Lokalstrøm

Med Lokalstrøm betaler du for ditt faktiske strømforbruk time for time i det prisområdet du tilhører + et påslag på 5 øre/kwh og kr 59,-/måned.

Oppgitte priser er inkludert elsertifikat. Avtalen faktureres månedlig, etterskuddsvis, har ingen bindingstid og gjelder kun for privatkunder. Gebyr for papirfaktura kr. 49,-.

Her finner du våre vilkår

Bruker du Safari, og opplever problemer med at bestillingsskjema ikke åpner seg? Trykk her

For et miljøbevisst valg kan du bestille 100% vannkraft som et tillegg til din strømavtale. Med 100% vannkraft vil det produseres samme mengde strøm som du bruker, ved et lokalt vannkraftverk. Det kalles opprinnelsesgaranti. Bestill 100% vannkraft her

Fastbeløpet pr. måned på Lokalstrøm utgjør følgende ved ulike årsforbruk: 10000 kWh: 7,08 øre/kWh, 20000 kWh: 3,54 øre/kWh, 30000 kWh: 2,36 øre/kWh.