Stolpejeger vant gratis strøm i ett år!

Kraftriket Ringerike og Hole sponset hovedpremien til Stolpejakten Ringerike 2021.

Det er viktig for oss i Kraftriket å støtte opp om tiltak for aktiviteter i alle våre lokale områder. Da Fossekallen IL tok kontakt med oss i vår, var det ingen tvil om at vi ville støtte prosjektet. I tillegg besluttet vi å gå inn med en hovedpremie som kanskje ville bidra til at flere ville delta i stolpejakten og ikke minst at enda flere av stolpejegerne ville bestrebe å finne alle stolpene!

Hovedpremien var et års gratis strømforbruk, en uttrekkspremie der en av stolpejegerne som hadde registrert alle stolpene ville bli trukket ut.

Den heldige vinneren ble altså Liv Kolstad og den spreke stolpejegeren har registrert samtlige av årets stolper på Ringerike! Vi gratulerer!

OVERREKKELSE: Jørn Braathen i Kraftriket overrekker beviset på ett års gratis strømforbruk til Liv Kolstad. Marit Tønnessen fra Fossekallen IL (i midten) kan glede seg over nok et rekordår for stolpejakten.

OVERREKKELSE: Vi gratulerer Liv Kolstad som vant gratis strøm i ett år etter at hun hadde funnet alle de 60 stolpene i årets stolpejakt! Jørn Braathen i Kraftriket overrekker beviset på ett års gratis strømforbruk til Liv Kolstad. Marit Tønnessen fra Fossekallen IL (i midten) var også med på overrekkelsen. Foto: Knut Andreas Ramsrud  Blad

 

Stolpejakt-rekord

(hentet fra Ringerikes Blad)

Marit Tønnessen i Fossekallen IL forteller at interessen for årets stolpejakt har vært enorm.

– Vi har hatt nesten 103.000 besøk på stolpene våre, og hele 515 personer har vært på samtlige 60 stolper. I alt har det vært 4.186 stolpejegere, opplyser hun. Det betyr at økningen fortsetter: I rekordåret 2020 var det 3.300 lokale stolpejegere.

– Folk har kommet fra hele landet for å finne stolper hos oss. Like før vi avsluttet, kom jeg til å ta ned et kart en dag for tidlig. Da ringte en dame som var på vei fra Bergen til Hønefoss for å finne stolper. Jeg måtte bare få kartet opp på nett igjen, forteller hun.

Omtrent 1.000 av stolpejegerne har oppgitt hvor de kommer fra, og oversikten forteller om stor geografisk spredning. Mange kommer fra Oslo-området, men vi finner for eksempel kommuner som Karmøy, Rana, Trondheim og Askøy på oversikten.

– Vi er allerede i gang med å se på hvor vi skal sette opp stolpene neste år, sier Tønnessen, som lover ny stolpejakt. Hvorvidt det blir med gratis strøm som hovedpremie gjenstår å se.

– Motivasjonen vår er å få folk ut i terrenget gjennom et skikkelig lavterskeltilbud. Vi tenker også på hvordan vi kan få folk ut til områder som de kanskje ikke kjente så godt til. Det er mange som har oppdaget Kartverksskogen gjennom årets stolpejakt, sier hun.


Refleksdagen 2021

Refleksdagen markeres over hele landet torsdag 21. oktober.

I regi av Trygg Trafikk og samarbeidspartnere markeres Refleksdagen over hele landet, med utdeling av reflekser og ulike aktiviteter for å få folk til å være synlige i mørket. Vi i Kraftriket oppfordrer alle til å bruke refleks – store og små! Mangler du refleks? Stikk innom oss – vi har refleks som du kan få.

Refleksvester til førsteklassinger

Hver høst starter mange spente førsteklassinger på skolen og i Kraftriket er vi opptatt av at alle skal være trygge og synlige på skoleveien. Vi deler derfor ut refleksvester i våre lokale områder hvert år, og i år er det førsteklassinger i kommunene Lærdal og Stange som har fått utdelt refleksvester.

Lokal bidragsyter

Kraftriket er en samarbeidspartner og bidragsyter lokalt. Vi brenner for lokalsamfunnet – samholdet, aktiviteten og tryggheten. Vi ønsker med våre bidrag å styrke alt det gode ved å bo i distriktene. Vi skal bidra til at det lokale junior musikkorpset kan investere i sårt trengte instrumenter, at jentelaget endelig kan få mulighet til å reise på fotballturneringen de har snakket om så lenge og til at det lokale arrangementet kan gjennomføres. Med Kraftriket i stikkontakten bidrar du også til å bevare lokale aktiviteter.


