Kraftriket heier på lokalt engasjement!

 

Marthe Øyangen i Trondheim vil redde jula til de som ikke har det så godt. 

Alenemor Marthe Øyangen fra Trondheim har bygd opp sin egen hjelpesentral, hvor hun skaffer mat, klær og bruksting til vanskeligstilte. 

I 2014 opprettet hun nemlig Facebook-gruppa «Hjelp mæ å hjelpe – Trøndelag». Gruppen startet som julehjelp, men ble i 2015 stiftet som en organisasjon.  

– Vi har siden den gang hjulpet vanskeligstilte til jul og ellers i året, sier hun. 

Trist å være vitne til 

Det er trist å være vitne til alle som trenger hjelp i et av verdens rikeste land, forteller Øyangen. Spesielt rundt høytider. 

– Det er ekstra sårt i jula. Da er det så mye forventninger blant folk, og de som har dårlig råd havner enda tydeligere utenfor. 

Og det er dette organisasjonen hennes forsøker å gjøre noe med. Ved å dele ut julemat, julegaver og julekos, håper hun å spre julestemning i Trondheim. 

– Vi ønsker å hjelpe våre mottakere til å kjenne på julegleden igjen. De skal få slippe å gå rundt med høye skuldre i hele desember, og de skal slippe å slite med å sove fordi de ikke vet om de har råd til mat på bordet, sier hun og legger til: 

– Disse menneskene har mye bekymringer med seg hver eneste dag ellers, så de fortjener en måned der de bare kan kose seg og nyte. 

 

En verdig vinner  

Kraftriket har latt seg imponere over Øyangens engasjement, og belønner henne derfor med 10.000 kroner fra Kraftriket sitt julefondet, slik at enda flere kan få en finere julefeiring. 

 Marthe er ei fantastisk dame som driver denne organisasjonen og er så absolutt en veldig verdig vinner! Hun driver det uten profitt selv og hjelper folk over hele Trøndelag, så hun fortjener absolutt å bli satt pris på selv også, sier May Britt Andersen i Kraftriket. 

Øyangen forteller at støtten er gull verdt for organisasjonen, som nå kan handle inn både mat og julegaver til familier og enslige i nærmiljøet.  

– Med økonomisk støtte fra Kraftriket sitt julefond kan enda flere familier slippe flere av bekymringene sine, og de får mulighet til å nyte julen.  


Stor forskjell mellom Variabelstrøm og Spot i oktober

Det er mange kunder som ringer oss med spørsmål om strømavtalen og strømfakturaen sin om dagen. På grunn av en høy pris på Variabelstrøm og en lav gjennomsnittlig spotpris i oktober, har mange kunder fått en høyere strømregning enn forventet.

 

Hvorfor er fakturaen for oktober så høy?

For strømavtalen Variabelstrøm gjør vi sikringer (handler strømmen) i forkant av måneden – med mål om å kunne tilby en god pris, og gjerne lik pris gjennom hele måneden. I september var prisene skyhøye, ergo sikret vi oktober på disse prisene. I oktober fikk vi derimot et stort fall i spotprisen som gjorde at differansen mellom Variabelstrøm og spotprisen blir svært merkbar. I strømmarkedet vi har om dagen, kunne dette like gjerne slått ut andre veien – slik som var tilfellet for august; da var Variabelstrøm godt under spotpris.

 

Strømstøtten hensyntar ikke type strømavtale

Det er spotprisen i prisområdet du tilhører som legges til grunn for utregning av strømstøtten – uavhengig av hvilken strømavtale du har. Når spotprisen ble adskillig lavere enn Variabelstrøm i oktober, gjenspeiler strømstøtten dette og det slår dessverre svært feil ut for kunder med denne Variabelstrøm.

Det er RME som står for beregningen av strømstøtten og det er nettselskapene som er satt til å administrere ordningen. Klikk her for å lese mer om hvordan strømstøtten fungerer.

 

Større forutsigbarhet med Variabelstrøm

 • Spotprisavtaler følger markedssvingningene time for time, og endrer pris 24 ganger i døgnet. Det kan til tider være store forskjeller i de ulike timene, og man kan spare mye på å bruke strømmen når den er rimeligst.
 • Variabelstrøm gir en lik pris gjennom hele døgnet, og du trenger ikke ta hensyn til hvilke tidspunkt det «lønner seg» å bruke strøm. Prisen på Variabelstrøm kunne frem til 1. november endres med 14 dagers varsel, og etter 1. november har varslingsfristen økt til 30 dager.

En annen fordel med Variabelstrøm er at du får varsel om endring av pris i god tid, nå 30 dager, før selve endringen trer i kraft, og du kan når som helst endre til en annen strømavtale. Prisen er forutsigbar da den er lik over lengre periode og du unngår svingene som kan oppstå i spotprismarkedet. Vi varsler alle prisjusteringer direkte til kunde på e-post, sms eller brev.

 

Hva kan jeg gjøre med min faktura?

