Strømstøtten forlenges med ett år

Tekst: NTB

Strømstøtten forlenges til mars 2023

Regjeringspartiene og SV er enige om å forlenge strømstøtten til og med mars 2023 og sier også nei til nye utenlandskabler.

– Norge er et værhardt land hvor vi trenger varme og lys i hjemmene våre, derfor har vi i Ap, Sp og SV samlet oss for å få ned strømregningene på kort sikt gjennom sikringsordningene, sier finanspolitisk talsperson i Senterpartiet, Sigbjørn Gjelsvik, i en pressemelding.

– Regjeringen jobber også med varige tiltak som å få kontroll over strømeksporten, har sagt nei til nye utenlandskabler og vil satse kraftig på utbygging av fornybar energi, legger han til.

Regjeringen har tidligere gått inn for å forlenge strømstøtten for husholdninger ut mars 2023, mens SV har sagt at de vil forsterke ordningen.

Støtte på 90 prosent

Nå er partiene enige om sikringsordninger for høye strømpriser fram til mars 2023.

Støtten økes til 90 prosent når strømmen koster mer enn 70 øre/kWh (uten moms) i oktober, november og desember. Tidligere har strømkunder fått dekket 55 prosent av kostnadene over 70 øre per kilowattime for desember, og 80 prosent i januar, februar og mars 2022.

Med det nye forslaget forlenges de midlertidige økningene i bostøtte ut juni 2022 og gjeninnføres for november 2022 – januar 2023.

Ekstrautbetalingene gjennom bostøtten utvides på følgende måte i hele landet:

For månedene mai og oktober utbetales 1.000 kroner per husstand med et tillegg på 150 kroner per husstandsmedlem. For november og desember utbetales 1.500 kroner per husstand med et tillegg på 150 kroner per husstandsmedlem.

 

Ny forhandling i høst

Tidligere har SV sagt at de ville dekke 100 prosent av en strømpris over 50 øre for de første 1.000 kilowattimene (kWh) i løpet av en måned. For de neste 2.000 kWh ville de dekke 80 prosent av det overskytende.

– Vi har en avtale med regjeringen om å forhandle videre i høst for å gjøre ordningen enda mer rettferdig og treffsikker. Vi har også sikret ekstra bostøtte til flere i de kalde månedene, som vil trygge enda flere folks økonomi, sier finanspolitisk talsperson Kari Elisabeth Kaski i SV.


Slik blir strømstøtten for mars

Rekordhøy strømstøtte for mars! Det har vært høye strømpriser i mars, og støttesatsen er over dobbelt så høy som den var i februar. Beløpet du har krav på trekkes automatisk fra på nettleien – uansett hvilken strømavtale du har. Strømstøtte for mars ser du på strømregningen som sendes ut rundt den 10. april.

 

Støttesatser for mars

I tabellen under ser du støttesatsene for mars. Du finner eksempel på utregning under tabellen. Er du usikker på hvilket prisområde du tilhører? Sjekk kartet helt nederst i artikkelen!

Prisområde Gjennomsnittspris Støttesats
NO1 (Oslo) 187,04 øre/kWh 117,04 øre/kWh
NO2 (Kristiansand) 187,04 øre/kWh 117,04 øre/kWh
NO5 (Bergen) 187,05 øre/kWh 117,05 øre/kWh
NO3 (Trondheim) 17,28 øre/kWh 0 øre/kWh
NO4 (Tromsø) m/ mva 15,10 øre/kWh 0 øre/kWh
NO4 (Tromsø) u/ mva * 15,10 øre/kWh 0 øre/kWh

Tallene er hentet fra NVE og vi forbeholder oss mot evt. feil.

Slik regner du ut din strømstøtte for mars

Du kan enkelt regne ut din strømstøtte. Dette gjør du ved å ta ditt strømforbruk for mars (antall kWh) og gange/multiplisere med støttesats som oppgitt i tabellen over.

 • Her ser du et eksempel på utregning for en bolig i Oslo (NO1) som har et strømforbruk på 3000 kWh i mars: 3000 x 1,1704 = 3511,2

Obs! Pass på å gjøre om støttesats fra øre til kroner når du skal regne ut din støtte (117,04=1,1704).

NB! Ditt strømforbruk i kWh for mars finner du ved å logge inn i Kraftriket-appen.

 

Får støtten på strømfaktura

 • Husholdningskunder
  Alle husholdningskunder har rett på strømstøtte og vil finne støttebeløpet på sin strøm/nettleiefaktura. Har du for eksempel to boliger, får du kompensasjon for begge dersom begge er registrert som privat/husholdning.
 • Borettslag med felles strømmåler
  Borettslag med felles strømmåler har rett på strømstøtte og vil finne støttebeløpet på sin strøm/nettleiefaktura. Styrene i boligselskapene plikter å kontrollere og rapportere for å sikre riktig utbetaling. Se mer informasjon ved å klikke her.