Hvorfor skal du velge varmepumpe?

En varmepumpe sparer energi og penger for deg, den er miljøvennlig, enkel å bruke, gir god komfort og godt inneklima – og den kan brukes til kjøling.

En varmepumpe gir deg som kunde mange fordeler. Varmepumpe brukt til oppvarming utnytter energi fra solen som er lagret i jord, fjell, luft eller vann. Å bruke denne energien er både økonomisk gunstig og ikke minst miljøvennlig.

Her er 5 grunner for hvorfor du bør velge varmepumpe til huset ditt eller til kontoret!

1. Varmepumper gir lavere energiutgifter

Med en varmepumpe kan du spare 30-80 % av energien til oppvarming og varmt tappevann- ved å hente varme fra naturen på en smart måte. Hvor mye energi og penger du kan spare med en varmepumpe avhenger av mange forhold, som:
•    hvor stor boligen/lokalet ditt er
•    hvor høyt energiforbruk du har
•    hvor godt isolert boligen/bygget er
•    om varmepumpen er riktig dimensjonert
•    hvordan klimaet er der du holder til
•    hvilken varmepumpe du velger
•    prisen i markedet på strøm, olje, parafin og ved

2. Varmepumper er miljøvennlige

Varmepumpen utnytter energien svært effektivt, og er derfor et miljøvennlig alternativ til andre oppvarmingsløsninger. Varmepumper kan erstatte fossil oppvarming med olje og gass, og dermed redusere klimagassutslipp. Når varmepumper erstatter elektrisk oppvarming, frigjør de elektrisitet som for eksempel kan brukes i miljøvennlige elbiler. På denne måten vil en mer effektiv bruk av elektrisitet også bidra til reduserte klimagassutslipp. Varmepumper har ingen lokale utslipp, og trenger ingen lagring eller transport av brensel.

3. Varmepumper gir enkel og effektiv oppvarming av lokalet/boligen

En varmepumpe trenger lite tilsyn, gir jevn og god temperatur og er enkel i bruk. Flere varmepumper kan fjernstyres via internett, fra smarttelefon, nettbrett eller datamaskin. Har du en varmepumpe som er riktig montert, trenger den minimalt med ettersyn og lite vedlikehold.

4. Varmepumper gir god komfort og godt inneklima

En varmepumpe kan bidra til bedre inneklima på ulike måter. Norges Astma og Allergiforbund anbefaler oppvarming med vannbåren varme. Luft-til-vann- og væske-til-vann-varmepumper som henter energi fra berg, jord eller sjø passer perfekt til dette. Lavtemperatur vannbåren gulvvarme er det varmesystemet som gir best komfort, innemiljø og energibesparelse.

Med en luft-til-luft-varmepumpe får du også et bedre inneklima – innedelen fungerer som en effektiv luftrenser ved å filtrere vekk støvpartikler. Det er forskjell på egenskapene i forhold til luftrensing på ulike varmepumpemodeller.

5. Varmepumper kan brukes til effektiv kjøling

De fleste varmepumper kan også brukes til kjøling, og du kan holde en komfortabel innetemperatur også på varme sommerdager. Med en normal norsk sommer trenger varmepumpen minimalt med energi for å kjøle ned boligen din. Det skyldes at temperaturforskjellen mellom uteluft og inneluft er liten, og at det bare er behov for kjøling noen få timer i døgnet.

Les mer om varmepumper her


Trygg Strømhandel- Trygt kundeforhold

Blant de første som er sertifisert- Det er vi stolte av!

Kraftriket er nå godkjent gjennom sertifiseringsordningen Trygg Strømhandel. Ordningen skal sikre kvaliteten i blant annet salg, produktinformasjon og markedsføring av strømavtaler. Vi i Kraftriket har ønsket denne sertifiseringen lenge. Nå må alle i strømbransjen følge samme spillerregler. Ordningen bygger også opp om våre verdier og vår posisjon som pålitelig og lokal strømleverandør. Kraftriket støtter alle tiltak som gjør det enkelt å være kunde og som styrker vårt omdømme.

Hva er trygg strømhandel?
Trygg strømhandel er en sertifiseringsordning som er opprettet etter initiativ fra bransjeorganisasjonene Energi Norge og Distriktsenergi. Ordningen gir strømleverandører et felles rammeverk som skal sikre kvaliteten i blant annet salg, produktinformasjon og markedsføring av strøm.

