Stigende priser på strøm for hele Norden

Magasinfyllingen i Norden varierer for tiden mye fra region til region. I store deler av Sør-Norge er magasinfyllingen bedre enn normalt, mens i Nord-Norge og Nord-Sverige er magasinfyllingen litt under normale nivåer. Den viktigste forklaringen på dette er at de store nedbørsmengdene tidligere i høst primært traff Vest- og Sør-Norge. Strømprisene har derfor også variert ut fra de regionale forskjellene på magasinfylling. Sør-Norge har i høst hatt lavere priser enn resten av Norden, men i november har prisen steget i Sør-Norge og er nå på omtrent på samme nivå som resten av landet og Sverige. De høyeste strømprisene i Norden i november hadde Danmark. Strømprisene har jevnt over steget over hele Norden i november.

Grunnen til prisstigningen handler som vanlig blant annet om værutviklingen. November var en tørr måned med 38% mindre nedbør som er nyttbar i kraftproduksjon enn normalt, dette har bidratt å svekke magasinfyllingen og ytterligere forringe snømagasinene i Norden. Andre faktorer som bidro til å løfte nordiske strømpriser var utfall av en svensk kjernekraftreaktor i hele november, samt i gjennomsnitt 18% mindre vind enn normalt gjennom måneden. I motsetning så vi at trenden med høyere temperaturer enn normalt som har vedvart i nærmest hele 2018, også holdt i november med en gjennomsnittstemperatur som var 1,9 grader over normalt. Dette bidro til at strømforbruket i Norden var 5% lavere enn normalt.

Det europeiske kraftmarkedet har vært urolig i høst, og dette har farget sentral-europeiske priser i november også. Det er spesielt en krevende forsyningssituasjon i Belgia som bidrar til at mye av kraftflyten i Europa går dit og dermed strammer til kraftbalansen landene imellom. Vannstanden i de store europeiske elvene er også lav for tiden, faktisk så lav at mange av fraktbåtene som leverer kull til kullkraftverkene langs Rhinen ikke får levert tilstrekkelig kull. Dette resulterer i mindre kraftproduksjon enn det de fundamentale forholdene skulle tilsi. Det hjelper heller ikke at november har vært ganske vindfattig med 17% mindre enn normalt i vindkraftdominerte Tyskland.

Kullprisene steg i november men falt bratt sammen med oljeprisen i månedsskiftet november-desember. Fortsatt er kullprisen høy i et 5 års perspektiv, og det samme gjelder CO2 prisen som sammen med kullprisen danner kullkraftpris. Marginalkostnaden for å produsere strøm med kull er altså høyere enn på lenge, og dette påvirker strømprisene. Særlig når man opplever forsyningsproblemer i Europa og tørt og vindfattig vær i Norden og Europa for øvrig.

Vår forventning er stigende priser på strøm for hele Norden frem mot jul og gjennom vinteren 2019. Prognosen er forutsatt noenlunde normal værutvikling.

Markedskommentaren er utarbeidet av vår kraftforvalter Markedskraft.


Unngå rekkeviddetap om vinteren

Med fallende temperaturer over store deler av landet, er råd om optimal bruk av elbilen vinterstid relevant. I følge Norsk elbilforening kan du unngå betydelig rekkeviddetap om vinteren ved hjelp av små grep. Optimal lading gir mye bedre rekkevidde og mer komfort. Og du sparer tid og penger.

Det er ikke slik at du må miste 50 prosent rekkevidde uansett når det blir kaldt. Og vinteren handler ikke bare om batteriet: vinteren medfører høyere motstand fra det meste – fra vær og føre til kalde hjullager. Det gjelder uansett hva slags drivstoff bilen bruker.

Under finner du enkle svar på fem typiske spørsmål.

Husk også at hvis du ikke skal kjøre elbilen, er det ingen vits i å lade batteriet til 100 prosent – uansett årstid. Batteriet trives best mellom 20 og 80 prosent hvis bilen bare skal stå parkert. Dette vil øke batteriets levetid.

1. Hva skjer med elbilbatterier når det blir skikkelig kaldt?

Tommelfingerregelen er at en fulladet batteripakke kan få redusert kapasiteten med 50 prosent i 20 minusgrader dersom bilen har stått frakoblet.