 

Får ikke støtten på strømfaktura

 • Idrettslag og frivillige organisasjoner
  Har rett på strømstøtte, men må søke kommunen om støtte. Det er kommunene som skal forvalte ordningen for denne gruppen og strømstøtten blir derfor ikke synliggjort på strømregningen.
 • Jordbruks- og veksthusnæringen
  Ordningen vil innrettes etter samme modell som for husholdninger, men det er  Landbruksdirektoratet som forvalter ordningen. Det betyr at strømstøtten ikke blir synliggjort på strømregningen. Klikk her for å lese mer om støtteordningen til jordbruks- og veksthusnæringen.

Kunder som nevnt over, i områder med gjennomsnittlig spotpris som er mer enn 70 øre (ekskl. mva.) i løpet av en måned, har altså rett på strømstøtte – uansett hvilken strømavtale de har. En pris på 70 øre uten moms tilsvarer 87,50 øre med moms. Staten skal dekke 80 prosent av strømutgiftene over 70 øre/kWh for januar til mars 2022.  På regjeringen sine nettsider kan du se en samlet oversikt over alle tiltak for strømstøtte.

NB! Hytter og fritidsboliger omfattes ikke av støtteordningen.

 

Nettselskapene har ansvaret for ordningen

Det er nettselskapene som har ansvaret for å gjennomføre ordningen. Beløpet du får i støtte vil derfor bli trukket fra den månedlige regningen for nettleie. Dersom summen overstiger den månedlige nettleien, blir beløpet utbetalt til din bankkonto eller trukket fra strømregningen.

De fleste kunder i Kraftriket har strøm og nettleie på samme faktura. Det betyr at fratrekket kommer på strømregningen som du får fra oss, men det er nettselskapet som sørger for at kompensasjonen blir riktig.

Har du spørsmål om strømstøtteordningen, må du kontakte ditt lokale nettselskap. Her finner du kontaktinformasjon til de ulike nettselskapene som Kraftriket har avtale om «alt på en faktura» med.

 

Prisområder i Norge:

 

prisområder


Dette får du i strømstøtte for februar

Beløpet du har krav på trekkes automatisk fra på nettleien – uansett hvilken strømavtale du har. Strømstøtte for februar ser du på strømregningen som sendes ut rundt den 10. mars.

 

Støttesatser for februar

I tabellen under ser du støttesatsene for februar. Du finner eksempel på utregning under tabellen. Er du usikker på hvilket prisområde du tilhører? Sjekk kartet helt nederst i artikkelen!

Prisområde Gjennomsnittspris Støttesats
NO1 (Oslo) 120,54 øre/kWh          50,54 øre/kWh
NO2 (Kristiansand) 120,54 øre/kWh          50,54 øre/kWh
NO5 (Bergen) 120,24 øre/kWh          50,24 øre/kWh
NO3 (Trondheim) 18,07 øre/kWh                 0 øre/kWh
NO4 (Tromsø) med mva 16,17 øre/kWh                 0 øre/kWh
NO4 (Tromsø) uten mva * 16,17 øre/kWh                 0 øre/kWh

Tallene er hentet fra NVE og vi forbeholder oss mot evt. feil.

 

Slik regner du ut din strømstøtte for februar

Du kan enkelt regne ut din strømstøtte. Dette gjør du ved å ta ditt strømforbruk for februar (antall kWh) og gange/multiplisere med støttesats som oppgitt i tabellen over.

 • Her ser du et eksempel på utregning for en bolig i Oslo (NO1) som har et strømforbruk på 3000 kWh i februar: 3000 x 0,5054 = 1516,20
  Total støtte for februar for en bolig i Oslo (NO1) med 3000 kWh i forbruk blir altså 1516,20 kroner.

Obs! Pass på å gjøre om støttesats fra øre til kroner når du skal regne ut din støtte (50,54=0,5054).

NB! Ditt strømforbruk i kWh for februar finner du ved å logge inn i Kraftriket-appen.

 

Får støtten på strømfaktura

 • Husholdningskunder
  Alle husholdningskunder har rett på strømstøtte og vil finne støttebeløpet på sin strøm/nettleiefaktura. Har du for eksempel to boliger, får du kompensasjon for begge dersom begge er registrert som privat/husholdning.
 • Borettslag med felles strømmåler
  Borettslag med felles strømmåler har rett på strømstøtte og vil finne støttebeløpet på sin strøm/nettleiefaktura. Styrene i boligselskapene plikter å kontrollere og rapportere for å sikre riktig utbetaling. Se mer informasjon ved å klikke her.

