Kompensasjonsordning for høye strømpriser

Du som strømkunde behøver ikke foreta deg noe for å få kompensasjon for høye strømpriser. Beløpet du har krav på vil trekkes automatisk fra på nettleien. Kompensasjon for januar vil du se på fakturaen som sendes ut rundt den 10. februar.

 

Hvem har rett på støtte?

 • Privatkunder med bolig omfattes av kompensasjonsordningen. Har du for eksempel to boliger, får du kompensasjon for begge dersom begge er registrert som privat/husholdning.
 • Idrettslag og frivillige organisasjoner omfattes også av kompensasjonsordningen. Dette ble besluttet av regjeringen den 18. januar 2022, og ordningen vil få tilbakevirkende kraft for idrettslag og frivillige til desember 2021.
 • Borettslag med felles strømmåler omfattes også av ordningen og støtten utbetales automatisk, men styrene i boligselskapene plikter å kontrollere og rapportere for å sikre riktig utbetaling. Støtte for desember og januar kommer på nettleiefaktura som sendes ut i februar. Se mer informasjon ved å klikke her.
 • Landbruket/bønder – regjeringen har varslet at den vil fremme forslag om å inkludere landbruket inn under strømstønadsordningen, men hvor kompensasjon utbetales av Landbruksdirektoratet. Det betyr at strømstøtten ikke blir synliggjort på strømregningen.
 • Har ikke rett på støtte: Hytter og fritidsboliger omfattes ikke av kompensasjonsordningen.
Kunder som nevnt over i områder med gjennomsnittlig spotpris som er mer enn 70 øre (ekskl. mva.) i løpet av en måned, har altså rett på kompensasjon – uansett hvilken strømavtale de har. En pris på 70 øre uten moms tilsvarer 87,50 øre med moms.

 

Samlet kompensasjon fra januar

Regjeringen forsterker ordningen som skal hjelpe husholdninger med å håndtere rekordhøye strømpriser, og øker kompensasjonsnivået i ordningen fra 55 til 80 prosent fra januar 2022. Økningen utgjør følgende i støtte:

 • Utbetalt stønad per husholdning anslås i gjennomsnitt til 1257 kroner i måneden.
 • Enebolig med årlig forbruk på 27 000 kWh vil få 2463 kroner i stønad pr. måned.
 • Leilighet med årlig forbruk på 11 000 kWh forbruk vil få 1004 kroner pr. måned.
Ditt strømforbruk finner du ved å logge inn i Kraftriket-appen.

 

Kompensasjon for desember

Det er spotprisen for ditt prisområde som legges til grunn for utregning av støttesatsen – uavhengig av hvilken strømavtale du har. Ditt lokale nettselskap har ansvaret for å regne ut støtten og trekke den fra på nettleien. Taket for kompensasjon er 5 000 kWh per måned. Forbruk over dette blir ikke kompensert.

Støttesatsene for desember:

Prisområde Gjennomsnittspris Støttesats
NO1 (Oslo) 177,13 øre/kWh 73,65 øre/kWh
NO2 (Kristiansand) 177,08 øre/kWh 73,62 øre/kWh
NO5 (Bergen) 176,69 øre/kWh 73,35 øre/kWh
NO3 (Trondheim) 60,77 øre/kWh 0 øre/kWh
NO3 (Trondheim) 60,77 øre/kWh 0 øre/kWh
NO4 (Tromsø) 60,68 øre/kWh 0 øre/kWh

Tallene er hentet fra NVE og vi forbeholder oss mot evt. feil.

Beløpet du får i støtte for desember vil bli regnet ut etter støttesats som oppgitt ovenfor og ditt strømforbruk i desember. Her er noen eksempler på omtrent utregnet støtte for desember for de som bor i Sør-Norge:

 • Enebolig – forbruk ca. 4000 kWh, kompensasjon = 2943 kroner
 • Mindre bolig – forbruk ca. 2500 kWh, kompensasjon = 1839 kroner
 • Leilighet – forbruk ca. 1000 kWh, kompensasjon = 736 kroner

På Dagbladets Din Side kan du selv regne ut hvor mye du vil få i strømkompensasjon – gå til Din Side

 

Nettselskapene har ansvaret for ordningen

Det er nettselskapene som har ansvaret for å gjennomføre ordningen. Beløpet du får i støtte vil derfor bli trukket fra den månedlige regningen for nettleie. Dersom summen overstiger den månedlige nettleien, blir beløpet utbetalt til din bankkonto eller trukket fra strømregningen.

De fleste kunder i Kraftriket har strøm og nettleie på samme faktura. Det betyr at fratrekket kommer på strømregningen som du får fra oss, men det er nettselskapet som sørger for at kompensasjonen blir riktig.

Har du spørsmål om kompensasjonsordningen, må du kontakte ditt lokale nettselskap. Her finner du kontaktinformasjon til de ulike nettselskapene som Kraftriket har avtale om alt på en faktura med.

 

Slik er støtteordningen

For desember 2021 får privatkunder tilbakebetalt 55 prosent av kostnadene over 70 øre per kWh ekskl. moms. Taket for kompensasjon er 5 000 kWh per måned. Forbruk over dette blir ikke kompensert.

Kompensasjonsnivået i ordningen vil økes fra 55 til 80 prosent fra januar.

Den samlede tilbakebetalingen vil avhenge av den gjennomsnittlige månedlige strømprisen i det prisområdet hvor du bor. Vi har fem ulike prisområder for strøm i Norge, og strømprisene har variert mye i det siste – også mellom prisområdene. Ordningen er utformet slik at den kompenserer for prisnivået i det prisområdet man bor. Her ser du et oversiktskart over prisområder i Norge:

prisområder

Ordningen er utformet slik at dersom strømprisen utover vinteren ikke blir så høye, vil staten heller ikke kompensere. Dersom strømprisen skulle blir høyere enn forventet, vil staten kompensere for 50 prosent av merutgiftene.