De elektrokjemiske reaksjonene i batteriet går tregere, og den interne motstanden øker med fallende temperatur. Det gjør at batteriet kan levere mindre energi, men det betyr ikke at det lagrer mindre energi. Energien er ikke borte, den er bare (midlertidig) utilgjengelig. Når batteriet når optimal arbeidstemperatur, rundt 30 grader, blir strømmen tilgjengelig igjen.

I motsetning til for eksempel mobiltelefoner og bærbare pc-er, er elbiler utstyrt med batteristyring, såkalt BMS (eller battery management system på engelsk). Dette beskytter batteriet mot ekstra slitasje, og hindrer blant annet elbilen å regenerere strøm inntil temperaturen i batteripakken er høy nok.

2. Når er det lurest å besøke hurtigladestasjonen i kaldt vær?

Når elbilen har stått over natta i 20 minus, kan det fort ta 1,5-2 timer (via en hurtiglader) å nå 80 prosent på en typisk elbil (som i sommerhalvåret tar cirka en halv time). Årsaken er at batteriet først må varmes opp før lading kan starte. Oppvarmingen tar gjerne en halvtime før batteriet er klart til å fylles med ny rekkevidde. På helgetur kan det derfor være smart å hurtiglade på siste stopp før hytta, mens batteriet er driftstemperert (varmt). Altså: Ikke vent til neste dag når batteripakken igjen er kald

Legg gjerne også inn et kjapt og effektivt ladestopp mer enn planlagt hvis du er i tvil om strømmen rekker hele veien. Det viktigste hensynet er altså å spare tid og penger, i tillegg til at mange og lange ladeøkter som følge av kaldt batteri skaper unødig kø på hurtigladestasjonene.

Dette punktet kan man naturligvis se bort fra dersom man har lademulighet på hytta eller stedet man oppholder seg. Da kan man uansett lade sakte og rolig på natta. Se våre hjemmeladere her

3. Hvor mye av sommerrekkevidden kan jeg beholde?

Stadig flere moderne elbiler har aktiv varming av batteripakken (slike systemer kjøler også batteriet om sommeren). Dette varmer opp batteriet gradvis når elbilen er koblet til nettet. Hvis du tenker gjennom kjøringen din og hvordan det er smart å lade (forvarming av batteri og kupé før avreise), kan du redusere rekkeviddetapet vinterstid fra ned mot 50 prosent (ved 20 minusgrader), til 15-20 prosent. Dette betyr at lading bør fullføres rett før du skal ut på kjøretur.

Ha en avbalansert kjørestil, hold god oversikt over trafikken og la elbilen regenerere bremseenergi i stedet for å bruke fysisk brems. Det er til god hjelp når vinteren kommer med økt rullemotstand fra våt veibane, slaps og snø. Dette gjelder uansett hva slags drivstoff bilen bruker, men blir naturligvis særlig merkbart på en elbil med begrenset rekkevidde. Kaldt luft er dessuten hardere enn varm, slik at bilen må bruke mer energi på å forflytte seg i den.

4. Hva er den største energityven om vinteren?

Varmeapparatet er viktigst. Hver økt varmegrad i kupeen spiser rekkevidde. Rattvarme, setevarme og radio bruker derimot svært lite strøm. Hvis du bruker ratt- og setevarme kan du gjerne gå en grad eller to ned på kupevarmen – og spare strøm. I moderne elbiler må man kunne forlange et normalt komfortnivå. Men det er smart å være bevisst på at bilen ikke trenger å spille rollen som finsk sauna.

Flere moderne elbiler har dessuten mulighet til å varme opp bare området rundt fører, ikke hele kupeen. Det betyr naturligvis spart energi. En rekke moderne elbilmodeller er også utstyrt med varmepumpe, som utnytter energien til oppvarming langt mer effektivt. En varmepumpe gir, litt forenklet, normalt 1/3-1/4 av normal energibruk til oppvarming.

5. Hvor mye sparer man ved å bruke Eco-kjøreprogrammet?

Normalt rundt 10 prosent. Kjøreprogrammet hjelper deg å spare, og det mest merkbare er at du får «et egg på pedalen». Litt forenklet betyr det at bilen holder deg igjen, slik at du ikke får gi full gass. I tillegg justeres kupétemperaturen ned noen hakk, ved at mindre strøm går til oppvarming. Bruk av Eco-kjøreprogrammet er først og fremst et «støttehjul» for ferske elbilister.

