Seks tips for en vellykket elbilferie

Skal du på elbilferie i sommer? Det er du ikke alene om. Hele 1 av 3 tar med seg elbilen på ferie, ifølge Norsk Elbilforening sin årlige undersøkelse blant elbilister.

Flere elbiler med økt rekkevidde og hurtigladere som sakte, men sikkert kommer på hovedveinettet, gir elbilferien nye muligheter.

– Med elbil er det enkelt å gjøre to ting samtidig. Lading lar seg lett kombinere med en matpause eller shopping. Er du er helt fersk elbilist, er det lurt å trene litt på å lade i nærheten av der du bor før du reiser på ferie, råder Norsk Elbilforening.

I tillegg til selvsagt å starte ferien med fulladet bil finner du her seks tips for en vellykket elbilferie:

1. Planlegg ruta
Du sparer tid og unngår stress om du planlegger reiseruta godt. Sjekk at det finnes lademuligheter langs reiseruta. Med Elbilforeningens ladeapp kan du både planlegge ruta og få forslag til ladestopp underveis, basert på hvilken elbil du kjører.

2. Gjør unna ladingen underveis
Planlegg flere ladestopp underveis. Da unngår du forsinkelser dersom det er ladekø eller et ladepunkt ikke fungerer.

3. Bidra til å redusere hurtigladekøen
Avslutt ladingen når du har nådd 80 prosent. De færreste har behov for å fullade batteriet de siste prosentene. Det tar lang tid, er dyrt – og vil fort skape unødige køer og frustrasjoner.

4. Overnatt et sted hvor du har tilgang til lading
Det kan være langt mellom hurtigladerne utenfor hovedveinettet. Derfor er det lurt å sjekke om du kan lade bilen der du overnatter. Husk også at lading ofte tilbys ved for eksempel kjøpesentre, museer og fornøyelsesparker.

5. Ha med deg egen ladekabel
På hurtigladestasjonene sitter kabelen fast i laderen, som på en bensinpumpe. Det er likevel lurt å ha med seg ladekabel til ladepunkter hvor ladingen går saktere, som ved nattlading. Ta med deg både en såkalt Type 2 kabel, og en kabel med vanlig stikkontakt i bagasjerommet.

6. Vær beredt!
Du må aktivere laderen og betale for tiden du lader, uavhengig av hvor du stopper. Ladeoperatørene har ulike løsninger for betaling, og her er det fort gjort å miste oversikten. Bruker du Elbilforeningens ladebrikke får du tilgang til ladestasjoner i hele Norge, og slipper flere brikker og ytterligere telefon-apper. Det gjør ladingen enklere.

Skal du på ferie i utlandet kan det være nyttig å vite hvordan operatører utenfor Norge fungerer. Oversikt over dette, i tillegg til andre tips til elbilferie i utlandet, finner du her.

 

Saken er hentet fra Norsk Elbilforening


Alt du trenger å vite om lading hjemme

Det er to måter å lade elbilen på hjemme, med hjemmeladeboks eller ved å bruke vanlig stikkontakt. Lader du med vanlig stikkontakt er det noen forholdsregler du må følge. Lading via ladeboks er en sikrere, raskere og enklere måte å lade elbilen på hjemme.

 

Lading med hjemmelader;

Elbilforeningen anbefaler at du installerer en hjemmeladeboks (også kalt «hjemmelader») der du lader til vanlig. Med en ladeboks vil du nemlig lade både sikrere og  raskere enn hvis du lader med vanlig stikkontakt. Det er fordi ladebokser er laget spesielt for elbil.

Når vi lader fra en ladeboks bruker vi en spesiell elbilkabel som er laget for å tåle høy belastning over tid. Det finnes ladebokser med eller uten fastmontert kabel. Det er ingen fasit på hva som er best, men med en ladeboks med avtakbar kabel kan også andre elbiler bruke ladeboksen, og du kan ta med deg ladekabelen ved behov. Ladekabelen har typisk et Type 2 støpsel som passer inn i ladeboksen i den ene enden og støpsel som passer bilen i andre enden.

Se våre hjemmeladere ved å klikke her.

Hva slags hjemmeladebokser finnes der ute, og hva passer best for meg?

Vi har i hovedsak to typer ladebokser, smarte ladebokser og enkle ladebokser. En smart ladeboks har tilleggsfunksjoner som gjør ladingen både enklere og raskere, ved at man har mulighet for effektstyring og tidsstyring.