 

Får ikke støtten på strømfaktura

 • Idrettslag og frivillige organisasjoner
  Har rett på strømstøtte, men må søke kommunen om støtte. Det er kommunene som skal forvalte ordningen for denne gruppen og strømstøtten blir derfor ikke synliggjort på strømregningen.
 • Jordbruks- og veksthusnæringen
  Ordningen vil innrettes etter samme modell som for husholdninger, men det er  Landbruksdirektoratet som forvalter ordningen. Det betyr at strømstøtten ikke blir synliggjort på strømregningen. Klikk her for å lese mer om støtteordningen til jordbruks- og veksthusnæringen.

Kunder som nevnt over, i områder med gjennomsnittlig spotpris som er mer enn 70 øre (ekskl. mva.) i løpet av en måned, har altså rett på strømstøtte – uansett hvilken strømavtale de har. En pris på 70 øre uten moms tilsvarer 87,50 øre med moms. Staten skal dekke 80 prosent av strømutgiftene over 70 øre/kWh for januar til mars 2022.  På regjeringen sine nettsider kan du se en samlet oversikt over alle tiltak for strømstøtte.

NB! Hytter og fritidsboliger omfattes ikke av støtteordningen.

 

Nettselskapene har ansvaret for ordningen

Det er nettselskapene som har ansvaret for å gjennomføre ordningen. Beløpet du får i støtte vil derfor bli trukket fra den månedlige regningen for nettleie. Dersom summen overstiger den månedlige nettleien, blir beløpet utbetalt til din bankkonto eller trukket fra strømregningen.

De fleste kunder i Kraftriket har strøm og nettleie på samme faktura. Det betyr at fratrekket kommer på strømregningen som du får fra oss, men det er nettselskapet som sørger for at kompensasjonen blir riktig.

Har du spørsmål om strømstøtteordningen, må du kontakte ditt lokale nettselskap. Her finner du kontaktinformasjon til de ulike nettselskapene som Kraftriket har avtale om «alt på en faktura» med.

 

Prisområder i Norge:

 

prisområder


Bør jeg velge fastprisavtale på strøm?

Hva er egentlig fastpris på strøm, og hva bør du tenke på før du eventuelt inngår en fastprisavtale?

 

En fastprisavtale på strøm binder deg til en gitt strømpris i en gitt periode. I denne perioden betaler du samme pris per kilowatt time strøm du bruker, det vil kun være forbruket ditt som varierer fra måned til måned – prisen er den samme.

 

Bør jeg velge fastpris?

Dersom din private økonomi ikke er dimensjonert for særlige svingninger i størrelsen på strømregningen, kan fastprisavtale på strøm være riktig for deg. Med en fastprisavtale vil strømregningen være noen lunde jevn, mens flytende pris/spotpris ofte gir økt risiko for høyere strømregninger. Tenk på en akseptabel pris for deg og din lommebok og ta en vurdering ut fra dette.

 

Vil det lønne seg med fastprisavtale på strøm?

Du kan til en viss grad sammenligne fastpris på strøm med fastpris på renta i banken. For å finne ut om det virkelig lønner seg med fastprisavtale, må man sammenligne den faste prisen med den flytende prisen i samme periode. Den flytende prisen varierer mye gjennom året, og i forkant er det umulig å forutsi hva den blir. Det er med andre ord ikke mulig å vite hvor lønnsom en fastprisavtale er, før perioden er over.

Fordelelene ved å binde strømprisen er likevel mange, og man kan gjerne si at man betaler en «premie» for å oppnå forutsigbarhet og for å unngå prissvingninger. Du får en stabil strømpris uavhengig av prisvariasjoner gjennom døgnet, i motsetning til hva du ville hatt med en spotprisavtale/flytende strømavtale.

 

Når bør du inngå fastprisavtale på strøm?

Historisk sett har det vært lite lønnsomt å inngå fastprisavtaler på strøm i vinterhalvåret. De rimeligste fastprisene ser vi gjerne på våren, sommeren eller tidlig høst, men dette avhenger av flere faktorer: dersom den flytende prisen er høy en periode i sommerhalvåret vil gjerne fastprisen også påvirkes av dette. Det beste rådet er derfor å orientere seg og følge med på strømprisene fra snøsmeltingen starter om våren og utover. Mye regn og en våt værtype vil som regel også virke gunstig inn på strømprisene – både fastprisen og den flytende prisen. På Forbrukerrådets portal strompris.no finner du god oversikt over de fastprisavtaler som tilbys.

