss for en strømprat.

Sparetipsene er hentet fra EnergiNorge, DinSide og E24.


Strømprisen løfter seg

Vi ser tilbake på 2020 som et spesielt år med Korona-pandemien og dens store konsekvenser. Deler av dette får vi også med oss inn i det nye året. 

Noe som har vært spesielt og gledelig er de svært lave strømprisene gjennom hele 2020. Prisen for hele det nordiske markedet endte på 14,5 øre/kWh ( 11,6 øre/kWh eks merverdiavgift) 75% lavere enn for 2019 og kun en  tredjedel av gjennomsnittsprisen for de siste 10 årene. 

Årsaken skyldes et mildt og nedbørsrikt år som ga oss en ressurssituasjon på 95,7% på det høyeste. Vannkraftprodusentene produserte for fullt for å ta i mot vannet og unngå skadeflom.

Vi går inn i 2021 med en god ressurssituasjon på 82,3 % som normalt ligger på 67,9 %. Vi opplever nå et markant værskifte til et betydelig kaldere og tørrere vær. Det har medført økt forbruk, som igjen har presset prisene opp. 

I januar har vi sett strømpriser opp mot 130 øre/kWh (105 øre/kWh eks mva). Det varsles om tørt og kaldt vær og med det økning i strømprisen. Med alle kjente faktorer priset inn i markedet ser vi gjennomsnittlige vinterpriser rundt 60 øre/kWh (50 øre/kWh eksklusive merverdiavgift). Dette kan endre seg i takt med endring av vind, vann og værforholdene og året sett under ett anslås til å bli lik 2019 -se figur nedenfor:


Vi ønsker Kraftriket Telemark velkommen!

Nok et lokalt energiselskap blir en del av Kraftriket fra nyttår når Midt-Telemark Energi går inn med sitt strømselskap. Den nye lokale merkevaren blir Kraftriket Telemark.

Direktør i Kraftriket, Anders Kvamme, er strålende fornøyd med å få enda et solid selskap med på laget. «Midt-Telemark har en sterk posisjon lokalt. Dette vil styrke vår konkurransekraft ytterligere og gi oss enda flere fordeler som igjen kommer alle våre kunder til gode», sier Kvamme. «I samsvar med Kraftriket-modellen vil lokale ansatte med sin gode kompetanse sørge for best mulig kundeservice for berørte kunder også i fremtiden», legger Kvamme til.

Midt-Telemark Energi blir det syvende energiselskapet i rekken som fusjonerer sitt strømselskap med Kraftriket. I tillegg har Kraftriket overtatt to kundeporteføljer. Etter fusjonene ved nyttår vil Kraftriket ha i overkant av 80.000 kunder. Det vil si en tredobling av kundeporteføljen siden Kraftriket-eventyret startet i 2017. «Vi har dialog med flere selskaper og nærmer oss vår vekstambisjon om 100.000 kunder i 2021», sier Anders Kvamme.

Om Kraftriket:

Kraftriket er en nasjonal leverandør av strøm med lokal tilhørighet som selve fundamentet.

Fra 01.01.2021 vil selskapet bestå av de tidligere strømsalgsvirksomhetene til Midt-Telemark Energi, Stange Energi, Ringerikskraft, Valdres Energi, Midtkraft, NØK (Nord-Østerdalen Kraftlag), Lærdal Energi, Sør-Aurdal Energi og Nore Energi. Kraftriket AS ble etablert av Valdres Energi og Ringerikskraft i 2017.

I overkant av 40 ansatte vil fra nyttår være fordelt på kontorer i Hønefoss, Fagernes, Vikersund, Tynset, Rødberg, Lærdal, Stange og Ulefoss.