 

Saken er hentet fra Norsk elbilforening


Julekalender 2018

Adventstiden nærmer seg med alt som hører til. – Glede, forventninger, julebord, innkjøp av ymse slag, stress, lilla lys og adventsstjerner. Og julekalender.

Vi i Kraftriket har selvsagt laget julekalender til våre kjære kunder i år også.

Som kunde i Kraftriket har du en unik mulighet til å vinne gratis strøm og flotte gaver hver eneste dag fra 1. desember til og med julaften.

For å delta i julekalenderen må du laste ned vår app – Smartliv. Ved å laste ned appen kan du i tillegg følge med på ditt forbruk, sjekke dine fakturaer, få nyttige sparetips med mye mer.

Last ned Smartliv app her:

Appstore knapp  Google play knapp

For å logge inn i appen bruker du samme innlogging som på «Min Side». Julekalender 2018 vil være tilgjengelig i appen fra 1. desember.

Vi i Kraftriket ønsker dere alle en fin adventstid.

 


Midtkraft Strøm satser på Kraftriket

For snart to år siden fusjonerte Ringerikskraft og ValdresEnergi strømsalgsvirksomhetene sine, og dannet det nasjonale strømselskapet Kraftriket. Nå ønsker Midtkraft å bli med på satsingen, slik at strømsalgsvirksomheten deres blir en del av Kraftriket.

Da ValdresEnergi og Ringerikskraft startet denne reisen sammen var målet å fortsatt være den ledende lokale strømleverandøren, som er tilstede og gir tilbake til nærmiljøet, men samtidig ekspandere nasjonalt for å ta opp kampen i et hardt konkurranseutsatt marked. Konseptet er utviklet for å knytte til seg samarbeidspartnere i form av andre strømselskaper og på den måten vokse mot ambisjonen på minst 100.000 strømkunder over hele landet.

Vi er meget fornøyd med å nærme oss en endelig avtale med Midtkraft. Dette blir den første av forhåpentligvis mange partnere som tror på og tar del i satsingen, forteller styreleder i Kraftriket Ole Sunnset. Administrerende direktør i Midtkraft, John-Arne Haugerud ser lyst på avtalen, og har stor tro på at dette er riktig vei å gå for selskapet. — Dette vil være positiv både for oss og kundene våre. I dagens marked blir det vanskeligere og vanskeligere for de mindre strømselskapene å konkurrere. Vi ønsker fortsatt å være lokale, være tilgjengelig for kundene våre og bidra i lokalsamfunnet som før. Derfor passer konseptet til Kraftriket oss meget godt, der vi samarbeider for å ta markedsandeler nasjonalt samtidig som vi kan fortsette å satse lokalt. De fire ansatte som berøres vil fortsatt ha arbeidsplassene sine på Nedmarken, sier Haugerud.

Midtkraft Strøm har i dag 10.000 strømkunder. Når disse strømkundene blir en del av Kraftriket vil det totale antallet strømkunder være 38.000. Kraftriket har i dag kontorer i Hønefoss og Fagernes, med totalt 14 ansatte, og vil nå få et nytt kontor i Vikersund.

Det langsiktige målet vårt er fortsatt minst 100.000 strømkunder fordelt over hele Norge, og vi vil fortsette å jobbe målrettet for å tilby kundene smarte strømprodukter og for å trekke til oss relevante partnere. Å få på plass en avtale med Midtkraft er en viktig milepæl på vei mot målene våre, sier Sunnset.

 

Foto: Scanout.com


Fallende strømpriser i høst

Uvanlig utvikling for systempris
Systemprisen for strøm i Norden har de siste månedene hatt en litt uvanlig utvikling. Månedlig gjennomsnittspris har falt hver måned siden juli, og oktoberprisen for strøm er 20 prosent lavere enn juliprisen! Gjennomsnittstemperaturen i oktober var 11 grader kaldere enn i juli, mens det totale nordiske strømforbruket var 26 prosent høyere i oktober sammenlignet med juli. En slik etterspørselsøkning etter strøm burde jo tilsi økte strømpriser, og vanligvis er det også tilfellet.

Forklaringen på den uvanlige prisutviklingen denne høsten kan forklares med betydelig mer nedbør enn normalt. Dette har gitt en kraftig forbedring av magasinfyllingen i Norden, og spesielt i Sør-Norge hvor magasinfyllingen nå er svært god. Faktisk har det kommet så mye nedbør at det har vært høstflom flere steder i Sør-Norge. Resultatet av dette er at produksjonsviljen til vannkraftprodusentene har økt og deres pris for å produsere vannkraft har derfor falt gjennom hele perioden.

