Kommunestyret i Lærdal kommune har vedteke å tilby fastprisavtalar gjennom bruk av konsesjonskrafta si. Tilbodet gjeld for private hushaldningar, jordbruk og bedrifter med bedriftsnummer/organisasjonsnummer som er registert i Lærdal kommune. Kraftriket si avdeling i Lærdal skal administrere tilbodet og gjennomføra fakturering og oppfølging av kundane.

Fastpris inntil 6 månader:
62,50 øre/kWh

Pris er inkludert mva og elsertifikat. Fastprisavtalen har ingen månadsgebyr. Ordninga gjeld frå 1. juli 2023 til 1. januar 2024.

Avtalen kan og bestillast etter 01.07.2023, men sluttdato er 01.01.2024 uansett startdato.

Lærdal kommune vil ta ei ny vurdering i god tid før avtalens utløp, og eventuelt tilby ein ny fastprisavtale. Dersom ny fastprisavtale ikke er inngått ved avtalens utløp, blir avtalen automatisk flytta over på spotprisavtalen Lokalstrøm.

Privatkundar kan bestilla her  Bedriftkundar kan bestilla her

 

Fastpris inntil 12 månader:
87,50 øre/kWh

Pris er inkludert mva og elsertifikat. Fastprisavtalen har ingen månadsgebyr. Ordninga gjeld frå 1. januar 2023 til 1. januar 2024.

Avtalen kan og bestillast etter 01.01.2023, men sluttdato er 01.01.2024 uansett startdato.

Lærdal kommune vil ta ei ny vurdering i god tid før avtalens utløp, og eventuelt tilby ein ny fastprisavtale. Dersom ny fastprisavtale ikke er inngått ved avtalens utløp, blir avtalen automatisk flytta over på spotprisavtalen Lokalstrøm.

Privatkundar kan bestilla her  Bedriftskundar kan bestilla her