En enkel ladeboks har i motsetning til de smarte boksene ingen spesielle funksjoner, utover å tilføre strøm til bilen din. Vi kan egentlig se på de enkle ladeboksene som en litt mer avansert og tryggere versjon av den tradisjonelle stikkontakten. Mange velger å kjøpe de enkle ladeboksene og er godt fornøyd med det. I fremtiden vil det imidlertid kunne være lurt med en smart ladeboks som til enhver tid lar deg bestemme hvor mye effekt elbilen din skal få og når det vil være mest hensiktsmessig å lade elbilen, både for sikringsskapet, strømnettet og for lommeboka.

Hva er egentlig en smart ladeboks?

En smart ladeboks lar deg i hovedsak gjøre to ting: «effektstyring» og «tidsstyring»Effektstyring lar oss jevne ut toppene i strømforbruket vårt. En typisk «topp» vil være på ettermiddagen når vi kommer hjem fra jobb, setter elbilen på lading og middagen i ovnen. Altså i perioder hvor vi bruker mye strøm samtidig. Med effektstyring styrer vi bruken av strøm i boligen og utjevner de store toppene i strømforbruket vårt.

Tidsstyring lar oss bestemme når ladingen skal startes og/eller avsluttes. Vi utsetter gjerne ladingen til det mest hensiktsmessige tidspunktet på døgnet, slik at vi kan lade elbilen raskere og til en rimeligere pris. Dette er gjerne om natten, da det generelt er lite strømaktivitet i boligen og som dermed lar elbilen lade i fred.

Måten vi måler og betaler for strøm på er i endring. De nye smarte strømmålerne (AMS) som har blitt installert i de fleste hjem, gir nye muligheter for å tilpasse strømforbruket sitt slik at man kan få lavere strømregning (og på sikt nettleie). Den viktigste grunnen til å velge en smart ladeboks er å sikre at man kan bruke nye tjenester som utnytter disse mulighetene.

Ladeffekt: Hvor fort skal det gå?

Når vi lader elbilen med en hjemmeladeboks er det blant annet bilen som bestemmer hvor raskt ladingen skal gå. Ladeboksen vil ha en viss mengde strøm å tilby, og så er det bilen som bestemmer hvor mye strøm den kan ta til seg. Jo høyere effekt (kW), desto raskere lader du opp bilen. Hvor fort bilen faktisk lades opp kommer helt an på hvilken elbil du har.

Har du for eksempel en elbil som kun kan ta 3,6 kW, vil du uavhengig av hvor mye ladeboksen kan gi, aldri kunne få mer enn 3,6 kW. Du vil altså aldri kunne ta ut mer effekt enn det bilen din kan håndtere, uansett hvilken ladeeffekt ladeboksen kan levere.

Kjøper du hjemmelader hos Kraftriket kan du betale ned over strømfakturaen. Se våre hjemmeladere ved å klikke her.

 

Kort om lading på stikkontakt;

  • Du må ha egen kurs til elbilen
  • Maks 10 A kurs
  • Kursen må ha jordfeilbryter type B
  • Du må alltid trekke ut kabelen fra bilen før du tar ut støpselet fra stikkontakten når du har ladet ferdig

Saken er hentet fra Norsk Elbilforening


Elbilister bør ikke være redd for høye strømpriser

Er du blant dem som er redd for at strømprisen vil gjøre elbilen ulønnsom? Her er regnestykket som gjør at du kan sove godt om natta!

Du har kjøpt elbil og trodde du hadde kjøpt deg fri fra økonomiske bekymringer når det gjelder drivstoff, fordi du kjøpte elbil en måned strømprisen var lav. Helt til du leser om strømprisen og at den har doblet seg og at den skal bli høyere i årene som kommer. Da kommer tvilen: Blir elbilen for dyr å kjøre nå?

Svaret er: Ja, elbilen blir litt dyrere å kjøre med høyere strømpris.
Men svaret er også: Nei, den blir (aldri) så dyr å kjøre som en bensin- eller dieselbil.

Vi skal prøve å forklare.

Hvor høy ER strømprisen?

Denne vinteren har vi fått overskrifter om at strømprisen er dobbelt så høy. For det første er det bare delvis sant. For prisen på kraft er en ting, og hva strømprisen blir, er noe annet.

