Hjemmelading for nybegynnere

Her finner du det helt grunnleggende for deg som vurderer elbil og vil lade hjemmefra.

Det er i hovedsak to måter å lade elbilen på i egen bolig: hjemmeladestasjon eller lading via vanlig stikkontakt. Hvordan dette bør foregå, vil vi enkelt forklare her:

Lade med hjemmeladestasjon

Med en hjemmeladestasjon vil du kunne lade både sikrere og raskere enn ved bruk av en ordinær stikkontakt. Du slipper også ta spesielle forholdsregler i hverdagen, slik du må ved lading fra vanlig stikkontakt. I tillegg kan installasjon av en hjemmelader øke verdien på boligen din. Samtidig ser vi at markedet for elbillading er i stor utvikling og det kommer stadig smartere ladeløsninger.

Her kan du lese mer om hvorfor det er lurt å gå for en skikkelig ladestasjon hjemme, men dette er hovedpunktene:

• Enklere lading
• Sikrere lading
• Raskere lading
• Investering i egen bolig

Lade med vanlig stikkontakt

Det er fortsatt mange som lader hjemme ved bruk av vanlig stikkontakt. Om du bruker stikkontakt til lading av elbilen eller hybridbilen din hjemme, er det noen retningslinjer du må følge:

• Egen kurs til elbilen
• Maks 10 A kurs
• Kursen må ha jordfeilbryter type B (slår av strømmen ved jordfeil)
• Trekk ut kabelen fra bilen før du tar ut støpselet fra stikkontakten, for å unngå at lysbue oppstår, når du har ladet ferdig

Monter en kurv eller en krok som kan brukes til oppheng av ladeboks og kabel når du lader, både for å avlaste vekten av ladekabelen (kontakten tåler ikke vekten) og for å unngå slitasje og skader på ladeutstyret.

Merk at retningslinjene for lading gjelder kun der du lader til daglig. Du kan altså «nødlade» hos svigermor eller hos en venn, selv om det ikke er lagt opp til dedikert elbillading.I slike tilfeller er det imidlertid viktig å følge med på kontakt og støpsel (i enden av kabel) under lading, for varmgang kan forekomme. Er det varmt her, må lading avbrytes. Alternativt kan strømstyrken justeres ned via «kladden» på ladekabelen (hvis mulig).

Kraftriket tilbyr komplette ladeløsninger til bolig, borettslag og bedrift. Se våre ladeløsninger ved å klikke her


PS: Det er Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) som håndhever regelverket for elektriske installasjoner. Her kan du lese deres veileder for elbillading og sikkerhet.

 

Saken er hentet fra Norsk Elbilforening


Spar strøm – bruk apparatene dine smartere

Hver for seg utgjør ikke apparater og hvitevarer så mye av energiforbruket ditt, men samlet gjør de det. Her får du tips til hvordan du bruker apparatene dine mest mulig effektivt.

En gradvis total utskifting i hele Norge av gamle apparater med de mest energismarte kan bety en årlig frigjøring av rundt 2,5 TWh strøm til andre formål. Det er omtrent like mye som et av våre største vannkraftverk produserer.

Se etter energimerket når du skal kjøpe nye apparater. Merket vurderer energiforbruket, der A er best og G er dårligst. Kategori A er delt inn i A+, A++ og A+++. Kategori A++ bruker generelt sett 55% mindre energi enn B.

Visste du at de fleste av apparatene dine i løpet av levetiden sin vil bruke mer energi på å stå i stand by- modus enn i faktisk bruk?

 

Vaskemaskin

Det er stor forskjell på en vaskemaskin med energimerke A+++ og en med energimerke A. Energimerkingen viser energibruk per vask, vaskeevne, sentrifugeringsevne, omdreiningstall ved sentrifugering, vaskemengde i kg og vannforbruk.

