Strømstøtte

 • Hvorfor har jeg ikke fått strømstøtte på min faktura?
  Det er nettselskapet ditt som har ansvaret for å utbetale strømstøtten til deg. Dersom nettselskapet der du bor ikke tilbyr gjennomfakturering*, vil du motta egen faktura for nettleie, og strømstøtten blir trukket fra på denne. Klikk her for å lese mer om hvordan ordningen for strømstøtte fungerer. *Gjennomfakturering betyr at nettselskapet sender faktura for nettleie til strømleverandøren. Strømleverandøren legger til nettleien på fakturaen de skal sende ut. På den måten får du som husholdningskunde både strøm, nettleie og strømstøtte på en faktura. Det er dessverre ikke alle netteiere som har lagt til rette for gjennomfakturering.
 • Jeg har sagt opp min strømavtale og får ikke strømstøtte
  Har du nylig byttet strømleverandør, vil strømstøtten komme på faktura fra ditt nettselskap eller fra din nye strømleverandør.
 • Hvor finner jeg beløpet for strømstøtte?
  Strømstøtten ser du på side 2 på fakturaen din.
  • Får du strøm og nettleie på samme faktura, finner du strømstøtten på fakturaen fra din strømleverandør.
  • Får du ikke strøm og nettleie på samme faktura, finner du strømstøtten på fakturaen fra ditt nettselskap.

