Hvordan blir strømprisen fremover?

Mai måned var preget av varmere og tørrere værforhold enn normalt. Temperaturen i Norge lå 0,3 grader over gjennomsnittet, mens nedbøren utgjorde bare 86% av det normale.

Oddvar Steinhaug, kraftforvalter i Kraftriket, forklarer at på grunn av den tørre og varme værutviklingen, har vi opplevd en stor reduksjon i vannressursene våre. Dette betyr at vi har gått fra å ha mer energi enn vi trenger, til å ha en mangel på hele 2,2 TWh ved slutten av mai. Situasjonen har dessverre blitt verre i juni, og nå står vi overfor et underskudd på hele 6 TWh (en terrawattime er en milliard kilowattimer, og er omtrent så mye strøm som det blir brukt i Drammen i løpet av ett år.)

På kontinentet har gassprisene gått ned gjennom mai, da lagrene blir fylt opp. Prisene har imidlertid steget igjen i juni på grunn av redusert leveranse fra Norge og utsikter til økt gassetterspørsel i Østen.

 

Økt produksjon av vind- og solkraft

Steinhaug forteller videre at spotprisen falt i mai sammenlignet med april, men det tørre været og økningen i gassprisen har ført til en viss økning i spotprisen i juni. -Spotprisen har vært svært variabel denne våren på grunn av økt produksjon av vind- og solkraft. Ved perioder med høy vind- og solkraftproduksjon både på kontinentet og i Norden, kombinert med lavt forbruk, har vi sett enkelte timer med negativ pris. Det er sannsynlig at det vil fortsette å være timer med lav pris, spesielt i helgene, i tiden fremover, spår kraftforvalteren.

anonym

Oddvar Steinhaug, kraftforvalter i Kraftriket.

 

Store forskjeller mellom prisområdene

Det er fortsatt betydelige forskjeller mellom de ulike prisområdene i Norge. NO 1, 2 og 5 (Sør-Norge) har høyere priser på grunn av handelen med kontinentet, mens NO 3 og 4 (Midt- og Nord-Norge) har lavere priser på grunn av god magasinfylling og begrensninger i utvekslingskapasiteten til områder med høyere priser.

 

Værforholdene påvirker

Utviklingen gjennom sommeren avhenger i stor grad av værforholdene, både i Norge og på kontinentet. Hvis det blir tørke og ekstrem varme på kontinentet, vil prisene der stige, noe som også vil påvirke prisene i Sør-Norge. Hvis Norge opplever lite nedbør, vil det også bidra til økte priser. Prognosene indikerer at vi i Sør-Norge kan forvente priser rundt 110 øre for NO2 og omtrent 85 øre for NO1 og 5 i juli og august. For NO3 og 4 er forventningene lavere, med priser på rundt 50 øre for NO3 og 40 øre for NO4 (alle priser uten tillegg og merverdiavgift).

Oddvar Steinhaug sier at det er utfordrende å forutse hva som vil skje utover høsten, da det avhenger av været vi opplever i sommer og høst, samt situasjonen på kontinentet med den pågående krigen som bakteppe. -Det vi kan si er at vi etter all sannsynlighet vil få en økning i strømprisene utover høsten og vinteren, avslutter Steinhaug.

 

Oversikt over prisområder i Norge:

 

prisområder


Yves årsrapport: – Utbytte tross utfordrende marked

Kraftrikets morselskap Yve leverte nylig sin årsrapport for 2022. Krigen i Europa har preget året og gitt bevegelser i energimarkedene som man aldri tidligere har sett, sier administrerende direktør Anders Kvamme om 2022-tallene.

Yve er morselskap til Kraftriket og Polar Kraft. I 2022 lyktes selskapet å også få med Smart Energi, samt strømsalgsvirksomhetene i Andøy Energi, Trollfjord Kraft og Meløy Energi. Ved inngangen til 2023 hadde Yve over 200 000 kunder over hele landet.

