Redningshunden Pepsi bidrar til å redde mange liv!

♥🐕‍

Norske redningshunder, avdeling Ringerike består av 35 aktive medlemmer. Som hundefører er du i beredskap 24 timer i døgnet for å rykke ut på leteaksjoner som politiet kaller ut på. I 2022, var hundeførere fra Ringerike med på 51 aksjoner i sitt distrikt. Det sier noe om viktigheten av å ha dyktige hundeførere som er trent på viktig livreddende arbeid. Det tar 3 år og utdanne seg som hundefører. Det krever mye trening men ikke minst også utstyr som er dyrt i innkjøp. Kraftriket synes dette arbeidet er så viktig og støttet Norske redningshunder med 10. 000 kroner fra Kraftriket Fondet nå i sommer.
Vi ønsker at flere utdanner seg og håper at midlene kommer godt med til dette livsviktige arbeidet.
På bildet ser dere Pepsi, ( 5 år ) som har jobbet som redningshund i 3 år.

Ny strømstøtteordning fra september

Fra og med september skal det være enklere for folk flest å vite hvor mye strømmen koster når den brukes. Den nye strømstøtten beregnes ut ifra strømprisen time for time.

Fra og med september vil strømstøtten være timesbasert. Endringene betyr at staten til enhver tid dekker 90 prosent av prisene som overstiger 70 øre.

Den nye strømstøtten beregnes ut ifra strømprisen time for time. Fra og med september dekker staten 90 prosent av den delen av strømprisen som overstiger 70 øre/kWh (uten mva.) til enhver tid.

Den gamle støttemodellen tok utgangspunkt i gjennomsnittsprisen for hver måned i hvert enkelt prisområde, og staten dekket 90 prosent av den delen av gjennomsnittsprisen som oversteg 70 øre/kWh (uten mva).

 

Les også: Slik blir strømstøtten for august

 

Forbrukerne vil merke mindre til pristoppene

De fleste husholdninger må ofte ta i bruk strøm når den er som dyrest, om morgenen og om ettermiddagen. Og det er nettopp som følge av rushtidene og knapphet på strøm, at strømmen blir dyr i perioder.

Med den nye støtteordningen vil forbrukerne merke mindre til pristoppene, forteller kraftforvalter Oddvar Steinhaug i Kraftriket.

– Hva blir enklere for folk flest, med den nye timesbaserte støtteordningen?

– Du vil vite hva du får i strømstøtte for hver time, siden du vet spotprisen for timen. Slik det var tidligere, måtte du vente til månedsslutt for å se hva strømstøtten endte på. Det er fortsatt slik at det er lønnsomt å forskyve forbruket til timer der strømprisen er under 87,5 øre/kWh (inkl. mva). Men en dersom prisen overstiger dette, dekker staten 90 % av det overskytende beløpet, sier Steinhaug, og påpeker:

–  Det å spare strøm i timer med veldig høy pris, vil bety mindre nå enn tidligere.

– Hva med strømkunder som har fastpris?

– Kunder med fastpris vil få sin strømstøtte beregnet basert på netteiers forbruksdata og spotprisen. Strømstøtten beregnes utifra dette, uavhengig av hvilken fastprisavtale kunden har.

 

 

Belønner ikke «sløsing»

En negativ konsekvens med strømstøtten slik den var tidligere var at norske strømkunder kunne bli belønnet for å «sløse» med strømmen når strømprisene var lave eller negative. Den nye støtteordningen åpner for en mer korrekt støtte i kroner og øre, siden det tas hensyn til når du bruker strømmen. Olje- og energiminister Terje Aasland (AP) sier til media at det viktigste med den nye støtteordningen er å trygge folks økonomi.

– Den nye støtten er lettere å forstå, og man vet til enhver tid hvilken strømstøtte som gjelder. Det vil fremdeles lønne seg med enøk-tiltak eller supplere med solkraft. En krone spart er en krone spart fremdeles, sier Aasland til VG.

Det ble utbetalt 32,6 milliarder kroner i strømstøtte til norske husholdninger i 2022. Strømstøtteordningen er midlertidig, og er foreløpig bestemt å vare ut 2024.

 

Les også: Statens strømstøtteordning


Strømstøtte for august 2023

I august var gjennomsnittsprisen for NO2 (Kristiansand) ca. 73 øre/kWh, som gir en støttesats på ca. 3 øre/kWh. I de resterende prisområdene var gjennomsnittsprisen under 70 øre/kWh. Det blir derfor ingen strømstøtte for august for kunder i noen av disse prisområdene.

 

Støttesatser for august

Støttesatsen for august med 90 prosent støtteandel:

Prisområde Gjennomsnittspris Støttesats
NO1 (Oslo) 20,06 øre/kWh 0 øre/kWh
NO2 (Kristiansand) 72,91 øre/kWh 3,27 øre/kWh
NO5 (Bergen) 20,08 øre/kWh 0 øre/kWh
NO3 (Trondheim)  19,95 øre/kWh 0 øre/kWh
NO4 (Tromsø) m/mva  19,01 øre/kWh 0 øre/kWh
NO4 (Tromsø) u/mva*  19,01 øre/kWh 0 øre/kWh

*Innbyggere i Nordland, Troms og Finnmark er fritatt fra å betale merverdiavgift på strøm. Støttesatsen i disse fylkene vil derfor reflektere dette (være lavere).

 

Slik regner du ut din strømstøtte

Du kan selv enkelt regne ut din strømstøtte. Dette gjør du ved å ta ditt strømforbruk for mai (antall kWh) og gange/multiplisere med støttesats som oppgitt i tabellen over.

