Kraftriket overtar strømkundene til Flesberg Elektrisitetsverk

Strømkundene vil tilhøre det lokale merkenavnet Kraftriket Numedal, som ble etablert etter at Kraftriket overtok strømkundene til Nore Energi mai 2020.

Direktør i Kraftriket Anders Kvamme sier at overføringen av strømkundene er i tråd med strategien om å være den ledende lokale strømleverandøren. – Når vi nå får samlet enda flere av strømkundene i Numedal vil dette styrke vår lokale posisjon i området, sier Kvamme.

Lite endring for kundene

Overføringen av strømkundene til Flesberg Elektrisitetsverk vil skje 1. september 2021. Kvamme forteller at kundene vil merke lite til selve endringen. – Bortsett fra nytt navn og ny avsender av fakturaen vil det meste bli som før. Kundene vil få samme strømavtale som de har i dag og nettleie og strøm samlet på en faktura. Alle kunder får tilgang til nyutviklet strømapp som har blitt svært godt mottatt av eksisterende kunder.

I forbindelse med overgangen vil Kraftriket sende ut et personlig brev med informasjon til berørte kunder.

Motvekt til andre aktører i bransjen

Konseptet Kraftriket er utviklet for å ta vare på det lokale – verdiskapning i form av arbeidsplasser og engasjement lokalt. – Selve fundamentet i Kraftriket er lokal tilstedeværelse, og ved å være til stede opplever kundene at vi er mer tilgjengelig og en samarbeidspartner for lokalt engasjement. – Vi ønsker å ta opp kampen i et hardt konkurranseutsatt marked og være en motvekt til andre aktører i bransjen som velger å gå den andre veien, avslutter Kvamme.

 

Om Kraftriket

Kraftriket består av de tidligere strømsalgsvirksomhetene til Flesberg Elektrisitetsverk, Nore Energi, Orkland Energi, Midt-Telemark Energi, Stange Energi, Ringerikskraft, Valdres Energi, Midtkraft, Nord-Østerdalen Kraftlag, Lærdal Energi, Sør-Aurdal Energi og Krødsherad Energi.

I august i år slo Kraftriket sin strømsalgsvirksomhet sammen med det nordnorske strømselskapet Polar Kraft, og blir dermed ett av Norges største og ledende strømselskap med nærmere 170 000 kunder. Tilstedeværelse lokalt er selve fundamentet for begge selskap og alle lokale kontorer består.

 

Felles eierselskap

Kraftriket og Polar Kraft har etablert et felles eierselskap – strømkonsernet Yve AS. Kraftriket og Polar Kraft skal bestå som selvstendige kommersielle datterselskap og merkevarer, der kundene fortsatt skal ha sitt kundeforhold hos sin lokale strømleverandør, akkurat slik de har i dag. Den nye organisasjonen er i drift fra 1. september 2021 og eies fortsatt av lokale energiselskaper og kommuner.

 Til sammen er nærmere 85 ansatte fordelt på kontorer på Fagernes, Ulefoss, Stange, Hønefoss, Vikersund, Tynset, Rødberg, Noresund, Fannrem, Lærdal, Myre, Sortland, Narvik, Ballangen, Harstad, Svolvær, Fauske og Bodø.


Den rimeligste strømmen er den du ikke bruker

Er du klar over at 60% av strømmen du bruker går til å varme opp huset og hele 20 % til å dusje/bade?

Den billigste strømmen er faktisk den du ikke bruker, så her kommer noen råd til deg som ønsker å spare strøm. Lønnsomt for deg og bra for miljøet!

Oppvarming

 • Tipset som trolig har størst effekt av alle er nok dette: Senk innetemperaturen! Anbefalt varme i oppholdsrom er 20-22 C, kjøkken 20 C, gang/entré 18 C, soverom 15 C og bad 22-24 C. For hver grad du senker innetemperaturen sparer du ca. 5% av kostnadene til oppvarming.
 • Luft godt i korte perioder, og unngå å la vinduer stå åpne hele dagen.
 • Hold dørene lukket mellom soverom og oppholdsrom.

