Barnekoret har fått 10.000 kr i gave – nå skal de sette opp storslagen jubileumskonsert 

Barnekoret KorAll fyller 50 år i 2023 og feirer med storslått jubileumskonsert. Samtidig kan de glede seg over å ha fått 10.000 kroner i gave fra Kraftriket. 

Den 18. november holder KorAll årets store konsert, selve jubileumskonserten, på Ringerike kultursenter.

– Vi blir 50 år i år, og det må selvsagt feires. I disse dager jobber vi med å sette sammen forestillingen, og det vil blant annet bli innslag av jul i denne forestillingen, forteller Marita Hvalsbråten i KorAll-styret.

 

50 år med inkludering og sangglede

KorAll, eller Ringerike- Barne og Ungdomskor som koret egentlig heter, har historie helt tilbake til 1973. Det var Hønefoss-damen Solveig Busund som startet koret den gangen.

– Koret har hatt mange navn og grupper opp igjennom årene. Både Ringerike Pikekor og Ullerål Pikekor er kjente navn fra 70-tallet, forteller Hvalsbråten.

I sin storhetstid var koret så populært at det var delt i flere grupper – og det var til og med ventelister for å få komme inn i koret.

– På 70-tallet deltok koret i mange internasjonale og nasjonale sangkonkurranser, og de satte virkelig Hønefoss på kartet da de vant flere av disse konkurransene.

I dag består KorAll av 2 grupper. Den minste gruppen er for barn i 1.-7.trinn. Den andre gruppen er for barn i 5.-10.trinn.

– KorAll er, og skal være, et lavterskel-tilbud. Vi jobber hardt for å synliggjøre oss og nå ut til barn og unge i Hønefoss og omegn. Vi er et godt alternativ for de som ikke har råd til å ha barna på de litt dyrere alternativene i byen. Og vi setter opp forestillinger på lik linje som de andre store aktørene i byen, dog i litt mindre skala.

 

Gave til flotte kostymer lydutstyr

I selve jubileumsåret 2023 skal koret fokusere 100 prosent på den kommende jubileumskonserten, men det er én ting de ønsker seg.

– Vi har mange kostymer, som vi gjerne har gjenbruk på, men vi vokser stadig og har behov for innkjøp både for supplering av det vi allerede har og fornying av kostymer, forteller Hvalsbråten.

Nylig fikk koret en hyggelig bursdagsgave fra Kraftriket, som har valgt å gi dem 10.000 kroner fra Kraftriket-fondet. Dermed får de nå sjansen til å kjøpe inn nye, fine kostymer til jubileumskonserten.

For skal du spille teater og stå på en scene, innta en annen rolle enn den du er, ja da må det kostymer til.

– Å sørge for at alle barn som deltar får kostymer er en gave i seg selv. Disse barna fortjener så absolutt å få stråle i nye fine kostymer, sier May Britt Andersen i Kraftriket.

KorAll er strålende fornøyd med pengegaven, og gleder seg til å oppgradere kostymerommet.

– Vi er dypt takknemlig for at Kraftriket ønsker å støtte oss. Støtten kommer veldig godt med til kostymeinnkjøp til forestillingen, sier Hvalsbråten.

Konserten 23. november er åpen for alle, og holdes på Bysalen amfi. Koret kommer til å bruke hele året på å øve flittig – og møter du opp får du se resultatet av alle øvelsene.

Anonym

Styreleder i KorAll, Marita Hvalsbråten

 

Funfacts om korsang:

 • Visste du at korsang er den største kulturaktiviteten i Norge? En undersøkelse fra Kantar TNS fra 2019 viste at 5,3 prosent av nordmenn synger i kor eller vokalgruppe. Det tilsvarer 250 000 mennesker.
 • Sagt på en annen måte: Hver eneste kveld i uka er det cirka 50 000 mennesker som går på korøvelse.
 • Forskning viser at sang utløser hormonene oxytosin (kjent som «velvære-hormonet») og beta-endorfin som gir oss en følelse av oppstemthet.
 • Den norske Studentersangforening regnes som det første faste offentlige koret og hadde sin debutkonsert i 1845.
 • Korsang er den mest populære fritidsaktiviteten blant studenter.
 • I Korforbundet har over 100 av korene holdt på i over 100 år.
 • Korforbundets eldste medlem 102 år. Det er Bjørn Hauge i Drammens mannskor.

