Med Chili, blir det mer kraft i Kraftriket

chili 


Vi inngår samarbeid med Chilimobil og utfordrer dermed de etablerte aktørene i bransjen. 

Kunder i Kraftriket og Chilimobil vil få svært gode tilbud på både strøm, mobil- og  bredbåndstjenester.

-Gjennom dette samarbeidet kan vi på mange måter si at vi gir mer kraft til kundene og hverandre, sier Anders Kvamme, direktør i Kraftriket. –Vi utvikler hele tiden relevante og attraktive strømprodukter og -tjenester – og ønsker å være best på kundebehandling,  fortsetter Anders Kvamme.

Om Chilimobil

Chilimobil ble på sin side etablert i 2011 og er en av de største mobiltilbyderne i Norge. Chilimobil benytter Telias landsdekkende nett med full 4G-dekning og var blant de første til å lansere 5G i 2021. I 2018 var Chilimobil den første tilbyderen i Norge til å lansere Fri Data, noe som virkelig satte selskapet på kartet og førte til en varig endring i mobilmarkedet.

– Vi har begge tro på at ved å levere hver vår tjeneste blir produktet og kundeopplevelsen bedre ivaretatt enn om vi skulle levere strøm og mobil fra ett selskap, avslutter Lars Ryen Mill, administrerende direktør i Chilimobil