 

Hvilken varighet på fastprisavtale bør du velge?

De fleste strømleverandører tilbyr fastprisavtaler med ulik varighet, alt fra noen måneder til ett eller flere år. Risikotoleranse, forutsigbarhet og egeninnsats for å følge med på strømprisen spiller en stor rolle. Her kan du se en indikator på hvilken fastprisvarighet som kan passe deg og din økonomi best:

 • Fastpris korte avtaler, 4-6 måneder (f.eks november-april)
  Denne type fastprisavtaler vil gi deg en god sikring mot høye vinterpriser. Passer for deg som kan ta en del risiko, ønsker noe forutsigbarhet, men ønsker å sikre deg mot de dyreste vintermånedene. Du må selv følge med på strømprisene i sommerhalvåret for å inngå mest mulig lønnsom fastprisavtale før neste vinter.
 • Fastpris lengre avtaler, ett til fem år
  Binding over lengre tid kan gi deg en lavere strømpris, samtidig som du risikerer å betale en høyere pris enn markedet i periode. Denne type fastprisavtaler passer for deg som ønsker stor forutsigbarhet og som ikke ønsker å ta noe særlig risiko eller å tenke på strømprisen i det hele tatt. Når fastprisavtalen din utløper vil du få beskjed om at det er på tide å inngå ny fastprisavtale.

Kraftriket tilbyr fastprisavtaler med ulik varighet. Se alle våre fastprisavtaler ved å klikke her.

 

Kan jeg betale meg ut av fastprisavtalen?

Har du inngått en fastprisavtale er du i utgangspunktet bundet til avtalen i perioden den gjelder for. Men du har likevel mulighet til å betale deg ut av fastprisavtalen før avtalens utløp. Det vil som regel være et minimumsbeløp for å kjøpe seg ut av fastprisavtalen. I tillegg kan strømleverandøren kreve erstatning for perioden som er levert, og for gjenstående periode, dersom dette medfører kostnader for selskapet.

 

Får jeg strømstøtte når jeg har fastpris?

Ja – du får strømstøtte når du har fastprisavtale på strøm. Støttebeløpet er knyttet til strømforbruket ditt, og beregnes ut fra gjennomsnittlig spotpris i området der du bor. Støttesatsen vil være den samme uavhengig av hvilken strømavtale du har. Det er nettselskapene som har ansvaret for å utbetale strømstøtte. Les mer om ordningen for strømstøtte her.

 

Kun fire prosent av strømkundene har fastpris på strøm

Folk flest velger flytende pris på strøm, og i følge Energi Norge er det faktisk kun 4 % av husholdningskundene som har fastpris på strøm. Det er gode grunner til å velge flytende pris, men da velger man også mer risiko og en mindre forutsigbar husholdningsøkonomi.

– Strømkundene har blitt fortalt at spotpris med lavest mulig påslag er det eneste fornuftige valget, blant annet av Forbrukerrådet. Vi mener mange kunder bør gjøre det samme som mange bedrifter allerede gjør. De må vurdere hvor mye risiko de tåler, og hvor stor forutsigbarhet de ønsker ut fra sin økonomiske situasjon. Vi mener dermed at flere bør vurdere en fastprisavtale på strøm når prisene normaliserer seg, sier administrerende direktør i Energi Norge, Knut Kroepelien

 

Tre enkle tips for å redusere strømregningen

I en vanlig bolig brukes minst halvparten av strømmen til oppvarming. Deretter følger varmtvann.

 • Skru av varmen i rom du ikke bruker (men sjekk at ikke vannrør fryser). For hver grad du senker innetemperaturen, reduserer du energikostnadene med rundt fem prosent.
 • Monter tettelister rundt dører og vinduer hvor det lekker luft.
 • Bruk mindre varmtvann – prøv å korte ned dusjen og skyll oppvasken i lunkent vann.

Klikk her for å se flere gode sparetips!


Så mye får du i strømstøtte for januar

Du som strømkunde behøver ikke foreta deg noe for å få støtte til høye strømpriser. Beløpet du har krav på vil trekkes automatisk fra på nettleien -uansett hvilken strømavtale du har. Strømstøtte for januar vil du se på strømregningen som sendes ut rundt den 10. februar.

 

Støttesatser for januar

Fra og med januar er kompensasjonsgraden justert opp fra 55 til 80 prosent, i tabellen under ser du satser for strømstøtte i januar. Er du usikker på hvilket prisområde du tilhører? Sjekk kartet helt nederst i artikkelen!

