Søk Kraftriket Fondet

sauherad il

Fra Kraftriket Fondet kan du motta støtte til ditt lag, forening eller tilsvarende for inntil kr. 10.000,- to ganger pr. år.

Alle søknader er like viktige! Med Kraftriket Fondet håper vi at enda flere får realisert sine drømmer. Det er iallfall det vi ønsker å bidra til!

Hvem kan søke
Lag, foreninger, arrangement og ulike tilstelninger, fortrinnsvis i våre lokale områder.

Søk om midler fra Kraftriket Fondet her:

  Samtykker til betingelsene.

  * påkrevde felter

  Betingelser
  Kraftriket mottar høytoppløselig bilde eller film fra den aktuelle aktiviteten/arrangementet/investeringen som det gis tillatelse til å benytte i vårt informasjons- og markedsførings arbeide. Bevilget støtte utbetales når betingelsen er innfridd.

  Søknadsfrist
  Søknadsfrist er 1. mai og 1. oktober hvert år. Kun søknader som er sendt inn innen fristen og via webskjema vil være med i vurderingen.

  Alle søknader behandles og besvares innen en måned etter søknadsfrist.