Alle som ønsker å produsere strøm selv må være plusskunde

Hvem kan bli plusskunde?

Alle sluttbrukere med egen kraftproduksjon, hvor normalt årsforbruk er større enn produksjonen kan bli plusskunder. Produksjonsanlegget kan maks ha 100 kVA ytelse for å kunne være plusskundeanlegg. Det stilles ingen krav til produksjonskilde (solcelle, vind, vann, bio osv) for å bli plusskunde. Produksjonsanlegg som leverer elektrisk energi til flere sluttbrukere omfattes ikke av plusskundeordningen.

Hvilke kostnader får en plusskunde?

Plusskunden må dekke kostnaden til selve produksjonsutstyret og til installatør. Ved eventuelt behov for å forsterke nettet, kan nettselskapet kreve at kunden betaler anleggsbidrag for hele eller deler av kostnaden. Nettselskapet betaler nødvendig måleutstyr som registrerer målerstander for både uttak og innmating.

Vi kjøper din overskuddstrøm

Er du plusskunde kan vi kjøpe strømmen du ikke bruker.

Les mer

Måling

Som plusskunde må du ha en smart elmåler som måler både uttak og innlevering. De fleste private hjem har i dag en slik strømmåler.

Les mer

Hva skjer med nettleien når jeg er plusskunde?
En plusskunde betaler som hovedregel ordinær nettleie. For mer detaljert informasjon om nettleie og innmating til strømnettet, ta kontakt med ditt lokale nettselskap.

Les mer om plusskundeordningen på NVE sine nettsider.

Enova har ulike tilskuddsordninger for boligeiere som ønsker å bidra med fornybar energiproduksjon.

For mer informasjon om å bli plusskunde i Kraftriket, ring oss på telefon 321 41 000, eller benytt vårt kontaktskjema.

Kontakt oss om du lurer på noe