Faktura og betaling

 • Hvorfor får jeg kun nettleie på min faktura?
  På grunn av avtale om gjennomfakturering (strøm og nettleie på samme faktura) kan du oppleve å få nettleiefakturaen tilsendt uten strøm. Årsaken er at nettselskapene sender nettleiefakturaen for foregående periode til aktiv strømleverandør på avregningstidspunktet. Altså ikke til den som nødvendigvis var strømleverandør i avregningsperioden. Har du foretatt et leverandørbytte til oss for eksempel den 1. i måneden, vil nettselskapet sende nettleien for foregående måned til oss - selv om vi ikke var leverandør den måneden. Neste måned vil du få strøm og nettleie på samme faktura.
 • Hvorfor har jeg plutselig fått påslag på min strømavtale?
  Fra nyttår 2023 trådte nye bestemmelser i prisopplysningsforskriften i kraft. Det innebærer at ørepåslaget på spotprisavtaler skal spesifiseres på en egen linje på fakturaen. Frem til 01.01.2023 har ørepåslaget vært bakt inn i strømprisen. Derfor tror mange av våre kunder at det nå har kommet et ekstra påslag på strømavtalen deres, men faktum er at påslaget har vært der hele tiden - bare ikke spesifisert på en egen linje.
  Klikk her for å se hvor du finner ørepåslag spesifisert på egen linje på fakturaens bakside.
 • Hvorfor er prisen på Nord Pool og strømregningen min ulik?  
  Strømprisen du finner på Nord Pool og strømprisen du ser på din faktura, er ikke den samme. En viktig årsak er at prisen på Nord Pool er en «ren spotpris», det vil si uten moms og påslag.  Prisen på strømregningen din er derimot inkludert moms* og påslag. I tillegg varierer strømforbruket ditt time for time, dag for dag. Det samme gjør spotprisen. Dette gir en annen gjennomsnittspris for deg per måned, enn gjennomsnittsprisen på Nord Pool.  Les mer om spotpris ved å klikke her. *Gjelder ikke NO4 Nord-Norge  
 • Hvorfor er forbruket mitt stipulert?
  Det er netteier der du bor som samler inn verdier fra din måler og sender verdiene til oss. Dersom forbruket ditt er stipulert, så betyr dette at vi ikke har mottatt måleverdier fra din netteier. Det er derfor netteier du må kontakte i disse tilfellene. Klikk her for oversikt og link videre til alle netteiere som Kraftriket har avtale om gjennomfakturering med.
 • Når mottar jeg min faktura?
  Vi sender ut faktura rundt den 10. i hver måned. Noen kan likevel oppleve at fakturaen ikke mottas før det har gått noen dager.
 • Hvorfor står min faktura som ubetalt når jeg har betalt?
  Det kan gå inntil tre virkedager fra du betaler din faktura til fakturaen merkes som betalt. Dette er tiden det tar før vi mottar betalingsfiler fra banken.
 • Kan jeg få betalingsutsettelse?
  Kniper det litt ekstra en måned, hjelper vi deg gjerne med en betalingsutsettelse. Kontakt oss i god tid før betalingsfristen, så slipper du purringer på din strømregning. For å få betalingsutsettelse, kan du ikke ha flere utestående fakturaer hos oss. Rentesats ved betalingsavtale er 12,5%.
 • Hva er eFaktura?
  Med eFaktura vil du ikke lenger få faktura i posten. All fakturainformasjon vil i stedet gå elektronisk, noe som gjør betalingen betydelig enklere for deg. For å kunne benytte eFaktura må du ha nettbank, dvs. at du betaler dine regninger via din banks nettsider. Fordeler med eFaktura: du slipper å taste KID; En eFaktura er ferdig utfylt med KID-, kontonummer og beløp. Det eneste du trenger å gjøre i nettbanken er å godkjenne regningen når du vil betale. Oversikt: fakturaene lagres i nettbanken din og du har til enhver tid oversikt over betalte og ubetalte regninger. Du kan også velge å bli varslet på e-post hver gang du mottar en ny eFaktura i nettbanken. God kontroll: du må godkjenne eFakturaen i nettbanken før beløpet trekkes fra kontoen. Du kan endre beløp, konto som skal belastes og forfallsdato på regningen. eFaktura bestilles i din nettbank.
 • Hvorfor har jeg fått eFaktura uten å bestille det?
  eFaktura er en løsning styrt av Nets som leverer tjenester til bankene. I slutten av 2018 innførte Nets en tjeneste som lar kundene velge å automatisk opprette eFaktura-avtale med alle de betaler regninger til. Dette har medført at en del kunder har fått eFaktura-avtale uten at de har tatt ett bevisst valg. For å avslutte din eFaktura-avtale må du logge inn i din nettbank og fjerne avtalen. Dersom du ikke ønsker å få eFaktura-avtaler automatisk opprettet i fremtiden må du også fjerne valget om automatisk opprettelse. Kontakt din bank for veiledning.
 • Jeg ønsker elektronisk betaling for min bedrift, hvilke muligheter har jeg?
  Som bedriftskunde i Kraftriket, kan du velge å motta fakturaen som EHF, e2b eller på epost. Sammen sparer vi tid, penger og miljø. Faktura på epost sendes som pdf til epostadressen du ønsker at vi sender den til. EHF (Elektronisk Handels Format) og e2b sendes som en standard fil som kan lastes rett inn i ditt regnskapssystem. I tillegg ligger det ved en pdf av fakturaen. For å kunne motta EHF må din bedrift være registrert i ELMA-registeret med organisasjonsnr.
 • Hva er AvtaleGiro?
  AvtaleGiro er en tjeneste for automatisk betaling av regninger. Det vil si at banken sørger for at regningene betales direkte fra din konto på forfallsdato. Du beholder full oversikt og kontroll over regningene dine selv om AvtaleGiro-trekkene gjøres av banken. Enkelt: Du slipper å husker på forfallsdatoer. Banken din sørger for at regningen betales automatisk på forfallsdato. Unngå purringer: Regningene dine betales alltid i tide og du unngår purringer og gebyrer ved for sen betaling. Varsling og kvittering: Du blir varslet minst syv dager før regningen forfaller og får kvittering med forklarende tekst på kontoutskriften og i nettbanken. Oversikt: Du har full oversikt og kontroll med din konto i nettbank eller på kontoutskrift.
 • Jeg har et tilgodebeløp hos dere, hvordan får jeg det tilbakebetalt?
  Har du betalt for mye - eller på andre måter har penger til gode hos oss? Privatkunder: om ikke annet er avtalt blir tilgodehavende trukket fra på neste faktura. Bedriftskunder: om ikke annet er avtalt blir tilgodehavende utbetalt. Pengene utbetales til samme kontonummer som innbetalingen kom fra.
 • Hvorfor blir summen på fakturaen min overført til neste faktura?
  Er beløpet på din faktura under kr. 50,- blir beløpet overført til neste faktura. Du mottar faktura som vanlig, slik at du kan se ditt forbruk og fakturasum, som vil bli lagt til på faktura neste måneds faktura.
 • Kan jeg få strøm og nettleie på faktura hos dere?
  Vi kan tilby de fleste av våre kunder strøm og nettleie på samme faktura (gjennomfakturering). Se oversikt over netteiere med avtale om gjennomfakturering med Kraftriket her.
 • Jeg skal betale fra utlandet, hva gjør jeg?
  Ved betaling utenfor Norge, vennligst oppgi: IBAN NO7315063269570, BIC DNBANOKKXXX

