Kraftriket – din lokale strømleverandør

Verdiskapning lokalt

Kraftriket er utviklet for å ta vare på det lokale – verdiskapning i form av arbeidsplasser og engasjement lokalt. Selve fundamentet i Kraftriket er lokal tilstedeværelse, og ved å være til stede opplever kundene at vi er mer tilgjengelig og en samarbeidspartner for lokalt engasjement.

Vi ønsker å ta opp kampen i et hardt konkurranseutsatt marked og være en motvekt til andre aktører i bransjen som velger å gå den andre veien.

Kraftriket består av de tidligere strømsalgsvirksomhetene til Flesberg Elektrisitetsverk, Nore Energi, Orkland Energi, Midt-Telemark Energi, Stange Energi, Ringerikskraft, Valdres Energi, Midtkraft, Nord-Østerdalen Kraftlag, Lærdal Energi, Sør-Aurdal Energi og Krødsherad Energi.

Polar Kraft + Kraftriket = Yve

I august 2021 slo Kraftriket sin strømsalgsvirksomhet sammen med det nordnorske strømselskapet Polar Kraft, og blir dermed ett av Norges største og ledende strømselskap med nærmere 170 000 kunder. Tilstedeværelse lokalt er selve fundamentet for begge selskap og alle lokale kontorer består.

Kraftriket og Polar Kraft har etablert et felles eierselskap – strømkonsernet Yve AS. Eiere av Yve AS er de samme lokale energiselskapene som tidligere var eiere av henholdsvis Kraftriket og Polar Kraft. Her kan du lese mer om Yve AS.

Kraftriket og Polar Kraft skal bestå som selvstendige kommersielle datterselskap og merkevarer, der kundene fortsatt skal ha sitt kundeforhold hos sin lokale strømleverandør. Den nye organisasjonen har vært drift siden september 2021 og eies fortsatt av lokale energiselskaper og kommuner.

Til sammen er nærmere 85 ansatte fordelt på kontorer på Fagernes, Ulefoss, Stange, Hønefoss, Vikersund, Tynset, Rødberg, Noresund, Fannrem, Lærdal, Myre, Sortland, Narvik, Ballangen, Harstad, Svolvær, Fauske og Bodø.

For å komme i kontakt med oss klikk her.

Kraftriket AS
Spikarmoen 16
2900 Fagernes
Org. nr. 975991512