 

Søk om midler fra Kraftriket Fondet du også!

Klikk her for å gå til søknadsskjema


Strømstøtte for februar

Gjennomsnittlig spotpris for februar ble noe lavere enn den var i januar. Strømstøtten for februar blir derfor omlag 13 øre per kWh lavere enn for januar.

 

Støttesatser for februar

I tabellen under ser du gjennomsnittspriser og støttesatser for februar. Du finner eksempel på utregning under tabellen. Er du usikker på hvilket prisområde du tilhører? Sjekk kartet helt nederst i artikkelen!

Støttesatsen for februar med 90 prosent støtteandel: 

Prisområde Gjennomsnittspris Støttesats
NO1 (Oslo) 114,88 øre/kWh 50,49 øre/kWh
NO2 (Kristiansand) 114,95 øre/kWh 50,57 øre/kWh
NO5 (Bergen) 110,80 øre/kWh 45,90 øre/kWh
NO3 (Trondheim) 48,65 øre/kWh 0 øre/kWh
NO4 (Tromsø) m/mva 31,56 øre/kWh 0 øre/kWh
NO4 (Tromsø) u/mva* 31,56 øre/kWh 0 øre/kWh

*Innbyggere i Nordland, Troms og Finnmark er fritatt fra å betale merverdiavgift på strøm. Støttesatsen i disse fylkene vil derfor reflektere dette (være lavere). Tallene er hentet fra NVE og vi forbeholder oss mot evt. feil.

 

Slik regner du ut din strømstøtte for februar

Du kan selv enkelt regne ut din strømstøtte. Dette gjør du ved å ta ditt strømforbruk for februar (antall kWh) og gange/multiplisere med støttesats som oppgitt i tabellen over.

 • Her ser du et eksempel på utregning for en bolig i Oslo (NO1) som har et strømforbruk på 3000 kWh i februar: 000 x 0,5049 kroner = 1 514,70. Obs! Pass på å gjøre om støttesats fra øre til kroner når du skal regne ut din støtte (50,49 = 0,5049).
NB! Ditt strømforbruk i kWh for februar finner du ved å logge inn i Kraftriket-appen.

 

Les mer om hvem som får støtte og hvordan strømstøtten fungerer.

 

Prisområder i Norge:

 

prisområder


Salg av Easee elbillader midlertidig stanset

Kraftriket har midlertidig stoppet salget av Easee ladere, som følge av dialogen mellom Easee og svenske Elsäkerhetsverket i forhold til hvordan sikkerheten i Easee laderen er dokumentert.

Easee har svart på et brev fra Elsäkerhetsverket, og svaret ligger nå til behandling der. Foreløpig er det vanskelig å si hva som blir utfallet av dette. Dersom Elsäkerhetsverket kommer fram til at dokumentasjonen til Easee ikke er god nok, så kan de kreve at Easee gjør endringer eller tiltak på enten lader eller dokumentasjonen av laderen og installasjon av laderen. Det vil i så fall få konsekvenser for alle laderne Easee har solgt i hele Europa.

 

Ikke farlig å bruke laderen

Easee er trygge på at det ikke er farlig å bruke laderen, og de er ganske sikre på at de kommer i mål med dokumentasjon rundt at laderen er trygg. Av forsiktighetshensyn har vi i Kraftriket likevel valgt å avvente salget av Easee ladebokser inntil det foreligger en konklusjon.

Les uttalelse fra Easee ved å klikke her

 

Avventer situasjonen

Vi avventer altså situasjonen inntil det foreligger en konklusjon fra Elsäkerhetsverket, men kunder med Easee kan fortsatt benytte laderen sin som normalt, så vil vi komme tilbake med informasjon til våre kunder dersom konklusjonen fra Elsäkerhetsverket får konsekvenser for lader eller installasjon av lader.