Vi har stor forståelse for at det kan være utfordrende å betale fakturaen. Som kunde i Kraftriket har du mulighet til å få betalingsutsettelse eller å dele opp fakturaen. Dette kan du ordne selv ved å logge inn på Min side.

 

Sjekk om du har riktig strømavtale

Vi anbefaler deg å sjekke strømavtalen din med jevne mellomrom for å være sikker på at du har den strømavtalen som passer best for deg. Ta gjerne kontakt med oss for gode råd om hvilken strømavtale som passer best til dine behov. Du kan selv enkelt bytte til en annen strømavtale i Kraftriket-appen, på Min Side eller ved å bestille på våre nettsider.


Endringer i prisopplysningsforskriften og avregningsforskriften

Barne- og familiedepartementet har varslet endringer i prisopplysningsforskriften og avregningsforskriften. Endringene skal gjøres gjeldende fra 1. november 2022.

Mange av endringene i forskriftene krever store systemendringer hos strømleverandørene. Det er mange ulike systemer i bruk, og systemutvikling vil ta ulik tid hos de ulike strømleverandørene. I Kraftriket bestreber vi å legge til rette for de varslede endringene fortløpende og så snart det er praktisk mulig.

Her er noen av de viktigste endringene:

 • Varslingsfrist ved prisendring utvides fra 14 dager til 30 dager.
 • Strømfaktura skal inneholde egen prislinje for alle priselement.
 • Strømfaktura skal inneholde varslingsrutiner ved endringer i avtalen.
 • Strømleverandøren skal ha oppdatert prisliste over alle strømavtaler lett tilgjengelig på det stedet eller i de kanaler der forbrukeren kan inngå strømavtaler.

Les mer om endringer i prisopplysningsforskriften her

Les mer om endringer i avregningsforskriften her

 


Strømtiltak for næringslivet

Regjeringen vil bevilge 3 milliarder til å hjelpe næringslivet i strømkrisen – støttepakken skal trygge arbeidsplasser og forsterke energiomstillingen.

 

Regjeringen har lagt frem forslag til en støttepakke for næringslivet. Pakken inneholder blant annet lånegarantier og en ny energitilskuddsordning for næringslivet som skal hjelpe de mest utsatte bedriftene i en overgangsperiode. Ordningene antas å ville kunne hjelpe om lag 20 000 bedrifter i områder med spesielt høye strømpriser. Regjeringen jobber videre med detaljene i ordningene, herunder nødvendige avgrensninger og vilkår, og vil innen kort tid komme med en sak til Stortinget med ytterligere detaljer rundt pakken med tiltak.

 

Hvem gjelder støttepakken for?

I utgangspunktet gjelder støttepakken for alle bedrifter og organisasjoner som er registrert med et organisasjonsnummer. Unntaket fra ordningen er Petroleumsutvinning og kraftintensiv virksomhet (bedrifter med strømforbruk som overstiger 100 GWh/år), som vil ikke kunne få tilskudd under ordningen. Det samme gjelder bedrifter som mottar tilskudd fra andre strømstøtteordninger.

 

Her er tiltakene som skal hjelpe næringslivet:

 

1) Energitilskuddsordning

Det etableres en ny søknadsbasert rammestyrt ordning administrert av Enova for spesielt utsatte bedrifter. Tilskudd beregnes utfra en modell med to støttetrinn.

 

Disse bedriftene kan motta tilskudd
Bedrifter/organisasjoner med et registrert organisasjonsnummer, og som har minst 3 % strømintensitet første halvår 2022, kvalifiserer til å motta tilskudd. Strømintensitet måles som faktiske strømkostnader som andel av omsetning i perioden.

 

 • Støttetrinn 1: dersom din bedrift har mer enn 3 % strømintensitet og legger energikartlegging ved søknaden, kan bedriften søke om og motta tilskudd på støttetrinn 1. Dette støttetrinnet gir kompensasjon/støtte for inntil 25 % av differansen mellom faktisk pris og 70 øre per kWh.
 • Støttetrinn 2: dersom din bedrift oppfyller kriteriene i støttetrinn 1 og i tillegg gjennomfører energitiltak som er relatert til virksomheten og som inngår i energikartleggingen, kvalifiserer bedriften til støttetrinn 2. Dette støttetrinnet gir kompensasjon/støtte for inntil 45 % av differansen mellom faktisk pris og 70 øre per kWh.
 • Tilskudd: Bedriften kan i tillegg få tilskudd på inntil 50 % av investeringskostnaden knyttet til energitiltak som beskrevet i støttetrinn 2.

 

Når trer ordningen i kraft?

Strømkomponenten av ordningen vil beregnes basert på kostnader for 1. oktober til og med 31. desember 2022, og ordningen vil åpne for søknader i løpet av november. Bedrifter som får tilskudd under ordningen kan ikke betale utbytte i 2023.

