Strømstøtte for januar 2023

Gjennomsnittlig spotpris for januar ble mye lavere enn hva den var i desember. Strømstøtten for årets første måned vil derfor gjenspeile dette.

I januar var gjennomsnittsprisen for NO1 (Oslo) og NO2 (Kristiansand) 126,59 øre/kWh, som gir en støttesats på 63,66 øre/kWh. Til sammenligning var gjennomsnittsprisen for desember i de samme områdene 268,68 øre/kWh og støttesatsen 223,51 øre/kWh.

Støttesatser for januar

I tabellen under ser du støttesatsene for januar. Du finner eksempel på utregning under tabellen. Er du usikker på hvilket prisområde du tilhører? Sjekk kartet helt nederst i artikkelen!

Støttesatsen for januar med 90 prosent støtteandel: 

Prisområde Gjennomsnittspris Støttesats
NO1 (Oslo) 126,59 øre/kWh 63,66 øre/kWh
NO2 (Kristiansand) 126,59 øre/kWh 63,66 øre/kWh
NO5 (Bergen) 128,76 øre/kWh 66,11 øre/kWh
NO3 (Trondheim) 69,61 øre/kWh 0 øre/kWh
NO4 (Tromsø) m/mva 46,38 øre/kWh 0 øre/kWh
NO4 (Tromsø) u/mva* 46,38 øre/kWh 0 øre/kWh

*Innbyggere i Nordland, Troms og Finnmark er fritatt fra å betale merverdiavgift på strøm. Støttesatsen i disse fylkene vil derfor reflektere dette (være lavere). Tallene er hentet fra NVE og vi forbeholder oss mot evt. feil.

 

Slik regner du ut din strømstøtte for januar

Du kan selv enkelt regne ut din strømstøtte. Dette gjør du ved å ta ditt strømforbruk for januar (antall kWh) og gange/multiplisere med støttesats som oppgitt i tabellen over.

  • Her ser du et eksempel på utregning for en bolig i Oslo (NO1) som har et strømforbruk på 3000 kWh i januar: 000 x 0,6366 kroner = 1 909,8. Obs! Pass på å gjøre om støttesats fra øre til kroner når du skal regne ut din støtte (63,66 = 0,6366).
NB! Ditt strømforbruk i kWh for januar finner du ved å logge inn i Kraftriket-appen.

 

Les mer om hvem som får støtte og hvordan strømstøtten fungerer.

 

Prisområder i Norge:

 

prisområder


Spotpris – hva betyr det egentlig?

Spotpris er blant begrepene om strøm som ofte går igjen. Hva ligger egentlig i spotpris? Og hvorfor har du en annen spotpris på strømregningen enn naboen?  

I Norge styrer kraftbørsen Nord Pool kjøp og salg av strøm. Aktører som produserer strøm, selger strømmen de har produsert på Nord Pool. Strømleverandører som leverer/selger strøm, kjøper først strømmen på Nord Pool – og selger deretter strøm videre til sine kunder.   

Det finnes mange ulike strømavtaler på markedet. Det er påslaget som ofte skiller de ulike avtalene fra hverandre. Påslaget settes for å dekke inn strømleveandørens kostnader, i tillegg til at strømleverandøren skal ha en liten fortjeneste for levere strømmen hjem til deg.   

  

Spotprisen – hvorfor varierer den?  

På Nord Pool settes prisen som strømmen skal kjøpes og selges for. Denne prisen kalles spotpris 

Spotprisen er konstant varierende. Faktisk varierer spotprisen hver time, døgnet rundt. Prisen påvirkes av tilbud og etterspørsel, og ytre faktorer som vær og temperatur.  

Prisene varierer i tillegg ut ifra hvor i landet du er bosatt. Visste du at Norge er inndelt i fem ulike prisområder? Årsaken til prisvariasjonene er at produksjonen og tilgangen på strøm varierer i ulike landsdelene. Her er en oversikt over de ulike prisområdene:  

prisområder

 

Hvorfor er prisen på Nord Pool og strømregningen min ulik?  

