Kraftriket blir større

Vi er glade og stolte over at Midtkraft Strøm ble en del av Kraftriket fra 01.01.2019. Kraftriket vil lokalt i dette området få navnet Kraftriket Modum og Sigdal.

Bortsett fra ny logo og profil vil ikke kundene til Midtkraft Strøm merke noe særlig endringer. Konseptet til Kraftriket er å være den lokale strømleverandøren, og vi er så heldige å få med tre dyktige kolleger fra Midtkraft Strøm inn i Kraftriket. Disse har kontoradresse på Øvre Nedmarken i Vikersund som før.

Vårt hovedfokus er å ta vare på de lokale kundene, være tilstede og gi tilbake til lokalsamfunnet i form av sponsing og støtte. Vi skal også sørge for at lokale arbeidsplasser opprettholdes. 

Da ValdresEnergi og Ringerikskraft startet denne reisen sammen for snart to år siden, var målet å fortsatt være den ledende lokale strømleverandøren, men samtidig ekspandere nasjonalt for å ta opp kampen i et hardt konkurranseutsatt marked. Konseptet er utviklet for å knytte til seg samarbeidspartnere i form av andre strømselskaper og på denne måten vokse mot ambisjonen på minst 100.000 strømkunder over hele landet.

Med endrede rammebetingelser, tøffere konkurranse og ny lovgivning, er det ikke lenger nok å selge kun strøm. Vi må evne å utnytte mulighetene som ligger i den teknologiske utviklingen. Sammen med våre nye kolleger, søsterselskap og morselskap jobber vi med utvikling av nye produkter og tjenester som skal være med å gjøre oss til en betydelig aktør i det norske markedet.

Vi skal ta vare på alt det positive som ligger i det å være en lokal strømleverandør, med nærhet til kundene og lokalmiljøet. Vi skal passe godt på integriteten vår og vi skal fortsette å lytte til kundene våre. Vi skal utvikle relevante og attraktive produkter, og vi skal bli best på kundebehandling.

 

Foto: Fotograf Christine Stokkebryn av alle ansatte i Kraftriket på toppen av Vikersundbakken.