 


Endringer i strømstøtten for husholdninger

Regjeringen foreslår flere endringer i strømstøtteordningen for husholdninger. Målet er å gjøre ordningen mer forutsigbar og treffsikker. Les om hva som blir nytt – trolig fra høsten 2023.

 

Nylig ble det kjent at regjeringen åpner for endringer i strømstøtten for husholdninger, og forslaget er nå sendt ut på høring.

Det foreslås blant annet at utbetalingen av strømstøtte skal basere seg på strømprisen time for time, at støttegraden økes til 90 prosent av priser over 70 øre/kWh gjennom hele året, og at strømstøtteordningen skal forlenges til å gjelde ut hele 2024.

 

– Forbedringer

Statsminister Jonas Gahr Støre forteller at tiltakene skal gjøre folk trygge på at fellesskapet vil stille opp i en tid med energikrise og høye strømpriser.

– Dette er forbedringer som gjør at fellesskapet tar en større del av husholdningenes strømregninger. Å beregne strømstøtte for hver time gjør at du får strømstøtte for hva strømmen faktisk koster den timen du forbruker den, sier Gahr Støre i en pressemelding.

 

Prisfastsettelsen på strøm skal vurderes

Regjeringen oppretter også et ekspertutvalg som skal vurdere prisfastsettelsen på strøm. Ekspertutvalget skal blant annet se på ulike systemendringer som kan påvirke prisfastsettelsen over tid.

Eget prisområde for utenlandskabler, differensiering av spotmarkeder i henholdsvis innenlands forbruk og kraftutveksling, virkemidler for å begrense eksport når fyllingsgraden i flerårsmagasinene avviker fra medianen, samt ulike typer avgift for krafttransport, er elementer som skal vurderes.

Utvalget skal levere sin sluttrapport til Olje- og energidepartementet innen 15. oktober 2023.

 

– Enklere for husholdningene

Regjeringens planlagte endringer skal gjøre det mulig for strømleverandører å tilrettelegge for en enklere strømhverdag for kundene. I praksis betyr dette at kundene til enhver tid skal kunne følge med på hva strømprisene er, og hvor mye strømstøtten utgjør for dem. Dette dreier seg om en stor omlegging som må sendes ut på høring, skriver regjeringen i en pressemelding. Omleggingen vil trolig først kunne gjelde fra 1. september 2023.

 

– Siden strømstøtteordningen ble innført i desember 2021 har den blitt justert og forbedret en rekke ganger. Med grepene man nå tar blir ordningen mer relevant, og det blir enklere for den enkelte husholdning å vite hva den til enhver tid gjeldende strømprisen er, sier olje- og energiminister Terje Aasland (AP).

 

Her er strømstøtteendringene som foreslås:

 • Overgang til time-for-time-beregning: De siste månedene har det vært prissvingninger mellom ulike dager og uker. Dette har påvirket månedlig gjennomsnittspris og nivået på strømstøtten. Strømstøtten skal nå følge timesprisen på strøm, og slår inn dersom prisen overstiger 70 øre/kWh.
 • Nye forventninger til strømsalgselskapene: For å sikre at forbrukerne får vite hva de faktisk skal betale, utfordres strømselskapene til å vise hva strømprisen er time for time, inkludert strømstøtten.
 • Endring til 90 prosent hele året: Tidligere har dekningsgraden i strømstøtten variert noe gjennom året. Nå blir støttegraden på 90 prosent gjeldende gjennom hele året, ikke kun i vintermånedene. Det tas sikte på at endringen skal gjelde fra 1. juni 2023.
 • Forlenging av strømstøtteordningen ut 2024: Regjeringen har tidligere uttalt at strømstøtten skal vare så lenge prisene er ekstraordinært høye. Støtteordningen blir nå forlenget til å gjelde ut 2024.
 • Landbruk og frivillighet: Den eksisterende strømstøtteordningen for landbruket forlenges ut 2024. Strømstøtteordningen for frivillige organisasjoner følger kompensasjonsgraden for husholdninger, og videreføres ut 2024.
 • Private nett: Private nett uten krav til konsesjon (grendenett) blir nå inkludert i strømstøtteordningen. Strømstøtten vil utbetales til kunden som er registrert på målepunktet som er tilknyttet nettselskapet.
 • Endringer i fastprisregimet for næringslivet: Regjeringen vil legge til rette for fastprisavtaler med variabelt forbruk, slik at det ikke må avtales på forhånd hvor mye strøm kundene skal kjøpe til fastpris og når. Det forslås også at industribedrifter som tidligere kun har kunnet inngå industrikraftavtaler på 7 år eller lenger, skal ha mulighet til å inngå fastprisavtaler med varighet ned til tre år.