Strømregningen består av flere deler, hvor kraftprisen bare er én del. Kraftprisen er den eneste delen av regningen som varierer, og den er igjen avhengig av hvilken strømavtalen du har. De andre delene av strømregningen er nettleien, som går til den som eier ledningsnettet inn til huset ditt, men den varierer etter hvor du bor (i dette  regnestykke er det tatt utgangspunkt i SSBs gjennomsnitt). I tillegg betaler du elavgift – bortsett fra om du bor i Nord-Troms og Finnmark – og du betaler Enova-avgift. Og til slutt merverdiavgift. Summen av alt dette blir strømprisen du betaler for hver kilowatt-time (kWh).

Oppsummert: Dersom kraftprisen er 40 øre (noe som har vært en vanlig pris ) vil den totale prisen du betaler for strømmen være litt over en krone per kWh. (Snittprisen på strøm i det siste kvartalet i 2018 var på 54,8 øre)

Skulle kraftprisen doble seg til 80 øre, vil prisen du betaler for strømmen være litt over 1,50. Altså: Selv om kraftprisen skulle doble seg, blir ikke strømprisen doblet.

Hva bruker bilen?

Hvis du ble forvirret over kraftpris og strømpris, så hold deg fast. For det å beregne hva en elbil bruker av strøm, er heller ikke helt lett. For det første – det finnes mange ulike elbiler og det varierer hvor mye de bruker i strøm per mil. Variabler her er tyngden på bilen, utendørstemperatur, hvilket terreng det kjøres i og været for øvrig (regn øker energiforbruket).

Men hvis man skal sammenligne elbil mot fossilbil, må man bare ta utgangspunkt i noe. Så – vi tar utgangspunkt i den vanligste elbilen – en Nissan Leaf – og anslår at den i snitt bruker 2 kWh per mil, og sammenligner med en mellomklasse fossilbil som bruker om lag 0,6 liter drivstoff per mil. Og ettersom drivstoffprisen også varierer stort, tar vi utgangspunkt i 16 kroner.

Hva koster energien til elbil kontra bensinbil?

Vi har her sett bort fra alle kapitalutgifter med bilene. Og vi har sett bort fra bompenger, parkering og alle de andre driftsutgiftene ved en bil. Her ser vi kun på hva det koster deg med energien du fyller på bilen. Og hvis du i det hele tatt har vært i tvil: Elbilen er suverent billigst uansett hvordan strømprisen utvikler seg i de neste årene.

  • Elbil ved kraftpris på 0,60: 2,60 kr per mil
  • Elbil ved kraftpris på 1,20: 4,10 kr per mil
  • Bensin/diesel 16 kroner: 9,60 kr per mil

Oppsummert: Vinterens høye strømpris, gir en kostnad per mil på elbil som er omlag 25 prosent av drivstoffutgiftene til en bensin- eller dieselbil. Eller sagt på en annen måte: Skulle bensinen eller diesel være like billig å kjøre som en elbil – måtte literprisen være omlag fire kroner.

Eller: Kraftprisen må opp i seks ganger gjennomsnittsprisen for kraft i 2018 for at elbilen skal bli like dyr å kjøre som bensin- eller dieselbilen.

Konklusjonen er at ingen elbilister bør bli søvnløse, selv med de strømprisene vi har hatt nå i vinter.

Saken er hentet fra Norsk Elbilforening


Unngå rekkeviddetap om vinteren

Med fallende temperaturer over store deler av landet, er råd om optimal bruk av elbilen vinterstid relevant. I følge Norsk elbilforening kan du unngå betydelig rekkeviddetap om vinteren ved hjelp av små grep. Optimal lading gir mye bedre rekkevidde og mer komfort. Og du sparer tid og penger.

Det er ikke slik at du må miste 50 prosent rekkevidde uansett når det blir kaldt. Og vinteren handler ikke bare om batteriet: vinteren medfører høyere motstand fra det meste – fra vær og føre til kalde hjullager. Det gjelder uansett hva slags drivstoff bilen bruker.

Under finner du enkle svar på fem typiske spørsmål.

Husk også at hvis du ikke skal kjøre elbilen, er det ingen vits i å lade batteriet til 100 prosent – uansett årstid. Batteriet trives best mellom 20 og 80 prosent hvis bilen bare skal stå parkert. Dette vil øke batteriets levetid.

1. Hva skjer med elbilbatterier når det blir skikkelig kaldt?

Tommelfingerregelen er at en fulladet batteripakke kan få redusert kapasiteten med 50 prosent i 20 minusgrader dersom bilen har stått frakoblet.

