Om Kraftriket

Vi har vært den lokale strømleverandøren i mer enn 100 år, og det har vi tenkt til å være i minst 100 år til.

For å klare dette må vi bli større og få mer muskler. Vi har ambisjoner om å bli en nasjonal leverandør av strøm, men med lokal tilhørighet. Det vil si at vi kommer til å være her for deg som kunde som tidligere, men vi ønsker å knytte til oss flere lokale strømleverandører. Vi skal beholde navnet vårt, men vi får et tillegg, et slags familienavn som knytter oss sammen slik at vi kan fremstå med en felles merkevare i konkurranse med de store nasjonale aktørene.

I første omgang er det Valdres Energi og Ringeriks-Kraft som går sammen om å skape Kraftriket.

Hver for oss har vi gjort det bra. Men med endrede rammebetingelser, tøffere konkurranse og ny lovgivning, er det ikke nok å bare selge strøm. Vi må evne å utnytte mulighetene som ligger i den teknologiske utviklingen. Sammen med våre nye kolleger, jobber vi nå med utvikling av nye produkter og tjenester som skal være med å gjøre oss til en betydelig aktør i det norske markedet. For å lykkes må vi vokse og bli større. Sammenslåingen er et viktig første steg på veien.

Vi skal ta vare på alt det positive som ligger i det å være en lokal strømleverandør, med nærhet til kundene og lokalmiljøet. Og siden alle kjenner oss, må vi være ekstra nøye på å alltid oppføre oss ordentlig. Vi skal passe godt på integriteten vår, vi skal fortsette å «lytte godt til kundene våre», vi skal utvikle relevante og attraktive produkter og vi skal bli best på kundebehandling.

Vi har mye å glede oss til i tiden som kommer, det har du som kunde også.

 

Foto: Fotograf Cathrine Dokken


Kraftriket i Avisa Valdres

I forbindelse med fusjonen av Ringeriks-Kraft og ValdresEnergi sine strømsalgsvirksomheter, var Avisa Valdres besøk. Les de fine artiklene om fusjonen og alle våre nyheter her.

-Skal skape det nye Kraftriket
-Frir til hyttefolket
-Lokal tilhørighet er fundamentets

 

Avisartikkel av Kraftriket