Gir mestringsfølelse til ungdom

Mekkeklubben har blitt en viktig samlingsplass for ungdommer i Valdres.

Garasjin er en mekkeklubb for ungdom med interesse for motor og mekanikk, drevet av organisasjonen Valdres Gatebil.

– Det er slettes ikke alle som sparker fotball, går langrenn, driver med skyting og friidrett. Her i Valdres, som mange andre bygdesamfunn, står motorkulturen sterkt. Fra første dag har klubben vært godt besøkt, og det skinner virkelig igjennom at tilbudet var etterspurt, forteller Lars Isachsen Jemterud i Valdres Gatebil og Garasjin mekkeverkstad for ungdom.

Tilbudet er helt gratis, og Jemterud kan fortelle at de huser opp til 70 barn og unge i uken.

­– Her jobber ungdommene med sine egne prosjekter, eller blir med på våre felles prosjekter som enheten finansierer. Vi har fokus på ungdom, men alle er velkomne innom, og nettopp denne kombinasjonen mellom ungdom og voksne synes vi fungerer veldig bra.

anonym

 

Psykisk helse

Fritidsklubben er ikke bare et sted der unge gutter og jenter kan komme for å mekke. Klubben skal også være et fristed. Her er det lov å snakke om de vanskelige tingene – og dét blir lettere når aktiviteten står i fokus, mener Jemterud.

– Vi gir ungdommer som faller utenfor de allerede etablerte fritidstilbudene et sted å være, et sted og lære og et sted å vokse på, sier han og legger til:

– Alle skal ha lyst til å være her, men da må man se hverandre, og løftet blikket.

Valdres Gatebil og Garasjin jobber aktivt mot utenforskap, blant annet gjennom et godt samarbeid med politiet.

– Vi har en relasjon med ungdom som offentlige myndigheter ikke oppnår, men som er avgjørende i arbeidet med å gi ungdom tilhørighet, forteller Jemterud.

Garasjin jobber også med holdningsskaping, og har blant annet Politiet, Statens Vegvesen og Trygg Trafikk som samarbeidspartnere. ­

– Målet er å bygge broer mellom etatene og ungdommen, og dyrke fram respekt og gode holdninger i trafikken, forteller Jemterud og fortsetter:

– Dette er arbeidet som også sparer samfunnet for store omkostninger knyttet til ulykker, fysisk og psykisk uhelse og andre negative følger hos dem som faller utenfor.

anonym

 

Støtte fra Kraftriket

Samlingsplasser for unge i Valdres er det ikke for mange av. Derfor er det viktig å ha et tilbud som Garasjin, som hver uke samler ungdommer fra store deler av Valdres for å mekke. Kraftriket ønsket å gi en ekstra påskjønnelse for arbeidet de gjør, og deler ut 10.000 kroner til Valdres Gatebil, som står bak Garasjin.