Prisområde Gjennomsnittspris Støttesats
NO1 (Oslo) 140,63 øre/kWh 70,63 øre/kWh
NO2 (Kristiansand) 140,63 øre/kWh 70,63 øre/kWh
NO5 (Bergen) 137,12 øre/kWh 67,12 øre/kWh
NO3 (Trondheim) 26,39 øre/kWh 0 øre/kWh
NO3 (Trondheim) 26,39 øre/kWh 0 øre/kWh
NO4 (Tromsø) 26,22 øre/kWh 0 øre/kWh

Tallene er hentet fra NVE og vi forbeholder oss mot evt. feil.

 

Slik regner du ut din strømstøtte for januar

Du kan enkelt regne ut din strømstøtte. Dette gjør du ved å ta ditt strømforbruk for januar (antall kWh) og gange/multiplisere med støttesats som oppgitt i tabellen over.

 • Her ser du et eksempel på utregning for en bolig i Oslo (NO1) som har et strømforbruk på 3000 kWh i januar: 3000 x 0,7063 = 2118,9
  Total støtte for januar for en bolig i Oslo (NO1) med 3000 kWh i forbruk blir altså 2118,9 kroner.

Obs! Pass på å gjøre om støttesats fra øre til kroner når du skal regne ut din støtte (70,63=0,7063).

NB! Ditt strømforbruk i kWh for januar finner du ved å logge inn i Kraftriket-appen.

 

Hvem har rett på støtte til høye strømpriser?

 • Husholdningskunder med bolig omfattes av støtteordningen. Har du for eksempel to boliger, får du kompensasjon for begge dersom begge er registrert som privat/husholdning.
 • Borettslag med felles strømmåler omfattes av støtteordningen og støtten utbetales automatisk. Styrene i boligselskapene plikter å kontrollere og rapportere for å sikre riktig utbetaling. Støtte for desember og januar kommer på nettleiefaktura som sendes ut i februar. Se mer informasjon ved å klikke her.
 • Idrettslag og frivillige organisasjoner omfattes av støtteordningen, men må søke kommunen om støtte. Det er kommunene som skal forvalte ordningen for denne gruppen og strømstøtten blir derfor ikke synliggjort på strømregningen.
 • Jordbruks- og veksthusnæringen – ordningen vil innrettes etter samme modell som strømstøtteordningen for husholdninger, men det er  Landbruksdirektoratet som forvalter ordningen. Det betyr at strømstøtten ikke blir synliggjort på strømregningen. Det er signalisert at utbetalingene kan starte mot slutten av februar. For jordbruksnæringen vil det være et tak på forbruk på 20 000 kWh/mnd. per foretak. Det foreslås ingen maksimalavgrensning per veksthusforetak. Ordningen for veksthus omfatter kun foretak som har faktiske strømkostnader over 70 øre/kWh. Klikk her for å lese mer om støtteordningen til jordbruks- og veksthusnæringen.
 • Har ikke rett på støtte: Hytter og fritidsboliger omfattes ikke av støtteordningen.

Kunder som nevnt over, i områder med gjennomsnittlig spotpris som er mer enn 70 øre (ekskl. mva.) i løpet av en måned, har altså rett på kompensasjon – uansett hvilken strømavtale de har. En pris på 70 øre uten moms tilsvarer 87,50 øre med moms. Staten skal dekke 80 prosent av strømutgiftene over 70 øre/kWh for januar til mars 2022.  På regjeringen sine nettsider kan du se en samlet oversikt over alle tiltak for strømstøtte.

 

Nettselskapene har ansvaret for ordningen

Det er nettselskapene som har ansvaret for å gjennomføre ordningen. Beløpet du får i støtte vil derfor bli trukket fra den månedlige regningen for nettleie. Dersom summen overstiger den månedlige nettleien, blir beløpet utbetalt til din bankkonto eller trukket fra strømregningen.

De fleste kunder i Kraftriket har strøm og nettleie på samme faktura. Det betyr at fratrekket kommer på strømregningen som du får fra oss, men det er nettselskapet som sørger for at kompensasjonen blir riktig.

Har du spørsmål om kompensasjonsordningen, må du kontakte ditt lokale nettselskap. Her finner du kontaktinformasjon til de ulike nettselskapene som Kraftriket har avtale om alt på en faktura med.

 

Prisområder i Norge:

 

prisområder


Kompensasjonsordning for høye strømpriser

Du som strømkunde behøver ikke foreta deg noe for å få kompensasjon for høye strømpriser. Beløpet du har krav på vil trekkes automatisk fra på nettleien. Kompensasjon for januar vil du se på fakturaen som sendes ut rundt den 10. februar.

 

Hvem har rett på støtte?