 

Store bevegelser i markedet og høye priser

Russlands invasjon av Ukraina, med påfølgende reduksjon av gassforsyningen til Europa, har gitt voldsomme endringer i Europas energimarked. Man har sett prisnivåer og volatilitet som ingen hadde forutsett, og som markedsaktørene ikke har tatt høyde for i sin risikostyring. Situasjonen har også gitt svært høye strømpriser i Norge.

Yve leverte nylig sin årsrapport for 2022. Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) for året utgjorde 49 millioner kroner. Resultatet er preget av de krevende markedsforholdene, samt at strømkundene har redusert forbruket betydelig i 2022.

Den organiske kundeutviklingen gjennom året har vært positiv, og Yves datterselskaper Kraftriket og Polar Kraft er blitt rangert blant de beste i bransjen på kundeservice.

 

Utbytte tross et utfordrende marked

Høye kraftpriser har medført stor økning i arbeidskapitalbehovet for strømsalgsvirksomheter. Denne økningen påvirker igjen aksjeverdiene i Polar Kraft og Kraftriket.

– Vi har valgt å gjøre en ekstraordinær nedskrivning av disse aksjeverdiene i balanseregnskapet til morselskapet Yve. Dette medfører at konsernregnskapet viser negative tall for resultatet før og etter skatt, til tross for positivt resultat fra driften vår på nærmere 50 millioner kroner, forteller Kvamme.

Yve er til tross for et svært utfordrende marked i 2022 i stand til å betale et utbytte til eierne på 23 millioner kroner.

Les også: Yves årsrapport for 2022

 

Yve har ambisjoner om videre vekst – og jobber for å kunne tilby kundene produkter og tjenester som gjør det enklere å ta miljøvennlige energivalg.

 

Kraftriket nøkkeltall 2022:

 • Ansatte: 37
 • Antall kunder: 87.974 (målepunkt)
 • Strøm levert til kunder: 1,44 TWh
 • Solgte varmepumper: 695 stk

Svingende strømpriser – hva er årsaken? 

Lurer du på hvorfor strøm noen dager er gratis, mens vi andre dager opplever svært dyr kraft?  Tilbud og etterspørsel er viktige stikkord som forklarer hvorfor strømprisene svinger gjennom året. Les mer om hvordan strømprisen settes – og hva som påvirker prisene her i Norge.

Strømprisene varierer ut ifra hvor mye kraft vi har tilgang på og hvor mye kraft det er behov for. De høyeste prisene får vi når det er lite vann til kraftproduksjon – og lave temperaturer.

I Norge er vi tilknyttet både det nordiske og det europeiske strømnettet. Den norske strømprisen påvirkes av den kraftsituasjonen som Europa til enhver tid befinner seg i. Siden strøm er ferskvare, må produksjonen av strøm være lik forbruket av strøm.

Visste du at strømnettet kan kollapse dersom det produseres for mye eller for lite strøm?

 

Prognoser om morgendagen påvirker strømprisene

Prisene for strøm settes dagen i forveien – før strømmen både skal produseres og brukes. Det er antagelser/prognoser om morgendagens strømproduksjon- og forbruk som ligger til grunn for prisene som blir satt.

Nord Pool er en nordisk kraftbørs for omsetning av elektrisk energi. Produsentene melder inn til Nord Pool hvor mye produksjon de forventer og har kapasitet til det neste døgnet, og til hvilke priser man er villige til å produsere dette for.

Kraftleverandørene melder inn hvilket forbruk som er forventet påfølgende dag, i hvilke prisområder og per time. Dersom strømprisene kan påvirke forbruket, må dette også meldes inn. Eksempelvis kan det dreie seg om at større industribedrifter ønsker å stoppe produksjonen dersom prisene stiger.

 

Auksjon på strøm

Kraftprodusentene melder inn på Nord Pool hvilket strømvolum man ønsker å produsere påfølgende dag – og til hvilken pris. Nord Pool finner dermed de rimeligste tilbudene på strøm for å dekke inn etterspørselen, time for time, i alle norske prisområder – NO 1 (Sørøst-Norge), NO2 (Sørvest-Norge), NO3 (Midt-Norge), NO4 (Nord-Norge) og NO5 (Vest-Norge).