– De frivillige bak Garasjin gjør en enorm jobb for å gi de som ikke har interesse for «vanlige» fritidsaktivitetene, som ski og fotball, et tilbud. De har et stort fokus på psykisk helse, og de har gjort flere ulike aktiviteter for at flere skal kunne tørre å snakke om det som er vanskelig. Det er viktig, og gjør dem til en svært verdig vinner av Kraftriket-fondet, sier Nina Stensæter i Kraftriket.

Pengegaven fra Kraftriket gir Garasjin større handlingsrom og mulighet for mer aktivitet – spesielt i en periode med høye strømpriser og økende rente.

– Den økonomiske situasjonen den siste tiden har gitt oss mindre handlingsrom. Enhver pengegave, som ikke er øremerket en ren aktivitet eller et gitt produkt, er gull verdt for oss i disse dager. Vi er utrolig takknemlig, sier Jemterud med et stort smil.


Nå får Grand mest i Salten

Grand Bodø har vært flaggskipet for damefotball i Nordland. Nå stakes en ny kurs ut.

Bilde over: F.v.: Esperance, Lea Brekic (13) og Louise Dreyer (13)

Sammen med Fløya fra Tromsø og Medkila fra Harstad er Grand Bodø de eneste nordnorske klubbene som har spilt på øverste nivå i Norge. I dag er klubbens A-lag på nest øverste nivå – med en base av unge og talentfulle nordlandsjenter.

Men snart er eventyret over. Bodø/Glimt skal ta over toppsatsingen og jentene skal skifte fra rødt til gult. For Grand Bodø betyr dette en ytterligere satsing på å være en samfunnsaktør. – Vi er allerede godt i gang, med flere prosjekter som vi er stolte av. Nå er målet fremover å finne flere prosjekter, sier daglig leder Erlend Aasbøl.

Da gjør det godt med over 40.000,- kroner utbetalt – og status som klubben med mest støtte fra Kraft til Idretten i hele Salten.

Grand_IL_utbetaling_idrettstotte_trening

Foto: Atle Idsøe Hansen, FFO, var ansvarlig for dagens trening, som foregikk ute i det fine vinterværet.

 

Nytt prosjekt

Lea Brekic (13) og Louise Dreyer (13) tar valgfaget Fysisk aktivitet og helse (FYSAK), et fag som skal motivere til bevegelsesglede og interesse for fysisk aktivitet og kosthold. I samarbeid med Grand Bodø blir elevene kurset som aktivitetsledere. Og de får praktisk erfaring gjennom å ha timer med SFO-elever ved barneskoler i Bodø.

– Et veldig bra prosjekt, og det er veldig lærerikt for oss å ha ansvar for dagens trening. Ikke minst er det veldig gøy, sier Lea og Louise.

– Et topp prosjekt for oss. Her utdanner vi fremtidens trenere. Samtidig som vi gir de yngste et innblikk i hva vi i Grand kan tilby, sier daglig leder Erlend Aasbøl – som i år har sett at klubben har utdannet over 30 unge aktivitetsledere.

Han mener at idrettslag i mye større grad kan spille en rolle i samfunnet.

– Det handler om å gi ungdom et skikkelig aktivitetstilbud. Og det handler om folkehelse. Jeg er overbevist om at samfunnet vil spare enormt med penger, hvis vi klarer å aktivisere flere mennesker, sier han.

 

Fun Friday

Et annet prosjekt Grand Bodø står i spissen for, er Fun Friday. Hver fredag åpner klubben Bankgata Flerbrukshall og lar ungdom mellom 13-19 bruke hallen. Tilbudet er gratis og klubben stiller med 2-3 aktivitetsledere.

– Hallen deles i tre og ungdommene får holde på med det de vil. Fotball, basket eller andre ting, sier han.

Målet er å gi ungdommene et tilbud utover å henge på kjøpesentrene på kveldstid.

– Vi mener jo at det viktig for ungdommene å ha en idrett å holde på med. Det minsker både fysiske og sosiale utfordringer, sier han.

Nettopp derfor er det også svært viktig å holde avgiftene for å være medlem nede.

