Åpningstider julen 2019

Vi har vanlig åpningstid lille julaften og i romjulen treffer du oss på telefon 27. og 30. desember kl. 10.00 – 14.00.

Ved våre avdelinger på Fagernes og Vikersund har vi i tillegg dørene åpne i samme tidsrom – kom gjerne innom på kaffe og pepperkaker.

Har du noe du lurer på, benytt gjerne vårt kontaktskjema og vi kontakter deg så snart vi kan.

Vi ønsker alle våre kunder en riktig god jul!

 


Svakere hydrologi og stigende spotpriser

November måned var under normalen hva gjelder nedbør, 64% i Norge og 93% i Sverige. Temperaturene var i gjennomsnitt omtrent som normalt for Norge, og litt under normalen i Sverige.
I sum gav dette tilsig på 60% av normalen.

Den hydrologiske balansen var ved utgangen av november i underskudd på -7,2 TWh. Ved inngangen til måneden var tilsvarende underskudd på -2,6 TWh.

Værprognosene for første halvdel av desember viser litt over normalen for Norge og omtrent som normalen for Sverige. Temperaturprognosene for samme periode indikerer normale temperaturer, og prognosen viser at den hydrologiske balansen er -8,5 TWh i slutten av uke 52.

Kullpriser og CO2-priser danner grunnlaget for kullkraftprisen. Denne er en viktig prisdriver for kraftprisene. CO2-prisen har vært stabil under måneden på ca. 25 €/ton. Dette er et teknisk viktig nivå og kan gi utslag begge veier. Kullprisen har falt marginalt fra ca. 64,5 $/tonn til 63,3 $/tonn. Vi forventer stabile til noe fallende pris på både CO2 og kull.

Systemprisen på Nord Pool ble levert på 42,15 €/MWh. Dette er 5,05 €/MWh høyere enn forrige måned. Områdeprisene i Sør-Norge har vært tilnærmet lik Systemprisen, mens i Nord har områdeprisen vært ca. 1€ under Systempris.

Tilgjengelighet på kjernekraften har vært på ca. 93% gjennom november. Som tidligere meldt, har Vattenfall meddelt at de avvikler Ringhals 2 fra Q4-2019. Her er det nå bekreftet at reaktoren blir kjørt ned på ca. 30% inntil den stanser helt ved årsskiftet.

Vår fundamentale prisprognose har gjennom lang tid indikert høyere priser på de fleste produkter frem i tid. På grunn av prisoppgang, relativt våte værprognoser og fortsatt lave kull/gass-priser, har våre prisforventninger og markedet blitt mer like. Det betyr at vi forventer relativt stabile priser fremover i 2020 og 2021. For årene 2022 og videre har vi fortsatt en forventning om stigende priser.