Videre pågår det på Nord Pool auksjon på strøm. Man starter med de laveste budene, som ofte er vindkraft eller elvekraft i Norge. Disse produserer når forholdene ligger til rette.

Enkelte kraftverk kan skrus av og på – basert på prisen man får betalt. Men andre, gjerne eldre kraftverk, har problemer med å skru av produksjonen selv når prisene passerer under null. Dette er ofte årsaken til at vi får negative priser på strøm i korte perioder – når vind- og solkraftproduksjonen er høy.

Ved stor kraftetterspørsel må kraftverket dekke inn de siste kWh det er behov for. Da kan kraftverket også påvirke prisen – og strømmen blir dyrere. I Norge kan kraftverk med vannmagasiner regulere kraftproduksjonen opp og ned, mens i Europa er man avhengig av fossile brensler for å ha kontroll på energimarkedet og for å skape balanse i markedet.

 

Prisene påvirkes av flere faktorer

Strømprisen påvirkes av mange ulike forhold. Russlands angrep på Ukraina har påvirket energiforsyningen i Europa og de norske strømprisene gjennom 2022. I tillegg har lokale forhold gjennom året også bidratt til prisforskjeller mellom nord og sør, og at prisene varierer i Norge i forhold til Europa.

EUs reguleringer i forhold til å nå klimamålene som er satt, påvirker også strømprisene i Norge. Det samme gjør Kinas satsing på fornybar energi, siden denne satsingen bidrar til å påvirke prisene på kull og gass i Europa.

Prisene varierer ut ifra hvor mye kraft vi har tilgang på og hvor mye kraft vi har behov for. Hvor mye vann vi har i magasinene er viktig, det samme er vindkraftproduksjonen som kan variere mye over kort tid.

Dersom vi får mye vind, samtidig som det er mye nedbør og lite strømforbruk, kan vi få negative priser i korte perioder. Dersom det er lav magasinfylling og lave temperaturer i kombinasjon med lite vind, vil vi få høye priser om vinteren.

Vi er da avhengig av å dekke inn noe av forbruket med kraftimport fra Europa.

 

Om strømprisene:

 • Temperatur påvirker strømprisen. Jo kaldere det er, jo mer strøm trenger vi, blant annet til oppvarming.
 • I Norge er vi tilknyttet både det nordiske og det europeiske strømnettet.
 • Kraftbørsen Nord Pool sørger for å balansere markedet i forhold til tilbud og etterspørsel.
 • Krafthandlere melder inn hvilket forbruk som er forventet – påfølgende dag.
 • Produsentene melder inn sin produksjonsforventning og priser.
 • Strømprisen settes time for time, basert på tilbud og etterspørsel. Det er antagelser om morgendagens strømproduksjon – og forbruk som ligger til grunn for prisene som blir satt.
 • Energiforsyningen i Norge og Europa påvirkes av mange faktorer, blant annet kull og gass, EUs reguleringer i forhold til klimamål samt andre lands satsing på fornybar energi.

 

 


Strømstøtte for mai 2023

I mai var gjennomsnittsprisen for NO1 (Oslo) og NO5 (Bergen) ca. 79 øre/kWh, som gir en støttesats på ca. 9 øre/kWh. For NO2 (Kristiansand) var gjennomsnittsprisen på ca. 81 øre/kWh, som gir en støttesats på ca. 11 øre/kWh. I NO3 (Trondheim) og NO4 (Tromsø) var gjennomsnittsprisen under 70 øre/kWh. Det blir derfor ingen strømstøtte for mai for kunder i disse prisområdene.

 

Støttesatser for mai

I tabellen under ser du gjennomsnittspriser og støttesatser for mai med 80 prosent støtteandel. Du finner eksempel på utregning under tabellen.
Er du usikker på hvilket prisområde du tilhører? Sjekk kartet helt nederst i artikkelen!

