Hvordan blir strømprisen fremover?

Mai måned var preget av varmere og tørrere værforhold enn normalt. Temperaturen i Norge lå 0,3 grader over gjennomsnittet, mens nedbøren utgjorde bare 86% av det normale.

Oddvar Steinhaug, kraftforvalter i Kraftriket, forklarer at på grunn av den tørre og varme værutviklingen, har vi opplevd en stor reduksjon i vannressursene våre. Dette betyr at vi har gått fra å ha mer energi enn vi trenger, til å ha en mangel på hele 2,2 TWh ved slutten av mai. Situasjonen har dessverre blitt verre i juni, og nå står vi overfor et underskudd på hele 6 TWh (en terrawattime er en milliard kilowattimer, og er omtrent så mye strøm som det blir brukt i Drammen i løpet av ett år.)

På kontinentet har gassprisene gått ned gjennom mai, da lagrene blir fylt opp. Prisene har imidlertid steget igjen i juni på grunn av redusert leveranse fra Norge og utsikter til økt gassetterspørsel i Østen.

 

Økt produksjon av vind- og solkraft

Steinhaug forteller videre at spotprisen falt i mai sammenlignet med april, men det tørre været og økningen i gassprisen har ført til en viss økning i spotprisen i juni. -Spotprisen har vært svært variabel denne våren på grunn av økt produksjon av vind- og solkraft. Ved perioder med høy vind- og solkraftproduksjon både på kontinentet og i Norden, kombinert med lavt forbruk, har vi sett enkelte timer med negativ pris. Det er sannsynlig at det vil fortsette å være timer med lav pris, spesielt i helgene, i tiden fremover, spår kraftforvalteren.

anonym

Oddvar Steinhaug, kraftforvalter i Kraftriket.

 

Store forskjeller mellom prisområdene

Det er fortsatt betydelige forskjeller mellom de ulike prisområdene i Norge. NO 1, 2 og 5 (Sør-Norge) har høyere priser på grunn av handelen med kontinentet, mens NO 3 og 4 (Midt- og Nord-Norge) har lavere priser på grunn av god magasinfylling og begrensninger i utvekslingskapasiteten til områder med høyere priser.

 

Værforholdene påvirker

Utviklingen gjennom sommeren avhenger i stor grad av værforholdene, både i Norge og på kontinentet. Hvis det blir tørke og ekstrem varme på kontinentet, vil prisene der stige, noe som også vil påvirke prisene i Sør-Norge. Hvis Norge opplever lite nedbør, vil det også bidra til økte priser. Prognosene indikerer at vi i Sør-Norge kan forvente priser rundt 110 øre for NO2 og omtrent 85 øre for NO1 og 5 i juli og august. For NO3 og 4 er forventningene lavere, med priser på rundt 50 øre for NO3 og 40 øre for NO4 (alle priser uten tillegg og merverdiavgift).

Oddvar Steinhaug sier at det er utfordrende å forutse hva som vil skje utover høsten, da det avhenger av været vi opplever i sommer og høst, samt situasjonen på kontinentet med den pågående krigen som bakteppe. -Det vi kan si er at vi etter all sannsynlighet vil få en økning i strømprisene utover høsten og vinteren, avslutter Steinhaug.

 

Oversikt over prisområder i Norge:

 

prisområder