Bruk vaskemaskinen din effektivt:

 • Mange leser ikke instruksjonsboka for hvitevarene nøye nok. Gjør det. Der vil du ofte finne nyttige tips for energismart bruk.
 • Det meste av klesvask kan kjøres på 40 °C . Det er sjelden behov for 60 grader, som krever vesentlig mer energi. Svært mye kan også vaskes på 30 grader.
 • De fleste vaskemaskiner bruker like mye energi om de er fulle eller ikke. Fyll derfor vaske- og oppvaskmaskinen helt opp før bruk.
 • Både vaske- og oppvaskmaskiner har ofte egne energispareprogrammer. Hvis du ikke får fylt opp maskinen helt, er det spesielt energismart å trykke på ENØK-knappen.

 

Tørketrommel

Det er ikke alle som har bruk for tørketrommel, og det aller mest energismarte er å ikke ha en! For de av oss som av ulike grunne vasker mye klær, kan det likevel være nødvendig. Da bør du velge en A+++ tørketrommel med varmepumpeteknologi!

Bruk tørketrommelen din mer effektivt:

 • Bruk tørketrommelen din mindre.
 • Les instruksjonsboka! Her kan du finne nyttige tips for energismart bruk.
 • Ikke tørk klærne tørrere enn du må!

 

Oppvaskmaskin

Du trenger ikke ha dårlig samvittighet for å bruke oppvaskmaskinen din. Det er nemlig mer energismart å bruke oppvaskmaskinen enn vanlig håndoppvask.

Bruk oppvaskmaskinen mer effektivt:

 • Les instruksjonsboka! Her kan du finne nyttige tips for energismart bruk.
  Oppvaskmaskiner bruker like mye energi om de er fulle eller ikke.
 • Fyll opp oppvaskmaskinen før du setter den på.
 • Velg energismarte vaskeprogrammer med lavest mulig temperatur.

 

Kjøleskap og fryser

Hvitevarer blir stadig mer energieffektive. Forskjellen på gammelt og nytt er aller størst på kjøle- og fryseapparater og tørketromler.

Mer effektiv bruk av kjøleskap og fryser:

 • Les bruksanvisningen! Her kan du finne nyttige tips og triks for energismart bruk.
 • Kvaliteten på maten blir bedre og energibruken mindre om du tiner frosne varer i kjøleskapet. La også oppvarmet mat bli kald før du legger den i kjøleskapet.
 • Temperaturen på rommet og gulvet som kjøleskap og frysere er i har noe å si for strømbruken. Plassér kjøleapparatet på et kjølig sted i boligen hvis det er mulig, og ikke rett ved komfyren eller en annen varmekilde.
 • 3 – 5 grader er generelt en gunstig temperatur i kjøleskapet. I fryseren er 15 – 20 minusgrader en god, veiledende temperatur. Hold døren mest mulig lukket, og pass på at plastlistene rundt dørene er rene og hele.
 • Alle kjøleskap og frysere inneholder miljøfarlige stoffer. Apparater fra 1991 og senere kan leveres gratis til en forhandler, uten krav om nykjøp. Kjøleskap fra før 1991 kan bare leveres gratis til forhandler ved nykjøp. Alle kjøleskap og frysere kan leveres til kommunale mottak for EE-avfall. Finn ditt nærmeste mottak for EE-avfall på sortere.no.

 

TV, dekodere og konsoller

Det er ofte disse apparatene som alltid står i Stand by modus. I løpet av levetiden vil de generelt sett har bruk mer energi på å være stand by enn i faktisk bruk. De mest energismarte TV-ene har energimerket A+. Selv om vi stort sett er på jakt etter størst og tynnest mulig TV, er desverre regelen for TV-apparater at jo større skjerm, jo høyere forbruk.

Bruk apparatene dine mer effektivt:

 • Det aller viktigste tiltaket knyttet til denne typer apparater er å redusere stand by-forbruket. Da kan forskjellige former for brytere være nyttige hjelpemiddel.
 • Du kan f.eks bruke en energimåler for å få mer kontroll med energisvinnet fra TV-en. Denne plasseres enkelt mellom for eksempel TV og vegguttak.

