Informasjon om din strømfaktura

Fra Kraftriket vil du motta alt på en faktura – både strøm og nettleie.

Du har kanskje lagt merke til at du ikke har mottatt nettleiefaktura for september? Det er fordi netteier sender ut faktura for nettleie etterskuddsvis og Kraftriket står som mottaker av din nettleiefaktura fra 1. oktober. Din første faktura fra oss vil sendes ut i november og vil inneholde nettleie for september og nettleie + strøm for oktober.

Flere strømabonnement på en faktura
Har du flere strømabonnement, som for eksempel hus og hytte, tilbyr vi en faktura for begge anleggene.

Har du spørsmål om forbruk, nettleie, nettleietariffer og lignende er det fortsatt din netteier du må kontakte.


Strømprisene normaliserer seg

Vi ser tilbake på en vår og sommer med godt over normal fylling i vannmagasinene, strømpriser langt under det normale og rekordstore prisforskjeller i Norden.

I år har vi hatt mye snø i fjellet, mer enn det er plass til i magasinene. Fyllingsgraden er nå på 91%, til sammenligning hadde vi 78% i fjor. Dette ført til full produksjon hos vannkraftprodusentene har produsert for å ta imot vannet og unngå skadeflom. Som igjen har gitt spotpriser helt ned mot 1 øre/kWh i lange perioder og negativ pris for første gang i Norge ( time 04-04 mandag 6.juli).  Mye vann i Norge kombinert med  begrensninger i overførselen til Sør Sverige, lite vind og kjernekraftproduksjon har også gitt rekord store prisforskjeller i Norden.

Vi er nå inne i sluttfasen av snøsmeltingen og produsentene begynner derfor å få mer kontroll over magasinene. Vi ser nå at prisene løfter seg delvis på grunn av noe tørrere værvarsel,  oppgang i råvarepriser og utvikling i strømprisene i Tyskland. 

Prisene fremover vil være avhengig av været, utviklingen av Pandemien, råvarene og rente- og aksjemarkedet.  Med alle kjente faktorer priset inn i markedet ser vi vinterpriser rundt 40 øre/kWh. Blir høsten kald og tørr vil prisene løfte seg ytterligere.


Vi ønsker Lærdal og Sogn velkommen i Kraftriket!

Lærdal Energi fusjonerer strømsalgsvirksomheten sin med Kraftriket 1. oktober 2020.

Vi er veldig glade for å få Lærdal Energi med på laget! Våre nye kolleger i vest tilfører oss svært god kompetanse og en solid kundeportefølje – også i et nasjonalt perspektiv. 

Kundene vil merke lite til endringen. Bortsett fra ny avsender av strømfakturaen vil det meste bli som før: alle ansatte fortsetter i sine jobber ved samme lokasjon og kundene vil få med seg sine fordeler over i Kraftriket. Kraftriket Sogn blir det lokale navnet i dette området.

Konseptet Kraftriket er utviklet for å ta vare på det lokale – verdiskapning i form av arbeidsplasser, eierskap og økonomisk støtte. For å ta opp kampen i et hardt konkurranseutsatt marked skal vi tilby gode kundeopplevelser, konkurransedyktige priser og fremtidsrettede produkt. Kraftriket skal være til stede og ta vare på alt det positive ved å være den lokale strømleverandøren.

Kraftriket AS: ValdresEnergi og Ringerikskraft fusjonerte sine strømsalgsvirksomheter og etablerte Kraftriket AS i 2017. Midtkraft ble en del av satsingen fra 2019 , Nord Østerdal Kraftlag fusjonerte inn sin strømsalgsvirksomhet våren 2020 og i løpet av høsten blir Lærdal Energi med på laget. I tillegg overtok Kraftriket AS kundeporteføljen til Nore Energi og Sør-Aurdal Energi våren 2020. 

 


Rekordlave strømpriser – hva skjer fremover?

Så langt denne sommeren har vi hatt rekordlave strømpriser – et resultat av mye snø som smelter og økt produksjon, samt varmt vær som reduserer forbruket.

I år har det vært så mye snø i fjellet at det en periode var stor fare for både skadeflom og vanntap. Ved veldig høye temperaturer er det slik at all snøen ikke alltid blir brukt til kraftproduksjon likevel siden fordamping er en risiko.

Prisutviklingen for de nærmeste månedene avhenger av været. Får vi en tørr og varm sommer kan prisene stige raskt, men vi vil fortsatt være på lave nivåer historisk sett.

Det er likevel ingen grunn til å tro at priser på disse lave nivåene vil vedvare i all tid, sesongvariasjon gjør at vi naturlig vil få høyere priser til høsten og vinteren. Markedet i dag viser at prisene fremover på kurven stiger noe, mye som et resultat av forventet økning i brenselpriser (olje, kull, gass, Co2) og aksjemarkedet. Vær og vind er også en faktor, men det kommer inn og spiller en avgjørende rolle jo nærmere vi kommer vinteren.