 • Privatkunder med bolig omfattes av kompensasjonsordningen. Har du for eksempel to boliger, får du kompensasjon for begge dersom begge er registrert som privat/husholdning.
 • Idrettslag og frivillige organisasjoner omfattes også av kompensasjonsordningen. Dette ble besluttet av regjeringen den 18. januar 2022, og ordningen vil få tilbakevirkende kraft for idrettslag og frivillige til desember 2021.
 • Borettslag med felles strømmåler omfattes også av ordningen og støtten utbetales automatisk, men styrene i boligselskapene plikter å kontrollere og rapportere for å sikre riktig utbetaling. Støtte for desember og januar kommer på nettleiefaktura som sendes ut i februar. Se mer informasjon ved å klikke her.
 • Landbruket/bønder – regjeringen har varslet at den vil fremme forslag om å inkludere landbruket inn under strømstønadsordningen, men hvor kompensasjon utbetales av Landbruksdirektoratet. Det betyr at strømstøtten ikke blir synliggjort på strømregningen.
 • Har ikke rett på støtte: Hytter og fritidsboliger omfattes ikke av kompensasjonsordningen.
Kunder som nevnt over i områder med gjennomsnittlig spotpris som er mer enn 70 øre (ekskl. mva.) i løpet av en måned, har altså rett på kompensasjon – uansett hvilken strømavtale de har. En pris på 70 øre uten moms tilsvarer 87,50 øre med moms.

 

Samlet kompensasjon fra januar

Regjeringen forsterker ordningen som skal hjelpe husholdninger med å håndtere rekordhøye strømpriser, og øker kompensasjonsnivået i ordningen fra 55 til 80 prosent fra januar 2022. Økningen utgjør følgende i støtte:

 • Utbetalt stønad per husholdning anslås i gjennomsnitt til 1257 kroner i måneden.
 • Enebolig med årlig forbruk på 27 000 kWh vil få 2463 kroner i stønad pr. måned.
 • Leilighet med årlig forbruk på 11 000 kWh forbruk vil få 1004 kroner pr. måned.
Ditt strømforbruk finner du ved å logge inn i Kraftriket-appen.

 

Kompensasjon for desember

Det er spotprisen for ditt prisområde som legges til grunn for utregning av støttesatsen – uavhengig av hvilken strømavtale du har. Ditt lokale nettselskap har ansvaret for å regne ut støtten og trekke den fra på nettleien. Taket for kompensasjon er 5 000 kWh per måned. Forbruk over dette blir ikke kompensert.

Støttesatsene for desember:

Prisområde Gjennomsnittspris Støttesats
NO1 (Oslo) 177,13 øre/kWh 73,65 øre/kWh
NO2 (Kristiansand) 177,08 øre/kWh 73,62 øre/kWh
NO5 (Bergen) 176,69 øre/kWh 73,35 øre/kWh
NO3 (Trondheim) 60,77 øre/kWh 0 øre/kWh
NO3 (Trondheim) 60,77 øre/kWh 0 øre/kWh
NO4 (Tromsø) 60,68 øre/kWh 0 øre/kWh

Tallene er hentet fra NVE og vi forbeholder oss mot evt. feil.

Beløpet du får i støtte for desember vil bli regnet ut etter støttesats som oppgitt ovenfor og ditt strømforbruk i desember. Her er noen eksempler på omtrent utregnet støtte for desember for de som bor i Sør-Norge:

 • Enebolig – forbruk ca. 4000 kWh, kompensasjon = 2943 kroner
 • Mindre bolig – forbruk ca. 2500 kWh, kompensasjon = 1839 kroner
 • Leilighet – forbruk ca. 1000 kWh, kompensasjon = 736 kroner

På Dagbladets Din Side kan du selv regne ut hvor mye du vil få i strømkompensasjon – gå til Din Side

 

Nettselskapene har ansvaret for ordningen

Det er nettselskapene som har ansvaret for å gjennomføre ordningen. Beløpet du får i støtte vil derfor bli trukket fra den månedlige regningen for nettleie. Dersom summen overstiger den månedlige nettleien, blir beløpet utbetalt til din bankkonto eller trukket fra strømregningen.

De fleste kunder i Kraftriket har strøm og nettleie på samme faktura. Det betyr at fratrekket kommer på strømregningen som du får fra oss, men det er nettselskapet som sørger for at kompensasjonen blir riktig.

Har du spørsmål om kompensasjonsordningen, må du kontakte ditt lokale nettselskap. Her finner du kontaktinformasjon til de ulike nettselskapene som Kraftriket har avtale om alt på en faktura med.

 

Slik er støtteordningen

For desember 2021 får privatkunder tilbakebetalt 55 prosent av kostnadene over 70 øre per kWh ekskl. moms. Taket for kompensasjon er 5 000 kWh per måned. Forbruk over dette blir ikke kompensert.