  • Her ser du et eksempel på utregning for en bolig i Kristiansand (NO2) som har et strømforbruk på 1.500 kWh i august: 1.500 x 0,0327 kr = 49,05 kroner. Obs! Pass på å gjøre om støttesats fra øre til kroner når du skal regne ut din støtte (8,61= 0,0861).
NB! Ditt strømforbruk i kWh for mai finner du ved å logge inn i Kraftriket-appen.

 

Les mer om hvem som får støtte og hvordan strømstøtten fungerer.

 

Prisområder i Norge:

 

prisområder


Kraftriket støtter den lokale innsatsen

Naturglede og friluftsliv står i fokus når Grevsgard og Hallgrimsfjell Sti og Løypelag jobber  for å forbedre tur- og løypetilbudet i området.

Med en dedikert innsats fra frivillige og støtte fra Kraftriket på 10.000 kroner, tar løypelaget skrittet mot å skape minneverdige opplevelser for både lokalbefolkning og hyttegjester.

– Vårt opphav springer ut fra et ønske om å sikre best mulig tur- og løypetilbud, sommer som vinter, forteller Eirik Olafsson i Løypelaget.

Frivillighet er gull verdt

Å opprettholde og forbedre løypene har vært en kollektiv innsats, drevet av et team på rundt 70-80 aktive frivillige som deltar i dugnader, forteller han og skryter over innsatsen til de frivillige..

– Denne gruppen har investert timer med arbeid for å gjøre løypene tryggere og mer tilgjengelige, inkludert opprydding av trasser, bygging av klopper og drenering, sier han og fortsetter:

– Dette har resultert i flotte skiløyper som nås med tråkkemaskin, og som kan nytes fra slutten av november til midten av mai.

En pause i marka

En viktig del av friluftsopplevelsen er muligheten til å ta en velfortjent pause ute i naturen.

Derfor ønsker Grevsgard og Hallgrimsfjell Sti og Løypelag å plassere ut benker og benkebord langs stiene og løypene.

– Vi har klart å få plassert ut noen få benker, men ønsker å få supplert opp med noen flere. Disse fungerer som et fint turmål og gir både familier og enkeltpersoner muligheten til å nyte en koselig matpause i vakre omgivelser, sier Olafsson.

Med støtten fra Kraftriket kan løypelaget nå realisere dette målet raskere.

– Når folk bruker marka og er ute på tur, alene eller sammen med venner eller familie, er det jo ekstra hyggelig å kunne sette seg ned og ta en velfortjent matpause. Koselige matpauser ute på tur er en stor del av turopplevelsen. Derfor velger vi å støtte løypelaget med 10.000 kroner slik at det kan få dette på plass langs stien, sier May Britt Andersen fra Kraftriket.

Olaffson takker for støtten og dens betydning for løypelaget.

– Pengegaven fra Kraftriket-fondet gir oss mulighet til å raskere kunne få på plass noen fine turmål i form av flotte rasteplasser.


Natteravnene får støtte for viktig gatearbeid

I kampen for trygghet i Hamars gater har Natteravnene mottatt 10000 kr i støtte fra Kraftriket

– Dette er stort for oss. Det er fint å se at det arbeidet vi gjør blir verdsett, sier styreleder for Natteravnene i Hamar Helene Ottosson.

Siden 1990 har Natteravnene over hele landet jobbet for å gjøre bysentrum og nærmiljøet til trygge steder å være for alle.

– Vår visjon er at voksnes synlige tilstedeværelse reduserer vold og kriminalitet. Vi jobber for å oppnå positiv kontakt mellom ungdom og voksne, og å bidra til trygghet. Ungdommene i Hamar setter pris på at vi er til stede, og mange oppsøker oss for å slå av en prat, forteller Ottossson.

May Britt Andersen i Kraftriket forteller at de er imponert over det arbeidet Natteravnene gjør, og at de ser på organisasjonen som en viktig brikke i å gjøre Hamar til en bedre og tryggere plass å bo for ungdom.

– Natteravnene er godt synlige i bybildet og gir ungdom en ekstra trygghet når de er ute på kveldstid. Natteravnene er viktig for våre ungdommer og virkelig et initiativ vi syns det er viktig å støtte opp under dette, sier May Britt Andersen i Kraftriket.

Ønsker flere frivillige

­– Natteravnene Hamar er en dedikert gruppe frivillige som tar på seg ansvaret for å være til stede ute i nattelivet for å skape trygghet for de unge, sier Ottosen.

Hver kveld er målet å ha 12 Natteravner ute i Hamars gater. Selv om responsen har vært positiv, har det til tider vært utfordrende å få nok frivillige til å stille opp.

– Det har vært litt vanskelig de siste årene å få folk til å stille opp. Men i det siste har det vært en del bekymring rundt vold og kriminalitet, så interessen for Natteravnene har økt, forteller hun og legger til:

­– Det er utrolig givende å være Natteravn.

Fast møtepunkt

I Hamar er Natteravnenes gule tilhenger et synlig tegn på at det finnes voksne tilgjengelige for å hjelpe.

–­ Den gule tilhengeren har stått på samme plass i to år nå, og er vår faste møteplass. Dette stedet har blitt et slags symbol på trygghet for ungdommene i området, forteller Ottosson.

Støtten fra Kraftriket skal brukes til å kjøpe inn bord og stoler til oppmøteplassen, slik at den blir enda mer innbydende for både natteravnene og ungdommene. I tillegg ønsker de å kunne tilby lett servering.

–  Vi ønsker at ungdommen skal vite at hit kan de gå hvis de trenger en voksen å snakke med, hjelp i en vanskelig situasjon eller bare noen å være sammen med. Det skal være et trygt samlingspunkt.