Strømprisene normaliserer seg

Vi ser tilbake på en vår og sommer med godt over normal fylling i vannmagasinene, strømpriser langt under det normale og rekordstore prisforskjeller i Norden.

I år har vi hatt mye snø i fjellet, mer enn det er plass til i magasinene. Fyllingsgraden er nå på 91%, til sammenligning hadde vi 78% i fjor. Dette ført til full produksjon hos vannkraftprodusentene har produsert for å ta imot vannet og unngå skadeflom. Som igjen har gitt spotpriser helt ned mot 1 øre/kWh i lange perioder og negativ pris for første gang i Norge ( time 04-04 mandag 6.juli).  Mye vann i Norge kombinert med  begrensninger i overførselen til Sør Sverige, lite vind og kjernekraftproduksjon har også gitt rekord store prisforskjeller i Norden.

Vi er nå inne i sluttfasen av snøsmeltingen og produsentene begynner derfor å få mer kontroll over magasinene. Vi ser nå at prisene løfter seg delvis på grunn av noe tørrere værvarsel,  oppgang i råvarepriser og utvikling i strømprisene i Tyskland. 

Prisene fremover vil være avhengig av været, utviklingen av Pandemien, råvarene og rente- og aksjemarkedet.  Med alle kjente faktorer priset inn i markedet ser vi vinterpriser rundt 40 øre/kWh. Blir høsten kald og tørr vil prisene løfte seg ytterligere.


Vi ønsker Lærdal og Sogn velkommen i Kraftriket!

Lærdal Energi fusjonerer strømsalgsvirksomheten sin med Kraftriket 1. oktober 2020.

Vi er veldig glade for å få Lærdal Energi med på laget! Våre nye kolleger i vest tilfører oss svært god kompetanse og en solid kundeportefølje – også i et nasjonalt perspektiv. 

Kundene vil merke lite til endringen. Bortsett fra ny avsender av strømfakturaen vil det meste bli som før: alle ansatte fortsetter i sine jobber ved samme lokasjon og kundene vil få med seg sine fordeler over i Kraftriket. Kraftriket Sogn blir det lokale navnet i dette området.

Konseptet Kraftriket er utviklet for å ta vare på det lokale – verdiskapning i form av arbeidsplasser, eierskap og økonomisk støtte. For å ta opp kampen i et hardt konkurranseutsatt marked skal vi tilby gode kundeopplevelser, konkurransedyktige priser og fremtidsrettede produkt. Kraftriket skal være til stede og ta vare på alt det positive ved å være den lokale strømleverandøren.

Kraftriket AS: ValdresEnergi og Ringerikskraft fusjonerte sine strømsalgsvirksomheter og etablerte Kraftriket AS i 2017. Midtkraft ble en del av satsingen fra 2019 , Nord Østerdal Kraftlag fusjonerte inn sin strømsalgsvirksomhet våren 2020 og i løpet av høsten blir Lærdal Energi med på laget. I tillegg overtok Kraftriket AS kundeporteføljen til Nore Energi og Sør-Aurdal Energi våren 2020.