De elektrokjemiske reaksjonene i batteriet går tregere, og den interne motstanden øker med fallende temperatur. Det gjør at batteriet kan levere mindre energi, men det betyr ikke at det lagrer mindre energi. Energien er ikke borte, den er bare (midlertidig) utilgjengelig. Når batteriet når optimal arbeidstemperatur, rundt 30 grader, blir strømmen tilgjengelig igjen.

I motsetning til for eksempel mobiltelefoner og bærbare pc-er, er elbiler utstyrt med batteristyring, såkalt BMS (eller battery management system på engelsk). Dette beskytter batteriet mot ekstra slitasje, og hindrer blant annet elbilen å regenerere strøm inntil temperaturen i batteripakken er høy nok.

2. Når er det lurest å besøke hurtigladestasjonen i kaldt vær?

Når elbilen har stått over natta i 20 minus, kan det fort ta 1,5-2 timer (via en hurtiglader) å nå 80 prosent på en typisk elbil (som i sommerhalvåret tar cirka en halv time). Årsaken er at batteriet først må varmes opp før lading kan starte. Oppvarmingen tar gjerne en halvtime før batteriet er klart til å fylles med ny rekkevidde. På helgetur kan det derfor være smart å hurtiglade på siste stopp før hytta, mens batteriet er driftstemperert (varmt). Altså: Ikke vent til neste dag når batteripakken igjen er kald

Legg gjerne også inn et kjapt og effektivt ladestopp mer enn planlagt hvis du er i tvil om strømmen rekker hele veien. Det viktigste hensynet er altså å spare tid og penger, i tillegg til at mange og lange ladeøkter som følge av kaldt batteri skaper unødig kø på hurtigladestasjonene.

Dette punktet kan man naturligvis se bort fra dersom man har lademulighet på hytta eller stedet man oppholder seg. Da kan man uansett lade sakte og rolig på natta. Se våre hjemmeladere her

3. Hvor mye av sommerrekkevidden kan jeg beholde?

Stadig flere moderne elbiler har aktiv varming av batteripakken (slike systemer kjøler også batteriet om sommeren). Dette varmer opp batteriet gradvis når elbilen er koblet til nettet. Hvis du tenker gjennom kjøringen din og hvordan det er smart å lade (forvarming av batteri og kupé før avreise), kan du redusere rekkeviddetapet vinterstid fra ned mot 50 prosent (ved 20 minusgrader), til 15-20 prosent. Dette betyr at lading bør fullføres rett før du skal ut på kjøretur.

Ha en avbalansert kjørestil, hold god oversikt over trafikken og la elbilen regenerere bremseenergi i stedet for å bruke fysisk brems. Det er til god hjelp når vinteren kommer med økt rullemotstand fra våt veibane, slaps og snø. Dette gjelder uansett hva slags drivstoff bilen bruker, men blir naturligvis særlig merkbart på en elbil med begrenset rekkevidde. Kaldt luft er dessuten hardere enn varm, slik at bilen må bruke mer energi på å forflytte seg i den.

4. Hva er den største energityven om vinteren?

Varmeapparatet er viktigst. Hver økt varmegrad i kupeen spiser rekkevidde. Rattvarme, setevarme og radio bruker derimot svært lite strøm. Hvis du bruker ratt- og setevarme kan du gjerne gå en grad eller to ned på kupevarmen – og spare strøm. I moderne elbiler må man kunne forlange et normalt komfortnivå. Men det er smart å være bevisst på at bilen ikke trenger å spille rollen som finsk sauna.

Flere moderne elbiler har dessuten mulighet til å varme opp bare området rundt fører, ikke hele kupeen. Det betyr naturligvis spart energi. En rekke moderne elbilmodeller er også utstyrt med varmepumpe, som utnytter energien til oppvarming langt mer effektivt. En varmepumpe gir, litt forenklet, normalt 1/3-1/4 av normal energibruk til oppvarming.

5. Hvor mye sparer man ved å bruke Eco-kjøreprogrammet?

Normalt rundt 10 prosent. Kjøreprogrammet hjelper deg å spare, og det mest merkbare er at du får «et egg på pedalen». Litt forenklet betyr det at bilen holder deg igjen, slik at du ikke får gi full gass. I tillegg justeres kupétemperaturen ned noen hakk, ved at mindre strøm går til oppvarming. Bruk av Eco-kjøreprogrammet er først og fremst et «støttehjul» for ferske elbilister.