Hva kan du som kunde forvente?
Som sertifisert strømleverandør kan du forvente at Kraftriket:

 • Sørger for god opplæring av selgere og leverandører som har kontakt med kunder.
 • Følger retningslinjer som gjelder ifht. telefonsalg, sosiale medier, dørsalg, stand osv.
 • Alle vilkår og priser kommer godt frem, og kundene kan selv velge kanal for prisvarsling.
 • Har tydelig merking av kampanjeprodukter og ha strømavtaler som er enkle å forstå og skille fra hverandre.
 • Ikke kontakter kunder som er reservert eller som har betalt sin siste faktura for under 6 mnd. siden.

For mer informasjon om Trygg strømhandel, klikk her


Kraftriket overtar strømkundene til Flesberg Elektrisitetsverk

Strømkundene vil tilhøre det lokale merkenavnet Kraftriket Numedal, som ble etablert etter at Kraftriket overtok strømkundene til Nore Energi mai 2020.

Direktør i Kraftriket Anders Kvamme sier at overføringen av strømkundene er i tråd med strategien om å være den ledende lokale strømleverandøren. – Når vi nå får samlet enda flere av strømkundene i Numedal vil dette styrke vår lokale posisjon i området, sier Kvamme.

Lite endring for kundene

Overføringen av strømkundene til Flesberg Elektrisitetsverk vil skje 1. september 2021. Kvamme forteller at kundene vil merke lite til selve endringen. – Bortsett fra nytt navn og ny avsender av fakturaen vil det meste bli som før. Kundene vil få samme strømavtale som de har i dag og nettleie og strøm samlet på en faktura. Alle kunder får tilgang til nyutviklet strømapp som har blitt svært godt mottatt av eksisterende kunder.

I forbindelse med overgangen vil Kraftriket sende ut et personlig brev med informasjon til berørte kunder.

Motvekt til andre aktører i bransjen

Konseptet Kraftriket er utviklet for å ta vare på det lokale – verdiskapning i form av arbeidsplasser og engasjement lokalt. – Selve fundamentet i Kraftriket er lokal tilstedeværelse, og ved å være til stede opplever kundene at vi er mer tilgjengelig og en samarbeidspartner for lokalt engasjement. – Vi ønsker å ta opp kampen i et hardt konkurranseutsatt marked og være en motvekt til andre aktører i bransjen som velger å gå den andre veien, avslutter Kvamme.

 

Om Kraftriket

Kraftriket består av de tidligere strømsalgsvirksomhetene til Flesberg Elektrisitetsverk, Nore Energi, Orkland Energi, Midt-Telemark Energi, Stange Energi, Ringerikskraft, Valdres Energi, Midtkraft, Nord-Østerdalen Kraftlag, Lærdal Energi, Sør-Aurdal Energi og Krødsherad Energi.

I august i år slo Kraftriket sin strømsalgsvirksomhet sammen med det nordnorske strømselskapet Polar Kraft, og blir dermed ett av Norges største og ledende strømselskap med nærmere 170 000 kunder. Tilstedeværelse lokalt er selve fundamentet for begge selskap og alle lokale kontorer består.

 

Felles eierselskap

Kraftriket og Polar Kraft har etablert et felles eierselskap – strømkonsernet Yve AS. Kraftriket og Polar Kraft skal bestå som selvstendige kommersielle datterselskap og merkevarer, der kundene fortsatt skal ha sitt kundeforhold hos sin lokale strømleverandør, akkurat slik de har i dag. Den nye organisasjonen er i drift fra 1. september 2021 og eies fortsatt av lokale energiselskaper og kommuner.

 Til sammen er nærmere 85 ansatte fordelt på kontorer på Fagernes, Ulefoss, Stange, Hønefoss, Vikersund, Tynset, Rødberg, Noresund, Fannrem, Lærdal, Myre, Sortland, Narvik, Ballangen, Harstad, Svolvær, Fauske og Bodø.


Kraftriket og Polarkraft har gått sammen

Polar Kraft og Kraftriket har slått seg sammen og etablert et felles eierselskap – Yve AS.
Den nye organisasjonen vil være i drift allerede fra 1. september 2021 og eies fortsatt av lokale energiselskaper og kommuner.

(Narvik/Hønefoss): Polar Kraft og Kraftriket gjennomførte 19. august 2021 transaksjonen, og blir nå ett av Norges største og ledende strømselskap med nærmere 170 000 kunder. Lokalt eierskap og lokal tilstedeværelse er selve fundamentet for begge selskap og alle lokale kontorer består.

 

Yve nytt eierselskap for konsolidering og vekst

Anders Kvamme har vært direktør i Kraftriket siden januar 2020 og vil fra september i år bli administrerende direktør i Yve AS. Kvamme sier at han gleder seg til å ta fatt på oppgaven og forteller videre at betydningen av navnet på det nye eierselskapet sier noe om ambisjonene og målet for veien videre – Yve betyr å utfordre og vokse i omfang.