– Derfor er det fantastisk for oss å få Idrettstøtte. Det er med på å finansiere vår drift, som gjør at vi har tid og mulighet til å sette i gang nye prosjekter. Både til aktivitetsleder-kursene og Fun Friday støttes vi av aktører som Gjensidige-stiftelsen, Samfunnsløftet til Sparebanken Nord-Norge og Bodø Idrettsråd. Gjennom sunn drift i klubben får vi kapasitet til å finne prosjekter og sørge for at de blir finansiert, avslutter Aasbøl.

 

Bærekraftige lokalsamfunn

– Det varmer våre hjerter at en klubb som Grand virkelig får uttelling på Idrettsstrøm. Vi i Kraftriket og vårt søsterselskap Polar Kraft er utrolig opptatt av bærekraftige lokalsamfunn. Og selv om det er flott å skape toppidrettsutøvere og å drive godt, er det dette samfunnsengasjementet som virkelig betyr noe, sier Frode Schjenken Jensen i Polar Kraft.

frode.schjenken.jensen_trening

Foto: Frode Schjenken Jensen, Polar Kraft.

 


Første klubb over millionen

Nesten hver tredje person fra Kabelvåg er medlem i tettstedets idrettslag. Det merkes på Idrettsstøtten.

Det skal godt gjøres å finne en strømavtale uten Idrettsstrøm i tettstedet et par kilometer øst for Svolvær. Gjennom 13 år har klubben hvert eneste år ligget i toppsjiktet over utbetalinger gjennom Idrettsstøtte. Og som aller første klubb bikket Kabelvåg IL en million kroner totalt i 2022.

Med 700 medlemmer og stor aktivitet innen både turn, fotball og håndball, sørger klubben for et virkelig samlingssted i Kabelvåg. – Vi er faktisk Lofotens største idrettslag. 700 medlemmer i et idrettslag med 2.300 mennesker er ganske uvirkelig, sier leder i klubben, Øyvind Løvdal.

Han legger til at det nok finnes flere postnummer enn 8310 i medlemslistene. – Ja, vi har medlemmer fra hele Vågan hos oss. Særlig turnforeningen vår har blitt populær også for barn og unge fra Svolvær og andre plasser. Mens håndballen og fotballen har stort sett bare medlemmer fra Kabelvåg, sier lederen.

Han mener at støtten har vært helt avgjørende for klubbens formidable vekst.

– Det har vært med på å sikre oss en stabil og god inntekt hvert eneste år. Det har gjort oss i stand til å betjene lån og å sammen med kommunen utvikle en fantastisk idrettspark, sier han – og ramser opp turnhall, fotballhall, flerbrukshall, fotballbane og klatrevegg. – Og her er vi i Kabelvåg den desidert største leietageren, slår han fast.

 

Idrettsstrøm er på mange måter verdens letteste dugnad

– Du tegner en strømavtale som både gir deg billig strøm og som støtter idrettslaget ditt. Det blir ikke enklere, sier han.

Idrettstrøm kan man tegne over hele landet. Men det i Lofoten man virkelig har klart å cashe ut på konseptet. Blant de andre idrettslagene som kommer til å følge tettest på å bikke en million totalt finner vi Værøy, Røst, Svolvær IL og Leknes Skiklubb.

– Det er nok ikke tilfeldig. Vi har en fantastisk støtte fra det lokale kontoret. Men det handler også om å spille hverandre god. Et godt tips til de som ønsker å få mest mulig av avtalen er å knytte god kontakt med det lokale Polar Kraft- eller Kraftriket kontoret i din region, sier Løvdal.

Han tror uansett at det aller viktigste man kan gjøre er å ta samfunnsengasjement. Og å fortelle om det.

– Både gjennom å utvikle anlegg, bygge ut klubbhuset, ha et eget fond som gjør det enkelt å søke om støtte til kontingenten og et eget prosjekt som heter «Kil i våre hjerter». Blant aktivitetene her for 2023 er innkjøp av idrettsutstyr, åpen hall, åpent klubbhus, eldre ungdom som aktivitetsledere, styrking av inkluderingsfondet og reetablering av tilrettelagt aktivitet, forteller Løvdal.

