Kommunestyret i Lærdal kommune har vedteke å tilby fastprisavtalar gjennom bruk av konsesjonskrafta si. Tilbodet gjeld for private hushaldningar, jordbruk og bedrifter med bedriftsnummer/organisasjonsnummer som er registert i Lærdal kommune. Kraftriket si avdeling i Lærdal skal administrere tilbodet og gjennomføra fakturering og oppfølging av kundane.

Privat fastprisavtale 12 mnd Lærdal kommune

Fastprisavtale kun for innbyggjarar i Lærdal kommune

Les meir

Bedrift fastprisavtale 12 mnd Lærdal kommune

Fastprisavtale kun for næring med bedriftsnr/orgnr. i Lærdal

Les meir

Jordbruk fastprisavtale 12 mnd Lærdal kommune

Fastprisavtale kun for jordbrukskundar i Lærdal kommune

Les meir