Vårt ansvar

Vi samler inn og bruker personopplysninger, det vil si opplysninger som kan knyttes til deg som kunde, når du benytter deg av våre produkter og tjenester. Vi behandler dine personopplysninger på en trygg og forsvarlig måte, slik at ditt personvern ivaretas med gjeldende personvernlovgivning.

Om du har spørsmål til personvernerklæringen eller vurderingene vi har gjort, kan du kontakte oss på kundesenter@kraftriket.no

 

Hvilke personopplysninger behandler vi?

 

Opplysninger fra deg

Vi samler inn personopplysninger som er nødvendige for å levere våre produkter og tjenester til deg som er kunde og til potensielle kunder. Opplysninger vil være; navn, mobilnummer, adresse, e-postadresse, fødselsdato, bankkontonummer og informasjon om dine produkter og tjenester. Opplysningene får vi direkte fra deg eller via tredjepart som du har gitt samtykke til.

Vi samler også inn tilbakemeldinger, kommentarer og spørsmål som vi har fått fra deg gjennom møter, telefonsamtaler, dokumenter og e-post og skjema fra vår hjemmeside.

Fra hjemmesiden kan vi samle inn IP-adresser og handlinger som utføres på siden.

Vi kan gjennomføre kundeundersøkelser som du blir invitert til å delta i. Dine svar og personopplysninger beskyttes i tråd med gjeldende personvernlovgivning slik at det er trygt for deg å delta. Når du deltar på kundeundersøkelsen samtykker du til at vi kan behandle svarene dine til å forbedre oss.

Om du søker på stillinger hos oss, lagrer vi ditt navn, kontaktopplysninger, CV, søknad, attester og referanser inntil du får tilbakemelding om at stillinger er besatt. I enkelte tilfeller oppbevarer vi disse opplysningene når søker ber om det og med grunnlag av samtykke fra deg.

Vi tilbyr mobilapp til våre kunder, hvor bruken av Kraftrikets app innebærer behandling av personopplysninger. Når du laster ned Kraftriket vil du få informasjon om hva du da samtykker til, at Kraftriket kan få tilgang til via din telefon. Vi bruker Firebase som registrerer hvordan du bruker vårt app produkt i Kraftriket, slik at vi kan forbedre brukeropplevelsen.

 

Opplysninger fra andre

Vi innhenter kredittopplysninger fra vårt kredittopplysningsbyrå for å vurdere om du kan inngå strømavtale med oss, det er en betingelse for å kjøpe produkter og tjenester fra oss.

Ditt fødselsnummer/D-nummer hentes fra Det Sentrale Folkeregisteret og registreres hos oss for å identifisere deg. Fødselsnummeret er ikke synlig og brukes aldri i skriftlig eller elektronisk kommunikasjon.

 

Elektronisk kommunikasjon

 

Kundeinformasjon

Vi sender deg informasjon som er viktig og nyttig for ditt kundeforhold for på yte god kundeservice. For at du raskt og enkelt skal få informasjon sendes dette via e-post og SMS. Eksempel på dette kan være prisendringer, betalingsalternativer, informasjon om Min side, strømtariff endring, informasjon om strømprisutvikling eller invitere deg andre nyttige ting..

Markedsføringshenvendelser

Når vi ønsker å sende deg informasjon om nye produkter eller tjenester benytter vi e-post og SMS. Du kan reservere deg mot dette på Min Side eller ved å kontakte vårt kundesenter. Her finner du hva du har samtykket til med å logge inn på Min Side

Vi sender ut nyhetsbrev på e-post som inneholder informasjon om nye produkter, tilleggsprodukter eller tjenester som vi lanserer. Når du aksepterer å motta nyhetsbrev samtykker du til vår behandling av opplysninger om deg. Du kan alltid melde deg av nyhetsbrevet vårt på en lenke som følger med eller ved å kontakte oss.

Vi kjøper kundelister fra vår samarbeidspartner til bruk i vår salgsvirksomhet. Da vil en av våre selgere kontakte deg, listen inneholder ditt navn, telefonnummer, adresse og fødselsdato.

Vi kan kontakte deg med bakgrunn i opplysninger vi har fått fra andre. Som når du flytter inn i ny bolig eller overtar ansvaret for bolig og vi har fått ditt navn og mobilnummer fra den som flytter ut.

Når du deltar i våre konkurranser samtykker du til at ditt navn offentliggjøres om du vinner. Samtidig blir du gjort oppmerksom på at du samtykker til at vi kontakter deg. Informasjon blir ikke delt med andre.  

Statistikk fra vår nettside

Vi innhenter anonymisert besøksstatistikk fra vår nettside ved bruk av Informasjonskapsler/cookies. Hensikten er å innhente informasjon om hvordan besøkende bruker vår nettside for å forbedre vårt nettsted.

Informasjonskapsler er små tekstfiler som lagres på din datamaskin. Du får spørsmål om å samtykke til bruk av informasjonskapsler. Hvis du ønsker å deaktivere informasjonskapsler, endrer du innstillingene i nettleseren din.