Kraftriket-appen

 • Hvorfor er min spotpris høyere enn på Nord Pool?
  Prisene du ser på Nord Pool er priser uten moms og påslag.
 • Hvorfor er min strømpris høyere enn det som omtales i media?
  Media refererer til prisene på den nordiske kraftbørsen Nord Pool hvor prisene er ekskl. mva mens din strømpris er inkl. mva.
 • Hvorfor finner jeg ingen strømavtale?
  Det skyldes mest sannsynlig en systemfeil. Det kan ofte hjelpe å logge ut og inn av appen. Hvis du fortsatt ikke finner noe strømavtale er det på grunn av feil i appen, og vi jobber med å rette det.
 • Hvorfor mangler forbruk i appen?
  Det skyldes mest sannsynlig en systemfeil. Det kan ofte hjelpe å logge ut og inn av appen. Hvis du fortsatt ikke finner noe strømavtale er det på grunn av feil i appen, og vi jobber med å rette det.
 • Hvilken app versjon har jeg?
  Nederst på Min Side i appen ser du hvilken versjon du har. For å være sikker på at du har siste versjon kan du gå inn i App Store eller Google Play for å oppdatere manuelt.
 • Kan flere i samme husstand bruke appen?
  Ja. Den enkleste måten er da å logge inn med kundenummer og pinkode. Hvis du ikke har pinkoden må du kontakte oss for å få den tilsendt.
 • Hvordan logger jeg ut av appen?
  Gå inn på Min Side > Min konto > Min profil. Nederst på siden finner du Logg ut.
 • Hvorfor ser jeg ikke mitt LIVE-forbruk?
  For å få tilgang til LIVE må du bestille tjenesten i appen. Gå inn på Utforsk for å lese mer om tjenesten og bestilling.
 • Hva er LIVE?
  LIVE er en ny tjeneste i Kraftriket-appen som gjør at du kan følge strømforbruket ditt i sanntid. Med LIVE kan du få bedre kontroll over strømforbruket slik at du kan gjøre tiltak for å redusere strømregningen din.
 • Hvordan får jeg LIVE?
  For å få tilgang til LIVE må du ha en sanntidsmåler, en enhet som kobles til strømmåleren din. Du må kontakte ditt nettselskap for åpning av HAN-porten i strømmåleren din for at LIVE skal fungere.

