Kraftriket går inn i Trøndelag

1. juli ønsker vi strømselskapet til Orkland Energi velkommen i Kraftriket.

Kraftriket vokser stadig og strømselskapet til Orkland Energi blir det ellevte selskapet som fusjoneres inn. Den nye lokale merkevaren blir Kraftriket Orkland. Konsernet Orkland Energi blir med videre som stolt og lokal eier.

Vi gleder oss over å få enda et solid strømselskap med på laget. Orkland Energi har en sterk posisjon lokalt og vi ser frem til å utvide vårt Kraft-rike til et helt nytt område. Orkland Energi Strøm kommer inn i Kraftriket med 6500 kunder og 3 ansatte.

Tilgjengelig for kundene

Tilgjengelighet for kundene og nærhet til lokalsamfunnet er viktig for oss i Kraftriket. Ansatte med sin lokale kunnskap vil imøtekomme kundene i dette området også i fremtiden.

Kraftriket har som kjent en ambisjon om å vokse videre og jobber mot et mål om 100 000 strømkunder fordelt over hele landet i 2021.
Vi er i dialog med flere selskaper og vår vekstambisjon er innen rekkevidde.

 

Foto: Arnfinn Sæthre


Med Chili, blir det mer kraft i Kraftriket

chili 


Vi inngår samarbeid med Chilimobil og utfordrer dermed de etablerte aktørene i bransjen. 

Kunder i Kraftriket og Chilimobil vil få svært gode tilbud på både strøm, mobil- og  bredbåndstjenester.

-Gjennom dette samarbeidet kan vi på mange måter si at vi gir mer kraft til kundene og hverandre, sier Anders Kvamme, direktør i Kraftriket. –Vi utvikler hele tiden relevante og attraktive strømprodukter og -tjenester – og ønsker å være best på kundebehandling,  fortsetter Anders Kvamme.

Om Chilimobil

Chilimobil ble på sin side etablert i 2011 og er en av de største mobiltilbyderne i Norge. Chilimobil benytter Telias landsdekkende nett med full 4G-dekning og var blant de første til å lansere 5G i 2021. I 2018 var Chilimobil den første tilbyderen i Norge til å lansere Fri Data, noe som virkelig satte selskapet på kartet og førte til en varig endring i mobilmarkedet.

– Vi har begge tro på at ved å levere hver vår tjeneste blir produktet og kundeopplevelsen bedre ivaretatt enn om vi skulle levere strøm og mobil fra ett selskap, avslutter Lars Ryen Mill, administrerende direktør i Chilimobil

 


Strømprisen mangedoblet siste året!

Det er ekstreme forskjeller på strømprisen vi hadde sommeren 2020 og det vi kan vente oss i år. Prisen er over 10 ganger så høy!

 

Sommeren 2020 fikk vi se lavere strømpriser enn på lenge, og gjennomsnittsprisen for juni, juli og august var på rekordlave 2,89 øre/kWh. I år ser det ut til at vi får høyere strømpriser enn det som er normalt. Den forventede markedsprisen på strømbørsen Nord Pool er på rundt 40 øre/kWh uten merverdiavgift. Dette kan endre seg om vi får vått eller tørt vær i sommer.

Hittil i år har strømmen vært mye dyrere enn i 2020, men ikke dramatisk sammenlignet med 2018 og 2019. Norske strømkunder kan forvente vesentlig høyere strømregninger de neste månedene. I snitt vil det utgjøre om lag tusen kroner mer hver måned for en kunde som bruker 20 000 kWh i året. Forskjellen vil bli mest merkbar når vi kommer til høsten og vinteren, siden forbruket da er høyere enn på sommeren.

Vi har fortsatt de laveste prisene i Europa, fordi vi har mye overskudd av kraft etter utbygging av mye vindkraft, men prisene har steget grunnet stor etterspørsel etter kraft i resten av Europa. Vi i Norden har brukt opp det store hydrologiske overskuddet vi hadde i fjor. Derfor presses ikke prisene ned på grunn av overfylte vannmagasiner, og produsentene ser på hva det koster å produsere strøm med alternative kilder til vannkraft. Det som skjer ellers i Europa vil bli viktig for strømprisen også her til lands:

  • I Europa har tøffere forventninger til utslippsreduksjon av CO2 av miljøhensyn ført til vesentlig løft i markedet for CO2 for alle i Europa.
  • Samtidig har etterspørseøen etter brensel, som kull og gass, blitt større det siste året, slik at vi nå har svært høye priser for elektrisitet i Europa fra disse typene brensel.
  • Det er fortsatt veldig stor prisforskjell mellom Norden og det kontinentale Europa, men vi har i år bedre overføringskapasitet, siden det er mindre feil på kabler, som også gjør at det er lettere å eksportere overskuddskraft ut til Europa når de har vesentlig høyere priser.

Til høsten er det forventet en svak økning til rundt 45 øre/kWh. Dette vil gjøre utslag på strømregningen, så det lureste en kan gjøre er å ta grep og bruke strøm på en smartere måte. Her kommer noen konkrete eksempler:

  • Skal du på biltur med elbil i sommer, kan du spare penger ved å smartlade, noe som betyr at du automatisk lader elbilen når strømprisen er på sitt laveste.
  • Det kan være lurt å investere i et smart varmesystem som sørger for at huset varmes opp i henhold til værmeldingen, eller om du er hjemme eller på tur.
  • Få oversikt over strømforbruket ditt. Når du vet hva som trekker mest strøm, kan du prøve å flytte forbruket til tider når strømprisen er på sitt laveste. Vi anbefaler deg å bruke Kraftriket-appen for å følge med på ditt eget strømforbruk og priser. Appen er et svært godt verktøy for styring for styring av ditt strømforbruk på en smart måte.

 

Kilder: Dinside