Vi benytter Google Analytics for å sammenstille statistikken. Statistikken gjør at vi kan forbedre informasjonen på nettsiden vår. Statistikken gir informasjon om hvilken side du har besøkt, hva du har søkt på i vår søkemotor, dato og tidspunkt samt teknisk informasjon om enheten din. Webserveren sletter umiddelbart IP-adressene til besøkende. I praksis vil det ikke være mulig å identifisere de besøkende fra de resterende parameterne. Derfor er statistikken anonym og kan derfor ikke knyttes til deg som enkeltperson

Når du logger deg inn på Min side ser vi din bruker-ID men opplysningene vi samler inn knyttes aldri til deg som person.

Utlevering av dine personopplysninger

Vi kan dele personopplysninger med andre, med da er dette strengt regulert og skal gjøres på en sikker måte slik at kravene i personvernforordningen tilfredsstilles Utenom forholdene som beskrevet under, selger eller deler vi ikke data med noen tredjepart der det ikke er lovpålagt.

Eksterne databehandlere

Vi oppretter databehandleravtaler med leverandører som behandler dine personopplysninger på våre vegne. Avtalene regulerer hvordan dataene skal behandles å vegne av Kraftriket. Dette er nødvendig for å gjennomføre de forskjellige forretningsprosessene som skal til for å utøve vår virksomhet. Vi bruker følgende databehandlere eller kategorier av databehandlere:

Strømavtale, Fakturering/avregning (Hansen CX, Evry, DesignContainer, Compello), og innfordring og kredittopplysninger (Bisnode, Lindorff).

Vi har databehandleravtaler med markedsføringsselskap og salgsselskap som leverandører av ulike tjenester og /eller produkter du som kunde får levert fra Kraftriket. Alle leverandørene må tilfredsstille kravene i personvernforordningen og følge sikkerhetsstandarder for datasikkerhet.

 

Vi kan sende opplysningene dine videre til våre underleverandører og andre databehandlere med det formål at de skal levere tjenester til deg på våre vegne. Vi inngår databehandleravtaler med slike leverandører.

Lovpålagt offentliggjøring

Vi offentliggjør personopplysningene dine dersom det er pålagt ved lov eller dersom vi som selskap med rimelighet mener at offentliggjøringen er nødvendig for å ivareta våre interesser, f.eks. i forbindelse med rettslige prosesser.

 

Oppbevaring av personopplysninger

Vi oppbevarer dine personopplysninger så lenge det er nødvendig for formålene de ble samlet inn for.

Foreldelsesloven pålegger oss å oppbevare dine personopplysninger i tre år for å kunne utføre eventuelle korrigeringer i forbruket ditt tilbake i tid.

Bokføringsloven pålegger oss å oppbevare transaksjonsdata i fem år.

 

Dine rettigheter

Du har en rekke rettigheter knyttet til vår behandling av dine personopplysninger. Vi vil be deg om å bekrefte din identitet eller gi mer informasjon før vi lar det ta i bruk dine rettigheter. For å benytte deg av dine rettigheter kan du benytte Min Side eller kontakte kundesenteret. Forespørselen behandles senest innen 30 dager. Er det nødvendig med lengre behandlingstid vil du få beskjed om dette med årsak til forsinkelsen.

Innsyn og retting

Du har rett til å få vite hvilke opplysninger vi har om deg, og kreve at mangelfulle eller uriktig opplysninger skal rettes eller slettes. Du har tilgang til din kontaktinformasjon på Min Side. Du kan be om innsyn i øvrige opplysninger vi har om deg og ditt kundeforhold.

Sletting

I særlige tilfeller kan du be os slette opplysninger om deg selv, før tidspunktet for vår alminnelige generelle sletting inntreffer.

Innsigelse

Du har rett til å rette innsigelse mot behandlingen av personopplysningene dine, hvor behandlingen ikke er strengt talt nødvendig eller hvor behandlingen ikke er pålagt gjennom lov eller forskrift

Du har rett til å motsette deg behandlingen av personopplysninger dersom databehandlingen er basert på berettiget interesse og /eller direkte markedsføring.

Dataportabilitet

Du har rett til å be om overføring av personopplysningene dine og om mulig videresende disse direkte til en annen dataansvarlig når dette er relevant.

 

Endring av erklæringen

Vi forbeholder oss retten til å endre personvernerklæringen. Denne ble sist endret 16. desember 2020.

 

Klage

Datatilsynet er gjeldende tilsynsmyndighet for personopplysningssikkerhet. Dersom du opplever noe du mener er brudd på regelverket, skal du først kontakte Kraftriket. Hvis du mener at vår tilbakemelding er utilstrekkelig, kan du sende inn en skriftlig henvendelse til Datatilsynet:

Pr post: Datatilsynet, Postboks 458 Sentrum, 0105 Oslo

Pr e-post: post ppostkasse@datatilsynet.no.

Datatilsynet oppfordrer deg til først å klage direkte til oss, slik at vi kan uttale oss om saken før Datatilsynet behandler den. Har du spørsmål om dette kan du kontakte vårt kundesenter.

 

Behandlingsansvarlig:

Kraftriket AS er behandlingsansvarlig for dine personopplysninger. Har du spørsmål om dine opplysninger, eller ønsker ytterligere informasjon om ditt personvern er du velkommen til å kontakte vårt kundesenter på telefon, e-post eller per brev.