Strømavtale/strømpris

 • Hvorfor har jeg plutselig fått påslag på min strømavtale?
  Fra nyttår 2023 trådte nye bestemmelser i prisopplysningsforskriften i kraft. Det innebærer at ørepåslaget på spotprisavtaler skal spesifiseres på en egen linje på fakturaen. Frem til 01.01.2023 har ørepåslaget vært bakt inn i strømprisen. Derfor tror mange av våre kunder at det nå har kommet et ekstra påslag på strømavtalen deres, men faktum er at påslaget har vært der hele tiden - bare ikke spesifisert på en egen linje.
  Klikk her for å se hvor du finner ørepåslag spesifisert på egen linje på fakturaens bakside.
 • Hvorfor er min spotpris høyere enn på Nord Pool?
  Prisene du ser på Nord Pool er priser uten moms og påslag.
 • Hvor kan jeg se strømavtalen min?
  For å se din strømavtale kan du logge inn i Kraftriket-appen eller på Min Side.
 • Hva er elsertifikater?
  Fra 1. januar 2012 ble det innført elsertifikatplikt på kraftleveranser i Norge i likhet med Sverige som har hatt dette siden 2003. Elsertifikatordningen skal bidra til økt produksjon av kraft fra fornybare energikilder. Målsettingen er 26,4 TWh ny fornybar årlig kraftproduksjon til sammen i Norge og Sverige innen 2020. Hva betyr dette for deg som kunde? Som din strømleverandør er vi satt til å kreve inn elsertifikater på vegne av Staten. Prisen på elsertifikater vil variere, ettersom de omsettes i et åpent marked. Elsertifikatsystemet har fungert i Sverige siden 2003. Basert på prisanslag derfra forventes det at en normalhusholdning må betale ca 0.8-1 øre/kWh eks. mva. Det er vanskelig å si hva priskonsekvensene blir på sikt, fordi den økte kraftproduksjonen kan føre til et overskudd av elektrisitet, noe som igjen kan presse strømprisene ned. Hvorfor elsertifikater? Norge og Sverige har inngått en avtale om å starte et felles marked for elsertifikater fra 2012-2035. Dette gjør landene for å fremme utbyggingen av til sammen 26,4 TWh fornybar energi. Alle nye produsenter av fornybar energi, som vannkraft, vindkraft og bioenergi, kan få selge slike sertifikater. Elsertifikatene omsettes på et marked og blir en ekstra inntektskilde for produsenter av fornybar energi, i tillegg til strømprisen. Dermed stimuleres utbygging av ny "grønn" kraft. Hvem kjøper elsertifikater? Det er vi som strømomsettere som er pålagt å kjøpe elsertifikater på vegne av våre strømkunder. Dette gjelder alle husholdninger, unntatt de som i dag har fritak fra elavgift. Vanlige husholdnings- og bedriftskunder skal ikke selv kjøpe elsertifikater. Det blir i stedet inkludert i strømprisen, slik at kraftleverandør kjøper elsertifikatene. Myndighetene har bestemt hvor mye ny kraft med sertifikater kraftleverandørene må kjøpe. Det første året skal 3% av omsetningen ha elsertifikat, stigende til 18% i 2020. Deretter fallende prosentandel igjen til null i 2035. Når kraftleverandørene viderefakturerer elsertifikatkostnadene til sine kunder, skal kostnader som følger av elsertifikatplikten inkluderes i prisen ved fastpris- og variable kontrakter, og i påslaget ved spotpriskontrakter.
 • Strømmen har gått, hvem kontakter jeg?
  Ved strømstans eller feil med strømmåler må du kontakte din lokale netteier. Klikk her for oversikt over netteiere.

