Vi ønsker Lærdal og Sogn velkommen i Kraftriket!

Lærdal Energi fusjonerer strømsalgsvirksomheten sin med Kraftriket 1. oktober 2020.

Vi er veldig glade for å få Lærdal Energi med på laget! Våre nye kolleger i vest tilfører oss svært god kompetanse og en solid kundeportefølje – også i et nasjonalt perspektiv. 

Kundene vil merke lite til endringen. Bortsett fra ny avsender av strømfakturaen vil det meste bli som før: alle ansatte fortsetter i sine jobber ved samme lokasjon og kundene vil få med seg sine fordeler over i Kraftriket. Kraftriket Sogn blir det lokale navnet i dette området.

Konseptet Kraftriket er utviklet for å ta vare på det lokale – verdiskapning i form av arbeidsplasser, eierskap og økonomisk støtte. For å ta opp kampen i et hardt konkurranseutsatt marked skal vi tilby gode kundeopplevelser, konkurransedyktige priser og fremtidsrettede produkt. Kraftriket skal være til stede og ta vare på alt det positive ved å være den lokale strømleverandøren.

Kraftriket AS: ValdresEnergi og Ringerikskraft fusjonerte sine strømsalgsvirksomheter og etablerte Kraftriket AS i 2017. Midtkraft ble en del av satsingen fra 2019 , Nord Østerdal Kraftlag fusjonerte inn sin strømsalgsvirksomhet våren 2020 og i løpet av høsten blir Lærdal Energi med på laget. I tillegg overtok Kraftriket AS kundeporteføljen til Nore Energi og Sør-Aurdal Energi våren 2020.