Rekordlave strømpriser – hva skjer fremover?

Så langt denne sommeren har vi hatt rekordlave strømpriser – et resultat av mye snø som smelter og økt produksjon, samt varmt vær som reduserer forbruket.

I år har det vært så mye snø i fjellet at det en periode var stor fare for både skadeflom og vanntap. Ved veldig høye temperaturer er det slik at all snøen ikke alltid blir brukt til kraftproduksjon likevel siden fordamping er en risiko.

Prisutviklingen for de nærmeste månedene avhenger av været. Får vi en tørr og varm sommer kan prisene stige raskt, men vi vil fortsatt være på lave nivåer historisk sett.

Det er likevel ingen grunn til å tro at priser på disse lave nivåene vil vedvare i all tid, sesongvariasjon gjør at vi naturlig vil få høyere priser til høsten og vinteren. Markedet i dag viser at prisene fremover på kurven stiger noe, mye som et resultat av forventet økning i brenselpriser (olje, kull, gass, Co2) og aksjemarkedet. Vær og vind er også en faktor, men det kommer inn og spiller en avgjørende rolle jo nærmere vi kommer vinteren.

Julie Håkonsen, kraftforvalter i Kraftriket