Varmtvann

 • Med sparedusj kan du halvere vannforbruket, i tillegg bør du bruke mindre tid i dusjen.
 • Det er nok å skylle oppvasken i kaldt eller lunkent vann, fyll opp vaskemaskin og oppvaskmaskin før du setter de på. I tillegg kan du koble vaske- og oppvaskmaskin til kaldtvann.
 • Pass på at varmtvannsberederen din er stilt på temperatur: minimum 65 C og maks 70 C.

Kraftriket-appen

 • Har du en spotavtale kan du redusere kostnadene ved å følge med på timesprisene i appen. Etter klokken 14 ser du hva morgendagens pris blir, noe som gjør det lettere å planlegge strømforbruket og redusere strømkostnadene dine.

Tips til deg som har varmepumpe

Når det er kaldt må varmepumpen jobbe hardt for å varme din bolig og da bruker den mye strøm. Hvis du kan fyre med ved i tillegg anbefaler vi at du stiller varmepumpen din på 18 grader.

 


De høye strømprisene fortsetter

2021 blir mest sannsynlig et år de fleste av oss forbinder med høye strømpriser. Grunnen til de høye strømprisene er mindre nedbør enn normalt og prisene på kull, gass og CO2 har steget til rekordhøye nivåer. I tillegg har kabelkapasiteten mot kontinentet vært større enn året før. Samlet sett tilsier dette at vi kan forvente ytterligere prisstigning utover høsten og at vi også får høye priser i vinter – spesielt i sørlige deler av landet.

 

Månedsprisen for august 2021 er på 85,24 øre/kWh (68,19 øre/kWh eks. mva). Dette er faktisk den høyeste månedsprisen vi kan finne i den historiske oversikten som går tilbake til 2007. I tillegg til dette kommer avgifter og nettleie.

Det er flere grunner til høyere pris i år enn i fjor. Den tørre sommeren med unormalt lite nedbør førte til at strømprisen økte – lite nedbør og mye varme har tæret på vannmagasinene. Dette sett i sammenheng med lite volum i snømagasinet har ført til at vi fått et «underskudd» på vann. Kraftprodusentene har god kontroll på vannet og selger strømmen der de får høyest pris, det gjør at prisnivået i Norge holder seg høyt.

Hva sier markedet om prisutsiktene for resten av 2021?

Månedskontraktene for resten av året handles nå for rundt 90 øre/kWh inkl. mva på børsen. Men spotprisen som de fleste strømavtaler er knyttet opp mot, kan svinge både over og under dette, avhengig av hva slags vær vi får de kommende månedene. Mildt og vått vær vil presse prisene ned, mens kaldt og tørt vær vil presse prisene opp.  

(Kilde: Energi Norge)

 

Spar penger ved å styre forbruket smart – last ned Kraftriket-appen

Har du en spotprisavtale kan du styre strømkostnaden ved å unngå stort forbruk i de timene med høyest pris, for eksempel ikke lade elbil, vaske klær o.l. i disse timene.

Vi anbefaler deg å bruke Kraftriket-appen til å følge med på ditt eget strømforbruk og priser. Appen er et svært godt verktøy til å styre ditt forbruk på en smart måte, slik at fakturaene blir lavere.

Få med deg gode strømsparetips her.

 

Om strømpriser

Kraftprodusentene selger strømmen til strømbørsen. Kraftriket kjøper strømmen fra dem igjen, og prisen er til enhver tid markedspris (spotpris). Når du har en spotprisavtale betyr det at du betaler spotpris med et lite tillegg.

 


Kraftriket går inn i Trøndelag

1. juli ønsker vi strømselskapet til Orkland Energi velkommen i Kraftriket.

Kraftriket vokser stadig og strømselskapet til Orkland Energi blir det ellevte selskapet som fusjoneres inn. Den nye lokale merkevaren blir Kraftriket Orkland. Konsernet Orkland Energi blir med videre som stolt og lokal eier.

Vi gleder oss over å få enda et solid strømselskap med på laget. Orkland Energi har en sterk posisjon lokalt og vi ser frem til å utvide vårt Kraft-rike til et helt nytt område. Orkland Energi Strøm kommer inn i Kraftriket med 6500 kunder og 3 ansatte.