 

Makstak for støtte
Makstak for støtte gjennom trinn 1 og 2 til hver bedrift under ordningen er på 3,5 mill. kroner. Dette makstaket gjelder uavhengig av hvilket støttetrinn bedriften kvalifiserer til. Det er et mål at en betydelig andel av samlet støtte og disponibel bevilgning går til investeringer i energitiltak.

 

Eksempler på utregning av støtteordningen:

 

Bedriftseksempel A: slakter i Agder
Bedriften har i støtteperioden et strømforbruk på 400 000 kWh og en strømkostnad på 1 672 000 kroner*. Bedriften velger å gjennomføre energikartlegging og samtidig investere i energigjenvinning som kan spare 67 000 kWh årlig. Energitiltaket koster 400 000 kroner. Strømforbruket utløser inntil 626 400 kroner i energitilskudd II (45 %), i tillegg til at bedriften får dekket inntil 50 % av investeringskostnaden som betyr et tilskudd på inntil 200 000 kroner. I sum mottar bedriften i dette eksemplet inntil 826 400 kroner i tilskudd fra ordningen. Enøktiltaket vil i tillegg kunne spare bedriften for 280 060 kroner per år*.

 

Bedriftseksempel B: glassblåser i Vestland
Bedriften har i støtteperioden et strømforbruk på 30 000 kWh og en strømkostnad på 125 400 kroner*. Bedriften velger å gjennomføre energikartlegging. Strømforbruket utløser inntil 26 100 kroner i energitilskudd I (25 %).

 

Bedriftseksempel C: industribedrift i Innlandet
Bedriften har i støtteperioden et strømforbruk på 1 500 000 kWh og en strømkostnad på 6 270 000 kroner*. Bedriften velger å gjennomføre energikartlegging og samtidig investere i tiltak for spillvarme og isolering av rør som kan spare 340 000 kWh årlig. Energitiltaket koster 900 000 kroner. Strømforbruket utløser inntil 2 349 000 kroner i energitilskudd II (45 %), i tillegg til at bedriften får dekket inntil 50 % av investeringskostnaden som betyr et tilskudd på inntil 450 000 kroner. I sum mottar bedriften i dette eksemplet inntil 2 799 000 kroner i tilskudd fra ordningen. Enøktiltaket vil i tillegg kunne spare bedriften for 1 480 200 kroner per år*.

 

*Eksemplene er beregnet utfra en gjennomsnittlig strømpris på 4,18 kr/kWh. Det tas forbehold om at det gjenstår arbeid med avgrensninger og vilkår, slik at den endelige ordningen kan avvike fra beregningene i disse eksemplene.

 

2) Forbedre tilgangen på fastprisavtaler

Finansdepartementet har i høst hatt på høring et forslag om et nytt kontraktsunntak i grunnrenteskatten knyttet til fastprisavtaler for strøm. I forslaget er det lagt til grunn at strømleverandørene skal kunne tilby standardiserte fastprisavtaler til sluttbrukerne med et maksimalt prispåslag på 0,5 øre på den fastprisen leverandørene betaler til kraftprodusentene, og at det skal tilbys priser for perioder på henholdsvis 3, 5 og 7 år. Regjeringen vil fremme forslaget om et nytt kontraktsunntak knyttet til slike fastprisavtaler til Stortinget i løpet av høstsesjonen 2022 og innføring fra 1. januar 2023. Strømleverandørene er helt avhengig av ordningene mot produsentene for å kunne tilby fastprisavtaler fra nyttår 2023.

 

3) Lånegarantiordning for å sikre likviditet

Lånegarantiordningen innebærer at staten garanterer for 90 prosent av beløpet i nye banklån til bedrifter som står overfor en akutt likviditetsmangel som følge av at de har fått en ekstraordinær økning i strømutgiftene. Ordningen vil forvaltes av Eksfin. Ordningen avgrenses til bedrifter med minst 3 pst. strømintensitet i første halvår 2022. Den øvre grensen for lånebeløp er satt til 50 millioner kroner per foretak/konsern.

 

Lånegarantiordningen innrettes i tråd med EUs midlertidige statsstøtteregelverk i forbindelse med Ukraina-krisen. Ordningen vil ha en varighet til våren 2023, med forbehold om forlengelse av det nevnte midlertidige støtteregelverket

 

Mer fornybar energi

Regjeringen vil også få fortgang i utbyggingen av fornybar kraft. Både vindkraft, solenergi, oppgradering av eksisterende vannkraftverk og ikke minst raskere utbygging av kraftnettet er noe av det regjeringen jobber med.

 

Oppfordrer til å reforhandle avtaler

Næringsministeren har i dag sendt ut et brev til alle landets offentlige innkjøpere der det oppfordres til balanserte kontrakter og til å være imøtekommende med bedrifter som ønsker å reforhandle sine eksisterende avtaler.

 

 


Arrangerte gratis fotballdag for over 100 barn: – Støtten fra Kraftriket gjorde det mulig

Sauherad IL skaper fotballglede med gratis arrangement for barn og unge.