 

Saken er hentet fra Norsk elbilforening


Hjemmelading for nybegynnere

Her finner du det helt grunnleggende for deg som vurderer elbil og vil lade hjemmefra.

Det er i hovedsak to måter å lade elbilen på i egen bolig: hjemmeladestasjon eller lading via vanlig stikkontakt. Hvordan dette bør foregå, vil vi enkelt forklare her:

Lade med hjemmeladestasjon

Med en hjemmeladestasjon vil du kunne lade både sikrere og raskere enn ved bruk av en ordinær stikkontakt. Du slipper også ta spesielle forholdsregler i hverdagen, slik du må ved lading fra vanlig stikkontakt. I tillegg kan installasjon av en hjemmelader øke verdien på boligen din. Samtidig ser vi at markedet for elbillading er i stor utvikling og det kommer stadig smartere ladeløsninger.

Her kan du lese mer om hvorfor det er lurt å gå for en skikkelig ladestasjon hjemme, men dette er hovedpunktene:

• Enklere lading
• Sikrere lading
• Raskere lading
• Investering i egen bolig

Lade med vanlig stikkontakt

Det er fortsatt mange som lader hjemme ved bruk av vanlig stikkontakt. Om du bruker stikkontakt til lading av elbilen eller hybridbilen din hjemme, er det noen retningslinjer du må følge:

• Egen kurs til elbilen
• Maks 10 A kurs
• Kursen må ha jordfeilbryter type B (slår av strømmen ved jordfeil)
• Trekk ut kabelen fra bilen før du tar ut støpselet fra stikkontakten, for å unngå at lysbue oppstår, når du har ladet ferdig

Monter en kurv eller en krok som kan brukes til oppheng av ladeboks og kabel når du lader, både for å avlaste vekten av ladekabelen (kontakten tåler ikke vekten) og for å unngå slitasje og skader på ladeutstyret.

Merk at retningslinjene for lading gjelder kun der du lader til daglig. Du kan altså «nødlade» hos svigermor eller hos en venn, selv om det ikke er lagt opp til dedikert elbillading.I slike tilfeller er det imidlertid viktig å følge med på kontakt og støpsel (i enden av kabel) under lading, for varmgang kan forekomme. Er det varmt her, må lading avbrytes. Alternativt kan strømstyrken justeres ned via «kladden» på ladekabelen (hvis mulig).

Kraftriket tilbyr komplette ladeløsninger til bolig, borettslag og bedrift. Se våre ladeløsninger ved å klikke her


PS: Det er Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) som håndhever regelverket for elektriske installasjoner. Her kan du lese deres veileder for elbillading og sikkerhet.

 

Saken er hentet fra Norsk Elbilforening


Fleksible ladeløsninger tilpasset og morgendagens behov

Stadig økende antall nye elektriske bilmodeller
Elbilen har kommet for å bli, selv skeptikerne erkjenner dette nå. Pr 30. juni rullet det 162.000 elbiler på norske veier, og i 2019 vil halvparten av bilkjøperne vurdere en elbil.

Bilhusene står i kø for å introdusere sine spennende nyheter og AS Norge er godt i gang med utrulling av ladepunkt. Hjemmelader har blitt et naturlig skue i nabolaget og de fleste jobbparkeringer tilbyr nå elbilladere.  Så har du vurdert å investere i en elbil er det ingen grunn til å vente, nå er det meste tilrettelagt for din nye elbil.

«Nå har vi også de kuleste elbilene»
Dette er noen av de mest spennende nyhetene vi har i vente; «e-tron quattro» Lucid Air, Mercedes Generation EQ, Volkswagen I.D. Buzz, Faraday Future FF91, Skoda Vision E, Tesla og NextEV Nio EP9. Da er det kanskje noe i det vår kjære miljøforkjemper Fredric Hauge sier – nå har vi også de kuleste elbilene! Uttalelsen kom i forbindelse med Norsk elbilforenings utdeling av deres nye elbilpris; «Årets Buddy».  Hauge ble kåret til tidenes første «Årets Buddy». Norsk elbilforening skal hvert år fremover dele ut Buddy-prisen til enkeltpersoner som i særlig grad har bidratt til å drive elbilskiftet framover.