Tilgjengelig for kundene

Tilgjengelighet for kundene og nærhet til lokalsamfunnet er viktig for oss i Kraftriket. Ansatte med sin lokale kunnskap vil imøtekomme kundene i dette området også i fremtiden.

Kraftriket har som kjent en ambisjon om å vokse videre og jobber mot et mål om 100 000 strømkunder fordelt over hele landet i 2021.
Vi er i dialog med flere selskaper og vår vekstambisjon er innen rekkevidde.

 

Foto: Arnfinn Sæthre


EnergiPluss – vår samarbeidspartner på solenergi

Vi har valgt EnergiPluss som vår samarbeidspartner på solenergi for alle våre distrikter. – Vi ønsker å tilby en bærekraftig pakke til våre kunder med en dedikert samarbeidspartner, sier direktør Anders Kvamme i Kraftriket.

– Kraftriket har ønske om å tilby en bærekraftig pakke med solanlegg til energikundene våre, og gjøre det gjennom samarbeidspartnere. For å gjøre det var EnergiPluss et naturlig valg, sier Kvamme.

EnergiPluss har også levert en rekke anlegg tidligere til kunder hos Kraftriket, men nå blir samarbeidet formalisert. – Kraftriket har vurdert å levere solenergi selv, men jeg mener vi er bedre tjent med en samarbeidspartner som er dedikert til solenergi og kun jobber med det, sier Kvamme.

Blir leverandør i store deler av Sør-Norge

Det nye samarbeidet gjør EnergiPluss, som holder til på Tynset, til leverandør for Kraftriket i alle områdene de opererer i, med et nedslagsfelt på til sammen 80.000 kunder i disse områdene:

 • Hedmarken
 • Modum og Sigdal
 • Norefjell
 • Numedal
 • Ringerike og Hole
 • Sogn
 • Telemark
 • Valdres
 • Østerdalen

– Vi ønsker å gi et godt tilbud til kunder som er interessert i solanlegg, både privatpersoner og bedrifter som ser mulighetene innen solenergi. Vi håper også at partnerskapet gjør at solkunder i EnergiPluss blir strømkunder hos oss, sier Kvamme.

Han sier solenergi er i en tidlig fase, og vil vokse mye de neste årene.

– Vi er opptatt av å ha dette som tilbud, for solenergi er en løsning for framtida, som bare blir mer og mer aktuelt. Solenergi er fortsatt i en tidlig fase, som vi tror vil vokse mye, sier Kvamme.

 

– Vil gi betydelig vekst for EnergiPluss

Ole Petter Hansæl er daglig leder i EnergiPluss på Tynset. Siden etableringen i 2016 har de rukket å bli en av de ledende leverandører på solenergi i Norge. Samarbeidet med Kraftriket vil bety en fortsatt stor vekst for bedriften som eies av Nord Østerdal Kraftlag og Østa Elektro. I dag har bedriften 11 ansatte.

– Vi er glade for å kunne satse videre, og bygge ut det vi har som vi har bygget opp siden 2017. Dette betyr flere arbeidsplasser for EnergiPluss innen områdene hvor Kraftriket opererer, sier Hansæl.

Dermed vil de overgå det planlagte målet for vekst i 2021, som er å installere 2,3 mWp.

– Vi har hatt et samarbeid med Nord-Østerdal Kraftlag, men denne store avtalen er både viktig og spennende for oss i vår strategiske utvikling. Avtalen vil bety en betydelig vekst for oss, også ut over planlagt vekst for 2021, sier han.

Energi Pluss importerer, prosjekterer, leverer, monterer og drifter komplette solcelleanlegg for privatkunder, næring, landbruk og offentlig sektor i Norge. I tillegg tilbyr de off-grid-systemer, som ikke er tilkoblet strømnett.

– Dette samarbeidet blir viktig for kompetansebygging og utvikling av nye arbeidsplasser. EnergiPluss ønsker å være den naturlige totalleverandøren å velge, fra kundene har en idé til et helt ferdig anlegg. Det som er spesielt for oss, er at vi tar oss av hele den kjeden, sier Hansæl.