Kompensasjonsnivået i ordningen vil økes fra 55 til 80 prosent fra januar.

Den samlede tilbakebetalingen vil avhenge av den gjennomsnittlige månedlige strømprisen i det prisområdet hvor du bor. Vi har fem ulike prisområder for strøm i Norge, og strømprisene har variert mye i det siste – også mellom prisområdene. Ordningen er utformet slik at den kompenserer for prisnivået i det prisområdet man bor. Her ser du et oversiktskart over prisområder i Norge:

prisområder

Ordningen er utformet slik at dersom strømprisen utover vinteren ikke blir så høye, vil staten heller ikke kompensere. Dersom strømprisen skulle blir høyere enn forventet, vil staten kompensere for 50 prosent av merutgiftene.

 

 


Hvordan blir strømprisene i vinter?

Det er ikke noe vi heller skulle ønske enn at vi kunne formidle gode nyheter når det gjelder utsikter for strømprisene resten av vinteren. Vi er likevel nødt til å forholde oss til virkeligheten, og det ser dessverre ut til at strømprisene vil holde seg høye og at vi trenger en mild og nedbørsrik vinter for å unngå ytterligere prisstigning.

 

Slik det ser ut nå, er det to mulige utfall for strømprisutviklingen videre denne vinteren:

1. Strømprisen holder seg på samme nivå:

Skal vi unngå en ytterligere prisstigning må vi få en mildere og mer nedbørsrik vinter enn det som er normalt. Vårt strømforbruk vil da bli redusert og vi får mindre tapping av vannmagasinene. Man skulle da tro at prisene ville gå ned. MEN – nivået på eksport av strøm blir en utfordring, og vi må trolig opp på europeisk nivå i en god del timer gjennom vinteren for å snu eksporten. Dette vil mest sannsynlig holde prisene på relativt høye nivåer gjennom hele vinteren.

2. Strømprisen stiger ytterligere:

Det er lite vann i Norske vannmagasiner og dermed fare for veldig lav magasinfylling til våren, selv om det blir en normal vinter. Skal eksporten snus må de Norske prisene opp på Europeisk nivå i flere timer gjennom døgnet. Med de høye europeiske prisene vi ser kan dette føre til at vi i perioder i vinter får enda høyere priser enn det vi har sett til nå.

 

Lite vann i Sør

I motsetning til situasjonen vi hadde i 2020 der vannmagasinene var fulle og strømprisene lave, har vi nå en anstrengt magasinsituasjon, særlig i Sør-Norge. Dette har ført til at vi denne høsten har hatt høyere priser enn vi historisk sett har hatt tidligere.

 

Årsaker til de høye strømprisene

En anstrengt magasinsituasjon og at energiprisene på kontinentet er betydelig høyere enn det vi har sett tidligere år, er i all hovedsak årsaken til de høye strømprisene. Prisen på kontinentet er drevet av høye gass og CO2 priser. I tillegg er det faset ut kjernekraftverk og kullkraftverk, noe som gjør at strømprisene er mer avhengige av gassprisen enn de har vært tidligere.

I tillegg har Norge fått økt kabelkapasitet mot Europa, noe som har ført til at vi har hatt høyere eksport enn det vi har hatt tidligere år. Hovedårsaken til den høye eksporten er at prisen i Europa har ligget betydelig høyere enn det den har vært i Norge, dermed flyter strømmen ut mot de områdene som har mye høyere pris, inntil kapasiteten på kablene er nådd.

 


Kraftriket ønsker alle en riktig god jul

Våre åpningstider i julen:

I romjulen har vi åpent fra kl. 10.00 til kl. 14.00.
Vi har stengt julaften, 1. og 2. juledag, samt nyttårsaften og 1. nyttårsdag.

Du finner svar på mange gode spørsmål på hjemmesiden vår.
Se ofte stilte spørsmål her.

Vårt kundesenter er stengt for kundebesøk på grunn av smitteverntiltak. Ta kontakt med oss på chat, e-post eller på tlf 321 41 000.


Vi håper dere alle får en minnerik julefeiring med familie og venner.
Samtidig ønsker vi å takke dere for året som har gått, og ser frem til et nytt år!

Må julen bli fin og gi ro i sinnet. La alle problemer bli små og forsvinne.
La dagene som kommer bli lyse og fine. En riktig God jul til deg og til dine.


Stolpejeger vant gratis strøm i ett år!