Prisområde Gjennomsnittspris Støttesats
NO1 (Oslo) 78,61 øre/kWh 8,61 øre/kWh
NO2 (Kristiansand) 80,66 øre/kWh 10,66 øre/kWh
NO5 (Bergen) 78,99 øre/kWh 8,99 øre/kWh
NO3 (Trondheim)  31,82 øre/kWh 0 øre/kWh
NO4 (Tromsø) m/mva  21,94 øre/kWh 0 øre/kWh
NO4 (Tromsø) u/mva*  21,94 øre/kWh 0 øre/kWh

 

Slik regner du ut din strømstøtte

Du kan selv enkelt regne ut din strømstøtte. Dette gjør du ved å ta ditt strømforbruk for mai (antall kWh) og gange/multiplisere med støttesats som oppgitt i tabellen over.

 • Her ser du et eksempel på utregning for en bolig i Oslo (NO1) som har et strømforbruk på 1500 kWh i april: 1 500 x 0,0861 kr = 129,15 kroner. Obs! Pass på å gjøre om støttesats fra øre til kroner når du skal regne ut din støtte (8,61= 0,0861).
NB! Ditt strømforbruk i kWh for mai finner du ved å logge inn i Kraftriket-appen.

 

Les mer om hvem som får støtte og hvordan strømstøtten fungerer.

 

Prisområder i Norge:

 

prisområder


80 prosent strømstøtte fra april

Fra april er strømstøtten til norske husholdninger redusert fra 90 til 80 prosent. Støttegraden betyr at 80 prosent av strømpriser over 70 øre/kWh dekkes av staten.

Fra september 2022 har strømstøttesatsen til norske husholdninger vært på 90 prosent av strømpriser over 70 øre/kWh (eks. mva). Fra og med april 2023 er strømstøttesatsen tilbake på 80 prosent. Dette betyr noe lavere strømstøtte for norske strømkunder.

Strømstøtten vil være redusert til 80 prosent fra april og frem til september (sommermånedene), med mindre nye forslag til endringer i strømstøtteordningen vedtas.

 

Slik er forslagene til endring i strømstøtteordningen

Regjeringen la i januar frem følgende forslag til endringer i strømstøtten:

 • Strømstøtten foreslås utvidet til ut 2024.
 • Prosentsatsen foreslås å være 90 % også i sommermånedene. Med dagens praksis endres støttesatsen til 80 % fra april til september. Dersom dette vedtas, blir endringen gjeldende fra tidligst juni 2023.
 • Det foreslås at strømstøtten skal beregnes time for time, og ikke på bakgrunn av gjennomsnittspris per måned. Ny praksis kan tidligst innføres fra 1. september.

Forslagene er nå ute på høring.


Strømstøtte: Her er støttesatsene for april 2023

I april var gjennomsnittsprisen for NO1 (Oslo) og NO2 (Kristiansand) ca. 111 øre/kWh, som gir en støttesats på ca. 41 øre/kWh. For NO5 (Bergen) var gjennomsnittsprisen på ca. 113 øre/kWh, som gir en støttesats på ca. 43 øre/kWh. I NO3 (Trondheim) og NO4 (Tromsø) var gjennomsnittsprisen under 70 øre/kWh. Det blir derfor ingen strømstøtte for april for kunder i disse prisområdene. 

 

Støttesatser for april

I tabellen under ser du gjennomsnittspriser og støttesatser for april med 80 prosent støtteandel. Du finner eksempel på utregning under tabellen.
Er du usikker på hvilket prisområde du tilhører? Sjekk kartet helt nederst i artikkelen!

Prisområde Gjennomsnittspris Støttesats
NO1 (Oslo) 110,94 øre/kWh 40,94 øre/kWh
NO2 (Kristiansand) 110,94 øre/kWh 40,94 øre/kWh
NO5 (Bergen) 112,91 øre/kWh 42,91 øre/kWh
NO3 (Trondheim)  69,61 øre/kWh 0 øre/kWh
NO4 (Tromsø) m/mva  40,37 øre/kWh 0 øre/kWh
NO4 (Tromsø) u/mva*  40,37 øre/kWh 0 øre/kWh

 

Slik regner du ut din strømstøtte for april

Du kan selv enkelt regne ut din strømstøtte. Dette gjør du ved å ta ditt strømforbruk for april (antall kWh) og gange/multiplisere med støttesats som oppgitt i tabellen over.