Strømprisen du finner på Nord Pool og strømprisen du ser på din faktura, er ikke den samme. En viktig årsak er at prisen på Nord Pool er en «ren spotpris», det vil si uten moms og påslag.  Prisen på strømregningen din er derimot inkludert moms* og påslag. I tillegg varierer strømforbruket ditt time for time, dag for dag. Det samme gjør spotprisen. Dette gir en annen gjennomsnittspris for deg per måned, enn gjennomsnittsprisen på Nord Pool.
*Gjelder ikke NO4 Nord-Norge  

 

Alle forbrukere har individuell spotpris  

Når du forbruker strøm blir du belastet for spotprisen i den aktuelle timen som forbruket pågår. På bakgrunn av dette får alle forbrukere sin individuelle spotpris. Dette betyr at spotprisen du ser på din faktura når måneden er omme, ganske sikkert er en annen enn naboen sin. Dette er fordi du forbruker strøm til andre tider enn naboen, i tillegg til at prisen du ser på fakturaen er beregnet ut ifra når du brukte strømmen og hvor mye du brukte.   

 

Spar penger med små grep 

Det lønner seg å bruke strøm når prisen er lav. I Kraftriket-appen finner du din spotpris inkludert påslag og moms, time for time (forutsatt at du har en spotprisavtale). For å holde kostnadene nede anbefaler vi at du følger med i appen og planlegger strømforbruket ditt. 

Bestiller du i tillegg Smartlading vil appen lade elbilen når prisene er på sitt laveste.  

 

Spotprisavtaler – mest lønnsomt over tid 

Historisk sett har det vist seg at spotprisavtaler er de mest lønnsomme strømavtalene – over tid. Dette forutsetter et normalt strømprisnivå, med normale svingninger der høst og vinter som oftest har høyere pris enn vår og sommer. Lokalstrøm er vår spotprisavtale – les mer og bestill avtalen her.


Ny beltevogn sponset av Kraftriket trygger beredskapen

Meldal Røde kors hjelpekorps investerer i ny beltevogn for bruk i terrenget i søk- og redningsoppdrag. Det betyr bedre beredskapen i Orkland kommune.

– Beltevogna er uvurderlig i bruk under leteaksjoner og henteoppdrag i nærområdet, forklarer operativleder Øystein Hoel.

Meldal Røde kors hjelpekorps er tilknyttet Trollheimen fjellområde, der de har ansvaret for å hjelpe folk i nød.

– Ved en større leteaksjon brukes beltevogn til å transportere utstyr, personell og som utskutt aksjonslederbase, forteller Hoel.

 

Erstattet beltevogna fra 1968

Frem til nå har Meldal Røde Kors brukt en gammel beltevogn fra 1968. Men etter å ha vært gjennom utallige oppdrag og øvelser opp gjennom årene, begynte den gamle veteranen å bli både sliten og uforutsigbar.

– Beltevognen vår har blitt godt brukt, men nå har den flere feil og mangler enn det lønner seg å koste på for å få det reparert. Den er også veldig tungkjørt og uforutsigbar, og vi har opplevd problemer med å få start på den ute i terrenget.

Det var rett og slett på tide å investere i ny beltevogn. Og da Meldal Røde Kors fikk tilbud om å kjøpe ny beltevogn fra nabohjelpekorpset, måtte de slå til.

Beltevogn

 

Fikk støtte av Kraftriket

For å finansiere deler av beltevogna, søkte Meldal Røde Kors støtte fra Kraftriket. Gleden var stor da Kraftriket ga dem sjekken på 10.000 fra Kraftriket Fondet.

– Folk ferdes mye ute i landet vårt og det er superflott. Noen ganger går det galt og da trenger vi utstyr som kan hjelpe oss i større leteaksjoner og som gjør arbeidet lettere. Vi er helt avhengig av å ha slikt utstyr, derfor bevilger vi midler til ny beltevogn, sier May Britt Andersen i Kraftriket.