Flytte

 • Flytte
  Vi tar oss av alt det praktiske ved flytting av strømavtalen. Vi trenger bare litt informasjon om degnår du skal flytte og til hvilken adresse. Det vi trenger er:
  • Fødselsdato
  • Adresse
  • Målernummer (står på strømmåleren din)
  • Måleravlesning (har du automatisk strømmåler trenger vi ikke dette)
  • Dato for overtakelse
  Skriv ut flytteskjema
  Du kan også registrere flytting i skjemaet nedenfor. Skal du avslutte din nåværende strømavtale hos oss trenger vi samme informasjon fra deg som beskrevet over. I tillegg må vi ha navn på huseier/den som skal overta abonnementet.
 • Må jeg lese av strømmåleren når jeg flytter?
  Ja, om du ikke har automatisk måler (har du ikke tilgang til måleren din kan du be nettselskapet ditt om hjelp.) Avlesningen skal sendes til din netteier.   Nei, om du har automatisk måler, da blir måleravlesning sendt automatisk.
 • Hva er leveringsplikt?
  Du velger selv hvilken strømleverandør du ønsker å kjøpe strømmen din fra. Dersom du ikke tar et aktivt valg av strømleverandør innen forbruket begynner å løpe, vil du havne på en såkalt leveringsplikt fra nettselskapet. Leveringsplikt er en strømavtale lokale nettselskap plikter å levere til deg inntil du har valgt en strømleverandør. Leveringsplikt er en betydelig mye dyrere strømavtale i lengden i forhold til avtalene du kan velge hos en strømleverandør. Vi hjelper deg gjerne med å finne rett strømavtale for deg. Fyll ut skjemaet nedenfor, send oss en e-post eller ring oss. Telefonnummer og e-postadresse finner du nederst på siden.
 • Hva gjør jeg om jeg skal flytte og ikke trenger strømleveranse på den nye adressen?
  Det er viktig at du sier fra i god tid (7 virkedager før flyttedato), slik at vi får avsluttet strømabonnementet på korrekt dato. Etter oppsigelsen vil vi sende deg en sluttfaktura. Klikk her for oppsigelse

Bli kunde

Nettleie

 • Hva er nettleie?
  Nettleie er det du betaler for å få strømmen overført til deg, og består av et fast beløp (fastledd) og et beløp som varierer i takt med strømforbruket ditt (energiledd). Det er netteier der du bor som fakturerer nettleien. Men vi tilbyr gjennomfakturering slik at du kan få både nettleie og strøm på samme faktura. Kontakt oss for å sjekke om vi kan tilby dette der du bor. Kontaktopplysninger finner du nederst på siden.
 • Må jeg lese av måleren min hver måned?
  Ja, dersom du ikke har automatisk måler (har du ikke tilgang til måleren din kan du be nettselskapet ditt om hjelp). Avlesningen skal sendes til din netteier.   Nei, dersom du har automatisk måler, da blir måleravlesning sendt automatisk.
 • Hvor finner jeg målepunkt ID?
  Målepunkt ID finner du på strømfaktura/nettleiefaktura. Målepunkt ID er identifikasjonsnummeret til strømanlegget ditt. Målepunkt ID består av av 18 sifre, og de første sifrene er alltid 7070575000, mens de resterende 8 er unike. Du finner ikke dette nummeret på strømmåleren din.
 • Hvor finner jeg målernummeret mitt?
  Du kan finne målernummeret ditt på strømmåleren din eller på en tidligere strømfaktura/nettleiefaktura.
 • Strømmen har gått, hvem kontakter jeg?
  Ved strømstans eller feil med strømmåler må du kontakte din lokale netteier. Klikk her for oversikt over netteiere.

