Koronaviruset påvirker strømprisen

Mye vær har preget starten på dette året – regn, vind og høye temperaturer. Dette har gitt oss lave strømpriser sett i forhold til årstiden. Vi har faktisk ikke hatt så lave strømpriser i februar på hele 20 år.

Strømprisen for Oslo ble i februar 13 øre per kWh (uten moms, elsertifikat og påslag). Til sammenlikning var snittprisen i Oslo for februar i fjor over tre ganger så høy – 45 øre per kWh.

Alt tyder på at trenden fortsetter, og at vi for resten av året kan få en strømpris rundt 24 øre per kWh (uten moms, elsertifikat og påslag).

Tiltak for å begrense smitte ved koronavirus påvirker

I det korte bildet preger Koronaviruset strømmarkedet når det settes inn tiltak for å begrense smitten. Her er de tre viktigste faktorene:

  • Det blir lavere strømpriser som følge av redusert etterspørsel etter strøm. Når store bedrifter stenger ned, vil forbruket av energi reduseres. Når tilbudet er likt og etterspørselen går ned, får man lavere priser.
  • Vi får nedgang i råvarepriser – lavere aktivitet og verdiskapning generelt i verdensbildet gir et press ned på alle råvarepriser. Dette, spesielt endring i CO2pris, gasspris og kullpris, har innvirkning på kraftprisen.
  • Strømforbruket blir jevnere – store bedrifter, skoler og barnehager holder stengt. Forbruket blir lavere, men også jevnere fordelt utover døgnet. Matlaging, dusjing, klesvask og lignende som til vanlig ofte må gjøres før eller etter vanlig arbeidstid, vil sannsynligvis nå spres utover dagen.