Hvert år arrangerer Sauherad IL Fotballdagen, et gratis og sosialt arrangement for barn og unge i Telemark. Årets arrangement gikk av stabelen 12. juni, og ble som alltid en stor suksess.

– I år kom det faktisk over 100 barn på Fotballdagen. Det er ny rekord, sier Anne Grete Edingsås, junioransvarlig i Sauherad Fotball.

Målet med arrangementet er å rekruttere nye spillere, men også å gi de som allerede er medlem en fin og sosial dag. Det er helt gratis, og barna får servert alt fra frukt og juice til sjokolademelk og pizza mellom fotballøvelser og kamper.

– Barna synes denne dagen er veldig stas, og det er en fin mulighet til å prøve ut fotball, foreller Edingsås.

 

Viktig arrangement

Fotballdagen er ikke bare et hyggelig arrangement. Det er også en viktig bidragsyter i folkehelsearbeidet, mener Edingsås.

– Det er særlig viktig å jobbe med rekruttering etter koronatiden hvor mange klubber har hatt frafall. Vi må sørge for å få barn og unge i aktivitet, og vi håper at Fotballdagen kan skape fotballglede, sier hun og fortsetter:

– Ikke minst er det en viktig arena for inkludering og integrering. Vi har et godt samarbeid med Flyktningstjenesten, og sørger for at våre nye landsmenn også blir med.

 

Støtte fra Kraftriket gjorde det mulig

For å gjennomføre Fotballdagen er Sauherad helt avhengige av frivillighet, og både instruktører og andre voksne stiller gladelig opp. Men klubben er også avhengig av pengestøtte.

– Det er viktig for oss at vi kan ha en slik dag som fotballdagen gratis, slik at absolutt alle kan være med. Vi vil ha med flest mulig, lengst mulig, sier Edingsås.

Kraftriket støttet årets arrangement med 10.000 kroner, til stor glede for hele Sauherad IL.

– Det betyr mye for en liten, lokal klubb. Det gjør at vi kan arrangere sosiale happenings for barn og unge i klubben, noe som er veldig viktig for oss. Det var med på å gjøre årets arrangement mulig.

Søk om støtte til ditt lag eller forening her.


Kraftriket er Miljøfyrtårnsertifisert!

Kraftriket er en samfunnsbevisst- og en samfunnsansvarlig strømleverandør. Vi er oppmerksomme på at vår virksomhet etterlater et fotavtrykk. Både kundeverdier og positive ringvirkninger, men også noe negativ påvirkning på miljøet.

Vi tar ansvar for å redusere vårt negative fotavtrykk til et minimum, gjennom å stille krav til oss selv og våre leverandører. Et miljøledelsessystem som Miljøfyrtårn er essensielt for å kunne jobbe strukturert og målrettet, med tiltak for å kontinuerlig forbedre våre miljøprestasjoner. Vi er veldig glade for at vi er sertifisert som Miljøfyrtårn!

 

Hva betyr det å være sertifisert som Miljøfyrtårn?

Ved å være sertifisert så stiller det krav til hvordan vi utvikler og forbedrer våre miljøprestasjoner. Miljøledelsessystemet bidrar til å skape bedre innsikt og strukturert oppfølging. En annen positiv effekt er at ordningen i tillegg til å bevisstgjøre Kraftriket, også bevisstgjør våre ansatte, som kan være med å bidra til å forbedre eget fotavtrykk utenfor jobb.

Kraftriket vil ved bruk av Miljøfyrtårn som et miljøledelesesystemgjennomføre effektive og lønnsomme miljøforbedringer innen områder som arbeidsmiljø, avfallshåndtering, energibruk, innkjøp og transport, hvor også matsvinn og plast er inkludert.

 

Bærekraft og det grønne skifte

Kraftriket skal være en strømleverandør som oppleves relevant og attraktivt i det grønne skifte. I tillegg til å levere fornybar energi har Kraftriket løsninger som bidrar til å;

 • forbruke strøm mer effektivt
 • øke fornybar energiproduksjon
 • tilrettelegge for elektrisk mobilitet
 • skape bolyst og livskraftige lokalsamfunn

Dette velger vi å gjøre fordi vi bryr oss om- og ønsker å bidra til å ta vare på våre samfunn der vi bor.

 

Omstilling og utvikling av nye løsninger

Ørjan Bøyum, daglig leder for i Kraftriket, forteller at det grønne skiftet i stor grad handler om at verdenssamfunnet må omstille seg til en fremtid uten utslipp av skadelige klimagasser. – Da må vi alle omstille oss til at vekst og utvikling skjer innenfor naturens tålegrenser, sier en engasjert Bøyum, og forteller videre at Kraftriket har en overordnet strategi om å skape verdier for sine kunder og eiere, med minst mulig miljøpåvirkning.

Orjan Boyum

Ørjan Bøyum, daglig leder i Kraftriket.