Julie Håkonsen, kraftforvalter i Kraftriket


Pallplass i Kundeserviceprisen 2020

Vi jobber hver dag med å gi våre kunder gode opplevelser i møte med oss. Derfor er vi ekstra ydmyke og ikke minst stolte, når vi nå har blitt kåret til det tredje beste kundesenteret i strømbransjen!

Vi er opptatt av å være tilgjengelig og til stede for våre kunder. For oss betyr det at du slipper lange telefonkøer og mange dagers ventetid før du får svar fra oss. Vi ønsker også å gjøre strøm forståelig for deg som kunde slik at du blir godt ivaretatt.

Gjennom denne undersøkelsen har vi fått mange gode tilbakemeldinger på hva vi gjør riktig, og ikke minst hva vi kan bli enda bedre på. Og DET ønsker vi å gjøre noe med. Vi fortsetter vårt kontinuerlige arbeid for at Kraftriket skal bli «best i klassen» på kundeservice!

Dersom du ønsker å lese mer om kundeserviceprisen 2020 finner du informasjon ved å klikke her.

 

 


Lærdal Energi blir en del av Kraftriket

Vi er veldig stolte og glade over at styret i Lærdal Energi konsern har vedtatt å fremme forslag ovenfor generalforsamlingen om å fusjonere sin kraftomsetning med Kraftriket.

Lærdal Energi vil tilføre Kraftriket flere kunder og svært god kompetanse – ikke minst i et nasjonalt perspektiv. Lærdal Energi er det første selskapet på vestlandet som blir en del av Kraftriket, og fusjonen vil skje på høsten i 2020.

Siden oppstarten av Kraftriket har planen på sikt vært å bli en betydelig nasjonal aktør i det norske strømmarkedet – i tillegg til at vi skal ivareta de lokale kundene på best mulig måte. Med vår visjon «kraften lokalt bygger styrke nasjonalt» er vi ved hjelp av fusjonen med Lærdal Energi på god vei mot målet vårt om over 100.000 kunder fordelt over hele Norge.

Som kjent fusjonerte ValdresEnergi og Ringerikskraft sine strømsalgsvirksomheter og etablerte Kraftriket AS i 2017Midtkraft ble en del av satsingen fra 2019 og i løpet av 2020 blir altså Lærdal Energi og Nord Østerdal Kraftlag også med på laget. I tillegg har Kraftriket våren 2020 kjøpt opp kundeporteføljen til Nore Energi og etablert Kraftriket Numedal.

 


Midlertidige tiltak for å skjerme strømkundene

Korona-tiltak gjør at mange strømkunder kan få betalingsproblemer. Energi Norge og Distriktsenergi ber finansministeren om å fjerne elavgiften samt innføre statlig garanti for utestående betaling.

Strømleverandører og nettselskaper opplever nå at kunder ber om betalingsutsettelse og lettelser i kostnader. Næringen ønsker å unngå at disse akutte og midlertidige problemene eskalerer.

– Selskapene har ordninger for både betalingsutsettelse og oppdeling av faktura, men vi ser at denne utfordringen også vil kreve at myndighetene kommer på banen med egne midlertidige tiltak, sier administrerende direktør Knut Kroepelien i Energi Norge.

et brev til finansminister Jan Tore Sanner foreslår Energi Norge og Distriktsenergi at elavgiften fjernes i den kritiske fasen, i første omgang i tre måneder. Med riktig innretning vil det kunne være et godt tiltak for å redusere den økonomiske belastningen for både husholdninger og de fleste næringskunder.

Redusere byrden

– Det handler om å redusere byrden for dem som er rammet av smittetiltakene, for eksempel innen reiseliv. De lave kraftprisene hjelper, betalingsutsettelse likeså, men for den alminnelige næringskunde utgjør elavgiften en stor andel av regningen som fortsatt ligger der. Vi foreslår derfor å kutte avgiften for en periode, slik at det blir lettere for strømkundene å komme seg over kneika, sier Kroepelien.

Elavgiften er i år litt over 16 øre per kilowattime, eller 20 øre inkludert merverdiavgift. I tilfeller av manglede betaling, må selskapene forskuttere elavgiften for kundene. Et midlertidig fritak vil både lette kostnaden for kundene og redusere risikoen for at fornybarnæringen i neste omgang får betydelige likviditetsutfordringer og at selve strømmarkedet trues.

Statlig garanti

Energi Norge og Distriktsenergi ber også Finansdepartementet vurdere en tidsbegrenset ordning med en statlig garanti for utestående betalinger for strøm og nettleie. Dette vil være et treffsikkert tiltak for å sikre strømforsyning til kunder som er blitt permittert, har fått yrkesforbud eller av andre grunner får betalingsproblemer som følge av koronaepidemien.