– Solenergi har et stort potensial og er fortsatt i en tidlig fase. Vi er veldig glade for å være med Kraftriket på å møte den raskt økende etterspørselen, sier Hansæl.

 

 Fakta om EnergiPluss

– Eies av Nord Østerdal Kraftlag SA og Østa Utvikling AS

– Har i dag 11 ansatte og omsatte i 2020 for 14 millioner kroner.

 


Vi ønsker Krødsherad Energi velkommen i Kraftriket!

Krødsherad Energi fusjonerer sin strømsalgsvirksomhet med Kraftriket 1. mai 2021 og det nye, lokale merkenavnet blir Kraftriket Norefjell.

Krødsherad Energi er fortsatt stolt, lokal eier og endringen berører kun strømsalgsvirksomheten – øvrige virksomheter fortsetter som før.

Da Kraftriket ble etablert i 2017 var hensikten å fortsette som den ledende lokale strømleverandøren og samtidig ekspandere nasjonalt for å ta opp kampen i et hardt konkurranseutsatt marked. Selve fundamentet i Kraftriket er lokal tilstedeværelse og konseptet er utviklet for å knytte til seg andre strømselskaper. Krødsherad Energi blir det åttende energiselskapet som fusjonerer sitt strømselskap med Kraftriket, som har i overkant av 86.000 kunder og en vekstambisjon om 100.000 kunder i løpet av 2021.

Kundefordeler

Strømkundene blir lite berørt ved en fusjon, men vil oppleve å få flere valgmuligheter for produkter samt tilgang til nye tjenester. Kraftriket skal være til stede og ta vare på alt det positive ved å være den lokale strømleverandøren. – Vi ønsker å ta opp kampen i et hardt konkurranseutsatt marked og være en motvekt til andre aktører i bransjen som velger å gå den andre veien.

Verdiskapning lokalt

For å ta vare på kundene på best mulig måte og i samsvar med Kraftriket-modellen har selskapet allerede lagt planer for å rekruttere en lokal ansatt på Noresund. Konseptet Kraftriket er utviklet for å ta vare på det lokale, med verdiskapning i form av arbeidsplasser, eierskap og ikke minst støtte til lokale aktiviteter. Som kunde i Kraftriket kjøper man ikke bare energi. Man gir energi tilbake til lokalsamfunnet.

 

Om oss

Kraftriket er en nasjonal leverandør av strøm med lokal tilhørighet som selve fundamentet. Fra 01.05.2021 vil selskapet bestå av de tidligere strømsalgsvirksomhetene til Krødsherad Energi, Midt-Telemark Energi, Stange Energi, Ringerikskraft, Valdres Energi, Midtkraft, NØK (Nord-Østerdalen Kraftlag), Lærdal Energi, Sør-Aurdal Energi og Nore Energi. Kraftriket AS ble etablert av Valdres Energi og Ringerikskraft i 2017. 

I overkant av 40 ansatte er fordelt på kontorer i Hønefoss, Fagernes, Vikersund, Tynset, Rødberg, Lærdal, Stange, Ulefoss og snart også på Noresund. 

Kraftriket inngikk i mars i år en intensjonsavtale om samarbeid med Polar Kraft – et av Norges største strømselskap i nord. I likhet med Kraftriket vektlegger Polar Kraft det som betyr noe for kundene: lokal tilstedeværelse, lokalt eierskap og støtte til lokal idrett og kultur.


Kraftriket og Polar Kraft slår seg sammen

Nord og sør slår seg sammen i strømmarkedet – danner ett av Norges største og ledende strømselskaper.

Pressemelding 23.03.21: Polar Kraft i nord og Kraftriket i sør har signert en intensjonsavtale om sammenslåing. Avtalen sikrer flere fordeler for strømkundene og fortsatt lokal tilstedeværelse.

Målet med sammenslåingen er å kunne gi kundene nye konsepter, produkter og tjenester. Kraftriket og Polar Kraft har klare tanker om hvordan de kan forenkle kundeforholdet og gi kundene merverdi. Det skal være enkelt å være strømkunde hos de to selskapene – samtidig som kundene får anledning til å lære mer om strøm.

