Hvordan blir strømprisene i vinter?

Det er ikke noe vi heller skulle ønske enn at vi kunne formidle gode nyheter når det gjelder utsikter for strømprisene resten av vinteren. Vi er likevel nødt til å forholde oss til virkeligheten, og det ser dessverre ut til at strømprisene vil holde seg høye og at vi trenger en mild og nedbørsrik vinter for å unngå ytterligere prisstigning.

 

Slik det ser ut nå, er det to mulige utfall for strømprisutviklingen videre denne vinteren:

1. Strømprisen holder seg på samme nivå:

Skal vi unngå en ytterligere prisstigning må vi få en mildere og mer nedbørsrik vinter enn det som er normalt. Vårt strømforbruk vil da bli redusert og vi får mindre tapping av vannmagasinene. Man skulle da tro at prisene ville gå ned. MEN – nivået på eksport av strøm blir en utfordring, og vi må trolig opp på europeisk nivå i en god del timer gjennom vinteren for å snu eksporten. Dette vil mest sannsynlig holde prisene på relativt høye nivåer gjennom hele vinteren.

2. Strømprisen stiger ytterligere:

Det er lite vann i Norske vannmagasiner og dermed fare for veldig lav magasinfylling til våren, selv om det blir en normal vinter. Skal eksporten snus må de Norske prisene opp på Europeisk nivå i flere timer gjennom døgnet. Med de høye europeiske prisene vi ser kan dette føre til at vi i perioder i vinter får enda høyere priser enn det vi har sett til nå.

 

Lite vann i Sør

I motsetning til situasjonen vi hadde i 2020 der vannmagasinene var fulle og strømprisene lave, har vi nå en anstrengt magasinsituasjon, særlig i Sør-Norge. Dette har ført til at vi denne høsten har hatt høyere priser enn vi historisk sett har hatt tidligere.

 

Årsaker til de høye strømprisene

En anstrengt magasinsituasjon og at energiprisene på kontinentet er betydelig høyere enn det vi har sett tidligere år, er i all hovedsak årsaken til de høye strømprisene. Prisen på kontinentet er drevet av høye gass og CO2 priser. I tillegg er det faset ut kjernekraftverk og kullkraftverk, noe som gjør at strømprisene er mer avhengige av gassprisen enn de har vært tidligere.

I tillegg har Norge fått økt kabelkapasitet mot Europa, noe som har ført til at vi har hatt høyere eksport enn det vi har hatt tidligere år. Hovedårsaken til den høye eksporten er at prisen i Europa har ligget betydelig høyere enn det den har vært i Norge, dermed flyter strømmen ut mot de områdene som har mye høyere pris, inntil kapasiteten på kablene er nådd.