Månedlig gjennomsnittstemperatur har også vært høyere enn normalt i hele sommer og utover høstmånedene, dette har gitt et lavere strømforbruk og har også bidratt til svak prisutvikling. Vi forventer dog en vesentlig forbruksøkning de neste 4-5 ukene som følge av stadig kaldere vær, dette vil påvirke kraftbalansen i Norge og Norden betydelig.

Magasinfylling dårligere enn normalt
Totalt sett for Norden er fortsatt summen av magasinfylling og snømagasiner noe dårligere enn normalt. De fleste norske og svenske vannmagasiner ligger i høyden, gjerne fra ca. 500 m.o.h og høyere. Nedbøren som faller i denne høyden nå faller gjerne som snø, og vi kan derfor ikke forvente noe særlig mer tilsig til nordiske vannmagasiner før til våren. Temperaturutvikling vil være svært viktig fremover i forhold til forbruksutvikling og eventuelle uventete tilsig til vannmagasiner.

Vår forventning for vinteren er månedlig stigende strømpriser til og med ut vinteren 2019. Dette under forutsetning av normalt nordisk vintervær. En tørr og kald eller våt og mild vinter vil gi svært store avvik på strømprisen i forhold til ved normalt vær. Som alltid er det derfor spenning knyttet til værutviklingen når vi skal vurdere strømprisen i Norden.


Hjemmelading for nybegynnere

Her finner du det helt grunnleggende for deg som vurderer elbil og vil lade hjemmefra.

Det er i hovedsak to måter å lade elbilen på i egen bolig: hjemmeladestasjon eller lading via vanlig stikkontakt. Hvordan dette bør foregå, vil vi enkelt forklare her:

Lade med hjemmeladestasjon

Med en hjemmeladestasjon vil du kunne lade både sikrere og raskere enn ved bruk av en ordinær stikkontakt. Du slipper også ta spesielle forholdsregler i hverdagen, slik du må ved lading fra vanlig stikkontakt. I tillegg kan installasjon av en hjemmelader øke verdien på boligen din. Samtidig ser vi at markedet for elbillading er i stor utvikling og det kommer stadig smartere ladeløsninger.

Her kan du lese mer om hvorfor det er lurt å gå for en skikkelig ladestasjon hjemme, men dette er hovedpunktene:

• Enklere lading
• Sikrere lading
• Raskere lading
• Investering i egen bolig

Lade med vanlig stikkontakt

Det er fortsatt mange som lader hjemme ved bruk av vanlig stikkontakt. Om du bruker stikkontakt til lading av elbilen eller hybridbilen din hjemme, er det noen retningslinjer du må følge:

• Egen kurs til elbilen
• Maks 10 A kurs
• Kursen må ha jordfeilbryter type B (slår av strømmen ved jordfeil)
• Trekk ut kabelen fra bilen før du tar ut støpselet fra stikkontakten, for å unngå at lysbue oppstår, når du har ladet ferdig

Monter en kurv eller en krok som kan brukes til oppheng av ladeboks og kabel når du lader, både for å avlaste vekten av ladekabelen (kontakten tåler ikke vekten) og for å unngå slitasje og skader på ladeutstyret.

Merk at retningslinjene for lading gjelder kun der du lader til daglig. Du kan altså «nødlade» hos svigermor eller hos en venn, selv om det ikke er lagt opp til dedikert elbillading.I slike tilfeller er det imidlertid viktig å følge med på kontakt og støpsel (i enden av kabel) under lading, for varmgang kan forekomme. Er det varmt her, må lading avbrytes. Alternativt kan strømstyrken justeres ned via «kladden» på ladekabelen (hvis mulig).

Kraftriket tilbyr komplette ladeløsninger til bolig, borettslag og bedrift. Se våre ladeløsninger ved å klikke her


PS: Det er Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) som håndhever regelverket for elektriske installasjoner. Her kan du lese deres veileder for elbillading og sikkerhet.

 

Saken er hentet fra Norsk Elbilforening


Spar strøm – bruk apparatene dine smartere

Hver for seg utgjør ikke apparater og hvitevarer så mye av energiforbruket ditt, men samlet gjør de det. Her får du tips til hvordan du bruker apparatene dine mest mulig effektivt.

