Vi ønsker Kraftriket Østerdalen velkommen på laget!

Strømsalgsvirksomheten til Nord Østerdal Kraftlag (NØK) går inn i Kraftriket. Det lokale navnet i det nye området er Kraftriket Østerdalen.

Vi er svært glade og stolte over at NØK Kraft har blitt en del av Kraftriket. Vi får med fire dyktige ansatte på laget som vil holde til i NØK sine lokaler på Tynset. Bortsett fra nytt navn og ny profil på selskapet blir det liten endring for strømkundene til NØK. 

Kraftriket har fra før kontorer i Vikersund, Hønefoss og Fagernes, og nå også på Tynset. Direktør i Kraftriket, Anders Kvamme, forteller at han er svært glad og stolt over at strømsalgsvirksomheten til NØK blir en del av Kraftriket. NØK vil tilføre Kraftriket flere kunder og ikke minst svært god kompetanse og større produktspekter. «Det er spennende tider med flere strømselskap på vei inn i Kraftriket, samtidig som vi har en god organisk vekst. Vi jobber videre mot målet om 100.000 strømkunder fordelt over hele landet» sier Kvamme.

Konseptet Kraftriket er utviklet for å ta vare på det lokale – verdiskapning i form av arbeidsplasser, eierskap og økonomisk støtte. For å ta opp kampen i et hardt konkurranseutsatt marked skal vi tilby gode kundeopplevelser, konkurransedyktige priser og fremtidsrettede produkt. Kraftriket skal være til stede og ta vare på alt det positive ved å være den lokale strømleverandøren.

Vi må evne å utnytte mulighetene som ligger i den teknologiske utviklingen. Sammen med våre nye kolleger, søsterselskap og morselskap jobber vi med utvikling av nye produkter og tjenester som skal være med å gjøre oss til en betydelig aktør i det norske markedet.

Kraftriket har som mål å være den ledende lokale strømleverandøren. Selskapet består av flere små og mellomstore selskaper som har slått sammen sine strømsalgsvirksomheter. ValdresEnergi og Ringerikskraft etablerte Kraftriket AS i 2017 og Midtkraft ble en del av satsingen fra 2019.