Nedbetaling over straumfaktura

Som kunde i Kraftriket kan du kjøpe elsykkel og robotklippar hjå ein lokal forhandlar og betale ned over straumfakturaen din. Kostnad for ordningen er kun kr. 1,- pr. dag og føreset at du er straumkunde i Kraftriket.

Les meir:

ElsykkelRobotklipper
anonym

Straumkompetanse

Alle dei dyktige konsulentane i Lærdal har fleire år med erfaring innan straum og straumrelaterte produkt. Me kan difor lova god kundeservice med tilpassa fagkompetanse.

Kraftriket har dei siste 10 åra vorte måla heilt i toppen av kundetilfredsundersøkingar for bransjen vår. Det er hyggjeleg å vita at me gjer ein god jobb, og me ynskjer alltid å bli betre for våre kundar. Klikk for kundeservice.

Les mer
korps

Lokalsponsing virker!

Kraftriket Sogn støttar og tilrettelegg for at våre unge og håpefulle skal kunne drive med kultur og idrett.

I tillegg til born og unge støttar vi lokale arrangement, løypelag, tilstelningar, lag og organisasjonar. Les meir om våre støtteordningar ved å klikke her

Les mer

Om Kraftriket Sogn

Kraftriket Sogn er det som tidlegare var avdeling «Kraftomsetning» i Lærdal Energi, og du finn oss i Lærdal akkurat slik som før. Du treff oss på tlf. 57 66 94 10. Som tidlegare brenn me for å ta vare på våre lokale kundar, sikre arbeidsplassar og vere ein bidragsytar for vekst og utvikling lokalt.

Me har fokus på å vere tilgjengelege for kundane våre og skape gode kundeopplevingar. Me skal vere konkurransedyktige på pris og by på framtidsretta produkt og teneste. Du kan for eksempel handle elsykkel hjå ein lokal forhandlar med nedbetaling over straumrekninga di hjå oss. Kraftriket byr òg på gode løysingar for solcelle og elbilladar.

Les mer

Tilsette i Sogn

anonym

Anna Hovland Bøe

Kundekonsulent, Lærdal

+47 576 69 398

ahb@kraftriket.no
anonym

Anne Karin Heggø

Kundekonsulent, Lærdal

.

akh@kraftriket.no
anonym

Ingvild Erstad

Kundekonsulent, Lærdal

anonym

Jarand Blaaflat

Salskonsulent, Lærdal

+47 576 66 465

jb@kraftriket.no
anonym

Jeanette Aspevik Gjerdingen

System- og kundekonsulent, Lærdal

+47 576 69 252

jag@kraftriket.no
anonym

Jorunn Eri

Kundekonsulent, Lærdal

+47 576 66 464

je@kraftriket.no
anonym

Linda Kvam Bjørkum

Marknads- og kommunikasjonskoordinator, Lærdal

+47 476 46 741

lkb@kraftriket.no
anonym

Ørjan Bøyum

Daglig leder

+47 908 27 578

ob@kraftriket.no
Postadresse:
Postboks 522, 3504 Hønefoss
Besøksadresse:
Grandavegen 4, 6887 Lærdal
Load more

Aktuelt