En gradvis total utskifting i hele Norge av gamle apparater med de mest energismarte kan bety en årlig frigjøring av rundt 2,5 TWh strøm til andre formål. Det er omtrent like mye som et av våre største vannkraftverk produserer.

Se etter energimerket når du skal kjøpe nye apparater. Merket vurderer energiforbruket, der A er best og G er dårligst. Kategori A er delt inn i A+, A++ og A+++. Kategori A++ bruker generelt sett 55% mindre energi enn B.

Visste du at de fleste av apparatene dine i løpet av levetiden sin vil bruke mer energi på å stå i stand by- modus enn i faktisk bruk?

 

Vaskemaskin

Det er stor forskjell på en vaskemaskin med energimerke A+++ og en med energimerke A. Energimerkingen viser energibruk per vask, vaskeevne, sentrifugeringsevne, omdreiningstall ved sentrifugering, vaskemengde i kg og vannforbruk.

Bruk vaskemaskinen din effektivt:

 • Mange leser ikke instruksjonsboka for hvitevarene nøye nok. Gjør det. Der vil du ofte finne nyttige tips for energismart bruk.
 • Det meste av klesvask kan kjøres på 40 °C . Det er sjelden behov for 60 grader, som krever vesentlig mer energi. Svært mye kan også vaskes på 30 grader.
 • De fleste vaskemaskiner bruker like mye energi om de er fulle eller ikke. Fyll derfor vaske- og oppvaskmaskinen helt opp før bruk.
 • Både vaske- og oppvaskmaskiner har ofte egne energispareprogrammer. Hvis du ikke får fylt opp maskinen helt, er det spesielt energismart å trykke på ENØK-knappen.

 

Tørketrommel

Det er ikke alle som har bruk for tørketrommel, og det aller mest energismarte er å ikke ha en! For de av oss som av ulike grunne vasker mye klær, kan det likevel være nødvendig. Da bør du velge en A+++ tørketrommel med varmepumpeteknologi!

Bruk tørketrommelen din mer effektivt:

 • Bruk tørketrommelen din mindre.
 • Les instruksjonsboka! Her kan du finne nyttige tips for energismart bruk.
 • Ikke tørk klærne tørrere enn du må!

 

Oppvaskmaskin

Du trenger ikke ha dårlig samvittighet for å bruke oppvaskmaskinen din. Det er nemlig mer energismart å bruke oppvaskmaskinen enn vanlig håndoppvask.

Bruk oppvaskmaskinen mer effektivt:

 • Les instruksjonsboka! Her kan du finne nyttige tips for energismart bruk.
  Oppvaskmaskiner bruker like mye energi om de er fulle eller ikke.
 • Fyll opp oppvaskmaskinen før du setter den på.
 • Velg energismarte vaskeprogrammer med lavest mulig temperatur.

 

Kjøleskap og fryser

Hvitevarer blir stadig mer energieffektive. Forskjellen på gammelt og nytt er aller størst på kjøle- og fryseapparater og tørketromler.

Mer effektiv bruk av kjøleskap og fryser:

 • Les bruksanvisningen! Her kan du finne nyttige tips og triks for energismart bruk.
 • Kvaliteten på maten blir bedre og energibruken mindre om du tiner frosne varer i kjøleskapet. La også oppvarmet mat bli kald før du legger den i kjøleskapet.
 • Temperaturen på rommet og gulvet som kjøleskap og frysere er i har noe å si for strømbruken. Plassér kjøleapparatet på et kjølig sted i boligen hvis det er mulig, og ikke rett ved komfyren eller en annen varmekilde.
 • 3 – 5 grader er generelt en gunstig temperatur i kjøleskapet. I fryseren er 15 – 20 minusgrader en god, veiledende temperatur. Hold døren mest mulig lukket, og pass på at plastlistene rundt dørene er rene og hele.
 • Alle kjøleskap og frysere inneholder miljøfarlige stoffer. Apparater fra 1991 og senere kan leveres gratis til en forhandler, uten krav om nykjøp. Kjøleskap fra før 1991 kan bare leveres gratis til forhandler ved nykjøp. Alle kjøleskap og frysere kan leveres til kommunale mottak for EE-avfall. Finn ditt nærmeste mottak for EE-avfall på sortere.no.

