Flytte

 • Jeg skal flytte mitt strømabonnement, hvordan går jeg frem?
  Vi tar oss av alt det praktiske ved flytting av strømavtalen. Vi trenger bare litt informasjon om degnår du skal flytte og til hvilken adresse. Det vi trenger er:
  • Fødselsdato
  • Adresse
  • Målernummer (står på strømmåleren din)
  • Måleravlesning (har du automatisk strømmåler trenger vi ikke dette)
  • Dato for overtakelse
  Skriv ut flytteskjema
  Du kan også registrere flytting i skjemaet nedenfor. Skal du avslutte din nåværende strømavtale hos oss trenger vi samme informasjon fra deg som beskrevet over. I tillegg må vi ha navn på huseier/den som skal overta abonnementet.
 • Må jeg lese av strømmåleren når jeg flytter?
  Ja, om du ikke har automatisk måler (har du ikke tilgang til måleren din kan du be nettselskapet ditt om hjelp.) Avlesningen skal sendes til din netteier.   Nei, om du har automatisk måler, da blir måleravlesning sendt automatisk.
 • Hva er leveringsplikt?
  Du velger selv hvilken strømleverandør du ønsker å kjøpe strømmen din fra. Dersom du ikke tar et aktivt valg av strømleverandør innen forbruket begynner å løpe, vil du havne på en såkalt leveringsplikt fra nettselskapet. Leveringsplikt er en strømavtale lokale nettselskap plikter å levere til deg inntil du har valgt en strømleverandør. Leveringsplikt er en betydelig mye dyrere strømavtale i lengden i forhold til avtalene du kan velge hos en strømleverandør. Vi hjelper deg gjerne med å finne rett strømavtale for deg. Fyll ut skjemaet nedenfor, send oss en e-post eller ring oss. Telefonnummer og e-postadresse finner du nederst på siden.
 • Hva gjør jeg om jeg skal flytte og ikke trenger strømleveranse på den nye adressen?
  Det er viktig at du sier fra i god tid (7 virkedager før flyttedato), slik at vi får avsluttet strømabonnementet på korrekt dato. Etter oppsigelsen vil vi sende deg en sluttfaktura. Klikk her for oppsigelse

Faktura og betaling

 • Kan jeg få betalingsutsettelse?
  Kniper det litt ekstra en måned, hjelper vi deg gjerne med en betalingsutsettelse. Kontakt oss i god tid før betalingsfristen, så slipper du purringer på din strømregning. For å få betalingsutsettelse, kan du ikke ha flere utestående fakturaer hos oss. Rentesats ved betalingsavtale er 3,55%.
 • Hva er eFaktura?
  Med eFaktura vil du ikke lenger få faktura i posten. All fakturainformasjon vil i stedet gå elektronisk, noe som gjør betalingen betydelig enklere for deg. For å kunne benytte eFaktura må du ha nettbank, dvs. at du betaler dine regninger via din banks nettsider. Fordeler med eFaktura: du slipper å taste KID; En eFaktura er ferdig utfylt med KID-, kontonummer og beløp. Det eneste du trenger å gjøre i nettbanken er å godkjenne regningen når du vil betale. Oversikt: fakturaene lagres i nettbanken din og du har til enhver tid oversikt over betalte og ubetalte regninger. Du kan også velge å bli varslet på e-post hver gang du mottar en ny eFaktura i nettbanken. God kontroll: du må godkjenne eFakturaen i nettbanken før beløpet trekkes fra kontoen. Du kan endre beløp, konto som skal belastes og forfallsdato på regningen. eFaktura bestilles i din nettbank.
 • Hvorfor har jeg fått eFaktura uten å bestille det?
  eFaktura er en løsning styrt av Nets som leverer tjenester til bankene. I slutten av 2018 innførte Nets en tjeneste som lar kundene velge å automatisk opprette eFaktura-avtale med alle de betaler regninger til. Dette har medført at en del kunder har fått eFaktura-avtale uten at de har tatt ett bevisst valg. For å avslutte din eFaktura-avtale må du logge inn i din nettbank og fjerne avtalen. Dersom du ikke ønsker å få eFaktura-avtaler automatisk opprettet i fremtiden må du også fjerne valget om automatisk opprettelse. Kontakt din bank for veiledning.
 • Jeg ønsker elektronisk betaling for min bedrift, hvilke muligheter har jeg?
  Som bedriftskunde i Kraftriket, kan du velge å motta fakturaen som EHF, e2b eller på epost. Sammen sparer vi tid, penger og miljø. Faktura på epost sendes som pdf til epostadressen du ønsker at vi sender den til. EHF (Elektronisk Handels Format) og e2b sendes som en standard fil som kan lastes rett inn i ditt regnskapssystem. I tillegg ligger det ved en pdf av fakturaen. For å kunne motta EHF må din bedrift være registrert i ELMA-registeret med organisasjonsnr.
 • Hva er AvtaleGiro?
  AvtaleGiro er en tjeneste for automatisk betaling av regninger. Det vil si at banken sørger for at regningene betales direkte fra din konto på forfallsdato. Du beholder full oversikt og kontroll over regningene dine selv om AvtaleGiro-trekkene gjøres av banken. Enkelt: Du slipper å husker på forfallsdatoer. Banken din sørger for at regningen betales automatisk på forfallsdato. Unngå purringer: Regningene dine betales alltid i tide og du unngår purringer og gebyrer ved for sen betaling. Varsling og kvittering: Du blir varslet minst syv dager før regningen forfaller og får kvittering med forklarende tekst på kontoutskriften og i nettbanken. Oversikt: Du har full oversikt og kontroll med din konto i nettbank eller på kontoutskrift.
 • Jeg har et tilgodebeløp hos dere, hvordan får jeg det tilbakebetalt?
  Har du betalt for mye - eller på andre måter har penger til gode hos oss? Privatkunder: om ikke annet er avtalt blir tilgodehavende trukket fra på neste faktura. Bedriftskunder: om ikke annet er avtalt blir tilgodehavende utbetalt. Pengene utbetales til samme kontonummer som innbetalingen kom fra.
 • Hvorfor blir summen på fakturaen min overført til neste faktura?
  Er beløpet på din faktura under kr. 50,- blir beløpet overført til neste faktura. Du mottar faktura som vanlig, slik at du kan se ditt forbruk og fakturasum, som vil bli lagt til på faktura neste måneds faktura.
 • Kan jeg få strøm og nettleie på faktura hos dere?
  Vi kan tilby de fleste av våre kunder strøm og nettleie på samme faktura (gjennomfakturering). Får du ikke strøm og nettleie på samme faktura, ta kontakt med oss og vi bestreber å få til en avtale med din netteier. Se oversikt over netteiere med avtale om gjennomfakturering med Kraftriket her.
 • Jeg skal betale fra utlandet, hva gjør jeg?
  Ved betaling utenfor Norge, vennligst oppgi: IBAN NO7315063269570, BIC DNBANOKKXXX