Viktig motvekt til andre aktører i bransjen

– Det er mange fellesnevnere i de to selskapene, sier Ole Sunnset, styreleder i Kraftriket. – Både Kraftriket og Polar Kraft vektlegger det som betyr noe for kundene: lokal tilstedeværelse, lokalt eierskap og støtte til lokal idrett og kultur. Det å knytte nord og sør sammen – nettopp for å styrke disse fellesnevnerne, mener vi er en viktig motvekt til andre aktører i bransjen som velger å gå den andre veien.

– Fundamentet i Kraftriket er lokal tilstedeværelse, og det å være en samarbeidspartner for lokalt engasjement, sier Anders Kvamme, direktør i Kraftriket. – Å gå sammen med Polar Kraft gir oss tilgang til produkter som støtter godt opp under dette. I disse dager er vi ute og ber om søknader til Kraftriket Fondet. Nå får vi tilgang til tjenester hvor kundene i større grad kan bestemme hvor pengene skal gå. Dette vil styrke engasjementet i våre lokale områder – og det er noe vi verdsetter høyt.

Beholder begge merkevarene
Både Polar Kraft og Kraftriket vil bestå som selskap. Kundene vil fortsatt ha kundeforholdet hos sine lokale strømleverandører – slik de har i dag. Og den nye virksomheten vil fortsatt være eid av de lokale energiselskapene og kommunene. – Vi beholder de kontorene vi har i dag, sier Anders Kvamme. – Lokal tilhørighet og tilstedeværelse er selve fundamentet i begge selskapene.
Anders Kvamme skal lede den samlede virksomheten. Herold Myrland fortsetter som administrerende direktør i Polar Kraft og vil ivareta viktige lederfunksjoner i det nye morselskapet.

 

 

Fakta om Kraftriket
Kraftriket er en nasjonal leverandør av strøm med lokal tilhørighet og lokal tilstedeværelse. Selskapet består av de tidligere strømsalgsvirksomhetene til Valdres Energi, Midt-Telemark Energi, Stange Energi, Ringerikskraft, Midtkraft, NØK (Nord-Østerdalen Kraftlag), Lærdal Energi, Sør-Aurdal Energi og Nore Energi. Kraftriket AS ble etablert i 2017 av Valdres Energi og Ringerikskraft. I overkant av 40 ansatte er fordelt på kontorer på Fagernes, Ulefoss, Stange, Hønefoss, Vikersund, Tynset, Rødberg og Lærdal.

 

Fakta om Polar Kraft
Polar Kraft er et resultat av at tre sterke eiere – Salten Kraftsamband i Salten, Nordkraft i Harstad og Narvik og Lofotkraft i Lofoten – ønsket å skape en attraktiv og konkurransedyktig strømleverandør med et tydelig lokalt nordnorsk fotfeste og med nasjonale ambisjoner. I 2018 ble SKS kraftsalg og Kraftinor sammenslått til Polar Kraft AS, og i 2021 ble Hålogaland Kraft og Nordkraft fusjonert. Hålogaland Kraft Kunde ble da Polar Kraft. 41 ansatte er fordelt på kontorer på Myre, Sortland, Narvik, Ballangen, Harstad, Svolvær, Fauske og Bodø.

 


2021 byr på stadig nye rekorder i strømforbruk

Torsdag 4. februar brukte vi mer strøm enn noen gang tidligere i Norge. Rekorden kommer bare uker etter forrige forbruksrekord i januar.

Mellom klokken 8 og 9 registrerte Statnett et strømforbruk på 25.146 megawattimer (MWh). Det er 610 MWh mer enn forbruksrekorden som ble satt i januar.

Statnett sier at flere rekorder har blitt slått de siste ukene. Det kalde været som har vart en stund er en viktig grunn til at forbruket nå er høyt, men det høye forbruket skyldes ikke bare kulden. Det er også resultat av økt elektrifisering av samfunnet, både innen transport og industri, og en vridning bort fra fossile brensler til oppvarming – der oljefyring ble forbudt fra 2020.