VANT GRATIS STRØM: Liv Kolstad vant gratis strøm i ett år etter at hun hadde funnet alle de 60 stolpene i årets stolpejakt.
VANT GRATIS STRØM: Vi gratulerer Liv Kolstad som vant gratis strøm i ett år etter at hun hadde funnet alle de 60 stolpene i årets stolpejakt. Foto: Knut Andreas Ramsrud, Ringerikes Blad

Kraftriket Ringerike og Hole sponset hovedpremien til Stolpejakten Ringerike 2021.

Det er viktig for oss i Kraftriket å støtte opp om tiltak for aktiviteter i alle våre lokale områder. Da Fossekallen IL tok kontakt med oss i vår, var det ingen tvil om at vi ville støtte prosjektet. I tillegg besluttet vi å gå inn med en hovedpremie som kanskje ville bidra til at flere ville delta i stolpejakten og ikke minst at enda flere av stolpejegerne ville bestrebe å finne alle stolpene!

Hovedpremien var et års gratis strømforbruk, en uttrekkspremie der en av stolpejegerne som hadde registrert alle stolpene ville bli trukket ut.

Den heldige vinneren ble altså Liv Kolstad og den spreke stolpejegeren har registrert samtlige av årets stolper på Ringerike! Vi gratulerer!

OVERREKKELSE: Jørn Braathen i Kraftriket overrekker beviset på ett års gratis strømforbruk til Liv Kolstad. Marit Tønnessen fra Fossekallen IL (i midten) kan glede seg over nok et rekordår for stolpejakten.

OVERREKKELSE: Jørn Braathen i Kraftriket overrekker beviset på ett års gratis strømforbruk til Liv Kolstad. Marit Tønnessen fra Fossekallen IL (i midten) var også med på overrekkelsen. Foto: Knut Andreas Ramsrud

 

Stolpejakt-rekord

(hentet fra Ringerikes Blad)

Marit Tønnessen i Fossekallen IL forteller at interessen for årets stolpejakt har vært enorm.

– Vi har hatt nesten 103.000 besøk på stolpene våre, og hele 515 personer har vært på samtlige 60 stolper. I alt har det vært 4.186 stolpejegere, opplyser hun. Det betyr at økningen fortsetter: I rekordåret 2020 var det 3.300 lokale stolpejegere.

– Folk har kommet fra hele landet for å finne stolper hos oss. Like før vi avsluttet, kom jeg til å ta ned et kart en dag for tidlig. Da ringte en dame som var på vei fra Bergen til Hønefoss for å finne stolper. Jeg måtte bare få kartet opp på nett igjen, forteller hun.

Omtrent 1.000 av stolpejegerne har oppgitt hvor de kommer fra, og oversikten forteller om stor geografisk spredning. Mange kommer fra Oslo-området, men vi finner for eksempel kommuner som Karmøy, Rana, Trondheim og Askøy på oversikten.

– Vi er allerede i gang med å se på hvor vi skal sette opp stolpene neste år, sier Tønnessen, som lover ny stolpejakt. Hvorvidt det blir med gratis strøm som hovedpremie gjenstår å se.

– Motivasjonen vår er å få folk ut i terrenget gjennom et skikkelig lavterskeltilbud. Vi tenker også på hvordan vi kan få folk ut til områder som de kanskje ikke kjente så godt til. Det er mange som har oppdaget Kartverksskogen gjennom årets stolpejakt, sier hun.


Refleksdagen 2021

Refleksdagen markeres over hele landet torsdag 21. oktober.

I regi av Trygg Trafikk og samarbeidspartnere markeres Refleksdagen over hele landet, med utdeling av reflekser og ulike aktiviteter for å få folk til å være synlige i mørket. Vi i Kraftriket oppfordrer alle til å bruke refleks – store og små! Mangler du refleks? Stikk innom oss – vi har refleks som du kan få.

Refleksvester til førsteklassinger

Hver høst starter mange spente førsteklassinger på skolen og i Kraftriket er vi opptatt av at alle skal være trygge og synlige på skoleveien. Vi deler derfor ut refleksvester i våre lokale områder hvert år, og i år er det førsteklassinger i kommunene Lærdal og Stange som har fått utdelt refleksvester.

Lokal bidragsyter

Kraftriket er en samarbeidspartner og bidragsyter lokalt. Vi brenner for lokalsamfunnet – samholdet, aktiviteten og tryggheten. Vi ønsker med våre bidrag å styrke alt det gode ved å bo i distriktene. Vi skal bidra til at det lokale junior musikkorpset kan investere i sårt trengte instrumenter, at jentelaget endelig kan få mulighet til å reise på fotballturneringen de har snakket om så lenge og til at det lokale arrangementet kan gjennomføres. Med Kraftriket i stikkontakten bidrar du også til å bevare lokale aktiviteter.