 • Her ser du et eksempel på utregning for en bolig i Oslo (NO1) som har et strømforbruk på 2000 kWh i april: 2 000 x 0,4094 kr = 818,80 kroner. Obs! Pass på å gjøre om støttesats fra øre til kroner når du skal regne ut din støtte (40,94 = 0,4094).
NB! Ditt strømforbruk i kWh for april finner du ved å logge inn i Kraftriket-appen.

 

Les mer om hvem som får støtte og hvordan strømstøtten fungerer.

 

Prisområder i Norge:

 

prisområder


Askøy Energi blir en del av Kraftriket

Askøy Energi blir en del av Kraftriket fra 1. mai. Overgangen betyr at kundene får Kraftriket Askøy som sin nye strømleverandør – og at Askøy Energi forsvinner.

Fra 1. mai 2023 får alle Askøy Energi-kunder Kraftriket Askøy som ny strømleverandør.

Utviklingen i strømbransjen krever endringer, og årsaken er økte finansieringskostnader som følge av høye innkjøpspriser på strøm, samt kundenes økte behov for digitale tjenester. Derfor er Askøy Energi svært godt fornøyde med at man har landet på en løsning om å bli en del av strømsalgsselskapet Kraftriket i 2023, forteller daglig leder i Askøy Energi, Hilde Bekkevard. Kraftriket har i anledning overgangen etablert den lokale merkevaren Kraftriket Askøy.

– Kraftriket er en større strømaktør, men samtidig en aktør som vil holde lokal profil på Askøy. Dette tror vi at kundene vil verdsette. Strømregningen vil få ny avsender, men utover dette tror vi at endringene vil oppleves som utelukkende positivt, sier Bekkevard.

 

Flere produkter og forbedret app

Daglig leder i Kraftriket, Ørjan Bøyum, forteller at overføringen av Askøy-kundene til Kraftriket er i tråd med Kraftrikets ambisjoner om videre vekst og lokal verdiskapning.

– I tiden som kommer ser vi frem til å tilby kundene på Askøy bedre produkter og tjenester, samt Kraftriket-appen, der man blant annet kan følge med på spotprisen og se sitt eget strømforbruk i sanntid, sier Bøyum.

Når overgangen skjer 1. mai vil kundene beholde den samme strømavtalen som de per i dag har hos Askøy Energi. Utover dette vil det være flere strømavtaler å velge mellom hos Kraftriket Askøy. Blant annet strømavtalen Idrettsstrøm, der 1 øre per kWh man forbruker kan gå til idrettslaget man ønsker å gi sin støtte til.

 

– Litt vemodig

At Askøy Energi forsvinner som merkevare, betyr også at en lang tradisjon går mot slutten, forteller Bekkevard.

– Ja, det føles litt vemodig. Samtidig må vi ta innover oss at strømbransjen er i endring og at vi må være tett på utviklingen dersom vi skal lykkes med å tilby kundene gode nok produkter og tjenester. Vi er trygge på at Kraftriket Askøy blir en god løsning for Askøy-kundene i tiden som kommer, avslutter Hilde Bekkevard.


Slik blir din strømstøtte for mars

Gjennomsnittlig spotpris for mars ble omtrent tilsvarende som den var i februar. Strømstøtten for februar og mars blir derfor tilnærmet den samme per kWh.

 

Støttesatser for mars

I tabellen under ser du gjennomsnittspriser og støttesatser for mars. Du finner eksempel på utregning under tabellen. Er du usikker på hvilket prisområde du tilhører? Sjekk kartet helt nederst i artikkelen!