Gjennom slike prosjekter ser også Kabelvåg-samfunnet den store verdien av idrettslaget.

– Dermed ønsker folk å fortsette å kjøpe strømmen lokalt. Det handler om tillit og det handler om å utfylle samfunnsrollen, sier han.

Bestill Idrettsstrøm her


Ekte pølser. Ekte engasjement

Hos den lille kjøttprodusenten på Stange er man glad i å lage ekte pølser. Og i å støtte opp om lokalsamfunnet sitt.

Trygve Brovold AS er kjent for sine spesialkomponerte pølser – laget med de beste råvarer og helt uten tilsetningsstoffer.

Den tyske feltherren Otto von Bismark er kjent for sitatet «Den som vet hvordan lover og pølser blir laget, får aldri mer en rolig natts søvn». Men på Stange sover daglig leder og deleier Magni Holøien godt om natten. – For oss er tradisjon helt avgjørende. Derfor lager vi pølser kun med de aller beste råvarene og helt uten tilsetningsstoffer, forteller hun.

 

Lokal bedrift

Butikken er på gateplan i Stange sentrum – et tettsted en drøy mil utenfor Hamar. I tillegg til pølser produseres også karbonader, spekepølser og masse andre godsaker.

Og selv om gründeren tilbake i 1936 har forlatt oss, har familien fulgt bedriften helt frem til for halvannet år siden. Da trakk Trygve Brovold datter seg ut og solgte. 88 år gammel og fortsatt ansvarlig for regnskapet. – Det sier jo litt om hva slags bedrift vi er. Og hva slags forhold vi har til Stange, sier Magni.

Anonym

Magni Holøien, Trygve Brovold AS

 

Vinn-vinn med Idrettsstrøm

Dermed var Idrettsstrøm levert av Kraftriket helt perfekt. Ikke bare fikk man en stabil og etter forholdene god pris. Man kunne også støtte en klubb som man virkelig liker. – Det ble Stange Sportsklubb. Det er en klubb som virkelig gjør mye godt for lokalsamfunnet vårt, sier hun.

Tross base på et tettsted med drøyt 3.000 mennesker, har klubben tilbud innen fotball, skøyter, ski, hockey og innebandy. Totalt har klubben 900 medlemmer. – Det sier jo egentlig det meste om hvor bra jobb de gjør, sier Magni.

 

Strømavtalen for alle

Merkevareansvarlig i Kraftriket, May Britt Andersen, fremholder at man sammen med en god pris, også får forutsigbarhet med i avtalen. –Med Idrettsstrøm betaler man lik pris hver dag, og den varierer ikke fra time til time slik en spotprisavtale gjør. Og det beste er at Idrettsstrøm både er for private og bedrifter. -Det gir ekstra gode muligheter for god støtte til lokale idrettslag, avslutter Andersen.

Bestill Idrettstrøm Spot


Slik vinner både du – og ditt idrettslag!

Idrettsstøtten fra Kraft til idretten er en moderne form for dugnad, og ligner litt på grasrotandelen. Foreldre, tanter, onkler, besteforeldre, ildsjeler og støttespillere – absolutt alle kan bidra til idretten uten å gjøre annet enn å bruke strøm – og det gjør vi jo uansett.

 

Vil du støtte ditt lokale idrettslag? Det er enkelt – bestill strømavtalen «Idrettsstrøm Spot» fra Kraftriket og oppgi hvilken klubb du vil støtte. Da går 1 øre per kWh strøm du bruker til idrettslaget du har valgt.

Bestill Idrettsstrøm spot her

 

 

Populært konsept

Idrettsstrøm Spot er strømproduktet til konseptet «Kraft til idretten» som er et landsdekkende tilbud. Over 2500 klubber er registrerte mottakere med til sammen mer enn 10 000 støttespillere. Per januar 2023 er det utbetalt i overkant av 16 millioner kroner til idrettslagene. Med Idrettsstrøm Spot får du en god strømavtale samtidig som du støtter ditt utvalgte idrettslag – det er vinn-vinn for alle!