Bli kunde

Strøm og nettleie

 • Må jeg lese av måleren min hver måned?
  Ja, dersom du ikke har automatisk måler (har du ikke tilgang til måleren din kan du be nettselskapet ditt om hjelp). Avlesningen skal sendes til din netteier.   Nei, dersom du har automatisk måler, da blir måleravlesning sendt automatisk.
 • Hva er nettleie?
  Nettleie er det du betaler for å få strømmen overført til deg, og består av et fast beløp (fastledd) og et beløp som varierer i takt med strømforbruket ditt (energiledd). Det er netteier der du bor som fakturerer nettleien. Men vi tilbyr gjennomfakturering slik at du kan få både nettleie og strøm på samme faktura. Kontakt oss for å sjekke om vi kan tilby dette der du bor. Kontaktopplysninger finner du nederst på siden.
 • Hvor finner jeg målepunkt ID?
  Målepunkt ID finner du på strømfaktura/nettleiefaktura. Målepunkt ID er identifikasjonsnummeret til strømanlegget ditt. Målepunkt ID består av av 18 sifre, og de første sifrene er alltid 7070575000, mens de resterende 8 er unike. Du finner ikke dette nummeret på strømmåleren din.
 • Hvor finner jeg målernummeret mitt?
  Du kan finne målernummeret ditt på strømmåleren din eller på en tidligere strømfaktura/nettleiefaktura.
 • Strømmen har gått, hvem kontakter jeg?
  Ved strømstans eller feil med strømmåler må du kontakte din lokale netteier.
 • Hva er elsertifikater?
  Fra 1. januar 2012 ble det innført elsertifikatplikt på kraftleveranser i Norge i likhet med Sverige som har hatt dette siden 2003. Elsertifikatordningen skal bidra til økt produksjon av kraft fra fornybare energikilder. Målsettingen er 26,4 TWh ny fornybar årlig kraftproduksjon til sammen i Norge og Sverige innen 2020. Hva betyr dette for deg som kunde? Som din strømleverandør er vi satt til å kreve inn elsertifikater på vegne av Staten. Prisen på elsertifikater vil variere, ettersom de omsettes i et åpent marked. Elsertifikatsystemet har fungert i Sverige siden 2003. Basert på prisanslag derfra forventes det at en normalhusholdning må betale ca 0.8-1 øre/kWh eks. mva. Det er vanskelig å si hva priskonsekvensene blir på sikt, fordi den økte kraftproduksjonen kan føre til et overskudd av elektrisitet, noe som igjen kan presse strømprisene ned. Hvorfor elsertifikater? Norge og Sverige har inngått en avtale om å starte et felles marked for elsertifikater fra 2012-2035. Dette gjør landene for å fremme utbyggingen av til sammen 26,4 TWh fornybar energi. Alle nye produsenter av fornybar energi, som vannkraft, vindkraft og bioenergi, kan få selge slike sertifikater. Elsertifikatene omsettes på et marked og blir en ekstra inntektskilde for produsenter av fornybar energi, i tillegg til strømprisen. Dermed stimuleres utbygging av ny "grønn" kraft. Hvem kjøper elsertifikater? Det er vi som strømomsettere som er pålagt å kjøpe elsertifikater på vegne av våre strømkunder. Dette gjelder alle husholdninger, unntatt de som i dag har fritak fra elavgift. Vanlige husholdnings- og bedriftskunder skal ikke selv kjøpe elsertifikater. Det blir i stedet inkludert i strømprisen, slik at kraftleverandør kjøper elsertifikatene. Myndighetene har bestemt hvor mye ny kraft med sertifikater kraftleverandørene må kjøpe. Det første året skal 3% av omsetningen ha elsertifikat, stigende til 18% i 2020. Deretter fallende prosentandel igjen til null i 2035. Når kraftleverandørene viderefakturerer elsertifikatkostnadene til sine kunder, skal kostnader som følger av elsertifikatplikten inkluderes i prisen ved fastpris- og variable kontrakter, og i påslaget ved spotpriskontrakter.

Hjemmelader elbil