Elsykkel – fremtiden er elektrisk

Om det er én sak vi kan slå fast så er det at elsykkelen har fremtiden foran seg.

Med en elsykkel kommer du deg frem raskt, smidig og komfortabelt. Hva med å møte sommeren med en ny elsykkel av god kvalitet?

Ved å være kunde i Kraftriket kan du nå også nedbetale elsykkelen gjennom din strømregning.

Les mer og se våre modeller her

 


«Bensinpris» for elbil – 3,92 kroner

Bensinprisene er rekordhøye om dagen, helt opp i 16,67 kroner literen, for elbiler er «literprisen» på bare 3,92 kroner i følge elbilforeningen. Så kjører man mye og langt, er det mye å spare på å investere i en elbil.

Mange tenker kanskje først og fremst på fordelene med kollektivfelt og bompenger når en vurderer kjøp av en elbil, og glemmer gevinsten med drivstoff. Kjører man 20.000 kilometer i året, krever det 4.000 kilowattimer strøm, som koster rundt 3.900 kroner. Med dagens drivstoffpriser vil tilsvarende kjørelengde for en bensinbil ligge rundt 16.700 kroner.

Dette betinger vel og merke at man lader hjemme. Lader man på hurtigladere vil prisen normalt ligge noe høyere. Vi vil anbefale en hjemmelader, ikke en stikkontakt. Da får du rask, sikker og lønnsom lading. Våre ladere kan enkelt nedbetales over strømregningen. For priser klikk her.

 


Overskudd av elsertifikater

Elsertifikater er en støtteordning for kraft produsert fra fornybare energikilder som ble vedtatt av norske myndigheter i 2012. Norske strømkunder finansierer ordningen over strømregningen gjennom at strømleverandørene legger elsertifikatkostnaden inn i strømprisen. Fram til 2020 skal Sverige og Norge øke kraftproduksjonen basert på fornybare energikilder med 28,4 TWh. Kort sagt fungerer ordningen slik at produsenter av fornybar energi som fyller visse betingelser mottar elsertifikater de selger til norske/svenske forbrukere som må kjøpe sertifikater for deler av forbruksvolumet sitt. Slik får miljøvennlige kraftprodusenter støtte fra norske og svenske strømkunder.

Grunnet høy utbygging av fornybar energi og mange vintre på rad med vått, vindfullt og mildt vær har vi en tid hatt et høyt overskudd av elsertifikater i Norge og Sverige. Dette har resultert i relativt lave priser på elsertifikater i forhold til hva som var forventet. Grunnet et økende pliktvolum år for år samt en tørr og kjølig vinter har overskuddet av elsertifikater falt drastisk gjennom 2018. Dette har bidratt til en rask og kraftig prisøkning på elsertifikater i løpet av april. Av den totale strømregningen for en norsk forbruker er andelen som utgjør elsertifikater imidlertid liten. Men det er et viktig bidrag for å fremskynde mer miljøvennlig fornybar energi som over tid også vil gi en bedre kraftbalanse i Norden.

Systemprisen for strøm i april ble ca. 47 øre/kWh inkl. mva uten påslag/lovpålagte elsertifikater. Dette representerer en nedgang på ca. 11% fra mars men det er likevel en relativt høy pris til å være april, og en høyere pris i april måned har vi ikke sett siden 2013. Grunnen til den høye prisen i april er at den tørre, vindfattige og forholdsvis kjølige vinteren har satt sine spor i den vannkraftbaserte kraftproduksjonen i Norden. Både fyllingen i magasinene samt mengde snø i Norge og Sverige var gjennom vintermånedene under normale for årstiden. I slike tilfeller vil vannkraftprodusentene nedjustere produksjonen ved å sette prisen opp og dette har vi sett en tiltagende tendens til gjennom vinteren. Internasjonale energipriser på kull og gasskraft har også vært høye og dette gir støtte til nordiske priser.

Markedskommentaren er utarbeidet av vår kraftforvalter Markedskraft.