Solstrøm

Spotprisavtale for deg som har solceller, følger prisen på Nord Pool, time for time.

Solstrøm – spotprisavtale for deg som har solceller, følger prisen på Nord Pool, time for time.

Med solcelleanlegg på taket, produserer du mye av din egen strøm, og til tider har du også strøm til overs. Denne strømmen kjøper Kraftriket av deg og vi godskriver dette på din faktura måned for måned.

  • Strøm du må kjøpe følger timesprisen på strøm
  • Påslag på 6,5 øre/kWh
  • Månedspris 39 kroner
  • Overskuddsstrøm kjøper vi tilbake til spotpris, time for time
  • Ingen bindingstid
  • Etterskuddsvis fakturering

Bruk av strøm
Strøm som du må kjøpe følger prisen på Nord Pool time for time. Du betaler for ditt faktiske strømforbruk time for time i det prisområdet du tilhører + et påslag på 6,5 øre /kWh. Alle priser er inkl. mva og elsertifikater. Månedspris er 39 kroner.

Overskuddsstrøm
Vi kjøper tilbake din overskuddsstrøm til spotpris, time for time i det prisområdet du tilhører. Det beregnes ikke mva på overskuddsstrøm.

Solstrøm tilbys privatkunder og mindre næringskunder. Ved større forbruks- og produksjonsvolum tilbyr vi særskilte betingelser. Kontakt oss for tilbud.

Her finner du våre vilkår

Du kan sammenligne strømavtaler på Forbrukerrådets strømprisportal

Viktig informasjon om din Angrerett
Som kunde har du 14 dagers angrerett fra den datoen du BESTILLER en strømavtale. Dersom du ønsker å benytte deg av angreretten, fyll ut dette angrerettskjemaet og returnere det til oss. Les også skjema for opplysning om angrerett før du bestiller.

Kontakt oss hvis du lurer på noe

jørn kraftriket

Jørn K. Braathen

Salgssjef næringskunder

jorn.braathen@kraftriket.no