 

TV, dekodere og konsoller

Det er ofte disse apparatene som alltid står i Stand by modus. I løpet av levetiden vil de generelt sett har bruk mer energi på å være stand by enn i faktisk bruk. De mest energismarte TV-ene har energimerket A+. Selv om vi stort sett er på jakt etter størst og tynnest mulig TV, er desverre regelen for TV-apparater at jo større skjerm, jo høyere forbruk.

Bruk apparatene dine mer effektivt:

 • Det aller viktigste tiltaket knyttet til denne typer apparater er å redusere stand by-forbruket. Da kan forskjellige former for brytere være nyttige hjelpemiddel.
 • Du kan f.eks bruke en energimåler for å få mer kontroll med energisvinnet fra TV-en. Denne plasseres enkelt mellom for eksempel TV og vegguttak.

 

Saken er hentet fra EnergiNorge


Lave strømpriser trass i høye internasjonale energipriser

Kraftig nedbør i september bedrer magasinfyllingen betydelig og senker strømprisene
Den tørre værsituasjonen hele Norden opplevde i sommer regnet bort i løpet av august og september. Spesielt i september kom det svært mye nedbør i Norden, ca. 70 % mer nedbør enn normalt som er nyttbar i kraftproduksjon. I Norge kom det mer enn dobbelt så mye nedbør som normalt.

Dette har resultert i en sterk forbedring av fyllingsgraden i spesielt norske, men også svenske vannmagasiner. Vi står nå langt bedre rustet for å møte vinteren, selv om vi fortsatt har underskudd i magasinfyllingen i forhold til normalt. Det ble samtidig produsert 27% mer vindkraft enn normalt i Norden i september.

Dette har bidratt til at strømprisen har falt gradvis uke for uke gjennom september. I gjennomsnitt for september ble systempris for strøm i Norden ca. 8% lavere enn i august. Prisnedgangen har kommet trass i at det har vært 10% mindre kjernekraftproduksjon i september enn i august grunnet årlig vedlikehold på reaktorene samt stigende strømforbruk uke for uke.

 

Fortsatt underskudd i nordisk magasinfylling
Internasjonale energipriser som kull, olje, gass og CO2 har hatt sterk stigning gjennom september. Spesielt utviklingen i pris på gass, kull og CO2 har påvirkning på europeiske kraftpriser og dermed også den nordiske prisen. Så lenge vi fortsatt har et underskudd i nordisk magasinfylling vil prisene bli farget av europeiske kraftpriser.

Som nevnt har strømprisene falt de siste ukene. Dette er hovedsakelig grunnet svært mye nedbør og mer vindkraftproduksjon enn normalt. Men situasjonen er altså fortsatt slik at vi har en dårligere magasinfylling enn normalt for årstiden og høye internasjonale energipriser. Med normal nedbør resten av høsten forventer vi derfor fortsatt relativt høye strømpriser sammenlignet med de siste årenes høst- og vinterpriser. Værprognosene viser for øyeblikket ganske normalt med nedbør de neste to ukene, men betydelig høyere temperaturer enn normalt.

 

Kollaps for kjent kraftspekulant
Det har vært mye fokus på kraftmarkedet i norske og internasjonale medier den siste tiden grunnet kollapsen til en kjent kraftspekulant. Det har vært fokus i enkelte medier på at kollapsen og hendelsene i etterkant har påvirket strømprisene. Det er viktig å presisere at det er strømprisene i futuremarkedet på Nasdaq som primært er påvirket av denne hendelsen. Dette er en børs hvor markedsaktører kjøper og selger kraft med levering frem i tid hvor prisen settes på bakgrunn av aktørenes markedsforventninger. Denne kraften kan best beskrives som «papirkraft» og vil aldri være gjenstand for levering i kraftnettet.

Strømmen som faktisk går gjennom strømnettet og leveres til strømkunder over hele Norden omsettes på en helt annen børs, nemlig Nord Pool Spot. På Nord Pool spot settes strømprisen dag for dag basert på tilbud og etterspørsel av kraft i Norden. Det er prisene på denne børsen som danner grunnlag for regningen til norske strømforbrukere med de vanligste avtaleformene for strøm i Norge. Disse prisene har i liten grad blitt påvirket av konkursen på futurebørsen Nasdaq. Det er først hvis man velger å binde strømprisen for 1 eller flere år frem tid, eller har andre former for forvaltningsavtaler på strøm man potensielt kan ha blitt påvirket av disse hendelsene.

 

Klikk her for å se våre strømavtaler

 

Markedskommentaren er utarbeidet av vår kraftforvalter Markedskraft.