Kraftriket skal bidra med energiløsninger som bidrar til å nå målet om at Norge blir et lavutslippsland innen 2050. Gjennom samarbeid med andre aktører skal vi utvikle løsninger som bidrar til å at våre kunder forbruker fornybar energi mer effektivt, får mulighet til å produsere fornybar energi i eget hus og vi skal tilrettelegge for elektrisk mobilitet. Fremtiden er elektrisk – og Kraftriket skal være en del av løsningen på våre felles utfordringer, sier Ørjan Bøyum.

 

FN bærekraftsmål

Miljøfyrtårn som et miljøledelsessystem gir oss gode forutsetninger for å bidra til flere av bærekraftsmålene FN har utarbeidet. Kriteriene i ordningen påvirker faktisk direkte mot hele åtte av sytten bærekraftsmål. Systemet vil bidra til at vi kan jobbe mot og forbedre miljøprestasjonene – direkte mot oss selv og gjennom våre løsninger som tilbys våre kunder. Miljøfyrtårn hjelper oss til å redusere vår egne skygge som vi legger igjen etter oss. Vi skal tilby løsninger som kaster lys til våre kunder som reduserer deres skygge.

 

«Fremtiden er elektrisk – og Kraftriket skal være en del av løsningen på våre felles utfordringer. Vi tar ansvar for vårt etterlatte fotavtrykk, og miljøledelsessystemet Miljøfyrtårn vil bidra til at vi forbedrer vår egen miljøprestasjon».


Strømstøtte for mai

I mai var gjennomsnittsprisen for Sør-Norge rundt 165 øre/kWh. Støtte til strømregningen blir rundt 95 øre/kWh, og beløpet du har krav på trekkes automatisk fra på nettleien – uansett hvilken strømavtale du har. Strømstøtte for mai ser du på strømregningen som sendes ut rundt den 10. juni.

Støttesatser for mai

I tabellen under ser du støttesatsene for mai. Du finner eksempel på utregning under tabellen. Er du usikker på hvilket prisområde du tilhører? Sjekk kartet helt nederst i artikkelen!

Prisområde Gjennomsnittspris Støttesats
NO1 (Oslo) 164,97 øre/kWh 94,97 øre/kWh
NO2 (Kristiansand) 165,32 øre/kWh 95,32 øre/kWh
NO5 (Bergen) 165,02 øre/kWh 95,02 øre/kWh
NO3 (Trondheim) 15,76 øre/kWh 0 øre/kWh
NO4 (Tromsø) m/ mva 11,25 øre/kWh 0 øre/kWh
NO4 (Tromsø) u/ mva 11,25 øre/kWh 0 øre/kWh

Tallene er hentet fra NVE og vi forbeholder oss mot evt. feil.

Slik regner du ut din strømstøtte for mai

Du kan enkelt regne ut din strømstøtte. Dette gjør du ved å ta ditt strømforbruk for mai (antall kWh) og gange/multiplisere med støttesats som oppgitt i tabellen over.

 • Her ser du et eksempel på utregning for en bolig i Oslo (NO1) som har et strømforbruk på 3000 kWh i mai: 3000 x 0,9497 = 2849,1. Obs! Pass på å gjøre om støttesats fra øre til kroner når du skal regne ut din støtte (94,97=0,9497).
NB! Ditt strømforbruk i kWh for mai finner du ved å logge inn i Kraftriket-appen.

 

Staten dekker 80 prosent

Kundegruppene som er nevnt under, i områder med gjennomsnittlig spotpris som er mer enn 70 øre (ekskl. mva.) i løpet av en måned, har rett på strømstøtte – uansett hvilken strømavtale de har. En pris på 70 øre uten moms tilsvarer 87,50 øre med moms. Staten skal dekke 80 prosent av strømutgiftene over 70 øre/kWh.  På regjeringen sine nettsider kan du se en samlet oversikt over alle tiltak for strømstøtte.

 

Får støtten utbetalt på strømfaktura

 • Husholdningskunder
  Alle husholdningskunder har rett på strømstøtte og vil finne støttebeløpet på sin strøm/nettleiefaktura. Har du for eksempel to boliger, får du kompensasjon for begge dersom begge er registrert som privat/husholdning.
 • Borettslag med felles strømmåler
  Borettslag med felles strømmåler har rett på strømstøtte og vil finne støttebeløpet på sin strøm/nettleiefaktura. Styrene i boligselskapene plikter å kontrollere og rapportere for å sikre riktig utbetaling. Se mer informasjon ved å klikke her.

 

Får støtten utbetalt på andre måter

 • Idrettslag og frivillige organisasjoner
  Har rett på strømstøtte, men må søke kommunen om støtte. Det er kommunene som skal forvalte ordningen for denne gruppen og strømstøtten blir derfor ikke synliggjort på strømregningen.
 • Jordbruks- og veksthusnæringen
  Ordningen vil innrettes etter samme modell som for husholdninger, men det er  Landbruksdirektoratet som forvalter ordningen. Det betyr at strømstøtten ikke blir synliggjort på strømregningen. Klikk her for å lese mer om støtteordningen til jordbruks- og veksthusnæringen.
NB! Hytter og fritidsboliger omfattes ikke av støtteordningen.

