Strømkonsept ga 2,8 millioner til lokale idrettslag i 2023

Idrettsstrøm er et strømkonsept fra Kraftriket med en litt annerledes vri: Store og små idrettslag mottar midler i klubbkassen for hver kilowattime med strøm som kunden forbruker. Kunden velger selv hvilket idrettslag som skal motta støtten.

– Stort sett alle har et forhold til et idrettslag i sitt lokalområde som de finner glede i å støtte. Derfor er Idrettsstrøm blant våre mest populære konsepter, forteller konseptansvarlig Morten Stormo:

– For hver kilowattime som kunden forbruker, går 1 øre uavkortet til et valgfritt idrettslag – tilsvarende grasrotandelen til Norsk Tipping.

 

2,8 millioner kroner utbetales i februar  

Alle lag/klubber som er registrerte under idrett i Brønnøysund-registrene kan støttes.

I 2023 ble 428 idrettslag tildelt støtte – og hele 2,8 millioner kroner skal utbetales til idrettslagene/klubbene om kort tid.

Idrettsstøtten blir samlet inn via strømregningen, og midlene deles ut av Kraftriket én gang i året. Utbetalingen for 2023 skal skje i løpet av februar, forteller Stormo, og påpeker:

– For oss i Kraftriket er det fint å ha et tilbud som kan gi noe positivt tilbake til lokalsamfunnet, og som samtidig har en konkurransedyktig pris.

 

«For hver kilowattime som kunden forbruker, går 1 øre uavkortet til et valgfritt idrettslag – tilsvarende grasrotandelen til Norsk Tipping.»

– Mange bruker pengene på innkjøp av utstyr

Konseptet Idrettsstrøm ble startet opp for 11 år siden. Stormo, som er konseptansvarlig for både Kraftriket og Polar Kraft, forteller at de viktigste tilbakemeldingene går på at Idrettsstrøm-støtten bidrar til at flere klubber opplever bedret økonomi gjennom året.

– Klubbene avgjør selv hvordan de vil bruke midlene. Mange bruker pengene på innkjøp av diverse utstyr, drakter, startnummer og til generell drift. For mange klubber er også midlene viktige bidrag for å finansiere lån og igangsette diverse utbedringsprosjekter. Det kan for eksempel dreie seg om å realisere en ny hall eller gjøre utbedringer i lysløypa.

 

Konseptet Idrettsstrøm ble startet opp for 11 år siden. Stormo, som er konseptansvarlig for både Kraftriket og Polar Kraft.

POPULÆRT KONSEPT: Morten Stormo er konseptansvarlig for Idrettsstrøm for Kraftriket og Polar Kraft. – Idrett, og særlig lokalidrett, gjør noe med folk, sier Stormo.

 

Stort engasjement fra Kraftrikets næringskunder

Stormo opplever at Kraftrikets næringskunder er blant de aller mest engasjerte kundene i forhold til konseptet Idrettsstrøm.

– Engasjementet fra næringskundene våre er noe vi verdsetter. Næringskundene bidrar jo også til de største summene som genereres.

– Hva er det med Idrettsstrøm som engasjerer?

– Idrett, og særlig lokalidrett, gjør noe med folk. Med dette konseptet har vi tilgjengeliggjort midler til idrettslag ved at kunder velger et strømprodukt som gjør det mulig å bidra med 1 øre per kWh. Det er utrolig å se hvor mye det faktisk utgjør. Siden vi startet opp i 2013 har  Idrettsstrøm bidratt med hele 18 millioner kroner til små og store klubber.

 


Om konseptet Idrettsstrøm:

  • For hver kilowattime du forbruker, går 1 øre uavkortet til et valgfritt idrettslag.
  • Alle idrettslag/klubber som er registrerte under idrett i Brønnøysund-registrene kan støttes.
  • For 2023 har Idrettsstrøm generert hele 2,8 millioner kroner i støtte til idrettslag/klubber over hele Norge.
  • Idrettsstrøm-støtten for 2023 utbetales av Kraftriket i løpet februar 2024.

 


Vil du vite mer?

Les mer her eller ta kontakt med oss dersom du lurer på noe. Vi hjelper deg gjerne hvis du har spørsmål.

 

Ottestad IL er et lokalt idrettslag som har fått midler fra Idrettsstrøm i 2024. Du kan lese mer her