For et relativt lite hjelpekorps som Meldal, er all støtte kjærkommen, forteller Hoel.

– Pengegaven betyr veldig mye for oss. Vi har behov for å ha veldig mye utstyr til bruk i søk og redning, som større hjelpekorps har, men dessverre faller det ikke like mye midler på hjelpekorps fra mindre plasser, sier Hoel.

Hjelpekorpset er derfor helt avhengig av å få støtte, forteller han videre.

Anonym

Operativleder i Meldal Røde Kors, Øystein Hoel.

– All inntekt vi har i dag, kommer i form av dugnad og egeninnsats fra egne medlemmer. Det er begrenset hvor mye vi kan kreve av egeninnsats fra egne medlemmer for å få inn midler, så alle støtte er som sagt veldig viktig.

Med den nye beltevogna på plass, er Meldal Røde Kors hjelpekorps klar for å ta fatt på hjelpeoppdrag i fremtiden.


Samarbeid om fastprisavtaler med Østfold Energi

Kraftriket tilbyr fra 1. februar 2023 fastprisavtaler til næringslivet i prisområdet Vestlandet NO5 med leveranse fra Østfold Energi.

 

Kraftprodusenten Østfold Energi og strømkonsernet Yve har inngått en rammeavtale om fastpriskonkrater til bedriftsmarkedet.

Yve er morselskap til strømsalgsselskapene Kraftriket AS, Polar Kraft AS og Smart Energi AS. Det er strømselskapene til Yve som inngår avtaler med sluttkundene.

– Vi er glade for å ha fått på plass en rammeavtale med Yve-konsernet. Med sine sterke merkenavn vil de bidra til å sikre et volum med fastprisavtaler til næringskunder som ønsker forutsigbare priser, sier Oddmund Kroken, administrerende direktør i Østfold Energi.

Bakgrunnen er at regjeringen har vedtatt at kontraktsunntaket for grunnrenteskatten, som tidligere kun har vært tilbudt kraftkrevende industri, nå skal gjelde alle næringskunder.
Fastprisene skal gi forutsigbarhet for både næringskundene og kraftprodusentene.

–Det siste året har vist hvor store prisvariasjonene er i kraftmarkedet og hvor komplekst og uforutsigbart det er. Vi håper tilbudet blir godt mottatt og svarer ut et behov i markedet på sikt, sier Anders Kvamme, administrerende direktør i Yve.

Fastprisene vil tilbys på forretnings- og markedsmessige vilkår.

Avtalene Østfold Energi tilbyr gjennom Yve gjelder for prisområdet Vestlandet NO5, med levering fra 1. mars.

Kraftriket vil gå ut med tilbudet så snart prisene er klare fra Østfold Energi.


Strømforbrukere i Sør-Norge har endret adferd i perioden med høye strømpriser

Betydelig nedgang i strømforbruket i 2022:

Strømforbruket i Norge gikk betydelig ned i 2022 sammenlignet med 2021. Nedgangen var på over 4%, som er 5,5 TWh mindre enn i 2021. Reduksjonen er særlig tydelig i husholdningene, men også i industrien og tjenesteytende sektor er kraftforbruket redusert.

Analysen NVE har gjort benytter seg av aggregerte tall fra Elhub, der totalforbruket er oppgitt uten temperaturkorrigering og uten nettap.

Det totale kraftforbruket i Norge var på 126 TWh i fjor. Forbruket ble redusert med 5,5 TWh fra 2021 til 2022. Dette fordeler seg på en nedgang på 6,5 TWh i sørlige Norge og en oppgang på 1 TWh i Midt- og Nord Norge.

– Det er tydelig at forbrukere og næringsliv i sørlige Norge har endret adferd i perioden med høye strømpriser, sier vassdrags- og energidirektør Kjetil Lund.