 

Nettselskapene har ansvaret for ordningen

Det er nettselskapene som har ansvaret for å gjennomføre ordningen. Beløpet du får i støtte vil derfor bli trukket fra den månedlige regningen for nettleie. Dersom summen overstiger den månedlige nettleien, blir beløpet utbetalt til din bankkonto eller trukket fra strømregningen.

De fleste kunder i Kraftriket har strøm og nettleie på samme faktura. Det betyr at fratrekket kommer på strømregningen som du får fra oss, men det er nettselskapet som sørger for at kompensasjonen blir riktig.

Har du spørsmål om strømstøtteordningen, må du kontakte ditt lokale nettselskap. Her finner du kontaktinformasjon til de ulike nettselskapene som Kraftriket har avtale om «alt på en faktura» med.

 

Prisområder i Norge:

 

prisområder


Strømstøtte for april

Strømstøtten for april ble lavere enn forrige måned, da spotprisen var 13 øre lavere i gjennomsnitt sammenlignet med mars (NO1-Oslo). Beløpet du har krav på trekkes automatisk fra på nettleien – uansett hvilken strømavtale du har. Strømstøtte for april ser du på strømregningen som sendes ut rundt den 10. mai.

 

Støttesatser for april

I tabellen under ser du støttesatsene for april. Du finner eksempel på utregning under tabellen. Er du usikker på hvilket prisområde du tilhører? Sjekk kartet helt nederst i artikkelen!

Prisområde Gjennomsnittspris Støttesats
NO1 (Oslo) 174,00 øre/kWh 104,00 øre/kWh
NO2 (Kristiansand) 173,89 øre/kWh 103,89 øre/kWh
NO5 (Bergen) 174,38 øre/kWh 104,38 øre/kWh
NO3 (Trondheim) 45,07 øre/kWh 0 øre/kWh
NO4 (Tromsø) m/ mva 17,84 øre/kWh 0 øre/kWh
NO4 (Tromsø) u/ mva * 17,84 øre/kWh 0 øre/kWh

Tallene er hentet fra NVE og vi forbeholder oss mot evt. feil.

 

Slik regner du ut din strømstøtte for april

Du kan enkelt regne ut din strømstøtte. Dette gjør du ved å ta ditt strømforbruk for april (antall kWh) og gange/multiplisere med støttesats som oppgitt i tabellen over.

 • Her ser du et eksempel på utregning for en bolig i Oslo (NO1) som har et strømforbruk på 3000 kWh i april: 3000 x 1,04 = 3120

Obs! Pass på å gjøre om støttesats fra øre til kroner når du skal regne ut din støtte (104=1,04).

 

NB! Ditt strømforbruk i kWh for april finner du ved å logge inn i Kraftriket-appen.

 

Staten dekker 80 prosent

Kundegruppene som er nevnt under, i områder med gjennomsnittlig spotpris som er mer enn 70 øre (ekskl. mva.) i løpet av en måned, har rett på strømstøtte – uansett hvilken strømavtale de har. En pris på 70 øre uten moms tilsvarer 87,50 øre med moms. Staten skal dekke 80 prosent av strømutgiftene over 70 øre/kWh.  På regjeringen sine nettsider kan du se en samlet oversikt over alle tiltak for strømstøtte.

 

Får støtten utbetalt på strømfaktura

 • Husholdningskunder
  Alle husholdningskunder har rett på strømstøtte og vil finne støttebeløpet på sin strøm/nettleiefaktura. Har du for eksempel to boliger, får du kompensasjon for begge dersom begge er registrert som privat/husholdning.
 • Borettslag med felles strømmåler
  Borettslag med felles strømmåler har rett på strømstøtte og vil finne støttebeløpet på sin strøm/nettleiefaktura. Styrene i boligselskapene plikter å kontrollere og rapportere for å sikre riktig utbetaling. Se mer informasjon ved å klikke her.

 

Får støtten utbetalt på andre måter

 • Idrettslag og frivillige organisasjoner
  Har rett på strømstøtte, men må søke kommunen om støtte. Det er kommunene som skal forvalte ordningen for denne gruppen og strømstøtten blir derfor ikke synliggjort på strømregningen.
 • Jordbruks- og veksthusnæringen
  Ordningen vil innrettes etter samme modell som for husholdninger, men det er  Landbruksdirektoratet som forvalter ordningen. Det betyr at strømstøtten ikke blir synliggjort på strømregningen. Klikk her for å lese mer om støtteordningen til jordbruks- og veksthusnæringen.
NB! Hytter og fritidsboliger omfattes ikke av støtteordningen.

 

Nettselskapene har ansvaret for ordningen

Det er nettselskapene som har ansvaret for å gjennomføre ordningen. Beløpet du får i støtte vil derfor bli trukket fra den månedlige regningen for nettleie. Dersom summen overstiger den månedlige nettleien, blir beløpet utbetalt til din bankkonto eller trukket fra strømregningen.

