Tørt og kaldt vær påvirker strømprisen

2021 har så langt vært relativt kaldt med påfølgende høye strømpriser. 

Det kalde været har medført høyere strømforbruk og dertil høye strømpriser. Vi har hatt perioder med timepriser på over 1 kr/kWh. Det kalde og tørre været har holdt seg og forsinket snøsmeltingen, noe som gjør at vi ser strømpriser rundt 50 øre/kWh (40 øre/kWh eks mva).

Vi har mye snø i fjellet og temperaturutviklingen vil være avgjørende for hvordan snøsmeltingen blir og dertil utviklingen på strømprisene.

Fyllingsgraden i Norge er noe høyere enn normalt på denne tiden, her ser du utviklingen over magasinfyllingen i Norge.

Slik kraftanalytikerne vurderer dagens situasjon, vil prisen for neste år bli høyere enn hva de kjøpes inn for i dag. Dette betinger at de innputt som inngår i analysen slår til med normalt vær og at produksjon går som normalt.  Dersom det blir veldig mildt, vindfullt og vått vil prisen kunne bli en god del lavere enn den ser ut til å bli i dag. Det vil også bli satt i drift nye kabler mot Storbritannia i løpet av høsten, dette gjør at prisen vil kunne stige.

Om du ønsker mer forutsigbarhet for din strømpris anbefaler vi deg å kontakte oss for en strømprat.  Våre selgere vil hjelpe deg å sammenligne ulike strømavtaler slik at du kan få en avtale du mener vil passe din bedrifts økonomi og forbruk best.

 

 


Vi ønsker Krødsherad Energi velkommen i Kraftriket!

Krødsherad Energi fusjonerer sin strømsalgsvirksomhet med Kraftriket 1. mai 2021 og det nye, lokale merkenavnet blir Kraftriket Norefjell.

Krødsherad Energi er fortsatt stolt, lokal eier og endringen berører kun strømsalgsvirksomheten – øvrige virksomheter fortsetter som før.

Da Kraftriket ble etablert i 2017 var hensikten å fortsette som den ledende lokale strømleverandøren og samtidig ekspandere nasjonalt for å ta opp kampen i et hardt konkurranseutsatt marked. Selve fundamentet i Kraftriket er lokal tilstedeværelse og konseptet er utviklet for å knytte til seg andre strømselskaper. Krødsherad Energi blir det åttende energiselskapet som fusjonerer sitt strømselskap med Kraftriket, som har i overkant av 86.000 kunder og en vekstambisjon om 100.000 kunder i løpet av 2021.

Kundefordeler

Strømkundene blir lite berørt ved en fusjon, men vil oppleve å få flere valgmuligheter for produkter samt tilgang til nye tjenester. Kraftriket skal være til stede og ta vare på alt det positive ved å være den lokale strømleverandøren. – Vi ønsker å ta opp kampen i et hardt konkurranseutsatt marked og være en motvekt til andre aktører i bransjen som velger å gå den andre veien.

Verdiskapning lokalt

For å ta vare på kundene på best mulig måte og i samsvar med Kraftriket-modellen har selskapet allerede lagt planer for å rekruttere en lokal ansatt på Noresund. Konseptet Kraftriket er utviklet for å ta vare på det lokale, med verdiskapning i form av arbeidsplasser, eierskap og ikke minst støtte til lokale aktiviteter. Som kunde i Kraftriket kjøper man ikke bare energi. Man gir energi tilbake til lokalsamfunnet.

 

Om oss

Kraftriket er en nasjonal leverandør av strøm med lokal tilhørighet som selve fundamentet. Fra 01.05.2021 vil selskapet bestå av de tidligere strømsalgsvirksomhetene til Krødsherad Energi, Midt-Telemark Energi, Stange Energi, Ringerikskraft, Valdres Energi, Midtkraft, NØK (Nord-Østerdalen Kraftlag), Lærdal Energi, Sør-Aurdal Energi og Nore Energi. Kraftriket AS ble etablert av Valdres Energi og Ringerikskraft i 2017. 

I overkant av 40 ansatte er fordelt på kontorer i Hønefoss, Fagernes, Vikersund, Tynset, Rødberg, Lærdal, Stange, Ulefoss og snart også på Noresund. 

Kraftriket inngikk i mars i år en intensjonsavtale om samarbeid med Polar Kraft – et av Norges største strømselskap i nord. I likhet med Kraftriket vektlegger Polar Kraft det som betyr noe for kundene: lokal tilstedeværelse, lokalt eierskap og støtte til lokal idrett og kultur.