Solstrøm

Solstrøm – for deg med solcelleanlegg

Med solcelleanlegg på taket, produserer du mye av din egen strøm, og til tider har du også strøm til overs. Denne strømmen kjøper Kraftriket av deg og vi godskriver dette på din faktura måned for måned.

Overskuddsstrøm
Vi kjøper tilbake din overskuddsstrøm til spotpris, time for time i det prisområdet du tilhører.

Bruk av strøm
Strøm som du må kjøpe følger prisen på Nord Pool time for time. Du betaler for ditt faktiske strømforbruk time for time i det prisområdet du tilhører + et påslag på 5 øre /kWh. Alle priser er inkl. mva og elsertifikater. Fastbeløp på 39 kr i måneden.

Solstrøm tilbys privatkunder og mindre næringskunder. Ved større forbruks- og produksjonsvolum tilbyr vi særskilte betingelser. Kontakt oss for tilbud.

Kontakt oss hvis du lurer på noe

jørn kraftriket

Jørn K. Braathen

Salgssjef næringskunder

+47 906 97 295

jorn.braathen@kraftriket.no