Støttesatsen for mars med 90 prosent støtteandel: 

Prisområde Gjennomsnittspris Støttesats
NO1 (Oslo) 112,64 øre/kWh 47,96 øre/kWh
NO2 (Kristiansand) 112,64 øre/kWh 47,96 øre/kWh
NO5 (Bergen) 113,04 øre/kWh 48,42 øre/kWh
NO3 (Trondheim) 64,15 øre/kWh 0 øre/kWh
NO4 (Tromsø) m/mva 49,02 øre/kWh 0 øre/kWh
NO4 (Tromsø) u/mva* 49,02 øre/kWh 0 øre/kWh

*Innbyggere i Nordland, Troms og Finnmark er fritatt fra å betale merverdiavgift på strøm. Støttesatsen i disse fylkene vil derfor reflektere dette (være lavere). Tallene er hentet fra NVE og vi forbeholder oss mot evt. feil.

 

Slik regner du ut din strømstøtte for mars

Du kan selv enkelt regne ut din strømstøtte. Dette gjør du ved å ta ditt strømforbruk for mars (antall kWh) og gange/multiplisere med støttesats som oppgitt i tabellen over.

 • Her ser du et eksempel på utregning for en bolig i Oslo (NO1) som har et strømforbruk på 2000 kWh i mars: 2 000 x 0,4796 kr = 959,20 kroner. Obs! Pass på å gjøre om støttesats fra øre til kroner når du skal regne ut din støtte (47,96 = 0,4796).
NB! Ditt strømforbruk i kWh for mars finner du ved å logge inn i Kraftriket-appen.

 

Les mer om hvem som får støtte og hvordan strømstøtten fungerer.

 

Prisområder i Norge:

 

prisområder


Earth hour 25. mars 2023

Helt siden 2007 har man verden over markert Earth Hour med å slukke lyset i én time. I år trappes innsatsen opp. Bli med på Earth Hour du også!

Skal du markere Earth Hour i år? Det håper vi! WWF har markert Earth Hour siden 2007, tradisjonelt ved å slukke lyset for miljøet i én time. Earth Hour er verdens største fellesdugnad – og en sterk symbolsk handling for å markere at verden står sammen mot klimaendringer og naturtap.

Earth Hour engasjerer både enkeltmennesker, næringsliv og myndigheter, og markeres i år lørdag 25. mars kl 20.30-21.30.

Bli med og markere Earth Hour 2023 lørdag 25. mars. Å plukke søppel er et viktig tiltak du kan gjøre.

VIKTIG: Earth Hour får i 2023 fornyet fokus, og du oppfordres til å bruke 60 minutter på å gjøre noe positivt for naturen. Å plukke søppel kan være en slik aktivitet.

 

De neste syv årene er kritiske

Natur forsvinner hvert år i et alarmerende tempo verden over, mye på grunn av måten vi mennesker bruker den på. Per i dag er mennesker den største trusselen mot planeten vår. Vi er den første generasjonen som ser konsekvensene, og den siste som har mulighet til å rette det opp igjen, melder WWF på sine nettsider.

Visste du at de neste syv årene er kritiske for fremtiden vår? For å unngå at jordkloden får uopprettelige skader må vi sørge for at den globale oppvarmingen holder seg under 1, 5 grader. Vi må dessuten reversere naturtapet innen 2030 – slik at vi kan gå inn i et nytt århundre med mer, og ikke mindre, natur enn i dag.

For å lykkes med dette må individer, samfunn, næringsliv og regjeringer trappe opp innsatsen for å beskytte og bevare jordkloden. Under gir vi deg noen tips til hva du kan gjøre.

FOR NATUREN: Earth Hour engasjerer over hele verden – og er verdens største fellesdugnad. I år markeres Earth Hour lørdag 25. mars.

 

Nytt i år: #biggesthourforearth

Earth Hour får i 2023 får nytt fokus når man går sammen om #BiggestHourForEarth. Det handler ikke kun om å slå av lyset, men at vi selv kobler av og tar en pause fra våre hverdagslige gjøremål – og bruker 60 minutter på å gjøre noe positivt for naturen og oss selv.

