Ny prismodell for nettleien

Det er dyrt å bygge firefelts motorvei kun for å ta unna et par timer med rushtrafikk. Det samme gjelder for strømnettet. Her kan du lære mer om hvorfor smart strømbruk lønner seg – for alle.

 

Hvorfor innføres ny prismodell for nettleien?

Den nye prismodellen innføres for å holde nettleien lavest mulig for kundene i årene som kommer. Mange moderne apparater er mer energieffektive enn før, men krever mye strøm i kortere, mer intensive perioder. Da må vi enten bygge ut strømnettet for å tåle «rushtidene», eller vi kan utnytte kapasiteten bedre. Det siste, at vi bruker nettet mer når det er ledig plass, vil spare store beløp og dermed bidra til å holde nettleien lavere.

 

Hva slags type apparater utfordrer kapasiteten i strømnettet?

Det gjelder for eksempel induksjonskokeplater, vaskemaskin, varmtvannsbereder og hurtigladere til elbil. Disse bruker mye strøm (høy effekt) samtidig, noe som enkelt forklart krever tykkere ledninger. Dersom mange skal lage middag, vaske klær og lade elbil samtidig, må vi investere milliarder i kraftigere strømnett frem til alle boligene. Alternativet er å utnytte dagens nett bedre.

 

Hva betyr det for meg som strømkunde?

Med ny prismodell for nettleie vil du bli premiert for å fordele strømbruken din over flere timer, eller for å unngå de travleste «rushtidene». De aller fleste (trolig 80-90 prosent) vil betale samme nettleie som før. De som jevner ut forbruket sitt vil betale noe mindre, mens de som bruker mye strøm samtidig vil betale noe mer enn før. Over tid vil imidlertid nettleien bli lavere for alle enn den ellers ville blitt.

 

Hvordan kan jeg følge med på hva som lønner seg for meg?

Ditt lokale nettselskap vil informere om hvilken prismodell som gjelder for deg og hva du kan gjøre for å spare penger. Forskriftene for effektprising (ny prismodell for nettleien) skal sendes på høring av myndighetene (NVE) i løpet av året. Nettselskapet vil gi deg beskjed om når den nye prismodellen innføres i ditt distrikt. Da vil du også få en forklaring på hvordan du kan redusere din egen nettleie.

Det som for de fleste vil være viktig er å ikke lade elbilen samtidig som man lager mat og eventuelt vasker klær.

 

Blir det dyrere å bruke strømmen på morgenen og ettermiddagen?

Det kan bli litt dyrere å bruke strøm på morgen og ettermiddag, det vil si i «rushtiden». Når dette oppstår kan variere. Men det blir også vesentlig billigere å bruke strøm resten av døgnet. Det skal lønne seg å jevne ut forbruket – og dermed bidra til at hver og en og samfunnet sparer store nettinvesteringer.

 

Hvordan kan jeg spare penger med det nye prissystemet?

Dersom du har elbil kan denne for eksempel lades om natten. Oppvarming kan også skrus av i morgenrushet, uten at det går ut over innetemperatur og komfort. Videre vil det være lurt å vente med å vaske klær til etter at du har laget middag.

 

Finnes det automatiske systemer som kan styre dette for meg – og hva koster de?

Det er enkelt å styre både elbillading, varmepumpe og varmtvannsbereder. Tidsstyring blir standard på stadig flere apparater, eller du kan benytte tidsur tilpasset det utstyret som skal styres. Mer avanserte systemer er også tilgjengelig, hvor en sentral i boligen fordeler strømbruken automatisk. Ta kontakt med strømleverandøren din eller en installasjonsbedrift for å få tips om dette.

 

Er det trygt å bruke strøm om natten?

Det er trygt å bruke strøm hele døgnet, men det anbefales ikke å bruke vaskemaskin/oppvaskmaskin/tørketrommel når du ikke er hjemme eller sover. Husk at feil på elektriske apparater kan skje til alle tider på døgnet, derfor er det viktig å følge brannvesenets råd om røykvarslere og andre sikkerhetstiltak. Og husk at jevnere strømbruk i seg selv minsker faren for overbelastning og brann i elektriske anlegg.

 

Kan vi ikke bare bygge ut strømnettet så alle har nok strøm når de trenger det?

Nettselskapene investerer allerede flere milliarder kroner i strømnettet årlig. Ettersom dette er et spleiselag mellom alle som bruker nettet, blir regningen mindre dersom vi bruker nettet smartere. Derfor vil vi alle tjene på å flytte noe av strømforbruket til perioder med god kapasitet i nettet.

 

Hvem tjener penger på dette nye prissystemet?

Alle tjener på dette fordi kostnadene til drift og investeringer i strømnettet blir lavere enn ellers. Det betyr lavere nettleie for alle strømkundene, og størst gevinst til de som jevner ut forbruket sitt. Den nye prismodellen påvirker ikke inntektene til nettselskapene, men nettselskapene konkurrerer hele tiden om å være mest mulig effektive. Dersom et nettselskap øker inntekten på morgenen og ettermiddagen, må de redusere inntekten tilsvarende resten av døgnet. Myndighetene ved NVE bestemmer inntektene til hvert enkelt nettselskap, noe som kontrolleres strengt.

 

Hvordan skal eldre og andre sårbare grupper klare å sette seg inn i dette?

De fleste som har et normalt strømforbruk, trenger ikke å bekymre seg for den nye prismodellen. Rundt 80-90 prosent av strømkundene vil betale den samme nettleien som før. Det er særlig familier med større forbruk og mange apparater som bruker mye strøm samtidig, som må sette seg inn i de nye prisene.

 

Saken er hentet fra EnergiNorge