– Vi etablerer fellesfunksjoner i Yve med ansatte fra begge selskap for å ta ut skalafordeler, men ikke minst for å sikre best mulig spisskompetanse tilgjengelig for merkevarene i fremtiden, forteller Kvamme.

 

Merkevarene består

Kraftriket og Polar Kraft skal bestå som selvstendige kommersielle datterselskap og merkevarer, der kundene fortsatt skal ha sitt kundeforhold hos sin lokale strømleverandør, akkurat slik de har i dag. Målet med sammenslåingen er å kunne gi kundene enda flere fordeler samt nye og fremtidsrettede konsepter, digitalisering, produkter og tjenester, forteller Kvamme. Herold Myrland vil fortsette som administrerende direktør i Polar Kraft, samtidig som han skal ivareta viktige funksjoner i fellesselskapet Yve AS. Ørjan Bøyum blir ny leder for Kraftriket.

 

Motvekt til andre i bransjen

Yve har ambisjoner om ytterligere vekst med flere merkevarer, og ønsker seg enda flere strømselskap med sterk lokal eller regional forankring med på laget. – Vi ønsker å ta opp kampen i et hardt konkurranseutsatt marked og være en motvekt til andre aktører i bransjen som velger å gå den andre veien, avslutter Kvamme. – Bransjen og markedet er i stor bevegelse og vi opplever interesse fra både mindre og større selskaper i bransjen.

Fakta om Yve

Yve er et strømsalgskonsern med selskapene og merkevarene Kraftriket og Polar Kraft. Begge selskapene er et resultat av fusjoner av en rekke lokale virksomheter. Yve er eid av 12 lokale og regionale energiselskap; Nordkraft, Salten Kraftsamband, Lofotkraft, Orkland Energi, Valdres Energi, Midt-Telemark Energi, Stange Energi, Ringerikskraft, Midtkraft, Nord-Østerdalen Kraftlag, Krødsherad Energi og Lærdal Energi. Nærmere 80 ansatte er fordelt på kontorer på Myre, Sortland, Narvik, Ballangen, Harstad, Svolvær, Fauske, Bodø, Fagernes, Ulefoss, Stange, Hønefoss, Vikersund, Tynset, Rødberg, Noresund, Fannrem og Lærdal.

 


Den rimeligste strømmen er den du ikke bruker

Er du klar over at 60% av strømmen du bruker går til å varme opp huset og hele 20 % til å dusje/bade?

Den billigste strømmen er faktisk den du ikke bruker, så her kommer noen råd til deg som ønsker å spare strøm. Lønnsomt for deg og bra for miljøet!

Oppvarming

 • Tipset som trolig har størst effekt av alle er nok dette: Senk innetemperaturen! Anbefalt varme i oppholdsrom er 20-22 C, kjøkken 20 C, gang/entré 18 C, soverom 15 C og bad 22-24 C. For hver grad du senker innetemperaturen sparer du ca. 5% av kostnadene til oppvarming.
 • Luft godt i korte perioder, og unngå å la vinduer stå åpne hele dagen.
 • Hold dørene lukket mellom soverom og oppholdsrom.

Varmtvann

 • Med sparedusj kan du halvere vannforbruket, i tillegg bør du bruke mindre tid i dusjen.
 • Det er nok å skylle oppvasken i kaldt eller lunkent vann, fyll opp vaskemaskin og oppvaskmaskin før du setter de på. I tillegg kan du koble vaske- og oppvaskmaskin til kaldtvann.
 • Pass på at varmtvannsberederen din er stilt på temperatur: minimum 65 C og maks 70 C.

Kraftriket-appen

 • Har du en spotavtale kan du redusere kostnadene ved å følge med på timesprisene i appen. Etter klokken 14 ser du hva morgendagens pris blir, noe som gjør det lettere å planlegge strømforbruket og redusere strømkostnadene dine.

Tips til deg som har varmepumpe

Når det er kaldt må varmepumpen jobbe hardt for å varme din bolig og da bruker den mye strøm. Hvis du kan fyre med ved i tillegg anbefaler vi at du stiller varmepumpen din på 18 grader.

 


De høye strømprisene fortsetter

2021 blir mest sannsynlig et år de fleste av oss forbinder med høye strømpriser. Grunnen til de høye strømprisene er mindre nedbør enn normalt og prisene på kull, gass og CO2 har steget til rekordhøye nivåer. I tillegg har kabelkapasiteten mot kontinentet vært større enn året før. Samlet sett tilsier dette at vi kan forvente ytterligere prisstigning utover høsten og at vi også får høye priser i vinter – spesielt i sørlige deler av landet.