Flere rekorder på kort tid
15. januar kunne Statnett melde at nordmenn aldri før hadde brukt mer strøm samtidig. Det ble registrert en topp på 24 536 megawattimer, tilsvarende forbruket til ca. 24 millioner panelovner. Før det må vi tilbake til 2016 for å finne forrige rekord.

Januar bød også på rekordstor kraftproduksjon hvor det i løpet av én time ble produsert 27 698 MWh med elektrisk kraft i Norge.

– Det er tydelig at dette er en vinter med stort strømbehov. Vi kan ikke utelukke at det kan komme flere rekorder dersom vinteren fortsetter å være kald sier Statnett.

Saken er hentet fra Statnett


Strømprisen løfter seg

Vi ser tilbake på 2020 som et spesielt år med Korona-pandemien og dens store konsekvenser. Deler av dette får vi også med oss inn i det nye året. 

Noe som har vært spesielt og gledelig er de svært lave strømprisene gjennom hele 2020. Prisen for hele det nordiske markedet endte på 14,5 øre/kWh ( 11,6 øre/kWh eks merverdiavgift) 75% lavere enn for 2019 og kun en  tredjedel av gjennomsnittsprisen for de siste 10 årene. 

Årsaken skyldes et mildt og nedbørsrikt år som ga oss en ressurssituasjon på 95,7% på det høyeste. Vannkraftprodusentene produserte for fullt for å ta i mot vannet og unngå skadeflom.

Vi går inn i 2021 med en god ressurssituasjon på 82,3 % som normalt ligger på 67,9 %. Vi opplever nå et markant værskifte til et betydelig kaldere og tørrere vær. Det har medført økt forbruk, som igjen har presset prisene opp. 

I januar har vi sett strømpriser opp mot 130 øre/kWh (105 øre/kWh eks mva). Det varsles om tørt og kaldt vær og med det økning i strømprisen. Med alle kjente faktorer priset inn i markedet ser vi gjennomsnittlige vinterpriser rundt 60 øre/kWh (50 øre/kWh eksklusive merverdiavgift). Dette kan endre seg i takt med endring av vind, vann og værforholdene og året sett under ett anslås til å bli lik 2019 -se figur nedenfor:


Vi ønsker Kraftriket Telemark velkommen!

Nok et lokalt energiselskap blir en del av Kraftriket fra nyttår når Midt-Telemark Energi går inn med sitt strømselskap. Den nye lokale merkevaren blir Kraftriket Telemark.

Direktør i Kraftriket, Anders Kvamme, er strålende fornøyd med å få enda et solid selskap med på laget. «Midt-Telemark har en sterk posisjon lokalt. Dette vil styrke vår konkurransekraft ytterligere og gi oss enda flere fordeler som igjen kommer alle våre kunder til gode», sier Kvamme. «I samsvar med Kraftriket-modellen vil lokale ansatte med sin gode kompetanse sørge for best mulig kundeservice for berørte kunder også i fremtiden», legger Kvamme til.

Midt-Telemark Energi blir det syvende energiselskapet i rekken som fusjonerer sitt strømselskap med Kraftriket. I tillegg har Kraftriket overtatt to kundeporteføljer. Etter fusjonene ved nyttår vil Kraftriket ha i overkant av 80.000 kunder. Det vil si en tredobling av kundeporteføljen siden Kraftriket-eventyret startet i 2017. «Vi har dialog med flere selskaper og nærmer oss vår vekstambisjon om 100.000 kunder i 2021», sier Anders Kvamme.

Om Kraftriket:

Kraftriket er en nasjonal leverandør av strøm med lokal tilhørighet som selve fundamentet.

Fra 01.01.2021 vil selskapet bestå av de tidligere strømsalgsvirksomhetene til Midt-Telemark Energi, Stange Energi, Ringerikskraft, Valdres Energi, Midtkraft, NØK (Nord-Østerdalen Kraftlag), Lærdal Energi, Sør-Aurdal Energi og Nore Energi. Kraftriket AS ble etablert av Valdres Energi og Ringerikskraft i 2017.

I overkant av 40 ansatte vil fra nyttår være fordelt på kontorer i Hønefoss, Fagernes, Vikersund, Tynset, Rødberg, Lærdal, Stange og Ulefoss.