 

Saken er hentet fra EnergiNorge


Lave strømpriser trass i høye internasjonale energipriser

Kraftig nedbør i september bedrer magasinfyllingen betydelig og senker strømprisene
Den tørre værsituasjonen hele Norden opplevde i sommer regnet bort i løpet av august og september. Spesielt i september kom det svært mye nedbør i Norden, ca. 70 % mer nedbør enn normalt som er nyttbar i kraftproduksjon. I Norge kom det mer enn dobbelt så mye nedbør som normalt.

Dette har resultert i en sterk forbedring av fyllingsgraden i spesielt norske, men også svenske vannmagasiner. Vi står nå langt bedre rustet for å møte vinteren, selv om vi fortsatt har underskudd i magasinfyllingen i forhold til normalt. Det ble samtidig produsert 27% mer vindkraft enn normalt i Norden i september.

Dette har bidratt til at strømprisen har falt gradvis uke for uke gjennom september. I gjennomsnitt for september ble systempris for strøm i Norden ca. 8% lavere enn i august. Prisnedgangen har kommet trass i at det har vært 10% mindre kjernekraftproduksjon i september enn i august grunnet årlig vedlikehold på reaktorene samt stigende strømforbruk uke for uke.

 

Fortsatt underskudd i nordisk magasinfylling
Internasjonale energipriser som kull, olje, gass og CO2 har hatt sterk stigning gjennom september. Spesielt utviklingen i pris på gass, kull og CO2 har påvirkning på europeiske kraftpriser og dermed også den nordiske prisen. Så lenge vi fortsatt har et underskudd i nordisk magasinfylling vil prisene bli farget av europeiske kraftpriser.

Som nevnt har strømprisene falt de siste ukene. Dette er hovedsakelig grunnet svært mye nedbør og mer vindkraftproduksjon enn normalt. Men situasjonen er altså fortsatt slik at vi har en dårligere magasinfylling enn normalt for årstiden og høye internasjonale energipriser. Med normal nedbør resten av høsten forventer vi derfor fortsatt relativt høye strømpriser sammenlignet med de siste årenes høst- og vinterpriser. Værprognosene viser for øyeblikket ganske normalt med nedbør de neste to ukene, men betydelig høyere temperaturer enn normalt.

 

Kollaps for kjent kraftspekulant
Det har vært mye fokus på kraftmarkedet i norske og internasjonale medier den siste tiden grunnet kollapsen til en kjent kraftspekulant. Det har vært fokus i enkelte medier på at kollapsen og hendelsene i etterkant har påvirket strømprisene. Det er viktig å presisere at det er strømprisene i futuremarkedet på Nasdaq som primært er påvirket av denne hendelsen. Dette er en børs hvor markedsaktører kjøper og selger kraft med levering frem i tid hvor prisen settes på bakgrunn av aktørenes markedsforventninger. Denne kraften kan best beskrives som «papirkraft» og vil aldri være gjenstand for levering i kraftnettet.

Strømmen som faktisk går gjennom strømnettet og leveres til strømkunder over hele Norden omsettes på en helt annen børs, nemlig Nord Pool Spot. På Nord Pool spot settes strømprisen dag for dag basert på tilbud og etterspørsel av kraft i Norden. Det er prisene på denne børsen som danner grunnlag for regningen til norske strømforbrukere med de vanligste avtaleformene for strøm i Norge. Disse prisene har i liten grad blitt påvirket av konkursen på futurebørsen Nasdaq. Det er først hvis man velger å binde strømprisen for 1 eller flere år frem tid, eller har andre former for forvaltningsavtaler på strøm man potensielt kan ha blitt påvirket av disse hendelsene.

 

Klikk her for å se våre strømavtaler

 

Markedskommentaren er utarbeidet av vår kraftforvalter Markedskraft.