 

Månedsprisen for august 2021 er på 85,24 øre/kWh (68,19 øre/kWh eks. mva). Dette er faktisk den høyeste månedsprisen vi kan finne i den historiske oversikten som går tilbake til 2007. I tillegg til dette kommer avgifter og nettleie.

Det er flere grunner til høyere pris i år enn i fjor. Den tørre sommeren med unormalt lite nedbør førte til at strømprisen økte – lite nedbør og mye varme har tæret på vannmagasinene. Dette sett i sammenheng med lite volum i snømagasinet har ført til at vi fått et «underskudd» på vann. Kraftprodusentene har god kontroll på vannet og selger strømmen der de får høyest pris, det gjør at prisnivået i Norge holder seg høyt.

Hva sier markedet om prisutsiktene for resten av 2021?

Månedskontraktene for resten av året handles nå for rundt 90 øre/kWh inkl. mva på børsen. Men spotprisen som de fleste strømavtaler er knyttet opp mot, kan svinge både over og under dette, avhengig av hva slags vær vi får de kommende månedene. Mildt og vått vær vil presse prisene ned, mens kaldt og tørt vær vil presse prisene opp.  

(Kilde: Energi Norge)

 

Spar penger ved å styre forbruket smart – last ned Kraftriket-appen

Har du en spotprisavtale kan du styre strømkostnaden ved å unngå stort forbruk i de timene med høyest pris, for eksempel ikke lade elbil, vaske klær o.l. i disse timene.

Vi anbefaler deg å bruke Kraftriket-appen til å følge med på ditt eget strømforbruk og priser. Appen er et svært godt verktøy til å styre ditt forbruk på en smart måte, slik at fakturaene blir lavere.

Få med deg gode strømsparetips her.

 

Om strømpriser

Kraftprodusentene selger strømmen til strømbørsen. Kraftriket kjøper strømmen fra dem igjen, og prisen er til enhver tid markedspris (spotpris). Når du har en spotprisavtale betyr det at du betaler spotpris med et lite tillegg.

 


Kraftriket går inn i Trøndelag

1. juli ønsker vi strømselskapet til Orkland Energi velkommen i Kraftriket.

Kraftriket vokser stadig og strømselskapet til Orkland Energi blir det ellevte selskapet som fusjoneres inn. Den nye lokale merkevaren blir Kraftriket Orkland. Konsernet Orkland Energi blir med videre som stolt og lokal eier.

Vi gleder oss over å få enda et solid strømselskap med på laget. Orkland Energi har en sterk posisjon lokalt og vi ser frem til å utvide vårt Kraft-rike til et helt nytt område. Orkland Energi Strøm kommer inn i Kraftriket med 6500 kunder og 3 ansatte.

Tilgjengelig for kundene

Tilgjengelighet for kundene og nærhet til lokalsamfunnet er viktig for oss i Kraftriket. Ansatte med sin lokale kunnskap vil imøtekomme kundene i dette området også i fremtiden.

Kraftriket har som kjent en ambisjon om å vokse videre og jobber mot et mål om 100 000 strømkunder fordelt over hele landet i 2021.
Vi er i dialog med flere selskaper og vår vekstambisjon er innen rekkevidde.

 

Foto: Arnfinn Sæthre


Med Chili, blir det mer kraft i Kraftriket

chili 


Vi inngår samarbeid med Chilimobil og utfordrer dermed de etablerte aktørene i bransjen. 

Kunder i Kraftriket og Chilimobil vil få svært gode tilbud på både strøm, mobil- og  bredbåndstjenester.

-Gjennom dette samarbeidet kan vi på mange måter si at vi gir mer kraft til kundene og hverandre, sier Anders Kvamme, direktør i Kraftriket. –Vi utvikler hele tiden relevante og attraktive strømprodukter og -tjenester – og ønsker å være best på kundebehandling,  fortsetter Anders Kvamme.

Om Chilimobil

Chilimobil ble på sin side etablert i 2011 og er en av de største mobiltilbyderne i Norge. Chilimobil benytter Telias landsdekkende nett med full 4G-dekning og var blant de første til å lansere 5G i 2021. I 2018 var Chilimobil den første tilbyderen i Norge til å lansere Fri Data, noe som virkelig satte selskapet på kartet og førte til en varig endring i mobilmarkedet.

– Vi har begge tro på at ved å levere hver vår tjeneste blir produktet og kundeopplevelsen bedre ivaretatt enn om vi skulle levere strøm og mobil fra ett selskap, avslutter Lars Ryen Mill, administrerende direktør i Chilimobil