I brevet bes myndighetene også om klargjøre hvilke bedrifter som får tilgang til midler fra regjeringens krisepakke, og hvilke kriterier som skal ligge til grunn for slike tildelinger. Dette er viktig for at midlene raskt skal kunne hjelpe utsatt næringsliv i denne svært spesielle og krevende situasjonen.

Saken er hentet fra EnergiNorge


Vi ønsker Kraftriket Østerdalen velkommen på laget!

Strømsalgsvirksomheten til Nord Østerdal Kraftlag (NØK) går inn i Kraftriket. Det lokale navnet i det nye området er Kraftriket Østerdalen.

Vi er svært glade og stolte over at NØK Kraft har blitt en del av Kraftriket. Vi får med fire dyktige ansatte på laget som vil holde til i NØK sine lokaler på Tynset. Bortsett fra nytt navn og ny profil på selskapet blir det liten endring for strømkundene til NØK. 

Kraftriket har fra før kontorer i Vikersund, Hønefoss og Fagernes, og nå også på Tynset. Direktør i Kraftriket, Anders Kvamme, forteller at han er svært glad og stolt over at strømsalgsvirksomheten til NØK blir en del av Kraftriket. NØK vil tilføre Kraftriket flere kunder og ikke minst svært god kompetanse og større produktspekter. «Det er spennende tider med flere strømselskap på vei inn i Kraftriket, samtidig som vi har en god organisk vekst. Vi jobber videre mot målet om 100.000 strømkunder fordelt over hele landet» sier Kvamme.

Konseptet Kraftriket er utviklet for å ta vare på det lokale – verdiskapning i form av arbeidsplasser, eierskap og økonomisk støtte. For å ta opp kampen i et hardt konkurranseutsatt marked skal vi tilby gode kundeopplevelser, konkurransedyktige priser og fremtidsrettede produkt. Kraftriket skal være til stede og ta vare på alt det positive ved å være den lokale strømleverandøren.

Vi må evne å utnytte mulighetene som ligger i den teknologiske utviklingen. Sammen med våre nye kolleger, søsterselskap og morselskap jobber vi med utvikling av nye produkter og tjenester som skal være med å gjøre oss til en betydelig aktør i det norske markedet.

Kraftriket har som mål å være den ledende lokale strømleverandøren. Selskapet består av flere små og mellomstore selskaper som har slått sammen sine strømsalgsvirksomheter. ValdresEnergi og Ringerikskraft etablerte Kraftriket AS i 2017 og Midtkraft ble en del av satsingen fra 2019.

 


Koronaviruset påvirker strømprisen

Mye vær har preget starten på dette året – regn, vind og høye temperaturer. Dette har gitt oss lave strømpriser sett i forhold til årstiden. Vi har faktisk ikke hatt så lave strømpriser i februar på hele 20 år.

Strømprisen for Oslo ble i februar 13 øre per kWh (uten moms, elsertifikat og påslag). Til sammenlikning var snittprisen i Oslo for februar i fjor over tre ganger så høy – 45 øre per kWh.

Alt tyder på at trenden fortsetter, og at vi for resten av året kan få en strømpris rundt 24 øre per kWh (uten moms, elsertifikat og påslag).

Tiltak for å begrense smitte ved koronavirus påvirker

I det korte bildet preger Koronaviruset strømmarkedet når det settes inn tiltak for å begrense smitten. Her er de tre viktigste faktorene:

  • Det blir lavere strømpriser som følge av redusert etterspørsel etter strøm. Når store bedrifter stenger ned, vil forbruket av energi reduseres. Når tilbudet er likt og etterspørselen går ned, får man lavere priser.
  • Vi får nedgang i råvarepriser – lavere aktivitet og verdiskapning generelt i verdensbildet gir et press ned på alle råvarepriser. Dette, spesielt endring i CO2pris, gasspris og kullpris, har innvirkning på kraftprisen.
  • Strømforbruket blir jevnere – store bedrifter, skoler og barnehager holder stengt. Forbruket blir lavere, men også jevnere fordelt utover døgnet. Matlaging, dusjing, klesvask og lignende som til vanlig ofte må gjøres før eller etter vanlig arbeidstid, vil sannsynligvis nå spres utover dagen.

 


Kundesenter åpent på telefon og e-post

For å hindre spredning av koronaviruset, har vi stengt dørene for besøkende ved alle våre kontorer inntil videre.

Du treffer oss i våre åpningstider mandag – fredag kl. 08.00 – 16.00 på telefon 321 41 000 og på e-post: kundeservice@kraftriket.no. Du kan også kontakte oss på chat (se etter chat-symbolet nederst på skjermen).