 

Stor nedgang i strømforbruk i husholdningene i sørlige Norge

Også de temperaturkorrigerte tallene viser en stor nedgang i husholdningenes strømforbruk i 2022, med  14,1 prosent sammenlignet med 2020 og 13,8 prosent sammenlignet med 2021 i sørlige Norge. Nedgangen i strømforbruket startet samtidig med prisøkningen i oktober 2021, og fortsetter gjennom hele 2022.

– Strømsparing som skyldes et mer bevisst forhold til energibruk, er bra. Mer bevisst og effektiv energibruk reduserer strømregningen, presset på kraftsystemet og vi unngår naturinngrep. Strømsparing som reduserer velferden og går på helsa løs, er derimot ikke bra, sier Lund.

I Midt- og Nord-Norge har det temperaturkorrigerte forbruket i husholdningene vært på nivå med forbruket i 2021.  Strømprisen i 2022 i Nord- og Midt Norge har i snitt vært langt lavere enn for sørlige Norge.

 

Industrien

Industrien i sørlige Norge har hatt en nedgang i strømforbruket i 2022 relativt til 2021, med størst nedgang i andre halvdel av 2022. Nedgangen skyldes hovedsakelig reduksjon i aluminiumsproduksjon.

Industriforbruket for Midt-Norge var på samme nivå i 2022 som i 2021. Nord-Norge har hatt en økning i strømforbruket i industrien relativt til 2021 med 19,6 prosent.  Økningen forklares i stor grad av at industri som var koblet ut i 2021 ble satt i drift igjen i 2022

 

Forbruket på fritidsbolig i sørlige Norge på samme nivå som under hytteforbudet i 2020

Det temperaturkorrigerte forbruket i fritidsboliger i sørlige Norge var 19,8 prosent lavere enn i 2021. Det temperaturkorrigerte strømforbruket for fritidsboliger i starten av 2022 er på omtrent samme nivå som under «hytteforbudet» våren 2020. Nedgangen i energibruk i fritidsboliger utgjør kun en liten del av den totale nedgangen i energibruk.

 

2020 og 2021 preget av pandemi

Strømforbruket for husholdningene økte i mars 2020, noe som trolig skyldes at folk var mer hjemme som en følge av at det var iverksatt smitteverntiltak med hjemmeskole og hjemmekontor for en stor andel av befolkningen.

Tallene viser også en nedgang i strømforbruket hos tjenesteytende sektor fra samme periode, noe som trolig skyldes lavere aktivitetsnivå. Når vi sammenligner måneder i 2022 hvor det fortsatt var koronarestriksjoner og utbredt hjemmekontor, var det likevel en betydelig nedgang i strømforbruket til husholdningene i 2022, sammenlignet med 2021 og 2020.

 

Utviklingen i strømbruk siste tre år for husholdninger i sørlige Norge

Kilde: Elhub/NVE

Kilde: Elhub/NVE

Saken er hentet fra NVE


Strømprisutsikter 2023

Markedsprisene i 2023 er i en fallende trend og det ligger an til lavere strømpriser for 2023 spesielt i Sør-Norge.

Salgssjef bedriftsmarked i Kraftriket, Jørn K. Braahen forteller at mye av årsaken til dette er fulle gasslagre og høyere temperaturer (mildvær) i sentral og Sør-Europa som har gitt et lavere forbruk enn normalt. Men Braathen gjør oppmerksom på at prisene videre utover vinteren er svært avhengig av utviklingen i været.

For Sør-Norge vil prisen sannsynligvis følge de kontinentale prisene ganske tett. For Nord-Norge og Trøndelag vil vi i vinter se priser som svinger mye i forhold til temperatur og hvor mye vind det er.

– Totalt sett er det i dagens situasjon forventning om noe nedgang i prisene, men langvarige kuldeperioder både i Norden og på kontinentet kan endre på dette. Med det siste året friskt i minne vil vi samtidig gjøre oppmerksom på at trendene fort kan endre seg, avslutter Braathen.


