Stor usikkerhet rundt strømprisene fremover

Denne vinteren har vært preget av unormalt høye strømpriser, i all hovedsak grunnet en anstrengt magasinsituasjon i Sør-Norge og høye energipriser på kontinentet. Så kom den forferdelige krigen i Ukraina, og strømmarkedet ble enda mer turbulent.

 

Fremtidsutsikter for strømprisen

Det er stor usikkerheten i forhold til hva som kommer til å skje videre fremover med strømprisene. Olje, kull og gasspriser har økt til ekstreme nivåer grunnet usikkerhet og mangel på leveranser. Ingen vet hva som skjer med Russisk gass som blir levert til Europa. Europa har startet det grønne skiftet ved å redusere produksjonskapasiteten, både på kullkraftproduksjon og på kjernekraftproduksjon.

Vindkraftproduksjonen er svært variabel og det må dekkes opp med andre produksjonskilder når det er lite vind. Dette har gjort at man har blitt mye mer avhengig av gass. Med usikkerheten om hva som skjer med gassleveransen stiger strømprisen i Europa til nye høyder.

 

Strømmen «flyter» dit prisen er høyest

I Sør-Norge er magasinsituasjonen anstrengt. De høye prisene i Europa fører til at det blir eksportert full kapasitet på utenlands kablene mer eller mindre kontinuerlig. Dette reduserer magasinene ytterligere. Slik systemet fungerer i dag vil strømmen «flyte» dit det er høyest pris så lenge det er kapasitet i kablene. For at dette skal snu må prisene i Norden heves betydelig. Prisbevegelsene er ekstremt store fra dag til dag, og med dagens situasjon er det svært utfordrende å forutse hva vi kan forvente videre fremover.

 

Bedrifter fortviler

I Kraftriket får vi henvendelser hver eneste dag fra bedrifter som fortviler over de ekstreme strømprisene. – Vi har stor forståelse for den krevende situasjonen mange bedrifter står i. Vi får mange forespørsler om fastpris, men dessverre følger fastpriskontrakter også markedet og vil prises høyt når markedet er høyt. Vi erfarer at bedrifter ikke ønsker uforutsigbarheten som er ren spotavtale gir.

 

Gode forvaltningsavtaler er mer forutsigbare

Kraftriket tilbyr nå forvaltningsavtaler som imøtekommer bedriftenes behov på en god måte. Strømavtalene Aktiv og Idrettsstrøm er avtaler hvor din bedrift får det beste fra spotpris og fastpris. Avtalene er mer forutsigbare enn spot og kan fjerne noe av prisrisikoen.