Bestill Idrettsstrøm Spot  her


Nå får idrettslag utbetalt idrettsstøtten

Totalt utbetales det gjennom Kraft til Idretten-konseptet 2.800.000 kroner til idrettslag i Norge.

Antall nye Idrettsstrøm-kunder har økt mye den siste tiden og vi kan anta at også 2024 blir et rekordår. Kraftriket startet med konseptet i 2022, det er derfor svært gledelig at såpass mange idrettslag får støtte etter bare et år. Støtten vil øke jo flere kunder som velger å støtte sitt lokale idrettslag gjennom Kraft til Idretten. Se hvilke idrettslag som mottar støtte for 2023 lenger ned i saken.

Populært konsept

Idrettsstrøm er strømproduktet til konseptet «Kraft til idretten» og er et landsdekkende tilbud. Kraft til idretten er samarbeid mellom Kraftriket og Polar Kraft. Med Idrettsstrøm fra «Kraft til idretten» får du en god strømavtale samtidig som du støtter ditt utvalgte idrettslag, dette er vinn-vinn for alle.

 

Disse idrettslagene i Sør-Norge mottar i disse dager støtte:

Aktiv Mot Kreft  kr     71 529
Ottestad Idrettslag  kr       7 382
Tynset Idrettsforening  kr       6 521
Stange Sportsklubb  kr       5 027
Idrettslaget Holeværingen  kr       4 928
Vikersund Idrettsforening Vif-Huset  kr       4 782
Skrautvål Idrettslag  kr       4 171
Haugsbygd Idrettsforening  kr       3 766
Fagernes Idrettslag  kr       3 655
Øystre Slidre Idrettslag  kr       3 572
Romedal Idrettslag  kr       3 352
Rendalen Idrettslag  kr       3 193
Hønefoss Ballklubb  kr       3 154
Geithus Idrettslag  kr       3 088
Rogne Idrettslag  kr       2 756
Åmot Idrettsforening  kr       2 721
Skarphedin Il  kr       2 719
Ringerike Ishockeyklubb  kr       2 705
Valdres Fk  kr       2 599
Hamarkameratene Fotball Elite  kr       2 532
Ulefoss Sportsforening  kr       2 522
Svene Il  kr       2 129
Idrettslaget Skade  kr       2 097
Hønefoss Sportsklubb  kr       2 077
Haugfoss Idrettsforening  kr       1 993
Alvdal Idrettslag  kr       1 942
Ådal I.L.  kr       1 929
Bjerke  Veitvet Allidrett I.F.  kr       1 914
Hedmarken Curlingklubb  kr       1 792
Orkdal Idrettslag  kr       1 670
Sauherad Idrettslag  kr       1 635
Dale Idrettslag  kr       1 596
Krødsherad Idrettslag  kr       1 513
Vindbjart Fotballklubb  kr       1 467
Tufsingdal Il  kr       1 379
Modum Fotballklubb  kr       1 326
Slidre/Røn Fotball Klubb  kr       1 322
Bagn Idrettslag  kr       1 297
Åsbygda Il Hovedlaget  kr       1 222
Ljan Fotballklubb  kr       1 185
Ps:Prosjekter  kr       1 170
Storhamar Il Ishockey Yngres  kr       1 138
Storhamar Il Ishockey Elite  kr       1 133
I L Moingen  kr       1 119
Tolga Idrettslag  kr       1 098
Ringkollen Skiklubb  kr       1 091
Tangen Idrettslag Hovedlaget  kr       1 085
Heradsbygda Il  kr       1 064
Gvarv Idrettslag  kr       1 055
Vestre Slidre Idrettslag  kr       1 047
Hørte Idrettslag  kr       1 045
Tønjum Skyttarlag  kr       1 035
Simostranda Il  kr       1 025
Vallset I L  kr       1 006
Fotballaget Fart  kr       1 002