Nedbetalingen av solcellene på taket har gått fra 20 år til ferdig nedbetalt i 2030

Tor-Egil Tinderholt er direktør i IPTV selskapet Baze Technology. Selskapet leverer BazePort IPTV, deres egeneide og egenutviklede IPTV-system. Siden oppstarten i 2007 har levert IPTV-løsninger til mer enn 80.000 sluttbrukere verden over.

Selskapet leverer skjermløsninger til aktører som Avinor, en rekke sykehjem rundt i Norge, Thon Hotels kjeden og en rekke aktører på land og i det maritime markedet world wide.

Ved hovedkontoret i Porsgrunn har 30 personer sin kontorplass i tillegg til at man bruker bygget som lager. Med et rundt 600 kvadratmeter stort tak. Etter installasjon av solcelleanlegg på taket i 2022 har strømregningen vært redusert med rundt 250.000 kroner  – altså i overkant av 20.000 kroner i måneden.

Baze building

 

Hadde flaks – sparer tusenvis i måneden

Nå ser Tinderholt for seg at solcellene er nedbetalt allerede rundt 2030. Opprinnelig skulle det ta 20 år.

– Vi skal innrømme at vi hadde flaks. For vår del handlet det like mye om å gjøre et bærekraftig valg. Så gikk strømprisene i været og det ble også økonomisk svært bærekraftig. Og vi må nok regne med at dagens strømpriser er langt mer «normalt» enn det vi egentlig ønsker oss, tror Tinderholt.

Anonym

Tor-Egil Tinderholt, direktør i Baze Technology

 

Det hele startet med en dialog med Kraftriket. Her tilbys svært gode betingelser på gjenkjøp av overskuddsproduksjonen. – Det har vært en utrolig fin prosess. Og alt fra montering til drift har fungert utmerket. Vi er jo fortsatt kunder hos Kraftriket, og synes det har vært et strålende samarbeid, sier han.

Direktøren synes dette er et fantastisk eksempel på at det virkelig kan lønne seg å prioritere bærekraft. – Jo mer fornybar energi vi klarer å produsere, jo mindre «skitten» energi trengs. Derfor vil vi virkelig anbefale alle bedrifter med et stort tak å sjekke ut muligheten. Ingen kan gjøre alt, men alle gjøre litt, sier Tinderholt.

 

Tom Larnøy er bedriftsrådgiver i Kraftriket og vært med på hjelpe Baze Technology i prosessen. Han er nå klar til å hjelpe flere aktører ut i den egenproduserte energi-verden. – En av de store fordelene er jo at vi kjøper overskuddsenergien. Når anlegget er nedbetalt, vil man jo tjene penger, i tillegg til å produsere sin egen strøm, forteller han.

anonym

Tom Larnøy, bedriftsrådgiver i Kraftriket

I hele Kraftriket er man opptatt av å ta en posisjon på strømproduksjon. – Vi jobber for en større elektrifisering og et mer bærekraftig Norge. Behovet for grønn energi øker hele tiden, og da må vi bidra på alle måter vi kan, avslutter Larnøy.


Med støtte fra Kraftriket-fondet ble det nye uniformer til Italiaturen

Strandturer, utflukt til Venezia og kveldskonserter på torget ga opplevelsesrike dager i Italia for Flesberg skolekorps.

– Å spille i korps krever mye øving, som av og til kan være tungt og kjedelig. Derfor er det viktig å noen arrangementer som barna kan se frem til for å motivere seg. En liten gulrot, sier korpsleder Birgitte Edvardsen.

Det kan være både stort og smått, påpeker hun. Som å ta en tur til trampolineparken eller Tusenfryd.

Men i fjor ville de gjøre noe ekstra spesielt.

– Vi fylte 50 år i 2020, så vi ønsket å feire det med en tur til Lido di Jesolo i Italia. Den turen ble selvfølgelig avlyst på grunn av korona, men i 2022 fikk vi endelig dratt, forteller hun.