De fleste kunder i Kraftriket har strøm og nettleie på samme faktura. Det betyr at fratrekket kommer på strømregningen som du får fra oss, men det er nettselskapet som sørger for at kompensasjonen blir riktig.

Har du spørsmål om strømstøtteordningen, må du kontakte ditt lokale nettselskap. Her finner du kontaktinformasjon til de ulike nettselskapene som Kraftriket har avtale om «alt på en faktura» med.

 

Prisområder i Norge:

 

prisområder


Bankene innfører en ny tjeneste for eFaktura – «Ja takk til alle»

Ny banktjeneste for eFaktura : «Ja takk til alle» (JTTA)

Tjenesten «Ja takk til alle» (JTTA) gjør det enklere å motta eFaktura fra alle som skal sende deg faktura. Med å takke ja til tjenesten JTTA, får du automatisk eFaktura direkte til din nettbank, og slipper å inngå avtale om eFaktura med hver og en leverandør. Du kan reservere deg mot tjenesten for enkelte leverandører, som for eksempel Kraftriket om du ønsker å motta strømregningen på papir.

Med ja takk til alle vil den som står som mottaker av faktura få oversendt sin strømfaktura rett i nettbanken. Det er bankforbindelsen din som informerer deg om tjenesten og vi anbefaler deg å kontakte banken om du har spørsmål til JTTA.

 

eFaktura referanse forsvinner

Med JTTA vil eFaktura referansen erstattes med fakturamottakers fødselsnummer. I praksis vil dette si at det er vedkommende som strømabonnementet er registrert på som vil motta eFakturaen til sin nettbank. Det er viktig at du sørger for at vi har korrekt informasjon om deg som mottaker av strømfaktura.

Tjenesten JTTA innføres gradvis fra bankene og vårt ståsted:

 • Fra desember 2021 vil alle med JTTA få eFaktura automatisk inn i sin nettbank.
 • Fra mai vil tjenesten være på plass i sin helhet både hos bankene og hos oss. Du må ha valgt JTTA for å fortsatt motta eFaktura fra oss.

NB! Om du IKKE har valgt JTTA vil du motta giro fra oss. For å unngå fakturagebyr anbefaler vi deg å velge JTTA i nettbanken din eller du kan bestille faktura via e-post. Sistnevnte kan du enkelt ordne selv ved å logge inn min side. Klikk på faktura, finn din avtale og velge e-post faktura. 

Har du spørsmål om tjenesten JTTA anbefaler vi deg å kontakte din bank.

 

NB! Motta eFakturaer «på vegne av»

Endringen per 1. desember gjør at det ikke lenger er mulig å motta eFaktura «på vegne av» andre. Dersom du ønsker at eFaktura skal sendes til andre enn deg selv, må dette avtales direkte med eFakturautsteder. Det kan også være at din nettbanktilbyder har løsninger der du kan gi fullmakt til andre personer for å se og behandle eFakturaer på dine vegne. Ta kontakt med banken din for å høre hvilke muligheter du har.

Dersom du har inngått «Ja takk til alle» før 1. desember og allerede i dag mottar fakturaer «på vegne av» andre enn deg selv, vil mange av disse bli distribuert som før i en overgangsperiode.

 

Ofte stilte spørsmål om eFaktura og JTTA

 • Hvorfor får jeg regningene mine i nettbanken/app? Jeg har ikke bedt om dette!

  Det betyr at du har gitt et generelt samtykke til eFaktura til din betalingsflate som er tilknyttet tjenesten. Om du vil fortsette med å få giro, kontakt banken din for å melde deg av eFaktura fra Kraftriket.

 • Hvorfor får jeg plutselig strømregningen på papir når jeg har valgt å motta denne på eFaktura tidligere?

  Om du ikke har valgt JTTA kan du oppleve å motta giro fra oss – selv om du har hatt eFaktura tidligere. Vi anbefaler deg å velge JTTA i nettbanken din.

 • Hvorfor har enkelte brukere fått andres eFaktura i nettbanken?

  Det er mulig med eFaktura «Ja takk til bestemte» å inngå avtale om mottak av eFaktura på vegne av en annen. Dette er funksjonalitet som gradvis vil  forsvinne  med innføring av generell aksept «Ja takk til alle» der utsteder finner deg som kunde i dette registeret og kan sende første faktura someFaktura. Det samme kan også inntreffe hvis utsteder har feil informasjon om deg som kunde når han søker i ovennevnte register. Det er derfor viktig å værebevisst på at opplysninger du har registrert i din betalingsflate knyttet til eFaktura er korrekt.

 • Hvorfor får jeg strømregninge på papir? Jeg har samtykket til «Ja takk til alle».

  For at du skal motta eFaktura må utsteder støtte ny funksjonalitet for Ja JTTA. Det jobbes med at dette skal rulles ut hos alle fakturautstedere.

 • Hvorfor mottar jeg min mors fakturaer på eFaktura?