 

Dette kan du gjøre:

Lær mer om planeten: Ekstra kunnskap er viktig – og bevissthet er tross alt det første skrittet til endring. Se en dokumentar eller lytt til en podcast. Vi anbefaler serien «Our Planet» – fortalt av Sir David Attenborough. Du finner den her.

• Tilbring tid i naturen: Å tilbringe tid i naturen er en av de beste måtene å sette pris på naturen på – og bli inspirert til å beskytte den!• Plukk søppel: Ta på deg hansker, gå rundt i nabolaget og plukk opp søppel du kommer over. Husk å sortere det du finner!

• Bytt lyspærer: Skift til miljøvennlige og energieffektive lyspærer.

• Inspirer andre til å ta vare på planeten: Fortell noen om Earth Hour, del et innlegg på Facebook eller inviter venner og familie på en naturdokumentarkveld!

 


Strømmarkedet i 2023: – Kan gå mot lavere strømpriser denne våren

I Sør-Norge forventer man at prisene vil synke noe våren 2023. Men strømmarkedet vil fortsatt bære preg av den anstrengte situasjonen i Europa, forteller kraftforvalter Oddvar Steinhaug.

I 2022 hadde vi rekordhøye strømpriser flere steder i landet. Så hva kan vi vente oss for 2023?

I februar har det vært varmere i været enn hva som er normalt, både Norge og i Sverige. Temperaturen i Norge lå på 2,4 grader over normalen. I tillegg har man registrert økende nedbør – 136 % av hva som er normalt for årstiden, forteller kraftforvalter i Kraftriket, Oddvar Steinhaug.

– Spotprisen for februar ble noe lavere enn i januar – for alle fem prisområder i Norge, forteller han.

strømmarkedet 2023

PÅVIRKER PRISEN: – Temperaturer påvirker både strømforbruket vårt og hvordan snøsmeltingen forløper, forteller kraftforvalter Oddvar Steinhaug.

 

Store variasjoner mellom landsdelene

I februar har man sett store prisvariasjoner mellom de ulike landsdelene. Årsaken er sammensatt, men i hovedsak dreier det seg om begrensninger på linjekapasiteten mellom sør og nord – både i Norge og Sverige. Dette fører til at produksjonen i nord blir «innestengt» og at Nord-Norge dermed får sin egen prisdannelse.

– Dette uavhengig av prisene i sør, som er svært påvirket av prisen på kontinentet. Dette på grunn av relativt god kabelkapasitet til utlandet. Prisene i nord blir også sterkt påvirket av hvorvidt det er mye eller lite vindkraftproduksjon i området, forteller Steinhaug.

anonym

Kraftforvalter i Kraftriket, Oddvar Steinhaug

 

Gassprisene påvirker prisene i sør

Strømprisene i Sør-Norge blir påvirket av prisen i Tyskland – som igjen er sterkt påvirket av gassprisen. Lagersituasjonen for gass er betydelig bedre enn det den var på samme tid i fjor.

– Gassforbruket denne vinteren er redusert med 15 %, noe som er i henhold til EUs mål. Det er også forventet at lagerbeholdningen havner over EUs målsetninger denne våren. Dette er positivt for den tyske prisen, som igjen er med på å sette et slags tak for strømprisene i Sør-Norge, forklarer Steinhaug.

 

– Kan gå mot lavere strømpriser

I tiden som kommer er det forventet at prisene kommer til å synke noe utover våren. Men prisene vil fortsatt preges av den anstrengte situasjonen i Europa. Dette medfører at vi ikke vil komme ned på det samme prisnivået som vi var vant til før energikrisen brøt ut.

– Det kan gå mot lavere strømpriser denne våren, men hvor lenge prisene vil holde seg oppe før de faller, er avhengig av værsituasjonen utover våren, sier Steinhaug, og forklarer:

– Temperaturer påvirker både strømforbruket vårt og hvordan snøsmeltingen forløper. Dette er viktige faktorer å være klar over i forhold til prisutviklingen både i nord og sør. I tillegg avhenger prisene av hvor mye vind vi vil få i tiden som kommer.