Hvorfor skal du velge varmepumpe?

En varmepumpe sparer energi og penger for deg, den er miljøvennlig, enkel å bruke, gir god komfort og godt inneklima – og den kan brukes til kjøling.

En varmepumpe gir deg som kunde mange fordeler. Varmepumpe brukt til oppvarming utnytter energi fra solen som er lagret i jord, fjell, luft eller vann. Å bruke denne energien er både økonomisk gunstig og ikke minst miljøvennlig.

Her er 5 grunner for hvorfor du bør velge varmepumpe til huset ditt eller til kontoret!

1. Varmepumper gir lavere energiutgifter

Med en varmepumpe kan du spare 30-80 % av energien til oppvarming og varmt tappevann- ved å hente varme fra naturen på en smart måte. Hvor mye energi og penger du kan spare med en varmepumpe avhenger av mange forhold, som:
•    hvor stor boligen/lokalet ditt er
•    hvor høyt energiforbruk du har
•    hvor godt isolert boligen/bygget er
•    om varmepumpen er riktig dimensjonert
•    hvordan klimaet er der du holder til
•    hvilken varmepumpe du velger
•    prisen i markedet på strøm, olje, parafin og ved

2. Varmepumper er miljøvennlige

Varmepumpen utnytter energien svært effektivt, og er derfor et miljøvennlig alternativ til andre oppvarmingsløsninger. Varmepumper kan erstatte fossil oppvarming med olje og gass, og dermed redusere klimagassutslipp. Når varmepumper erstatter elektrisk oppvarming, frigjør de elektrisitet som for eksempel kan brukes i miljøvennlige elbiler. På denne måten vil en mer effektiv bruk av elektrisitet også bidra til reduserte klimagassutslipp. Varmepumper har ingen lokale utslipp, og trenger ingen lagring eller transport av brensel.

3. Varmepumper gir enkel og effektiv oppvarming av lokalet/boligen

En varmepumpe trenger lite tilsyn, gir jevn og god temperatur og er enkel i bruk. Flere varmepumper kan fjernstyres via internett, fra smarttelefon, nettbrett eller datamaskin. Har du en varmepumpe som er riktig montert, trenger den minimalt med ettersyn og lite vedlikehold.

4. Varmepumper gir god komfort og godt inneklima

En varmepumpe kan bidra til bedre inneklima på ulike måter. Norges Astma og Allergiforbund anbefaler oppvarming med vannbåren varme. Luft-til-vann- og væske-til-vann-varmepumper som henter energi fra berg, jord eller sjø passer perfekt til dette. Lavtemperatur vannbåren gulvvarme er det varmesystemet som gir best komfort, innemiljø og energibesparelse.

Med en luft-til-luft-varmepumpe får du også et bedre inneklima – innedelen fungerer som en effektiv luftrenser ved å filtrere vekk støvpartikler. Det er forskjell på egenskapene i forhold til luftrensing på ulike varmepumpemodeller.

5. Varmepumper kan brukes til effektiv kjøling

De fleste varmepumper kan også brukes til kjøling, og du kan holde en komfortabel innetemperatur også på varme sommerdager. Med en normal norsk sommer trenger varmepumpen minimalt med energi for å kjøle ned boligen din. Det skyldes at temperaturforskjellen mellom uteluft og inneluft er liten, og at det bare er behov for kjøling noen få timer i døgnet.

Les mer om varmepumper her


Trygg Strømhandel- Trygt kundeforhold

Blant de første som er sertifisert- Det er vi stolte av!

Kraftriket er nå godkjent gjennom sertifiseringsordningen Trygg Strømhandel. Ordningen skal sikre kvaliteten i blant annet salg, produktinformasjon og markedsføring av strømavtaler. Vi i Kraftriket har ønsket denne sertifiseringen lenge. Nå må alle i strømbransjen følge samme spillerregler. Ordningen bygger også opp om våre verdier og vår posisjon som pålitelig og lokal strømleverandør. Kraftriket støtter alle tiltak som gjør det enkelt å være kunde og som styrker vårt omdømme.

Hva er trygg strømhandel?
Trygg strømhandel er en sertifiseringsordning som er opprettet etter initiativ fra bransjeorganisasjonene Energi Norge og Distriktsenergi. Ordningen gir strømleverandører et felles rammeverk som skal sikre kvaliteten i blant annet salg, produktinformasjon og markedsføring av strøm.

Hva kan du som kunde forvente?
Som sertifisert strømleverandør kan du forvente at Kraftriket:

  • Sørger for god opplæring av selgere og leverandører som har kontakt med kunder.
  • Følger retningslinjer som gjelder ifht. telefonsalg, sosiale medier, dørsalg, stand osv.
  • Alle vilkår og priser kommer godt frem, og kundene kan selv velge kanal for prisvarsling.
  • Har tydelig merking av kampanjeprodukter og ha strømavtaler som er enkle å forstå og skille fra hverandre.
  • Ikke kontakter kunder som er reservert eller som har betalt sin siste faktura for under 6 mnd. siden.

For mer informasjon om Trygg strømhandel, klikk her