Ny nettleiemodell fra 01.01.2022

 • Hvordan fungerer den nye prismodellen for nettleie?
  Tidligere var det bare antall kilowattimer som påvirket nettleien din. Nå får du større mulighet til å påvirke regningen. Fra 2022 vil nettleien for husholdningskunder bestå av to deler:
  • Kapasitetsleddet – et beløp per måned etter hvor mye strøm du bruker samtidig
  • Energileddet – et beløp per kilowattime, avhengig av når du bruker strømmen
  Kapasitetsleddet bestemmes av den timen du brukte mest strøm samtidig i den foregående måneden. Dersom du jevner ut strømforbruket gjennom døgnet, får du et lavere kapasitetsledd enn om du bruker mye strøm på én gang. For eksempel vil det lønne seg å ikke vaske klær, lage middag og lade elbil samtidig. Elbilen kan du med fordel lade med hjemmelader om natten. Energileddet bestemmes av hvor mye strøm du bruker totalt (antall kilowattimer), og når du bruker strømmen. De fleste nettselskaper vil innføre lavere pris på natt enn på dagtid. Noen selskaper vil også ha lavere pris i helgene og i sommerhalvåret, når strømnettet er mindre belastet. TA KONTAKT MED DIN NETTEIER FOR OVERSIKT OVER HVILKE NETTLEIEPRISER SOM ER GJELDENDE FOR DEG.
 • Kommer nettleien min til å gå ned fra 2022?
  Det er myndighetene som bestemmer inntektene for det enkelte nettselskap. I noen regioner vil nettleien gå opp i 2022, uavhengig av den nye prismodellen. Det skyldes økte kostnader til drift og investeringer i nettet. Men alle får uansett en større mulighet til å påvirke nettleien sin. Nettselskapene vil informere kundene sine om hvordan den nye prismodellen slår ut for dem. 
 • Hvor mange vil få høyere, lavere og uendret nettleie?
  Strømnettet er et stort spleiselag som i sin helhet betales av brukerne gjennom nettleien. Generelt er det slik at de med små boliger og lavt samtidig forbruk vil betale en mindre andel enn i dag, mens de med større boliger og én eller flere elbiler vil betale en større andel. Disse har likevel gode muligheter til å tilpasse forbruket sitt og dermed redusere nettleien – dersom de gjøre en liten egeninnsats. 
 • Hvor stor andel får reell mulighet til å påvirke nettleien sin?
  De som bruker mest strøm vil kunne påvirke nettleien sin mest – ikke minst alle som har elbil og egen hjemmeladerDet skal ikke være dyrt og vanskelig å bruke strøm smartere. Det finnes allerede enkle løsninger for automatisk lading av elbil når prisene er mest gunstige. Det samme gjelder oppvarming. 
 • Hvor mye vil det være mulig å spare ved å bruke strøm smartere?
  Prisen på de ulike kapasitetstrinnene vil variere mellom nettselskapene, men flere legger opp til at det vil være rundt 1500 kroner å spare årlig på å tilpasse forbruket til et lavere kapasitetstrinn. Flere legger også opp til halv pris på energileddet per kilowattime om natten, sammenliknet med dagtid. Dersom du flytter lading av elbil til natt med trygg hjemmelader, vil det altså være penger å spare. 
 • Hvor store nettinvesteringer er det realistisk og spare ved smartere strømforbruk?
  Ved å utnytte det eksisterende strømnettet bedre før vi bygger nye kraftlinjer, kan nettselskapene spare store kostnader og dermed holde nettleien lavest mulig for deg som forbruker. Bare ved å flytte lading av elbiler til natten, kan vi spare 11 milliarder kroner i nettinvesteringer, ifølge beregninger fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE). 
 • Hvordan kan jeg følge med på hvor mye strøm jeg bruker samtidig?
  Med vår tjeneste LIVE kan du følge med på hvor mye strøm du bruker akkurat nå! LIVE er en ny tjeneste i Kraftriket-appen som gjør at du kan følge strømforbruket ditt i sanntid. Med denne funksjonen kan du få bedre kontroll over strømforbruket slik at du kan gjøre tiltak for å redusere strømregningen din.
 • Hva med brannfaren om folk vasker klær om natta?
  Flytting av forbruk skal ikke gå ut over komfort eller sikkerhet i hjemmet. Vi anbefaler for eksempel ingen å bruke vaskemaskin, tørketrommel eller oppvaskmaskin når de sover. Det er heller ikke mye å spare på dette. Elbil kan du derimot trygt lade om natten, om du har installert egen hjemmelader.