Fleksible ladeløsninger tilpasset dagens og morgendagens behov
Å kjøre på strøm er mer populært enn noen gang. Og kunnskapen om elbiler med rekkevidde, batteriløsninger, ladeløsninger med mer, er økende. Vi i Kraftriket er opptatt av nettopp det siste – gode ladeløsninger. Med en god hjemmeladeløsning lader du mye raskere enn med vanlig stikkontakt, noe som gjør at din elbil alltid vil være fulladet og klar for bruk. Men kanskje det aller viktigste med en hjemmelader er at du lader mye tryggere enn med en stikkontakt. Vi leverer et bredt spekter av ladere tilpasset dagens, men også morgendagens biler enten du kjører mye eller lite. Med ladere fra Kraftriket får du dessuten tilgang på Smart Lading slik at du kan lade når prisene er optimale. Ved å lade Smart unngår du også effekttopper. Du får tilgang til Smart Lading med Smartliv appen.

Lading på en hjemmelader er mye rimeligere enn å lade langs med veien, hvor det ofte også kan være lange køer. Hjemme er det aldri kø.

Les mer om våre produkter og fleksible betalingsløsninger ved å klikke her.

 


16 timer spart er 16 timer tjent

Vi snakker mye om brannsikkerhet, men vi glemmer ofte at elbil lader handler om komfort. Det betyr at bilen kan brukes til andre formål når vi trenger den. Lading på stikkontakt tar lang tid, og det går enda saktere på vinteren. Komfort for elbil eiere er å koble bilen til en hjemmelader, og få maksimal ladehastighet og effekt.

Å lade med stikkontakt…

Alle som til daglig kjører en elbil som primær bil i husstanden kjenner denne følelsen, spesielt de som lader med stikkontakt hjemme. Jeg kjører en E-Golf til daglig, og bruker elbilen som primær bil, men problemet oppstår ofte hjemme når jeg skal sette bilen på lading. En stikkontakt gir 2.3 kW, noe som utgjør ca 10 timer til fulladet batteri fra 0-100% (Min E-Golf har 24kWt batteripakke). Nå er det veldig sjeldent at vi kjører ned til 0%, men når jeg pleier å koble til ladekabelen i stikkontakten hjemme står det som regel å stå “6-7 timer til fulladet batteri”. Det betyr i praksis at jeg får ca. 15-20 km i timen under optimale forhold. Det betyr i tillegg at bilen ikke brukes til andre formål hvis det er lite strøm på batteriet. Vintertider og lading på stikkontakt er en helt annen sak…!

16 timer spart, er 16 timer tjent

Det er mye fokus på brannsikkerhet om dagen, og hvorfor det lønner seg å installere en elbil lader for trygghet. Det vi gjerne glemmer er at for å bruke en elbil til alle formål er vi avhengig av at elbilen har strøm nok. Er du en av de som bruker elbilen som primær bil, og kanskje kjører en Tesla eller Ampera-E, merker du kanskje at lading med stikkontakt tar veldig lang tid. Hva er løsningen? Selvfølgelig får du trygghet og reduserer brannrisiko ved å installere en hjemmelader, men du får først og fremst en annen viktig faktor, nemlig komfort! Altså – muligheten til å lade bilen med maksimal effekt 1-2 timer med en hjemmelader, før du skal avsted for å gjøre noen ærend.

Et enkelt eksempel er å gå fra stikkontakt lading til hjemmelader. Selv den minste laderen med en effekt på 3.7kW øker lade hastigheten med 60%. Det betyr at jeg kan gå fra 6-7 timer til å bruke 2.5-3 timer til fulladet bil. Jo mer bilen kan ta i mot, jo raskere går ladingen. F.eks bruker Opel Ampera-E ca. 26 timer ved lading på en stikkontakt fra 0-100%, til sammenligning tar det 8 timer med en 7.2kW lader. 16 timer spart, betyr 16 timer mer til andre ting enn kun lading!

Smart lader

Installerer du en smart lader kan du velge mellom to ulike modus i Smartliv appen“Rask lading” betyr at bilen starter ladingen med en gang, og “Smart Lading” betyr at bilen din vil lade når strømmen er billigst. Systemet innhenter strømprisene 24 timer i forkant, slik at bilen din kan lades blant de billigste timene. Smart lading forutsetter at du har fått installert AMS måler.

 

Se våre hjemmeladere ved å klikke her

 

Deepesh Sharma, Smartliv/Kraftriket.


