Sol+ er en god avtale for timene i døgnet hvor du har overskudd av strøm

For deg med egen strømproduksjon

Bli plusskunde ved å produsere strøm og selge overskuddskraften til oss. Normal årsproduksjon skal ikke overstige eget forbruk, men i enkelte timer kan man ha overskudd av kraft som leveres inn i distribusjonsnettet.

Har du Kraftriket som strømleverandør kan vi kjøpe ditt overskudd av strøm. Avtalen heter Sol+. Strøm som leveres prises som spotpris time for time med et påslag på 2,0 øre/kWh.

Leveranse av strøm spesifiseres på strømfaktura og kommer til fratrekk pr måned.

Avtale på strømforbruk tilpasser vi til dine behov og forbruk.

Kontakt oss hvis du lurer på noe

jørn kraftriket

Jørn K. Braathen

Salgssjef næringskunder

+47 908 94 121

jorn.braathen@kraftriket.no