Vi har vært den lokale strømleverandøren i mer enn 100 år, og det har vi tenkt til å være i minst 100 år til.

For å klare dette må vi bli større og få mer muskler. Vi har ambisjoner om å bli en nasjonal leverandør av strøm, men med lokal tilhørighet. Det vil si at vi kommer til å være her for deg som kunde som tidligere, men vi ønsker å knytte til oss flere lokale strømleverandører.

I første omgang var det ValdresEnergi Strøm og Ringerikskraft Strøm som gikk sammen om å skape Kraftriket. I april 2017 ble Kraftriket AS til, med to avdelinger; Kraftriket Valdres og Kraftriket Ringerike og Hole. Midtkraft Strøm fusjonerte med Kraftriket pr. 01.01.2019, og Kraftriket Modum og Sigdal ble det lokale navnet i dette området.

Hver for oss har vi alle gjort det bra. Men med endrede rammebetingelser, tøffere konkurranse og ny lovgivning, er det ikke nok å «bare» selge strøm. Vi må evne å utnytte mulighetene som ligger i den teknologiske utviklingen. Sammen med våre nye kolleger, jobber vi nå med utvikling av nye produkter og tjenester som skal være med å gjøre oss til en betydelig aktør i det norske markedet. For å lykkes må vi vokse og bli større. Sammenslåingen er et viktig første steg på veien.

Vi skal ta vare på alt det positive som ligger i det å være en lokal strømleverandør, med nærhet til kundene og lokalmiljøet. Og siden alle kjenner oss, må vi være ekstra nøye på å alltid oppføre oss ordentlig. Vi skal passe godt på integriteten vår, vi skal fortsette å «lytte godt til kundene våre», vi skal utvikle relevante og attraktive produkter og vi skal bli best på kundebehandling. Vi er fortsatt din lokale strømleverandør med kjente fjes og stemmer, og konkurransedyktige priser. Det er fortsatt en stor glede for oss å kunne støtte alt fra løypekjøring til knøttefotball.

Ved å velge Kraftriket, vil du bli tatt godt vare på, lokalt der du bor!

Kraftriket er en premissleverandør for det lokale næringslivet gjennom utbygging og tilrettelegging av infrastruktur. Og ikke minst er vi allerede langt fremme teknologisk, ved å tilby produkter som Elbillading, Elsykkel, Hyttepakken og EnergiPilot. I tillegg er flere nye tjenester under utvikling.

For å komme i kontakt med oss klikk her.

Kraftriket AS
Postboks 522
3504 Hønefoss
Org. nr. 975991512

 

Chat med oss