«Bensinpris» for elbil – 3,92 kroner

Bensinprisene er rekordhøye om dagen, helt opp i 16,67 kroner literen, for elbiler er «literprisen» på bare 3,92 kroner i følge elbilforeningen. Så kjører man mye og langt, er det mye å spare på å investere i en elbil.

Mange tenker kanskje først og fremst på fordelene med kollektivfelt og bompenger når en vurderer kjøp av en elbil, og glemmer gevinsten med drivstoff. Kjører man 20.000 kilometer i året, krever det 4.000 kilowattimer strøm, som koster rundt 3.900 kroner. Med dagens drivstoffpriser vil tilsvarende kjørelengde for en bensinbil ligge rundt 16.700 kroner.

Dette betinger vel og merke at man lader hjemme. Lader man på hurtigladere vil prisen normalt ligge noe høyere. Vi vil anbefale en hjemmelader, ikke en stikkontakt. Da får du rask, sikker og lønnsom lading. Våre ladere kan enkelt nedbetales over strømregningen. For priser klikk her.

 


Hvorfor ladestasjon?

Lad bilen din på trygg og sikker måte
7 av 10 lader sin elbil hjemme, men de færreste kjenner til kravene ved å lade elbilen på stikkontakt. Visste du at det trengs en egen kurs med max 10A sikring, og en jordfeilbryter type B? Visste du også at ladekladden ikke bør bli hengende på stikkontakten, fordi dette kan skape slitasje og varmgang, i verste fall brann?

Praktisk å lade bilen hjemme
7 av 10 lader elbilen sin hjemme, men de færreste tenker over at det faktisk er en brannfare ved å lade på en vanlig stikkontakt (Elbilisten, 2015). Det er mange som tenker at en kan spare penger ved å bruke eksisterende stikkontakt ved garasjen til å lade bilen. Det er ikke forbudt å lade elbilen på en stikkontakt i dag, men det har kommet nye krav som skal ivareta sikkerheten til både bilen og deg.

Hva mener DSB (Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap)?
DSB anbefaler å installere en Mode 2: vanlig stikkontakt med ladekladd på kabel, eller Mode 3: “på-vegg-lader” enten med fast kabel eller Type 2 kontakt. Hvorfor? Fordi det er trygt, effektivt og gir raskere lading. DSB sin klare anbefaling er Mode 3: Hjemmelader installert på vegg, fordi ladefarten her kan økes fra max 10A til 16A og 32A (DSB, 2017). En annen grunn til å investere i en hjemmelader er risikoen med tunge ladekladder. En typisk ladekladd veier 1-3 kg og et stikkontakt uttak er ikke laget for å tåle en slik vekt. Det er derfor viktig at selve ladekladden henges på en krok eller legges i en kurv. Dette bidrar til at stikkontakten ikke slites ut. Dette får du med Mode 3 – hjemmelader:

  • Eliminerer risikoen for varmeutvikling og brann
  • Raskere ladetid
  • Fungerer på alle el – og ladbare hybrid biler

Elbil lader

En egen krok for «ladekladden», slik at vekten fordeles.

§16 i forskrift om elektriske lavspenningsanlegg som krever at anlegget «skal være egnet til forutsatt bruk”. Det betyr i praksis at lading på eksisterende stikkontakter kan være farlig, fordi det er en vesentlig bruksendring av det stikkontakten 16A er tiltenkt. DSB sier at de opplever smelting og varmgang, noe som  ofte en stor risiko for brann (DSB, 2017). Skal en bruke stikkontakt til lading av elbil, så bør en elektriker se på eksisterende løsning, slik at du får ladet bilen din i henhold til de krav som i dag stilles.

Hvor mye koster en hjemmelader?
Det er vanskelig å si noe om hvor mye det bør koste. Alle privatboliger har forskjellige forutsetninger, noen har enkel tilgang fra sikringsskap til garasje, mens andre må grave og det er vanskeligere å komme til. Vi i Kraftriket har laget 4 pakker vi mener er gode, effektive og trygge løsninger for deg som kunde. Du kan velge mellom enkel lading og forberedt for Smart Lading. Sistnevnte sørger for at du lader bilen din når strømmen er billigst. Prisen er fra kr. 13.990,-, vi tilbyr nedbetaling over strømregningen.

ecolite                                 zaptec ladestasjon

Ecolite                                                                                  Zaptec

 

Har du spørsmål, ta kontakt med oss. Vi hjelper deg gjerne med å finne riktig løsning til din bil. Se våre elbilladere her