  Har du tidligere akseptert mottak av eFaktura ved betaling av din mors faktura i din betalingsflate? Eventuelt må du sjekke hva slags opplysninger som er registrert i din betalingsflate knyttet til eFaktura for å sikre at de tilhører deg og ikke din mor.

 • Jeg finner ikke noe sted å melde meg på «Ja takk til alle» i min bank?

  De ulike betalingsflatene har tilgjengeliggjort dette på ulike måter, men det er krav om at funksjonalitet for både av- og påmelding skal tilbys i alle betalingsflater.

 • Hvor kan jeg melde meg av «Ja takk til alle»?

  De ulike betalingsflatene har tilgjengeliggjort dette på ulike måter, men det er krav om at funksjonalitet for både av-og påmelding skal tilbys i alle betalingsflater.

 • Hvordan finner bedriften meg når den skal sende eFaktura?

  Bedriften finner deg basert på opplysninger som er meldt inn til eFaktura-tjenesten i forbindelse med din aksept av «Ja takk til alle» (epost, mobil, adresse og fødsels- og personnummer for de som kan behandle dette). Det er derfor viktig at disse opplysningene er korrekt og oppdatert av din nettbankflate.


Kraftriket kan nå tilby tjenester for energieffektivisering til bedrifter

Nyhet! Kraftriket har nå via morselskapet Yve en eierandel i Green Norway, og kan dermed tilby tjenester for energieffektivisering. Etter transaksjonen eier Kraftriket/Yve 10% av aksjene i selskapet.  

Omkring 40% av Norges energiforbruk går i dag til bygg. Green Norway ble etablert i 2020 med en klar ambisjon om å redusere dette. Selskapet har siden oppstarten utviklet plattform og kompetanse for å levere tjenesten Energy-as-a-Service (EaaS) til store næringsbygg. Porteføljen består av hotellbygg, industribygg og andre typer næringsbygg.

 

Unik kompetanse

Kraftriket har fulgt Green Norway siden oppstarten, der selskapet har vært en gjennomgående profesjonell kunde. Ørjan Bøyum, daglig leder i Kraftriket, forteller at han fra sidelinjen har sett hvor god effekt EaaS-tjenesten har for å gjøre etablerte bygg mer energieffektive. – Vi ser hvilken unik kompetanse selskapet besitter og vi gleder oss til å være med på reisen videre. – Vi har mange kunder som kan oppnå stor energieffektivisering ved hjelp av tjenesten Kraftriket nå kan tilby gjennom samarbeidet med Green Norway, sier Bøyum.

Orjan Boyum

Daglig leder i Kraftriket, Ørjan Bøyum, er svært fornøyd med å kunne tilby tjenester for energieffektivisering til sine kunder.

 

Enkelt for kunden

Daglig leder i Green Norway, Erik Åbyholm, sier at energi er komplekst, og at det er mye som påvirker hva man betaler i energikostnader hver måned. – Tjenesten EaaS gjør energioptimalisering av bygg enkelt for kunden. Green Norway sørger for at en analysedrevet helhetstanke ligger til grunn for å ta gode energivalg, sier Åbyholm.

 

– Vi har over tid blitt godt kjent, og vi ser frem til å få med Yve med sine to datterselskap Kraftriket og Polar Kraft med på laget, sier Erik Åbyholm. – Begge selskap ser viktigheten av å sørge for at energiforbruk i bygg reduseres. Bærekrafts arbeid er mer enn ord, og gjennom EaaS sikrer vi at energikunder får fart på bærekrafts arbeidet knyttet til bygg – uten at de selv trenger å bruke masse tid på det. Vi sørger for kontroll, optimalisering og tar gode energivalg for kunden, avslutter Åbyholm.

Erik Abyholm

Erik Åbyholm, daglig leder i Green Norway.

 

Om Green Norway

Green Norway AS ble etablert i 2020 i Grimstad og har utviklet en tjeneste for energieffektivisering (EaaS). Tjenesten bidrar til å gjøre energioptimalisering enkelt, lønnsomt og målbart for kundene. Selskapet jobber analysedrevet og med en helhetstanke hvor alle byggets kostnader knyttet til energi optimaliseres. I tillegg til EaaS leverer selskapet tjenester knyttet til rapportering, energimerking og vurdering. Green Norway består av dedikerte mennesker som brenner for å forbedre energiforbruk i bygg og gjøre dem mer miljøvennlige.

 

Om Yve

Yve AS er en nasjonal aktør innenfor energi, teknologi, tjenesteutvikling og bærekraft. Konsernet ble etablert i 2021 og eies av lokale energiselskaper i hele Norge. Yve er i dag morselskap for to solide strømselskaper med sterk lokal forankring – Kraftriket AS og Polar Kraft AS, som samlet har i underkant av 200 000 kunder over hele landet. Selskapets ambisjon er videre vekst og utvikling innenfor energisektoren og andre tilknyttede bransjer – til det beste for Yves kunder, samarbeidspartnere, lokalsamfunn og miljø.