Høstregnet gir lavere strømpriser

Mens fyllingsgraden i vannkraftmagasinene går opp, er strømprisene på vei ned – i alle fall på kort sikt. Prisene har falt kraftig de siste to ukene.

Forrige uke regnet det flere terawattimer (TWh) ned i vannkraftmagasinene våre, som gir drivstoff til Norges 1600 vannkraftverk. Fyllingsgraden økte med fire prosentpoeng til nærmere 70 prosent, mens normalen for årstiden ligger rundt 85 prosent, viser tall fra NVE.

Prisfall på 40 prosent
– Dette hjelper godt på kraftproduksjonen i Norge, som består av 96 prosent vannkraft. De store nedbørsmengdene påvirker også strømprisene, som er redusert med rundt 40 prosent de siste to ukene, sier rådgiver Lars Ragnar Solberg i Energi Norge.

Tall fra strømbørsen Nord Pool viser at innkjøpsprisen på strøm er redusert fra nærmere 60 øre per kilowattime den andre uka i september, til 35,5 øre i dag. I tillegg kommer påslag, nettleie og statlige avgifter. Strømprisen alene utgjør normalt rundt én tredel av regningen.

Tilsig langt over normalen
Beregnet tilsig til magasinene for uke 37 var hele 5,8 TWh – over det dobbelte av normalen. Også inneværende uke er det ventet mye nedbør, med et tilsig på 4,1 TWh som er 50 prosent over normalen. Det hydrologiske underskuddet er nå bortimot halvert sammenliknet med den tørreste perioden i sommer, opplyser NVE på sine nettsider.

Magasinfyllingen er høyest på Østlandet, mens den er lavest i Nord-Norge.

 

Saken er hentet fra EnergiNorge.

 


Lite endring i strømprisene

Værtrenden med tørt vær og høye temperaturer som varte gjennom hele våren og sommeren ble dempet i august. For Norden som gjennomsnitt fikk vi 25% mer nedbør enn normalt som nyttbar i kraftproduksjon i august, mens det var en drøy grad varmere enn normaltemperatur. Norge isolert sett fikk 36% mer nedbør enn normalt mens temperaturen var på normalen. Det litt våtere været ga imidlertid lite utslag på strømprisen, som ble omtrent helt lik for august som for juli. Strømprisen for august ble for norske kunder på ca. 75 øre/kWh med mva, elsertifikater og påslag inkludert.

Været de siste månedene har resultert i vesentlig dårligere magasinfylling enn normalt i Norden og man begrenser nå vannkraftproduksjonen for å spare på vannet i magasinene frem mot høsten og vinteren. Dette gjøres ved at vannkraftprodusentene setter en høy pris for å produsere vannkraft, og dermed får andre produsenter produsere i stedet.

De siste to ukene i august har det også vært ganske mye kjernekraft ute av drift grunnet revisjon og vedlikehold av reaktorene. Dette har også vært med å bidra til høye priser med en allerede svekket kraftbalanse i Norden. Energiprisene over hele Europa er høyere enn på flere år nå siden prisene på gass, kull og CO2 også er høye for tiden. Spesielt på CO2 kvoter har prisen steget raskt gjennom sommeren og da alle produsenter av fossil kraftproduksjon må kjøpe CO2 kvoter har dette stor betydning for prisen de klarer å produsere strømmen for. Når vi her i Norge importerer kraft fra utlandet er prisen farget av dette.

Vi tror at det er større sjanse for at prisen på strøm stiger videre gjennom høsten og vinteren enn at vi tror den faller i noe særlig grad. Det er hvor mye nedbør som kommer den neste måneden som er den viktigste faktoren som avgjør dette. Når vi kommer i midten av oktober vil normalt det meste av nyttbar nedbør for kraftproduksjon komme som snø og dermed ikke kunne brukes før vårsmeltingen i 2019. Dersom magasinfyllingen er lav i midten av oktober vil derfor muligheten for påfylling være svært begrenset gjennom hele vinteren. Dersom det blir høytrykksvær med kulde og lite vind vil dette kunne gi en krevende kraftsituasjon i vinteren som kommer. Det kreves altså unormalt vått og mildt vær langt utover høsten og vinteren for at det skal være potensiale for vesentlig prisfall på strøm i år.

Markedskommentaren er utarbeidet av vår kraftforvalter Markedskraft.