Lærdal Energi blir en del av Kraftriket

Vi er veldig stolte og glade over at styret i Lærdal Energi konsern har vedtatt å fremme forslag ovenfor generalforsamlingen om å fusjonere sin kraftomsetning med Kraftriket.

Lærdal Energi vil tilføre Kraftriket flere kunder og svært god kompetanse – ikke minst i et nasjonalt perspektiv. Lærdal Energi er det første selskapet på vestlandet som blir en del av Kraftriket, og fusjonen vil skje på høsten i 2020.

Siden oppstarten av Kraftriket har planen på sikt vært å bli en betydelig nasjonal aktør i det norske strømmarkedet – i tillegg til at vi skal ivareta de lokale kundene på best mulig måte. Med vår visjon «kraften lokalt bygger styrke nasjonalt» er vi ved hjelp av fusjonen med Lærdal Energi på god vei mot målet vårt om over 100.000 kunder fordelt over hele Norge.

Som kjent fusjonerte ValdresEnergi og Ringerikskraft sine strømsalgsvirksomheter og etablerte Kraftriket AS i 2017Midtkraft ble en del av satsingen fra 2019 og i løpet av 2020 blir altså Lærdal Energi og Nord Østerdal Kraftlag også med på laget. I tillegg har Kraftriket våren 2020 kjøpt opp kundeporteføljen til Nore Energi og etablert Kraftriket Numedal.