Anonym

Flesberg skolekorps. Foto: privat.

 

Fikk 10.000 kroner av Kraftriket

Før korpset reise på korpstur til varma Italia, måtte de både kjøpe inn nye instrumenter og ikke minst sommeruniformer.

– Vi kunne ikke bruke ulluniformene i Italia, ler Edvardsen.

Kraftriket ville bidra med å gi Flesberg skolekorps en uforglemmelig tur til Italia, og støttet turen med 10.000 kroner.

– Pengestøtten betyr at vi slipper timevis med dugnadsarbeid. Ikke minst at vi var sikret å få med oss 24 personer på korpstur til Italia, og alle i matchende t-skjorter, sier Edvardsen fornøyd.

 

– Ingen ville reise hjem

Det var i juni i fjor at korpset dro på tur, og Edvardsen kan fortelle om en meget vellykket reise og fornøyde barn.

– Som vi koste oss! Vi tok et dagsbesøk til Venezia, badet og koste oss. Så spilte vi to kveldskonserter på et lite torg, som var utrolig koselig. Lido di Jesolo var rett og slett et veldig fint og hyggelig sted, sier hun og legger til:

– Ingen ville reise hjem!

Anonym

Bading hører med på skolekorpstur i Italia. Foto: privat.


Strømstøtte for desember

I desember var gjennomsnittsprisen for NO1 (Oslo), NO2 (Kristiansand) og NO5 (Bergen) på ca. 269 øre/kWh. Dette er ca. 157 øre/kWh mer enn hva gjennomsnittsprisen var i november i disse områdene, og gir en strømstøtte på 223,51 øre/kWh.

I desember var også gjennomsnittsprisen i NO3 (Trondheim) og NO4 (Tromsø) høyere enn terskelverdien. Husholdningskundene i disse prisområdene får derfor også utbetalt strømstøtte. Gjennomsnittsprisen i NO3 og NO4 var henholdsvis 181,53 og 98,54 øre/kWh.

Her finner du støttesatser for alle prisområder i Norge, og hvordan du selv kan regne ut din strømstøtte.

 

Støttesatser for desember

I tabellen under ser du støttesatsene for desember. Du finner eksempel på utregning under tabellen. Er du usikker på hvilket prisområde du tilhører? Sjekk kartet helt nederst i artikkelen!

Prisområde Gjennomsnittspris Støttesats
NO1 (Oslo) 268,68 øre/kWh 223,51 øre/kWh
NO2 (Kristiansand) 268,67 øre/kWh 223,51 øre/kWh
NO5 (Bergen) 269,52 øre/kWh 224,46 øre/kWh
NO3 (Trondheim) 181,53 øre/kWh 125,47 øre/kWh
NO4 (Tromsø) m/mva 98,54 øre/kWh 32,11 øre/kWh
NO4 (Tromsø) u/mva* 98,54 øre/kWh 25,68 øre/kWh

*Innbyggere i Nordland, Troms og Finnmark er fritatt fra å betale merverdiavgift på strøm. Støttesatsen i disse fylkene vil derfor reflektere dette (være lavere). Tallene er hentet fra NVE og vi forbeholder oss mot evt. feil.

 

Slik regner du ut din strømstøtte for desember

Du kan selv enkelt regne ut din strømstøtte. Dette gjør du ved å ta ditt strømforbruk for desember (antall kWh) og gange/multiplisere med støttesats som oppgitt i tabellen over.

  • Her ser du et eksempel på utregning for en bolig i Oslo (NO1) som har et strømforbruk på 3000 kWh i desember: 3 000 x 2,2351= 6 705,3 kroner. Obs! Pass på å gjøre om støttesats fra øre til kroner når du skal regne ut din støtte (223,51 = 2,2351).
NB! Ditt strømforbruk i kWh for desember finner du ved å logge inn i Kraftriket-appen.

 

Les mer om hvem som får støtte og hvordan strømstøtten fungerer.

 

Prisområder i Norge:

 

prisområder