Hjemmelading for nybegynnere

Her finner du det helt grunnleggende for deg som vurderer elbil og vil lade hjemmefra.

Det er i hovedsak to måter å lade elbilen på i egen bolig: hjemmeladestasjon eller lading via vanlig stikkontakt. Hvordan dette bør foregå, vil vi enkelt forklare her:

Lade med hjemmeladestasjon

Med en hjemmeladestasjon vil du kunne lade både sikrere og raskere enn ved bruk av en ordinær stikkontakt. Du slipper også ta spesielle forholdsregler i hverdagen, slik du må ved lading fra vanlig stikkontakt. I tillegg kan installasjon av en hjemmelader øke verdien på boligen din. Samtidig ser vi at markedet for elbillading er i stor utvikling og det kommer stadig smartere ladeløsninger.

Her kan du lese mer om hvorfor det er lurt å gå for en skikkelig ladestasjon hjemme, men dette er hovedpunktene:

• Enklere lading
• Sikrere lading
• Raskere lading
• Investering i egen bolig

Lade med vanlig stikkontakt

Det er fortsatt mange som lader hjemme ved bruk av vanlig stikkontakt. Om du bruker stikkontakt til lading av elbilen eller hybridbilen din hjemme, er det noen retningslinjer du må følge:

• Egen kurs til elbilen
• Maks 10 A kurs
• Kursen må ha jordfeilbryter type B (slår av strømmen ved jordfeil)
• Trekk ut kabelen fra bilen før du tar ut støpselet fra stikkontakten, for å unngå at lysbue oppstår, når du har ladet ferdig

Monter en kurv eller en krok som kan brukes til oppheng av ladeboks og kabel når du lader, både for å avlaste vekten av ladekabelen (kontakten tåler ikke vekten) og for å unngå slitasje og skader på ladeutstyret.

Merk at retningslinjene for lading gjelder kun der du lader til daglig. Du kan altså «nødlade» hos svigermor eller hos en venn, selv om det ikke er lagt opp til dedikert elbillading.I slike tilfeller er det imidlertid viktig å følge med på kontakt og støpsel (i enden av kabel) under lading, for varmgang kan forekomme. Er det varmt her, må lading avbrytes. Alternativt kan strømstyrken justeres ned via «kladden» på ladekabelen (hvis mulig).

Kraftriket tilbyr komplette ladeløsninger til bolig, borettslag og bedrift. Se våre ladeløsninger ved å klikke her


PS: Det er Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) som håndhever regelverket for elektriske installasjoner. Her kan du lese deres veileder for elbillading og sikkerhet.

 

Saken er hentet fra Norsk Elbilforening